De Kracht van Diversiteit
Header

Over ons

170601 diversiteit in de spotlightTransitie diversiteit, actief burgerschap en meedoen

Na meer dan 20 jaar actief te zijn geweest in het Sociale en Culturele Domein in Eindhoven en de regio, m.n. op het vlak van diversiteit en actief burgerschap, heeft Stichting OVAA besloten om haar activiteiten langzaam af te bouwen. De huidige tijd vraagt om een andere benadering en strategische koers inzake diversiteit, participatie en actief burgerschap.

OVAA acht het, gelet op haar doelstellingen, visie en missie, noodzakelijk dat er een fundamenteel andere aanpak en strategie ontwikkeld moeten worden. We zullen de komende periode met partners in de stad en de gemeente nadenken hoe we nieuw elan in het diversiteitsbeleid kunnen introduceren. Daarvoor is meer nodig dan alleen een visie en missie. Hiervoor moet de stad gezamenlijke in debat en dialoog om met elkaar de contouren vast te leggen hoe we de samenleving van de toekomst gestalte kunnen geven met diversiteit en actief burgerschap als leidraad.

De succesvolle methodieken van Stichting OVAA op het gebied van actief burgerschap, meedoen en participatie zijn inmiddels overgedragen aan stichting Lumens. Lumens zal ervoor zorgen dat deze activiteiten gecontinueerd, ontwikkeld en geïmplementeerd worden in wijkgericht werken, m.n. in de wijken Gestel en Tongelre.