De Kracht van Diversiteit
Header

Symposia en Expertmeetings

Bijeenkomst Taalnota

Aanleiding bijeenkomst is de vraag in raadscommissie over het verdwijnen van de gemeentelijke taken rondom inburgering:

  • Wat gaat de gemeente voor de burgers doen?
  •  Toezegging: komen tot een overzicht wat in de stad zoal gebeurt rondom taal
  • Aandacht voor laaggeletterdheid/taal
  • Doel: komen tot taalbeleid voor de eriode 2013-2015, gericht op maatschappelijke participatie

Verslag bijeenkomst Taalnota 13 september 2013
Nota Taal telt! Maatschappelijke participatie door middel van taalaanbod in Eindhoven

Expertmeeting ‘Niet-westerse diversiteit in tijden van bezuiniging’ 01-12-2011

De toekomst van niet-westerse diversiteit bij de gemeente Eindhoven op basis van de ervaringen van het gemeentelijk Scoutproject en vergelijkbare maatregelen in grote Nederlandse gemeenten.
Verslag Expertmeeting niet westerse diversiteit 01-12-2011

Adviesnota Diversiteit in het personeelsbestand

  • Zorgdragen voor voldoende diversiteit in het eigen personeelsbestand en voldoende interculturele expertise bij alle medewerkers
  • Open organisatie met uitstraling die diverse groepen aanspreekt en waar ze graag werken
  • Opdracht actief intern diversiteitsbeleid bij instroom, doorstroom en uitstroom

scoutproject 2010, presentatie S Mooij

Debat ‘De rol van de vrouw in de Nederlandse samenleving. Hoe cultureel bepaald zijn mensenrechten, specifiek voor vrouwen’

initiatief OVAA en Amnesty
Meike de Jong, debatleidster; de sprekers van de avond zijn:
Amal van Hees, werelddeelcoordinator Midden-Oosten bij Amnesty International
Jamile Fakhim en Wambui Gicheru, beiden in het P-team Eindhoven
Elisabeth Ndiaga, preventieproject meisjesbesnijdenis GGD Eindhoven
Verslag debat OVAA-Amnesty 25-03-2009

Debat ‘Ruimte voor verschillen, seksuele diversiteit en allochtonen’

initiatief Stichting OVAA en COC Eindhoven en regio
Presentator van de avond, Richard Engelfriet; forumleden:
– de heer Ahmed el Ouazzani, imam en geestelijk begeleider
– de heer Mohamed Ajouaou, theoloog
– de heer Mustafa Ayranci, voorzitter Turkse arbeidersbeweging HTIB
– mevrouw Aranka Rinkema, projectleider etniciteit en levensbeschouwing namens COC NL.
Verslag debat Ruimte voor verschillen 21-01-2009