De Kracht van Diversiteit
Header

Start OVAA

Sinds 1999 is het OVAA  actief in Eindhoven. OVAA signaleert, initieert en adviseert over ontwikkelingen binnen diversiteit en gender in de samenleving in de breedste zin van het woord. Diversiteit betekent verscheidenheid. Diversiteit uit zich op alle vlakken: geslacht, (etnische) afkomst, handicap, uiterlijk, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, leeftijd… Gender verwijst naar sociaal geconstrueerde verschillen tussen man en vrouw.

Idealen

images1Diversiteit binnen de samenleving wordt bereikt als de verscheidenheid van de bevolking wordt weerspiegeld in alle sectoren en op alle niveaus van de samenleving. Deze diverse samenleving is zo beschouwd een uitdaging, een ideaal, waaraan het OVAA van harte wil meewerken. Diversiteit en gender hebben te maken met de manier waarop het ideaal van verbetering van integratie en participatie van een ieder verwezenlijkt kan worden. De Drie aspecten : cultuur, sociaal-economische situatie en politiek staan hierbij centraal.

Werkwijze: Signaleren, initiëren en adviseren

images2Het OVAA is gericht op ontwikkelingen in de samenleving die samenhangen met diversiteit en gender. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd, afzonderlijk en in relatie met de situatie in Eindhoven. Vanzelfsprekend blijft het niet bij signalering, er wordt ook iets gedaan met de observaties. Zo initieert het OVAA projecten en debatten die het proces van interculturalisatie, diversiteit en gender bevorderen.

OVAA ziet cultuur als een verbindend element tussen mensen met een verschillende achtergrond. De kruisbestuiving tussen de culturele uitingen van de multiculturele bevolking zal voor meer onderling begrip zorgen. Daarnaast is aandacht voor het sociaal-economische aspect volgens ons voorwaarde om integratie en participatie van minderheden te bevorderen.  OVAA  speelt een rol als intermediair tussen politiek en burger bij het initialiseren van de dialoog, het verkrijgen van consensus en het bewaken van processen die een rol spelen bij interculturalisatie.
Daarnaast adviseert het OVAA, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en besturen van andere instellingen en organisaties.
Stichting OVAA staat  voor de kracht van diversiteit en is een spreekbuis voor een diverse samenleving.

1998-12 OVAA Eindhoven programma en organisatie