De Kracht van Diversiteit
Header

Publicaties

Strategisch beleidsplan 2011-2015

Nieuwsbulletin april 2015

Nieuwsbrief OVAA december 2013

160523 cover boek Actief Burgerschap voorbij de grenzen ...Actief burgerschap voorbij de grenzen van cultuur, religie en afkomst.
Een werkgroep van medewerkers van Fontys, Welzijn Eindhoven en de gemeente hebben in de periode november 2004 tot maart 2005 vanuit verschillende invalshoeken de inhoud van het begrip Actief burgerschap en etnische diversiteiten en de relevantie ervan voor lokaal beleid verkend. In dit verkennend onderzoek is echter geen rekening gehouden met etnische diversiteit. Toch is duidelijk dat de diversiteit van etnische achtergronden van burgers belangrijke consequenties heeft voor het deelnemen aan en het bevorderen van actief burgerschap. Vandaar de vraag van het OVAA naar het interventiegericht onderzoek Actief burgerschap en etnische diversiteit dat eveneens goed aansluit bij het voorstel van de gemeente Eindhoven ten aanzien van het voorgestelde nieuwe diversiteitsbeleid: – ‘het stimuleren en ondersteunen van activiteiten die maatschappelijke participatie en actief burgerschap bevorderen’.

160523 Cover boek De stad moet een vijver zijn .....De stad moet een vijver zijn waar alle vissen in kunnen zwemmen
Een bijzondere lustrumpublicatie van het OVAA uit 2005. Een publicatie met prachtige beelden en verhalen over mensen die in onze stad werken en/of wonen en die vanuit hun eigen achtergrond en levens- en werkervaring zeer betrokken zijn bij ontwikkelingen rond de multiculturele samenleving. De publicatie van het OVAA past perfect bij haar missie: het leveren van een effectieve bijdrage aan de bevordering van het proces van multiculturalisering en interculturalisering van alle sectoren en op alle niveaus van de Eindhovense samenleving.

 

160523 cover onderzoek Woon-zorg wensen en mogelijkheden van Turkse ouderenWoon-zorg wensen en mogelijkheden onder Turkse ouderen in Oudheusden Vlijmen en Drunen 
In 2012 heeft Woonveste stichting OVAA in Eindhoven benaderd met de vraag een woon-zorgonderzoek te doen onder ouderen van de Turkse gemeenschappen en die woonachtig zijn in Oudheusden, Drunen en Vlijmen. Ook de kinderen van deze ouderen zijn bij deze inventarisatie betrokken. Stichting Schakelring is tevens betrokken bij de voorbereiding van de inventarisatie. Met de uitkomsten van dit onderzoek willen Woonveste en Schakelring inzicht krijgen in de te verwachten kwalitatieve woon- en zorgbehoeften bij de ouderen in de genoemde Turkse gemeenschappen, in de komende tien jaar.