De Kracht van Diversiteit
Header

Bestuur Stichting OVAA

Het bestuur van OVAA wordt gevormd door:

Mohamed el Haddad / 06 15 60 09 18

Contacten met het bestuur en adviseurs lopen via het secretariaat van Stichting OVAA. 
(
secretariaat@ovaa-eindhoven.nl)

Transitie in diversiteit/ OVAA en diversiteit in de toekomst
Bovenstaande ontwikkelingen hebben ons voornemen tot transitie versnelt om tot een duurzame oplossing te komen. Deze hebben wij gevonden door de kerntaken en activiteiten van stichting OVAA over te dragen aan Stichting Lumens. Deze oplossing is besproken met de gemeente Eindhoven en zij konden zich hierin vinden. Concreet betekent dit dat de drie medewerkers vooralsnog voor de duur van een jaar door Lumens worden aangesteld en worden aangestuurd. Een en ander is afhankelijk van de gesprekken met de gemeente Eindhoven in de eerste helft van dit jaar over de toekomst van diversiteit in het Sociale Domein.
Stichting OVAA zal na afhandeling van de lopende verplichtingen naar verwachting in de loop van 2017 worden opgeheven.