De Kracht van Diversiteit
Header

Sociaal Makelaar

Uitleg sociaal makelaar

Deze OVAA activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds.

Turkse en Marokkaanse senioren voelen zich thuis in de Eindhovense wijken. Zij wonen er al tussen de 20 en 30 jaar. Deze eerste generatie migrantenouderen denkt nog nauwelijks na over hun ‘oude dag’. De gemeente verzocht OVAA een verkennend onderzoek te doen naar de wensen, behoeften en mate van zelfredzaamheid van migrantenouderen op de terreinen zorg, wonen en welzijn. Uit het onderzoek blijkt dat deze ouderen zich goed ‘redden.’ Hun wensen zijn eenvoudig en hun behoeften komen met de ouderdom. Op het terrein van wonen is er een grote behoefte aan zelfstandigheid. Een deel van de doelgroep ziet een toekomst in een vorm van ‘seniorenwoning’. Men is maar in zeer beperkte mate op de hoogte van de mogelijkheden op dit terrein. Op het terrein van zorg zijn de wensen nog beperkt. Maar ook op dit terrein zijn de senioren, buiten de huisarts en het ziekenhuis, nauwelijks bekend met de voorzieningen en regelingen. Ook met betrekking tot dagbesteding en activiteiten in de wijk zijn deze ouderen maar beperkt op de hoogte. De Nederlandse taal blijkt een grote belemmering te zijn voor de deelname aan activiteiten.

De ouderen hebben geen grote wensen en behoefte. Toch zullen en willen ze aansluiting vinden bij de mogelijkheden van ouderenhuisvesting, gezondheidszorg en activiteiten in de wijk.

Aan de ene kant hebben deze ouderen niet de weg gevonden naar de reguliere voorzieningen en activiteiten. Aan de andere kant zijn de ouderen zich er steeds meer van bewust dat ze maar in beperkte mate terecht kunnen bij hun kinderen. Vandaar dat in het onderzoek heel sterk de behoefte aan een ‘Turks of Marokkaans sprekende deskundige’ naar boven kwam. Deze senioren hebben behoefte aan vertrouwenspersonen die hun taal spreken, hun cultuur kennen en die met hen meedenken om de noodzakelijke stappen te zetten naar participatie en naar kennis van voorzieningen en regelingen. Deze vertrouwenspersonen zijn een soort ‘sociaal makelaar’. Zij hebben het vertrouwen van de doelgroep en vormen een brugfunctie naar relevante activiteiten en voorzieningen. Zij zouden in de wijken beschikbaar moeten zijn. Een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek is dan ook om spreekuren in de wijken in te stellen voor migrantenouderen. Deze migrantenvertrouwenspersonen wijzen de ouderen op hun mogelijkheden hun zelfredzaamheid te versterken, bevorderen hun participatie, organiseren de informele hulpnetwerken en verwijzen naar de professionele voorzieningen.

Oranjefonds logo

Profiel Sociaal Makelaar zoals door het Oranjefonds is mogelijk gemaakt

De sociaal makelaar voert de volgende werkzaamheden uit:

1.    Het organiseren van een wekelijks spreekuur in Woensel, Tongelre en Gestel.

2.    Het verkennen hoe de functies wonen, zorg, dagbesteding, informatievoorziening op wijkniveau met elkaar in verbinding gebracht kunnen worden.

3.    Het bevorderen van maatschappelijke participatie van senioren en hun kinderen d.m.v. ontmoeting en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

4.    Het afleggen van huisbezoeken om de hulpvraag in kaart te brengen.

5.    De wijkbewoners met een sociale achterstand in contact te brengen met de juiste instantie op het gebied van zorg, wonen en welzijn.