De Kracht van Diversiteit
Header

2012

In 2012 bestond het werkplan uit Wijkgericht werken, Meedoen / WMO en Vraagbaak.
Het werkplan 2012 kunt u hier inzien: Werkplan 2012 OVAA 5 dec 2011 1.4 zf

Het jaarverslag over 2012 kunt u hier inzien: Jaarverslag 2012 inhoudelijk

Ook is in 2012 het project ‘Zorgvraag/aanbod migrantenouderen’ uitgevoerd, een verkenning naar de vraag en het aanbod voor migrantenouderen op de terreinen wonen, zorg  en welzijn.

Doel van deze verkenning was:
–       Realiseren van concrete activiteiten of aanbod. De verkenning biedt handelingsperspectief:

  • Activiteiten in de wijk: door OVAA
  • Schakel naar zorginstellingen en activiteiten:  informatieteam OVAA
  • Aanpassen zorgaanbod: zorginstellingen en gemeente in samenwerking met OVAA
  • Woonzorgaanbod in beide wijken: woningcorporaties in samenwerking met OVAA

–       Inzicht in de kennis bij de doelgroep over het aanbod en de mogelijkheden  op genoemde
terreinen: wat weten ze over wonen, zorg en dagbesteding.
–       Inzicht in wensen en behoefte in de nabije toekomst op het terrein van wonen, zorg en
dagbesteding.
–       Instellingen op het terrein van wonen, zorg en welzijn hebben beter inzicht in wensen en
behoeften van migrantenouderen, opdat zij  hun aanbod beter af kunnen stemmen op de vraag
bij migrantenouderen;
–       Migrantenouderen (en hun organisaties) weten beter de weg  naar voorzieningen en faciliteiten,
opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig, vitaal en contactrijk kunnen leven.

Het rapport dat is opgesteld treft u hieronder aan:
Eindrapport zorgvraag zorgaanbod migrantenouderen 25 okt 2012

Op 6 november 2012 hebben OVAA en OVO gezamelijk een mini-conferentie ‘Allochtone senioren en wonen’ gehouden, waarbij organisaties zoals Woonbedrijf, Wooninc., Domein, El Islaah en Turk-O-Dak uitgenodigd waren. De vragen die tijdens deze mini-conferentie naar voren kwamen waren o.a. hoe willen allochtone senioren wonen bij het ouder worden en welke initiatieven van en voor oudere migranten op het woongebied in Eindhoven zijn er?
Het verslag van deze mini-conferentie treft u hieronder aan:
Verslag Conferentie Allochtone senioren en wonen 6 november 2012 (1.0)

Actief met taal  t/m december 2012 / Meedoen in de wijken vanaf 1 januari 2013
Van februari 2010 t/m december 2012 heeft OVAA het project ‘Actief met taal’ uitgevoerd, gesubsidieerd door het Oranje Fonds. In deze drie jaar zijn 369 mensen geholpen met taalles door 48 vrijwilligers in verschillende wijken in Eindhoven.
Actief met taal is gestopt maar OVAA is sinds 1 januari 2013 met Humanitas en het Rode Kruis het project ‘Meedoen in de wijken’ gestart. Dit project draait eveneens om taallessen, individueel en in groepsverband. Indien u interesse heeft of informatie wilt kunt u een email sturen naar taalcoachesrodekruis@humanitas.nl of bellen naar (040) 244 33 11 / 213 07 11.