De Kracht van Diversiteit
Header

Activiteiten

De beleidsprogramma’s uit het beleidsplan gaan over de veranderingen in de samenstelling van de samenleving en zien deze ontwikkelingen als een verrijking en uitdaging.

Het beleidsplan en de programma’s vormen samen de contouren voor een duurzaam diversiteitbeleid dat veelal gericht is op het realiseren van een evenredige vertegenwoordiging van allerlei groeperingen in besturen, de ambtenarij en op de werkvloer van instellingen en bedrijven in alle sectoren van de samenleving.

gitaar

OVAA wil een leidende rol spelen, daar waar mensen om wat voor reden dan ook niet is staat zijn om op eigen kracht hun eigen leven in te richten zoals zij dat wensen, ze daarbij te ondersteunen. Te denken valt aan laag opgeleide vrouwen, kwetsbare groepen in wijken en buurten.

Het werkplan 2015 bevat naast een visie en beleidsuitgangspunten instrumenten en programma’s waarvan wij denken dat deze de groepen beter bij hun stad zullen  betrekken. Ze deze instrumenten aan te reiken om optimaal deel te kunnen nemen aan de Eindhovense sociale, culturele en educatieve infrastructuur, door middel van werk, betaald of onbetaald.

OVAA zal de behoefte van deze groepen blijven inventariseren en deze daar waar nodig ombouwen tot een concrete vraag dat tot een concreet product en/of programma zal moeten leiden.

OVAA is lid  van de Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg.
Voor informatie over deze commissie lees verder Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg

In 2008 schreef Edwin Hoffman in opdracht van OVAA een rapport over Actief Burgerschap voorbij de grenzen van cultuur, religie en afkomst.
Definitief rapport Actief burgerschap 9 apr 08