De Kracht van Diversiteit
Header

Home

Stichting OVAA zoekt bestuurders

Wij zoeken mensen die betrokken zijn bij diversiteit, actief burgerschap en participatie in Eindhoven. Hoewel het een onbezoldigde functie betreft (wel presentiegeld), is het een prima functie om de eigen bestuurlijke ervaring te verbreden, uiting te geven aan maatschappelijke betrokkenheid en inzicht te krijgen in ontwikkelingen binnen de sociale en culturele infrastructuur in Eindhoven. Benoeming vindt plaats telkens voor een periode van minimaal vier jaar, maximaal twee periodes.

Korte omschrijving functie

  1. 1.             Vaststellen van het beleidskader (strategie) voor diversiteit in Eindhoven
  2. 2.             Controleren van uitvoering van beleid door het management (op hoofdlijnen)
  3. 3.             Voorbereiden van en deelnemen aan bestuursvergaderingen (6x/jaar)
  4. 4.             Vervullen van de werkgeversrol t.a.v. de medewerkers van de stichting


Bestuursleden: betrokken, verantwoordelijk en met overzicht
Wij zoeken kandidaten die in staat zijn om strategisch mee te denken, die inzicht hebben in financiële structuren, besluitvaardig zijn en die zowel schriftelijk als mondeling goed kunnen communiceren. Relevante kennis en ervaring op het gebied van diversiteit en actief burgerschap is zeer gewenst.

Het bestuur is in het bijzonder op zoek naar een bestuurslid met financiële expertise, denk aan kennis van jaarrekeningen, begrotingssystematiek etc..

Interesse?
Bent en voelt u zich betrokken bij Eindhoven, draagt u diversiteit, actief burgerschap en participatie  een warm hart toe en heeft u enige management- en/of bestuurservaring? Dan is het de moeite waard om met ons een gesprek te voeren over het bestuurslidmaatschap. Een gemotiveerde brief met CV kunt u sturen aan: tanja.vermaas@ovaa-eindhoven.nl. U ontvangt dan z.s.m. bericht m.b.t. het vervolg.

Kalender 2014 stichting OVAA

OVAA heeft een jaarkalender opgesteld waarin alle activiteiten per maand zichtbaar zijn.

Hieronder kunt u de link openen naar de jaarkalender, welke tot de zomervakantie is ingevuld: Jaarkalender 2014 stichting OVAA dd 25 maart