De Kracht van Diversiteit
Header

Eindhoven zoekt een burgemeester – meedenkavonden 2 en 4 februari

januari 26th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

160202 avond meedenken burgemeester profielDenk mee: welke eigenschappen moet een nieuwe burgemeester hebben en waar moet hij of zij zich voor inzetten?

Dit jaar neemt burgemeester Van Gijzel afscheid. Hij is dan 8 jaar burgemeester geweest. Een nieuwe burgemeester vult het ambt natuurlijk op zijn of haar eigen manier in. Maar welke eigenschappen moet een nieuwe burgemeester volgens u hebben en waar moet hij of zij zich voor inzetten?

De gemeenteraad stelt een profiel op voor een nieuwe burgemeester en wil ook graag uw mening meenemen in de uiteindelijke profielschets. Waar moet een burgemeester aan voldoen? Moet de nieuwe burgemeester de huidige lijn blijven volgen of juist een andere weg inslaan? Hebt u eigenschappen of doelen gemist? Kortom: u kunt aangeven wat voor u belangrijk is bij het opstellen van de profielschets.

Uw mening telt mee
Uw reacties, die voor 1 februari binnen moeten zijn, vormen samen met het eisen- en wensenpakket van de gemeenteraad de basis waar vanuit de uiteindelijke profielschets samengesteld wordt.
Vul de enquête in deze link op via de speciale pagina op de website van de gemeente Eindhoven.
De uitslag van de enquête wordt op 10 februari gepubliceerd, voordat ze aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De concept-profielschets wordt 23 februari in de raad vastgesteld. Een profielschets waar ook uw mening in kan zitten. Waarin u kenbaar heeft kunnen maken wat voor burgemeester Eindhoven de komende jaren nodig heeft.

Meedenk-avonden burgemeestersprofiel
Wilt u liever in gesprek om uw wensen te delen?
Dat kan op 2 februari voor inwoners en op 4 februari voor organisaties. Beide avonden beginnen om 20:15 uur in het Stadhuis. U moet zich wel aanmelden.

Aanmelden
Aanmelden kan tot maandagochtend 1 februari via telefoonnummer 040-238 2543 of mail naar
griffie@eindhoven.nl. Geef aan voor welke avond u zich aanmeldt, en als dat voor de bijeenkomst op 4 februari is, geef dan ook aan namens welke organisatie u komt.

De route naar een nieuwe burgemeester
Het vastgestelde profiel gaat naar de Brabantse Commissaris van de Koning waarna de vacature in de Staatcourant wordt gepubliceerd. Na selectie van de kandidaten door de Commissaris van de Koning
en de vertrouwenscommissie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie, bestaande uit gemeenteraadsleden en de locoburgemeester (als adviseur). Op basis van het advies van deze commissie doet de gemeenteraad een aanbeveling voor benoeming aan de Minister. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit van de nieuwe burgemeester. Een procedure die waarschijnlijk in september afgerond is.

Informatieve startbijeenkomst Mondiaal Eindhoven 31-01

januari 24th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

160131 Eindhoven Mondiaal
Op zondag 31 januari 2016 zal er een informatieve bijeenkomst gehouden worden met iedereen die geïnteresseerd is in ‘Eindhoven Mondiaal’ en/of op dat gebied actief is.

Dit is de start voor het nieuwe jaar. We willen elkaar beter leren kennen en kennis nemen van elkaars werk. De bijeenkomst zal in het kader staan van de nieuwe doelen van de VN en het gemeentelijk beleid.

De bijeenkomst wordt gehouden in de
Wereldwinkel, Hoogstraat 275, van 15.30 tot 18.00 uur.

Dit is de start voor het nieuwe jaar. We willen elkaar beter leren kennen en kennis nemen van elkaars werk. De bijeenkomst zal in het kader staan van de nieuwe doelen van de VN, het gemeentelijk beleid en hoe wij daar als basisbeweging vorm aan kunnen geven.

Programma

 • Maria van der Harst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zal aanwezig zijn om te praten over de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van de VN doelen en het project ‘tijdcapsule’ toelichten.
 • Joline Heusinkveld van One World zal praten over strategieën om de nieuwe doelen bij een breder publiek bekend te maken (OneWorld.nl is de grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid).
 • Studenten van het Summa college vertellen over het educatieproject over vluchtelingen dat ze aan het maken zijn in het kader van de VN doelen.

Er zullen korte presentaties zijn van:

OVAA, Cambodia-Dutch, Wereldwinkel, project Kobani, SGV, World Peace Flame.

Stefanie Vatta, de nieuwe projectleider mondiale bewustwording van gemeente Eindhoven, zal zich voorstellen.

Noteer het in ieder geval in je agenda en bepraat het in de eigen organisatie. Het moet een middag voor en door ons allen worden en er zal uiteraard ook voor de inwendige mens gezorgd worden.

De toegang is gratis.

Voor vragen/opmerkingen
organisatie startbijeenkomst mondiaal Eindhoven
p/a Vredesburo
info@vredesburo.nl
040-2444707
Grote Berg 41, 5611 KH

www.eindhoven-mondiaal.nl

 

Meer startende ondernemers uit Syrie en Irak

januari 21st, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

160121 veel Syriers startende ondernemersHet aantal nieuwe ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond neemt toe. Ruim een vijfde van de startende zzp’ers en mkb’ers in Nederland was vorig jaar niet in dit land geboren, een fractie meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat het aantal Syrische en Iraakse starters relatief sterk is gestegen.

Een en ander blijkt uit een dinsdag gepubliceerd jaaroverzicht van de Kamer van Koophandel.

Van de bijna 23.000 vorig jaar gestarte zzp’ers die in het buitenland geboren zijn, bestaat de top drie uit Polen, Turken en Surinamers.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) telde dik 4.200 starters van elders, voornamelijk Turken, Chinezen en Marokkanen.

Het aantal Syrische ondernemers groeide in 2015 met 23 procent naar 947. Het aantal uit Irak met een vijfde tot 3.356. Irakezen en Syriërs ondernemen in Nederland vooral in de sectoren detailhandel, horeca, logistiek en zakelijke dienstverlening.

Vertalers en tolken
Verder valt op dat er relatief veel vertalers en tolken beginnen en dat Irakese en Syrische vrouwen vaak een tandartsenpraktijk starten.

De toename hangt mogelijk samen met de toestroom van vluchtelingen naar Nederland. Ook het aantal in Polen, Rusland en Brazilië geboren ondernemers liet vorig jaar een behoorlijke plus zien.

Alles bij elkaar telt Nederland tegenwoordig ruim 121.000 zzp’ers met een ander geboorteland, en bijna 47.000 buitenlandse mkb-ondernemers. Dat komt neer op ongeveer 14 procent van het totaal. Turken vormen daarbij nog altijd de grootste groep.

Bron: nu.nl

 

Lezing Peyman Jafari – Iran en het Midden-Oosten 28-01

januari 8th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

160128 Jafari PeymanNGIZ -Bijeenkomst, 28 januari – 20.00 uur, Gebouw AG, Parklaan 93

Het door sji’itische geestelijken aangevoerde Iran heeft zich de laatste tijd ontwikkeld tot een regionale grootmacht. Dit is vooral ten koste gegaan van de traditioneel sterke staten Egypte en Saoedi-Arabie, beide soennitisch. De uitbreiding van de macht van Iran verloopt grotendeels langs religieuze lijnen. Het land heeft zijn positie weten op te bouwen door banden aan te gaan met sji’itsche organisaties en regiems als Hezbollah in Libanon, de regering van Assad in Syrie en de door hun geloofsgenoten gedomineerde regering van Irak. Dit laatste met dank aan de Verenigde Staten, die in 2003 in Irak de soenniet Sadam Hoessein een kopje kleiner maakten.

De groeiende macht van Iran heeft onder meer als gevolg dat een oplossing van het Syrische probleem, waarvan de consequenties in de vorm van een vluchtelingenstroom recent ook Nederland bereikten, zonder Teheran niet goed mogelijk lijkt. Peyman Jafari zal in zijn lezing de opkomst van Iran belichten. Hij zal dat doen vanuit zijn persoonlijke achtergrond en als wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam.

Peyman Jafari (Teheran 1976) vluchtte met zijn ouders in in 1989 naar Nederland. Hij promoveerde aan de Universeit Leiden en doceert aan de UvA internationale politie en het Midden-Oosten. In zijn academisch onderzoek houdt hij zich bezig met sociale bewegingen en politieke economie. Hij is de auteur van Het andere Iran: van de revolutie tot vandaag (2009) en levert regelmatig commentaar op radio en tv over de ontwikkelingen in en rond Iran.

Vooraf inschrijven op de site van het Academisch Genootschap.
Toegang € 5,00.

 

Nederland is een land om je thuis te voelen

december 26th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

151225 Koning Willem-AlexanderDe koning sprak de bevolking staand toe vanuit villa Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar. Het was Willem-Alexanders derde kerstrede.

Het begin van de toespraak:

“Kerstmis geeft ons een moment van bezinning. Door even afstand te nemen van de dagelijkse stroom aan gebeurtenissen, kan duidelijker worden waar we zelf in geloven en waar we zelf voor staan. Daaraan is ook behoefte, nu Europa wordt geconfronteerd met een van de grootste uitdagingen van de afgelopen decennia. De aanslagen in Parijs liggen nog vers in ons geheugen. In de regio’s om ons heen zijn grote groepen mensen door terreur en geweld op drift geraakt. Zij zoeken ook in Nederland een veilig heenkomen en een kans op een beter leven.
Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst en vragen zich af hoe we onze eigen manier van leven kunnen beschermen in een wereld waarvoor we ons niet kunnen afsluiten. Wat ons na aan het hart ligt, is onze vrijheid en de mogelijkheid onze eigen keuzes te maken. Voor die vrijheid is zo hard gevochten en zijn zoveel offers gebracht!

De complete kersttoespraak kunt u beluisteren via deze link

 

Fakkeltocht door Eindhoven: vrede en verdraagzaamheid

december 25th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

151224 FakkeltochtAfgelopen donderdag 24 december werd de jaarlijkse Fakkeltocht in Eindhoven gelopen.

Het thema vrede en verdraagzaamheid is dit jaar wel erg toepasselijk. Voor de 24e keer liepen duizenden mensen op kerstavond mee tijdens de Fakkeltocht door Eindhoven.

Voor een impressie kijk op deze link

Bron: Eindhoven TV/ED

Fakkeltocht Eindhoven 24 december

december 23rd, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Fakkeltocht foto flyerTraditioneel wordt in Eindhoven op 24 december (kerstavond) de Fakkeltocht voor verdraagzaamheid en vrede gelopen.

De Fakkeltocht werd voor het eerst gehouden in 1992 toen in het Duitse Solingen aanslagen werden gepleegd op migranten. Sindsdien heeft de tocht in het teken gestaan van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Elk jaar verzamelen zich weer vele duizenden mensen op het Wilhelminaplein om de aandacht te vestigen op de veelzijdigheid van de Eindhovense samenleving.

De Fakkeltocht is voor veel mensen een vertrouwd onderdeel geworden van de feestdagen. Hiermee geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in onze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan. Samen leven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. Samen leven vraagt ook om het stellen van grenzen. Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, godsdienst of overtuiging we ook hebben.

Programma en persbericht Fakkeltocht Eindhoven 2015

Bestuurslid/manager van Stichting OVAA Mohamed el Haddad heeft voor dit jaar een boodschap wat lopen voor de vrijheid voor hem betekent, luister via deze link
Ook andere organisatoren hebben een boodschap, beluister deze ook via dezelfde link.

Fakkel (gedicht)
jij belicht in mij
alles wat ik
te kort schiet naar anderen
Maar samen
in die zee van licht
voel ik dat
in verdraagzaamheid veranderen

Voorverkoopadressen fakkels
Koop je munt en lever deze in op 24 december bij een uitgiftepunt voor een fakkel. In de voorverkoop zijn munten te koop voor €2,- per stuk. Op 24 december zijn munten te koop op het Wilhelminaplein voor €2,50,- per stuk.

De voorverkoopadressen:

 • Vredesburo Eindhoven
 • Café Wilhelmina Eindhoven
 • Wereldwinkel Eindhoven
 • Bibliotheek Eindhoven
 • VVV Eindhoven
 • Dynamo Eindhoven
 • Aktas Travel Reisbureau
 • ESK
 • Catharinakerk Eindhoven
 • COC

5 december begint de voorverkoop.

Oproep vrijwilligers
Wij zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers die op kerstavond willen helpen om deze mooie tocht tot een succes te maken! Zo kunnen wij hulp gebruiken bij het verkopen van munten, het uitgeven van fakkels, het lopen met de vlag tijdens de tocht en het informeren van wandelaars langs de route. Mocht u interesse hebben en/of meer info wensen, stuur dan een mailtje naar s.bakker@maakdeswitch.

Vredeslicht
Het Vredeslicht is geen magisch symbool dat vrede tovert maar vormt een keten van licht als teken van vrede en vriendschap. Al meer dan 25 jaar wordt jaarlijks in Bethlehem het Vredeslicht ontstoken, waarna kinderen en jongeren uit allerlei landen het verspreiden over de hele wereld. Miljoenen mensen komen in aanraking met het Vredeslicht.

We vinden het fantastisch, dat ook dit jaar de eerste Fakkel aangestoken wordt met de World Peace Flame.
7 vlammen op alle continenten zijn aangestoken met de intentie, om het allerhoogste in de mens te vertegenwoordigen. De World Peace Flame deelt een hele bijzondere geschiedenis met Eindhoven. De Nederlandse Luchtmacht heeft bij het bijeenbrengen van de brandende vlammen een cruciale rol gespeeld, door de brandende vlam van Europa, aangestoken door Prinses Irene van Lippe Biesterfeld, van vliegveld Eindhoven naar Groot Brittannië te vliegen. Waar alle vlammen van de wereld bijeen kwamen.
Het vuur van de World Peace Flame staat voor vrede, hoop, vertrouwen en inspiratie en streeft ernaar om vredesbewustzijn te creëren door educatie via het gratis vredesschoolpakket voor basisscholen. Ook worden vredesinitiatieven in allerlei vormen ondersteunt.

De organisatie van de Fakkeltocht zou niet mogelijk zijn zonder de steun van: Switch, Stichting Vredesburo, Stichting OVAA, World Peace Flame, Catharina kerk, Fatih Moskee, Tint/ESK, Café Wilhelmina, TPN-E, COC, Scouting Johannes Vianney, the Municipality of Eindhoven, Eindhoven365, Soors Muziek, Dela, Café Altstadt, Artspace Flipside en vele vrijwilligers.

Fakkeltocht_flyer

Stadsjournaal Eindhoven 2015 gratis in Natlab

december 23rd, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

151222 Eindhovens Stadsjournaal 2015-gratis te zien NatlabHet 60e Eindhovense Stadsjournaal is af. Het door lokale omroep Studio 040 gemaakte document is donderdag 24 december (16.10 uur), zaterdag 26 december (12.15 uur) en zondag 27 december (17.45 uur) gratis te zien in filmcentrum Natlab op Strijp S. 

Voorafgaand wordt het Stadsjournaal van 1985 vertoond. In het journaal van dit jaar is onder meer te zien hoe Eindhoven stilstond bij de terreuraanslagen in Parijs. Een greep uit andere onderwerpen die aan bod komen: vluchtelingenkinderen die Sinterklaas toezingen in de Orangerie, het aanstaand vertrek van burgemeester Rob van Gijzel, het overlijden van protestzanger Armand en Evoluon-architect Leo de Bever, het dramatische bierfietsongeluk in Tongelre met het kampioensteam van de Nuenense voetbalclub EMK, koning Willem-Alexander die de Bennekel bezoekt, de Michelinster van Zarzo, het onmiskenbare en bekroonde talent van zangeres Kovacs en het jongetje Levi Maas die in de Achtse Barrier een crossfiets-veldje voor elkaar krijgt. De gebeurtenissen rijgen zich aaneen tot een Eindhovens einde zoals de stad dat graag ziet: met uitzinnige PSV-supporters die het na de laatste Champions League-wedstrijd van hun club uitschreeuwen: “He-le-maal niets in Amsterdam”. De stadsjournalen van 2015 én 1985 zijn zaterdag en zondag en van oudjaarsdag tot de zondag erna nonstop te zien bij Studio040 en op de site van de omroep.

Studio040 zendt het Stadsjournaal ook uit op televisie: op dinsdag 22 december om 18.15 uur, zaterdag 26 december doorlopend tussen 18.00 en 24.00 uur, zondag 27 december tussen 0.00 en 18.00 uur, donderdag 31 december tussen 18.00 en 23.30 uur en vrijdag 1 januari t/m zondag 3 januari.

151222 Eindhovens Stadsjournaal 2015Online kijken
De afleveringen van 2012, 2013 en 2014 zijn nog steeds online te zien: http://www.studio040.nl/stadsjournaal.html 

Kantoor OVAA gesloten van 21 december t/m 1 januari 2016

december 22nd, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

151215 kerstwens websiteWij danken onze partners en relaties voor de samenwerking en het vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen iedereen prettige feestdagen en een succesvol 2016!

Vanaf maandag 4 januari zijn wij weer bereikbaar.

Initiatieven voor de Vrede op zondag 13 december in Eindhoven

december 7th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

151116 St. Vredesbureau Eindhoven logoBijeenkomst op het Vredespad in Eindhoven: steek nu een licht aan voor de toekomst Vredesmeditatie in Aquamarijn.

Voor velen is de wereld op dit moment angstaanjagend. Zullen er meer aanslagen volgen? Zullen de conflicten zich uitbreiden? Veelal is er een gevoel van onmacht: “Wat kun je doen”?
Om dit gevoel te doorbreken zijn er op zondag 13 december twee activiteiten gepland die in een rustige, open en positieve sfeer mensen bij elkaar willen brengen om stil te staan bij de gebeurtenissen en slachtoffers van de afgelopen tijd (waar dan ook ter wereld).
Daarnaast zijn ze ook bedoeld om samen te werken aan het opzetten van nieuwe initiatieven.

Op zondagmiddag 13 december is er van 15.00 uur tot 16.30 uur een bijeenkomst op het terrein van het nog in te richten Vredespad in Eindhoven.
Deze activiteit wordt georganiseerd door het Vredescentrum/Vredesburo in samenwerking met World Peace Flame.
Het Vredespad moet in de toekomst een locatie worden waar mensen niet alleen kunnen genieten van de natuur, maar ook informatie aangereikt krijgen over allerlei aspecten die met Vrede te maken hebben. De organisatoren vonden dit bij uitstek de plaats om een activiteit te organiseren. We vragen iedereen om een kaars of waxinelichtje mee te brengen, die langs het pad gezet kan worden ter nagedachtenis van de slachtoffers. Het symboliseert het geloof in een vredelievende toekomst voor alle mensen.

Vredesmeditatie in Aquamarijn
Op zondagavond 13 december van 19.00 uur tot 20.30 uuur is er een meditatie voor de Vrede in de Aquamarijn: Stratumse Dijk 57 te Eindhoven. De meditatie is er op gericht om met mensen van verschillende achtergronden de negativiteit, de angsten en vragen die er bij iedereen leven om te zetten in een positieve kracht voor de toekomst. De activiteit is een initiatief van Lisa Van der Zanden die vanuit haar eigen betrokkenheid bij deze vragen het plan heeft opgevat om te laten zien dat je niet hoeft te berusten bij de gebeurtenissen: “Het is puur vanuit de behoefte om mensen samen te brengen en een steentje bij te dragen aan bewustwording en vrede.”

De activiteit wordt ondersteund door de World Peace Flame, Vredesburo/Vredescentrum en praktisch mogelijk gemaakt door de Aquamarijn.
Voor contact over deze activiteit kun je contact opnemen met: xlisavanderzanden@hotmail.com .

tevens zal er een Facebookpagina (www.facebook.com/vredesburo, kijk bij events) beschikbaar gesteld worden, waar men zich kan aanmelden.

Voor informatie over deze activiteiten of om je aan te melden
kun je contact opnemen met het Vredesburo Eindhoven, Grote Berg 41, 5611 KH te Eindhoven. Tel : 040-2444707 info@vredesburo.nl

Locatie van het Vredespad is
hoek Zandstrand/Zandhagedis (in de wijk Meerhoven. www.google.nl/maps/@51.4456306,5.4074714,16z).
Als je soep wilt, kun je je opgeven via info@vredesburo.nl.