De Kracht van Diversiteit
Header

Moslims en homoseksualiteit gaan wel samen

augustus 12th, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reageren uitgeschakeld)

In Eindhoven werken stichting Nese Divers en COC Eindhoven en regio samen aan een project om seksuele diversiteit binnen de Turkse gemeenschap bespreekbaar te maken. COC Eindhoven  en regio is blij met dit initiatief dat ontstaan is vanuit de Turkse moslim gemeenschap zelf.

Volgens de huidige berichtgeving in de media gaan moslims en homoseksualiteit niet samen. COC Eindhoven en regio  wil dat graag weerspreken. Moslims en homoseksualiteit kunnen zeker samen gaan, en Eindhoven bewijst dat.

Stichting Nese Divers, partner van OVAA,  is al enkele jaren actief om taboes binnen de Turkse gemeenschap bespreekbaar te maken. Homoseksualiteit is een  van deze onderwerpen. Het project waaraan stichting Nese werkt richt zich op de families van homoseksuelen en op de Turkse gemeenschap zelf. Hierdoor onderscheidt dit project zich van andere projecten in Nederland.  De meeste projecten zijn immers vooral  gericht op het bieden van hulp en ondersteuning aan LHBT’s (lesbo’s, homo’s, biseksuelen en transgenders) die uitkomen voor hun seksuele geaardheid.

De aanpak van stichting Nese Divers verschilt wezenlijk van de activistische aanpak, die veel meer confronterend is en daarom bij de doelgroep meestal afschrikt. Activisme is geschikt om LHBT´s te emanciperen en te helpen uit de kast te komen, maar werkt veel minder om juist hun  omgeving tot mentaliteitsverandering en acceptatie te bewegen. Als je de angsten van de mensen omtrent homoseksualiteit naar boven kunt halen, kun je er aan werken deze weg te nemen.

Het project kent een looptijd van twee jaar en zal bestaan uit een toneelstuk, informatiebijeenkomsten, workshops en open spreek uren. In een latere fase zal COC Eindhoven en regio inhaken om de LHBT´s binnen de moslimgemeenschap een ontmoetingskans te geven. Een pilot van deze formule bleek een onverwacht groot succes. Er waren meer dan 200 deelnemers, waarvan de meesten aan meerdere onderdelen van het project deelnamen. Dit overtrof de verwachtingen van stichting Nese Divers.

De gekozen werkwijze spreekt aan in Eindhoven en inmiddels kijken ook de Marokkaanse en zelfs Somalische gemeenschap mee.  Het is de bedoeling dat tijdens het project de methode die voor de Turkse doelgroep werkt  aangepast wordt naar een variant die voor andere allochtone doelgroepen zou kunnen werken.

Op dit moment is stichting Nese Divers bezig om het financiële verhaal rond te krijgen. Daarom steunt COC Eindhoven en regio de stichting Nese Divers volledig bij haar aanvragen bij diverse overheden. COC Eindhoven en regio hoopt ook dat de gemeente Eindhoven voldoende middelen beschikbaar zal stellen om dit project van diversiteit en tolerantie mogelijk te maken.

Nationaal IntegratiefondsUit een analyse van cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) en het Europees statistiekbureau Eurostat bleek dat slechts 49,5% van de allochtonen in Nederland betaald werk heeft. Onder de autochtone beroepsbevolking ligt dit percentage op 77,1%.

Zelfs in landen waar de werkloosheid veel hoger ligt dan in Nederland – zoals Frankrijk, Italië en Spanje – hebben meer allochtonen betaald werk dan in Nederland. Zweden vormt een uitzondering, daar komen allochtonen nog moeilijker aan een baan, maar dat kan worden verklaard uit het gegeven dat Zweden drie keer zo veel asielzoekers opneemt als Nederland. Voor asielzoekers is het meestal veel moeilijker om werk te vinden dan voor arbeidsmigranten.
Eén van de redenen voor deze cijfers is volgens vakbond CNV de discriminatie op de arbeidsmarkt. Om personeelsdiversiteit meer te stimuleren, is onlangs het Nationaal Integratiefonds opgericht.

Het fonds is een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven en zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer. Het Nationaal Integratiefonds wil door onderzoek achterhalen wat er nodig is om integratie op de werkvloer te verbeteren en werkgevers concrete oplossingen aanreiken.
U kunt uw organisatie aanmelden als partner van het Nationaal Integratiefonds en zo ook uw bijdrage leveren aan het onderzoek.

Kijk verder op http://www.nationaalintegratiefonds.nl/

 

 

TV programma zoekt jonge transgenders

april 22nd, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Hij is een zij - oproep jonge transgendersIn het programma Hij is een Zij volgt Arie Boomsma gedurende en langere periode genderjongeren. Door deze jongeren te volgen, hoopt het programma een beter inzicht te kunnen geen in hun leefwereld. Hoe is het om transgender te zijn? Hoe reageert je omgeving op je coming out en hoe vul je je leven opnieuw in na je geslachtsverandering?

De redactie is op zoek naar jongeren voor een eventuele deelname aan seizoen 2. De eerste serie heeft veel goeds gedaan voor de bekendheid en acceptatie van transgenders, en hier wil de redactie graag mee doorgaan! Het programma bevindt zich momenteel in de afrondende fase van de research. De redactie heeft veel aanmeldingen gehad en met mensen gesproken.
De cast is dan ook bijna compleet. Hartstikke fijn! De programmamakers zijn erg blij met hun enthousiasme en ook met de goede variantie in verhalen, leeftijd, achtergrond, etc.
De bedoeling is het een zo veelzijdig mogelijk beeld wordt getoond van wat genderdysforie voor iemand persoonlijk, en ook voor hun omgeving, betekent en hoe ze hier vervolgens mee omgaan.

Ben jij een meisje van 17 jaar of ouder die haar laatste operatie nog moet ondergaan?
Dan ben jij wellicht degene die we zoeken.

Lijkt het jou interessant om je een aantal maanden te laten volgen door Arie? Of wil je meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op met de redactie.
E    Redactie.transgender@skyhightv.nl
T    035 750 82 14.

Verrassende resultaten onderzoek Bennekel

april 21st, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

presentatie onderzoek Bennekel door studenten-1Studenten van de opleiding Social Studies hebben een onderzoek gedaan naar de Integratie en harmonisatie in de Eindhovense wijk De Bennekel.
De onderzoekers hebben getracht met dit onderzoek te achterhalen hoe de inwoners van de Bennekel kijken naar het begrip integratie. Zij onderzochten waar de behoeften van de bewoners liggen met betrekking tot dit begrip.

Hoe ervaren de wijkbewoners de integratie? Welke punten noemen zij op waar het goed gaat en waar het  fout loopt? Met welke activiteiten in de buurt zijn zij bekend? En hoe merken zij de invloed op de integratie door deze activiteiten? Hoe ervaren zij de veiligheid in hun wijk? En wat voor suggesties hebben zij om de integratie in de wijk te verbeteren?
Eind maart presenteerden zij hun resultaten. Hier komen zeker verrassende conclusies uit.

Bent u nieuwsgierig naar hun verslag?
Buurtonderzoek Bennekel OVAA

 

Tussen twee vuren: bicultureel en LHBT

april 16th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Acceptatie LHBT - MovisieEen grote groep mensen in Nederland groeit op in een andere cultuur met eigen tradities en gewoonten.  Dit noemen we bicultureel zijn: naast je Nederlandse achtergrond heb je ook een band met minimaal nog één andere cultuur.
Gemiddeld ligt onder biculturelen de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit moeilijker dan onder andere Nederlanders. Dat maakt biculturelen met lesbische, homo, biseksuele en transgender (LHBT) gevoelens kwetsbaar: ze leven vaak jarenlang met een groot geheim.

Biculturelen met LHBT-gevoelens vormen een diverse en vrij onzichtbare groep. Tegelijkertijd kunnen ze te maken krijgen met verschillende vormen van weerstand en zijn ze kwetsbaar op uiteenlopende levensgebieden. Uitkomen voor hun gevoelens is niet altijd makkelijk, zeker niet wanneer hun omgeving die niet accepteert. Wat betekent dit voor zowel deze gemeenschappen als voor de mensen met een biculturele achtergronden LHBT-gevoelens? En welke ondersteuning hebben deze groepen nodig van gemeenten, sociale professionals en belangenorganisaties?

Hoe staat het met de acceptatie?
Lees het artikel op de website van Movisie:  https://www.movisie.nl/artikel/tussen-twee-vuren-bicultureel-lhbt

Geslaagd project (On)breekbaar krijgt vervolg

april 14th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Na de goed bezochte tentoonstelling (On)breekbaar – kunst over kwetsbaarheid en kracht, waar deelnemers uit de groep ‘Samen op weg’ uit Tongelre van OVAA aan meededen, krijgt dit project een vervolg in de wijk Gestel.
(On)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht is een community art project, waarin bewoners uit de wijk Doornakkers en kunstenaars uit de wijk en daarbuiten kistjes hebben gemaakt over wat voor hen kwetsbaarheid is en wat kracht. Stuk voor stuk zijn het spannende en uitdagende kistjes geworden.

Afgelopen week gaven twee dames uit deze wijk uitleg aan de groep ‘Samen op weg’ uit Gestel over wat het maken van deze bijzondere kistjes voor hen heeft betekend. De dames zijn trots op hun ‘kistje’, dat een stukje van henzelf laat zien.
Het doel van deze OVAA-activiteit is om de dialoog op gang te brengen binnen de groep waaraan dames met verschillende nationaliteiten meedoen.

Het project (On)breekbaar
Met het project (on)breekbaar wordt de onlosmakelijke verbondenheid tussen kracht en kwetsbaarheid aan de orde gesteld. Mensen worden uitgedaagd om zich met hun eigen kracht en kwetsbaarheid te verbinden. In dit project wordt dit gedaan door middel van beeldende kunst.
Hiervoor is gekozen omdat  veel ervaringen niet zomaar verteld kunnen worden. Kunst doet een appél op de verbeelding, verbreedt horizonnen en raakt snaren die anders niet beroerd worden. Kunst laat mensen ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Kunst geeft kleur, zorgt voor sprankeling en onverwachte dingen. Kunst kan het onzegbare zegbaar maken.
(On)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht is een landelijk project dat opgezet is en gecoördineerd wordt door VPSG in Haarlem en ComunicArte in Eindhoven. In hun werk komen zij veel mensen tegen die te maken hebben met kwetsbaarheid. Lichamelijk, economisch, sociaal….. En zij ervaren dat erkenning van deze kwetsbaarheid, zowel individueel als maatschappelijk, de sleutel vormt voor het hervinden van de eigen kracht en wezenlijk is voor herstel.

Voor meer informatie over het project, kijk op
http://www.mosaica.nl/community_art-in-uitvoering-project-1 

Project onbreekbaar Gestel-9Project onbreekbaar Gestel-5

 

Roze Zaterdag 2015 ‘Maastricht Colours You’ 20-06

april 13th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Maastricht Colours 2015Roze Zaterdag wordt dit jaar kleurrijk in Maastricht gevierd met een totaalpakket van culturele, educatieve , sportieve, internationale en feestelijke activiteiten.
Het thema van Roze Zaterdag 2015 Maastricht is: “Maastricht Colours You”.

Op zaterdag, 20 juni 2015, wordt er dan ook weer een Infopromenade georganiseerd in de binnenstad van Maastricht.

De infopromenade zal bestaan uit een InfoStage & Infomarkt.
Deze Infomarkt vindt plaats van 11.00 – 18:00 uur op de Maaspromenade in Maastricht.

Op het terrein van de InfoPromenade is ook een InfoStage gepland. Op dit podium krijgen bedrijven, organisaties, en anderen een mogelijkheid om zich op een creatieve manier te presenteren. Op de InfoStage kunnen zowel maatschappelijke als commerciële organisaties zich presenteren.
Mocht je interesse hebben in een plek op de infomarkt en/of de mogelijkheid om je organisatie/bedrijf te presenteren op de InfoStage dan verzoeken we je via de website aan te melden.

Via onze website kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Maastricht Colours You – Roze Zaterdag Maastricht : www.colours2015.eu

Hopelijk mogen wij u alle in Maastricht begroeten op 20 juni 2015.

Infopromenade Maastricht Colours You – Roze Zaterdag 2015

 

Fakkeltocht 24-12Ieder jaar wordt de award Ambassade(eur) voor de Verdraagzaamheid toegekend. Dit jaar is de Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid die ieder jaar op 24 december wordt gehouden in Eindhoven, genomineerd voor deze award.

De award wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich inzet voor een betere leefomgeving, iemand die diversiteit verbindt, iemand die de mooie dingen in de samenleving bevordert, een organisatie die zich inzet voor samenwerking, tolerantie, begrip en verscheidenheid.

De eerste tocht werd gelopen in 1992, naar aanleiding van de aanslagen op Turkse migranten in het Duitse Solingen en in 2015 zal de tocht al weer voor de 24e keer worden georganiseerd. Deze tocht wordt georganiseerd door diverse Eindhovense organisaties en vrijwilligers.

De Fakkeltocht is voor veel mensen een vertrouwd onderdeel geworden van de feestdagen. Hiermee geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in deze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan. Samen leven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. Samen leven vraagt ook om het stellen van grenzen. Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, godsdienst of overtuiging we ook hebben.

Voor meer informatie over de Fakkeltocht zie www.fakkeltochteindhoven.nl

 

Cultifest 2015 – 14-17 mei in Jaarbeursgebouw Utrecht

maart 23rd, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Cultifest UtrechtHet is weer tijd voor de jaarlijkse culturele evenement Cultifest. Dit keer zijn wij aanwezig op de Jaarbeurs in Utrecht tussen 14-17 mei 2015. Cultifest is een unieke combinatie van een cultureel evenement, spectaculaire concerten,  zakelijke contacten en overheerlijke keukens van verschillende culturen.
Kortom een uitstekende gelegenheid om uw bedrijf of product te presenteren.

Hierbij willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan Cultifest, het grootste internationale cultuurfestival van Nederland! Cultifest is een multicultureel festival waarbij deelnemers van verschillende organisaties uit verschillende landen bijeenkomen.
Tijdens het vierdaagse festival heeft u de mogelijkheid om uw eigen producten, diensten te presenteren en/of verkopen. Vier dagen lang staan er verschillende concerten en shows op de agenda. Denk hierbij aan de Theatershow van Jandino Asporaat. Echter is dit niet alles, we zullen ook genieten van Maher Zain & Irem Derici. De bezoekers zullen 4 dagen lang van verschillende dansvoorstellingen uit de hele wereld genieten.

Via het Cultifest Utrecht inschrijfformulier kunt alle informatie vinden betreft de prijzen voor een stand op de beurs, op de bazaar of voor het horecadeel.
We verwachten tijdens Cultifest 2015 in totaal 40.000 bezoekers.

Cultifest biedt kansen voor iedereen! Als standhouder kunt u gebruik maken van de volgende voordelen:

  • Verkoop en presentatie producten/diensten 4 dagen lang
  • Uitbreiding netwerk
  • Direct respons van de afnemers
  • Goed voor uw naamsbekendheid en imago
  • Veel advertentie- en communicatiemogelijkheden
  • De klant komt naar u toe voor informatie!
  • PROMOTIE van uw bedrijf op internet , social media en diverse uitingen

Zie voor het uitgebreide programma ook de Cultifest Utrecht Brochure.

Mis deze unieke kans niet! En reserveer direct uw plaats voor Cultifest 2015.

Voor meer informatie
Via het onderstaande telefoonnummer contact opnemen.
06-873 555 87

www.cultifest.nl

Wij kiezen voor Brabant – benieuwd naar de uitslagen?

maart 20th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

uitslagen Provinciale verkiezingenOp 18 maart 2015 waren er verkiezingen voor Provinciale Staten, het hoogste orgaan van de provincie. De provincie staat aan de lat voor heel Brabant op het gebied van milieu, natuur, economie, cultuur, mobiliteit en ruimte. Benieuwd naar de uitslagen?

Bekijk de uitslagenkaart of lees het liveblog terug.

150418 Stichting Vredescentrum Eindhoven Namens het platform mondiale bewustwording en internationale samenwerking nodigen we u uit voor een netwerkbijeenkomst op 18 april.

Vorig jaar heeft de gemeente Eindhoven een nieuw gemeentelijk beleid gemaakt omtrent mondiale bewustwording en ontwikkelingssamenwerking. Een aantal organisaties hebben als reactie hierop de krachten gebundeld en vormen nu het platform ‘Eindhoven Mondiaal’. Een van de doelen van het platform is om organisaties te informeren over het gemeentelijk beleid. Daarnaast is het een doel organisaties met elkaar te laten kennismaken.

Wanneer en hoe laat?
zaterdag 18 april tussen 11.30 en 14.00 uur

Waar?
De Wereldwinkel, Hoogstraat 275, 5654 NA  Eindhoven

We zouden het leuk vinden als u 18 april ook komt.
Heeft u een bepaald thema wat u aan bod wil laten komen?
Heeft u een specifieke vraag die u in wilt brengen?
Laat het ons weten op lunchbijeenkomst@gmail.com. We kunnen dan van tevoren inventariseren waar de interesse ligt en hier rekening mee houden in het programma van 18 april.

Laat alstublieft even weten of u komt via lunchbijeenkomst@gmail.com.

Teun de Laat (stichting stedenband Eindhoven/Emulfeni)
Jop Nozza (stagiair Stichting Vredesburo)
Marianne Kemps (stichting Wereldwinkel)
Bram Soetendal (Stedenband Eindhoven – Chinandega)

Uitnodiging netwerkbijeenk Vredescentrum