De Kracht van Diversiteit
Header

Moslims en homoseksualiteit gaan wel samen

augustus 12th, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reageren uitgeschakeld)

In Eindhoven werken stichting Nese Divers en COC Eindhoven en regio samen aan een project om seksuele diversiteit binnen de Turkse gemeenschap bespreekbaar te maken. COC Eindhoven  en regio is blij met dit initiatief dat ontstaan is vanuit de Turkse moslim gemeenschap zelf.

Volgens de huidige berichtgeving in de media gaan moslims en homoseksualiteit niet samen. COC Eindhoven en regio  wil dat graag weerspreken. Moslims en homoseksualiteit kunnen zeker samen gaan, en Eindhoven bewijst dat.

Stichting Nese Divers, partner van OVAA,  is al enkele jaren actief om taboes binnen de Turkse gemeenschap bespreekbaar te maken. Homoseksualiteit is een  van deze onderwerpen. Het project waaraan stichting Nese werkt richt zich op de families van homoseksuelen en op de Turkse gemeenschap zelf. Hierdoor onderscheidt dit project zich van andere projecten in Nederland.  De meeste projecten zijn immers vooral  gericht op het bieden van hulp en ondersteuning aan LHBT’s (lesbo’s, homo’s, biseksuelen en transgenders) die uitkomen voor hun seksuele geaardheid.

De aanpak van stichting Nese Divers verschilt wezenlijk van de activistische aanpak, die veel meer confronterend is en daarom bij de doelgroep meestal afschrikt. Activisme is geschikt om LHBT´s te emanciperen en te helpen uit de kast te komen, maar werkt veel minder om juist hun  omgeving tot mentaliteitsverandering en acceptatie te bewegen. Als je de angsten van de mensen omtrent homoseksualiteit naar boven kunt halen, kun je er aan werken deze weg te nemen.

Het project kent een looptijd van twee jaar en zal bestaan uit een toneelstuk, informatiebijeenkomsten, workshops en open spreek uren. In een latere fase zal COC Eindhoven en regio inhaken om de LHBT´s binnen de moslimgemeenschap een ontmoetingskans te geven. Een pilot van deze formule bleek een onverwacht groot succes. Er waren meer dan 200 deelnemers, waarvan de meesten aan meerdere onderdelen van het project deelnamen. Dit overtrof de verwachtingen van stichting Nese Divers.

De gekozen werkwijze spreekt aan in Eindhoven en inmiddels kijken ook de Marokkaanse en zelfs Somalische gemeenschap mee.  Het is de bedoeling dat tijdens het project de methode die voor de Turkse doelgroep werkt  aangepast wordt naar een variant die voor andere allochtone doelgroepen zou kunnen werken.

Op dit moment is stichting Nese Divers bezig om het financiële verhaal rond te krijgen. Daarom steunt COC Eindhoven en regio de stichting Nese Divers volledig bij haar aanvragen bij diverse overheden. COC Eindhoven en regio hoopt ook dat de gemeente Eindhoven voldoende middelen beschikbaar zal stellen om dit project van diversiteit en tolerantie mogelijk te maken.

Symposium Age Included over superdiversiteit en leeftijd op 5-11

augustus 27th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

151105 Age Included

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151105 Age Included - programma

 

 

AGora-cycli 2015-2016

augustus 25th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Academisch GenootschapIn  de periode september 2015 – augustus 2016 wordt een drietal lezingencycli georganiseerd, het resultaat van de samenwerking van drie Eindhovense verenigingen, het Academisch Genootschap (AG), de Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding (VVAO-afd. Eindhoven) en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ-afd. Zuid).

Deze drie AGora-cycli vinden steeds plaats op een donderdagavond, aanvang 20.00 uur, en elke cyclus heeft zijn ‘eigen’ avond.

De AGora-cycli zijn:

  • Het Zal Mijn Zorg Zijn. Deze heeft als onderwerp de stormachtige ontwikkelingen in de gezondheidszorg  en vindt steeds plaats op de tweede donderdagavond van de maand.
  • Brave New World. Deze behandelt de impact van digitalisering op mens en maatschappij en vindt steeds plaats op de derde donderdagavond van de maand.
  • Mondiale Bruggen en Brandhaarden. Deze handelt over actuele geopolitieke vraagstukken vindt steeds plaats op de vierde donderdagavond van de maand.

Er komen in deze cycli tal van actuele onderwerpen aan de orde, gepresenteerd door topwetenschappers en/of ervaren praktijkmensen. Zij zullen hun toehoorders op een toegankelijke wijze inleiden in de materie en aangeven welke ontwikkelingen zich op de dag van vandaag voordoen. Daarna is er voldoende gelegenheid voor discussie.

Locatie: de Meerlezaal van de sociëteit van het Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven.

Voor verdere informatie zie nieuwsbrief.

Vredesweek 2015 start met fototentoonstelling ‘verbinding’ op 21-08

augustus 21st, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Vredesweek 2015De nationale Vredesweek wordt traditioneel gehouden in de derde week van september. De vredesweek bestaat sinds 1967. In 2015 vindt de vredesweek plaats van 19 tot en met 27 september. Meer dan 70 lokale initiatieven die als Ambassade van Vrede aangesloten zijn bij PAX, organiseren honderden verschillende activiteiten in hun buurt. Ook in Eindhoven staan diverse activiteiten op stapel die ingaan op het thema van dit jaar “Verbinding : je verbonden voelen met mensen”

Het startschot voor de Vredesweek wordt in Eindhoven al vroeger gegeven. Van vrijdag 21 augustus tot en met 17 september zal  een gedeelte te zien zijn van een fototentoonstelling die, in opdracht van het Vredesburo in Eindhoven, gemaakt is door een aantal fotografes. De tentoonstelling zal te zien zijn in de Wereldwinkel, Hoogstraat 275 te Eindhoven. De opening zal zijn op 21 augustus  om 17:00u. Tevens kan er dan met de fotografes gepraat worden over de ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens het maken van de foto’s.
Zij zijn in Eindhoven aan de slag gegaan om in de stad dit thema te ontdekken. Niet alleen tussen mensen maar ook in objecten die in de stad aanwezig zijn

In het kader van deze tentoonstelling roepen we ook mensen op om een foto te maken die het begrip ‘verbinding’ symboliseert. Voor deze foto’s zal een aparte facebookpagina worden gemaakt en de meest opmerkelijke zullen bij de tentoonstelling worden gevoegd: foto’s kunnen in gangbare formaten gestuurd worden naar info@vredesburo.nl

Het is de bedoeling dat de tentoonstelling in het komende jaar op diverse plaatsen in Eindhoven komt te staan.

Het Vredesburo fungeert als ambassade voor de Vredesweek. Informatie over de Vredesweek , de tentoonstelling, maar ook ondersteuning voor het opzetten van activiteiten in de Vredesweek is vanaf 17 augustus te verkrijgen op de Grote Berg 41, of via het emailadres :
info@vredesburo.nl daarnaast kan men de activiteiten ook bekijken via de website van ‘mondiaal Eindhoven’ : het samenwerkingsverband van Eindhovense groepen die actief zijn op het gebied van mondiale bewustwording en internationale vraagstukken.

Stichting Vredesburo Eindhoven
Grote Berg 41
5611 KH  Eindhoven
tel./fax: 040 2444707
e-mail: info@vredesburo.nl
internet: www.vredesburo.nl
We zijn ook op Facebook te vinden: www.facebook.com/vredesburo Voor de afdeling Vredeseducatie: e-mail: info@vredeseducatieeindhoven.nl
internet: www.vredeseducatieeindhoven.nl

Activiteiten Kouros september-oktober

augustus 20th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Kouros Gay Sportclub Eindhoven logoHet is volop zomer en daarom zijn er een paar sporten op een laag pitje. Maar na de rustigere periode zijn er weer volop activiteiten.

De activiteiten van Kouros de komende maanden

Vacature
De functie van Voorzitter is nog steeds vacant en Kouros kan altijd actievelingen gebruiken die een keer een activiteit meewillen organiseren.
Lijkt je wat: Laat weten via info@kouroseindhoven.nl

Hebben eigen voorzieningen van migranten toekomst?

augustus 20th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Ewoud ButterDe discussie is inmiddels al zo’n 40 jaar oud, maar nog steeds actueel: vormen initiatieven als islamitische scholen, migrantenorganisaties (zelforganisaties), huiswerkbegeleidingsprojecten e.d. een brug naar de samenleving of werken ze segregatie in de hand?
Misschien is de vraag in hoeverre deze organisaties en initiatieven nog van nut zijn voor de tweede en de derde generatie relevanter. Dat stelt Ewoud Butter.
De discussie is nu actueel geworden door de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten waardoor er een groter beroep wordt gedaan op de mensen zelf. Burgers en hun eigen netwerken moeten meer initiatief tonen en hun ‘eigen kracht’ benutten.
‘De transformatie dwingt professionals van “traditionele” voorzieningen ertoe om zich te richten op de eigen kracht en het netwerk op lokaal niveau. En dan kom je dus uit op samenwerking met die eigen initiatieven’, aldus Trees Pels op de website van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Lees het complete artikel op de website van Republiek Allochtonie

 

Nog meer ‘leven’ in 040, dankzij u?

augustus 14th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Stichting Cultuur Eindhoven zoekt leden voor de Raad van Toezicht.Stichting Cultuur Eindhoven

De gemeente Eindhoven wil de betekenis en de waarde van haar cultuurbeleid vergroten. Daartoe wordt onder meer de subsidiesystematiek fundamenteel aangepast en zullen toekomstig alle analyses, keuzes en beslissingen worden getoetst aan de adviezen van een Cultuurraad. De onlangs opgerichte Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) is voortaan verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid en de verstrekking van de gemeentelijke subsidies. De SCE werkt daarbij nauw samen met de culturele spelers in de stad.

Voor deze stichting, die een belangrijke rol heeft voor de toekomst van de stad, wordt een daadkrachtige Raad van Toezicht (RvT) gezocht.

Al vanaf 1 januari 2016 worden de cultuursubsidies door de SCE verstrekt, dan nog gebaseerd op het bestaande beleid (overgangsjaar). De Leden van de RvT worden benoemd door het College van B&W. De eerste taak van de RvT zal zijn om in samenwerking met de huidige kwartiermaker een directeur aan te stellen. Vanaf 1 januari 2017 is de SCE volledig toegerust en operationeel.

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal drie leden. De leden beschikken gezamenlijk over:

  • aantoonbare relevante juridische, fiscale of financiële kennis en ervaring
  • aantoonbare en relevante bestuurlijke ervaring
  • kennis en ervaring op het gebied van cultureel ondernemerschap
  • affiniteit met het brede terrein van Kunst & Cultuur

De Raad van Toezicht zal bij voorkeur eind september 2015 daadwerkelijk met haar werkzaamheden starten. Tot die tijd worden de taken door B&W vervuld.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De samenhangende onkosten worden uiteraard wel vergoed.

De RvT kan ‘niet’ bestaan uit leden die zitting hebben in de gemeenteraad of het college van Eindhoven en/of lid zijn van een RvT of deel uitmaken van een bestuur/directie van een culturele organisatie die subsidie ontvangt of zal gaan ontvangen van de SCE.

Uw reactie ontvangen we graag langs digitale weg vóór 30 augustus a.s. via e-mailadres c.willemen@eindhoven.nl.
Een korte motivatie met een CV of een link naar uw LinkedIn-profiel volstaat.

Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met mevr. Cathelijne Willemen (c.willemen@eindhoven.nl), 040-238 81 72. Wil je meer informatie over de procedure, neem dan contact op met Werk@eindhoven.nl, telefoonnummer 040-238 4440. Je kunt reageren voor 30-08-2015.

Latijns Amerika Eindhoven viert feest 13-09

augustus 11th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Ferio LatinoamericaHet Latijnsamerikaans Centrum voor Oriëntatie ( C.L.O) nodigt iedereen uit om naar de Feria Latinoamerica te komen in Eindhoven. Er is geen ander evenement in Nederland dat onder één dak de rijkdom van Latijnsamerika op zo’n uitgebreide manier presenteert. De bezoekers kunnen een culturele ontdekkingsreis maken, zonder daarvoor het vliegtuig te pakken. Vijftien landen uit één continent met grote verschillen maar ook met veel gemeenschappelijk kenmerken zijn met elkaar verbonden met als prachtig resultaat: een kleurrijke identiteit vol passie.

Dit jaar zijn de volgende landen aanwezig bij de Feria Latinoamerica: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Chili, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panamá, Paraguay, Peru en Venezuela.

In allerlei kraampjes willen vrijwilligers van het C.L.O. , die vanwege verschillende redenen naar Nederland zijn gekomen, graag de passie voor hun land van herkomst delen. Ze trekken hun mooiste folklorische klederdracht aan en beantwoorden de vragen van het publiek met een glimlach.

Eén van de belangrijke kenmerken van de Latijns-Amerikanen is hun gastvrijheid. Ze openen makkelijk de deuren van hun huizen en de Feria Latinoamerica is hier geen uitzondering op. De bezoekers kunnen de culinaire diversiteit ervaren, want er worden heerlijke gerechten en zoete specialiteiten aangeboden om te proeven en ook eventueel mee naar huis te nemen. Bovendien is er de gelegenheid om typisch Latijns Amerikaaanse en zelfgemaakte artikelen te kopen.
Aan de jonge bezoekers is ook gedacht. Ze kunnen zich vermaken met een springkussen en andere activiteiten die gepland zijn. Natuurlijk, de traditionele piñata mag niet ontbreken! Die staat klaar vol met snoepjes en cadeautjes!

De hele middag wordt gevuld met vrolijke gevarieerde muziek, met zangoptredens en typisch folkloristische dansvoorstellingen.

Tenslotte, wordt dit jaar een feestelijk tintje toegevoegd aan de Feria Latinoamerica, omdat het C.L.O zijn 15 jarig jubileum viert.
Kortom, kom naar de negende editie van de Feria Latinoamerica om een culturele ontdekkingsreis te maken, vergeet niet te vragen, praten, leren, proeven, dansen en zingen. In andere woorden: geniet! Want het wordt FEEST met Latijnsamerikaanse passie!

Datum     Zondag 13 september 2015
Plaats      Tennishal van het Sportcomplex Eindhoven Noord.
Tijd          12:00 tot 19:00 uur

Entree vanaf 12 jaar: 5 euro
Kinderen tussen 4 en 12 jaar: 2 euro

Meer informatie
Tel: 040-2426186
E-mail: info@cloeindhoven.nl
www.cloeindhoven.nl
Facebook: Ferialatinoamerica

Speel tot en met 30 september de online Wegwijs Verkeersquiz!

juli 23rd, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

VerkeersquizWeet u of een fietser van rechts voorrang heeft? Er is nogal wat veranderd in het verkeer. Daarom is een update van verkeersregels belangrijk. Samen de quiz spelen, is niet alleen leuk maar ook leerzaam. Iedereen kan meedoen. Spelen kan in een groep(je) of individueel.

Ga naar www.wegwijsquiz.nl en doe mee!

Op weg naar de finale!
Speelt u de quiz in groepsverband? In iedere regio maken we een winnaar bekend van de verkeersquiz. Als winnaar maakt u kans op een plek in een van de finales. De Brabantse finale vindt op 25 november plaats op het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.

Wegwijs in Brabant
Om de verkeersregels op een leuke manier onder de aandacht te brengen, is de online Wegwijs Verkeersquiz voor senioren ontwikkeld. De Wegwijs Verkeersquiz is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant, de regio’s, Veilig Verkeer Nederland en andere maatschappelijke partners.

 

Laatste inloopochtend OVAA in de Toeloop

juli 9th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Op 17 juni was de laatste inloopochtend in de Toeloop voor dit schooljaar. De vrouwen, deelneemsters en vrijwilligsters,  hadden thuis allerlei lekkere hapjes gemaakt om samen van te genieten tijdens deze bijeenkomst.

En dat gebeurde dan ook. Er waren zoveel hapjes, voornamelijk uit de Turkse keuken, dat twee mensen van de Toeloop (van autochtone afkomst) deze ochtend mee konden eten.

De gesprekken gingen die ochtend vooral over de Ramadan, die de volgende dag zou beginnen. Dat is ook de reden dat de deelneemsters ervoor  hebben gekozen dit schooljaar vroeg te stoppen met de inloopochtenden. Het was een gezellige bijeenkomst  in een ontspannen sfeer met interessante gesprekken.

afsluitende bijeenkomst inloopochtend Tongelre

Zomerfeest/Picknick aan de Dommel 12-07

juli 9th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

150712 Zomerfeest PicknickSamen genieten van de zomer in een mooi stukje van Eindhoven, midden in de stad. Dat kan op zondag 12 juli. Kleurrijke Stad organiseert dan weer de jaarlijkse picknick aan de Dommel in het v. Maerlant Plantsoen aan de J. van Maerlantlaan.

Dit mooie zomerfeest, en tevens afsluiting van ons seizoen, trekt ieder jaar weer honderden liefhebbers van gezelligheid en natuur. Bezoekers kunnen hun eigen picknickmand meenemen, of genieten van Indonesische hapjes van Indonesia of de Nederlandse snacks van Ad. Aan de bar kunnen bezoekers hun sapje en drankje inslaan.
Het programma met muziek, zang, dans, workshops, informatie, sport en spel start om 13.30u en duurt tot 20.00u. Ook van de partij zijn de Taoistische Tai Chi vereniging, Bruce World Rhythm, beeldende kunstenaars Leonie Maréchal en Anita Couwenbergh, het C.L.O., Wereldwinkel, Switch, Duurzaam voor Afrika, Women for Devolpment en Dusabane.

Op het podium staan o.a.: Bagenko gitaarorkest, Bruce World Rhytm, the Osmaroid Nibs, Seven Days, Int. Dans Eindhoven en o.v.b. Stokslag.

Wij hopen u dan te zien. De toegang is gratis.

Kleurrijke stad banner