De Kracht van Diversiteit
Header

Moslims en homoseksualiteit gaan wel samen

augustus 12th, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reageren uitgeschakeld)

In Eindhoven werken stichting Nese Divers en COC Eindhoven en regio samen aan een project om seksuele diversiteit binnen de Turkse gemeenschap bespreekbaar te maken. COC Eindhoven  en regio is blij met dit initiatief dat ontstaan is vanuit de Turkse moslim gemeenschap zelf.

Volgens de huidige berichtgeving in de media gaan moslims en homoseksualiteit niet samen. COC Eindhoven en regio  wil dat graag weerspreken. Moslims en homoseksualiteit kunnen zeker samen gaan, en Eindhoven bewijst dat.

Stichting Nese Divers, partner van OVAA,  is al enkele jaren actief om taboes binnen de Turkse gemeenschap bespreekbaar te maken. Homoseksualiteit is een  van deze onderwerpen. Het project waaraan stichting Nese werkt richt zich op de families van homoseksuelen en op de Turkse gemeenschap zelf. Hierdoor onderscheidt dit project zich van andere projecten in Nederland.  De meeste projecten zijn immers vooral  gericht op het bieden van hulp en ondersteuning aan LHBT’s (lesbo’s, homo’s, biseksuelen en transgenders) die uitkomen voor hun seksuele geaardheid.

De aanpak van stichting Nese Divers verschilt wezenlijk van de activistische aanpak, die veel meer confronterend is en daarom bij de doelgroep meestal afschrikt. Activisme is geschikt om LHBT´s te emanciperen en te helpen uit de kast te komen, maar werkt veel minder om juist hun  omgeving tot mentaliteitsverandering en acceptatie te bewegen. Als je de angsten van de mensen omtrent homoseksualiteit naar boven kunt halen, kun je er aan werken deze weg te nemen.

Het project kent een looptijd van twee jaar en zal bestaan uit een toneelstuk, informatiebijeenkomsten, workshops en open spreek uren. In een latere fase zal COC Eindhoven en regio inhaken om de LHBT´s binnen de moslimgemeenschap een ontmoetingskans te geven. Een pilot van deze formule bleek een onverwacht groot succes. Er waren meer dan 200 deelnemers, waarvan de meesten aan meerdere onderdelen van het project deelnamen. Dit overtrof de verwachtingen van stichting Nese Divers.

De gekozen werkwijze spreekt aan in Eindhoven en inmiddels kijken ook de Marokkaanse en zelfs Somalische gemeenschap mee.  Het is de bedoeling dat tijdens het project de methode die voor de Turkse doelgroep werkt  aangepast wordt naar een variant die voor andere allochtone doelgroepen zou kunnen werken.

Op dit moment is stichting Nese Divers bezig om het financiële verhaal rond te krijgen. Daarom steunt COC Eindhoven en regio de stichting Nese Divers volledig bij haar aanvragen bij diverse overheden. COC Eindhoven en regio hoopt ook dat de gemeente Eindhoven voldoende middelen beschikbaar zal stellen om dit project van diversiteit en tolerantie mogelijk te maken.

Symposium van Stichting Vredescentrum met medewerking van Bram van Ojik en Neri Sybesma-Knol.
Op Maandag, 1 december 2014, 19.30 uur in zaal 2, auditorium, Technische Universiteit Eindhoven. (zaal open vanaf 19.00 uur) zal het Eindhovense Vredescentrum een avond houden waarbij centraal zal staan of, wanneer en hoe de internationale gemeenschap moet reageren op conflicten die ontstaan in de wereld. Bij vredesmissies gaat het om handhaving of afdwinging van Vrede. Afdwinging gaat met geweld gepaard. Is dit aanvaardbaar, en zo ja, onder welke voorwaarden?

Zijn militaire vredesacties alleen toelaatbaar, indien ze gebaseerd zijn op besluiten van de VN Veiligheidsraad? Of kunnen en mogen organisaties als de NAVO, de Europese Unie etc.
vredesmissies zelfstandig beginnen? Hoe kan worden uitgesloten dat een vredesmissie (mede) voortkomt uit nationale belangen en ontaardt in een oorlog?

Door de situatie in Syrië en de Oekraïne zijn deze vragen ook weer bovenaan de de internationale agenda komen te staan en vormen zij de aanleiding tot debat tussen landen die zeer verschillend
denken over dit instrument van de VN. Talloze veto’s in de veiligheidsraad zijn hiervan het gevolg.
Daarnaast ervaren veel burgers de wereld als bedreigend en kijken ze naar de VN, Europese Unie en grote staten voor oplossingen. Velen voelen zich machteloos en vragen zich af “hoe het verder
moet”.

Voor deze bijeenkomst zijn twee deskundigen uitgenodigd met een grote ervaring op het gebied van internationale ontwikkelingen. Neri Sybesma Knol (hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel)
was directeur van het “Centrum voor de Studie van het Recht van de Verenigde Naties” van VUB.
Van 1982 -1986 en van 1993 – 1997 was zij Voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties de VVN. Zij zal ingaan op hoe de VN deze zaken geregeld en vastgelegd heeft en wat er in de loop
van de tijd veranderd is in de opvattingen hierover.
Als tweede spreker zal Bram van Ojik ( fractieleider van Groen Links in de 2e kamer) optreden. Hij heeft diverse functies bekleed in organisaties die zich bezighouden met internationale
ontwikkelingen. Zijn verhaal zal gaan over de bescherming van burgers en het belang van de rol van diplomatie en ontwikkelingssamenwerking om te komen tot een duurzame vrede. De inleiders
zullen met het publiek in gesprek gaan en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
De avond wordt afgesloten met een informeel gedeelte waarbij men verder, ook met de inleiders, van gedachten kan wisselen.

Voor informatie over deze avond: Piet Schram, p.p.j.m.schram@tue.nl; of via het Vredesburo: 040-2444707 / info@vredesburo.nl

141201 Bram van OjikBram van Ojik is in 1954 geboren. Na het diploma Gymnasium β behaald te hebben, studeerde hij economie aan de VU Amsterdam (1972-1980). Hij specialiseerde zich in ontwikkelingseconomie. Hij
was lid van de PPR (1973-1990) en sinds 1990 is hij lid van GroenLinks. Van 1990 tot 2012 was hij achtereenvolgens medewerker van NOVIB, lid Tweede Kamerfractie GroenLinks,
adviseur in zake internationale betrekkingen, voorzitter Milieudefensie, directeur voorlichting Ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassadeur in Benin, directeur Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking Beleidsevaluatie (IOB) en directeur Sociale Ontwikkeling, Ministerie van Buitenlandse zaken. Vanaf 2012
is hij fractievoorzitter GroenLinks in de Tweede Kamer.

mw Neri Sybesma-KnolMevrouw Neri Sybesma-Knol is geboren in Helmond, na Gymnasium β in Eindhoven, rechtenstudies UvA en Vrije Universiteit Brussel, promotie Universiteit Leiden met een proefschrift over “The status of observers in the United Nations” en een loopbaan bij onder meer het Centrum voor de studie van het recht van de Verenigde Naties, werd zij in 1997 hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderwijsopdracht betrof onder meer Het Recht van de Internationale Organisaties, de Organisaties van het VN-systeem en de Internationale Bescherming van de rechten van de Mens. Zij was Directeur van het “Centrum voor de Studie van het Recht van de Verenigde Naties” van VUB. Van 1982 -1986 en van 1993 – 1997 was zij Voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties, VVN.
Zij doceerde en publiceert over de instellingen en de agenda van de Verenigde Naties in brede zin, over Rechten van de Mens, de Palestijnse kwestie, de Veiligheidsraad en Peacekeeping. Ook over Regionale Organisaties zoals de EU, NAVO, de Raad van Europa…Zij doceerde Lucht- en Ruimterecht in de Faculteit Rechten van de VUB, en in de Faculteiten
Toegepaste Wetenschappen van de VUB, de UGent en de KULeuven.

Even bellen met…Dolf Kuipers van NOMB

november 24th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

bestuur NOMBEven bellen met Dolf Kuipers, bestuurslid bij zowel de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) als bij het Netwerk Oudere Migranten Brabant (NOMB). Eén van de projecten waar VBOB en NOMB mee bezig zijn is “Versteken van Brabantse allochtone seniorenorganisaties“.

Waar is je project goed in?
‘Het NOMB behartigt de belangen van oudere migranten zodat ze in een veilige en herkenbare omgeving oud kunnen worden. Dit vraagt extra inspanningen om te zorgen dat deze kwetsbare groep wel betrokken blijft. We zorgen bij het NOMB dat iedereen aangehaakt blijft. Dat doen we ook door actief te zijn in de VBOB. Wij zijn initiatiefnemers van het project ‘Versterken netwerk regionale Brabantse allochtone senioren organisaties’. Hierin gaan we op zoek naar manieren om de groep organisaties van oudere migranten in Brabant uit te breiden. Daarnaast willen we hen ook aansluiting laten vinden bij bestaande lokale samenwerkingsverbanden van senioren. Bovendien leidt het programma deskundigen op die oudere migranten voorlichten over de participatie en integratie.’

Waar zie je verbetering voor het project?
‘Ik ben nog nieuw in het veld en wil nog veel leren over alle initiatieven die er in Brabant zijn. Daar profiteert het project ook van.’

Hoe helpt de community voor je project?
‘Ik ben ook nog niet echt bekend met het leefbaarheidsprogramma van de provincie. Om daar bekender mee te raken en te zien wat ik kan leren van andere initiatieven ben ik op 8 juli naar de unconference bijeenkomst in Tilburg gekomen. Ik wil zowel met de VBOB als met de NOMB zoeken naar manieren om onze projecten te verbeteren en zo te werken aan onze naamsbekendheid. Dat maakt dat je van elkaar kunt leren!´

Lees verder op http://leefbaarheidbrabant.nl/even-bellen-met-5/

Eindhoven loopt op 24-12 voor vrede en verdraagzaamheid

november 24th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Fakkeltocht 2013Op 24 december (Kerstavond) vindt voor de 23e keer de Eindhovense Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid plaats. Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt met een muzikaal programma op het Wilhelminaplein.

De Eindhovense Fakkeltocht kent een lange geschiedenis. De eerste tocht vond plaats in 1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in het Duitse Solingen. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Sindsdien heeft de tocht altijd in het teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aantal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen zich hiervoor willen inzetten.

Programma
Vanaf 18.00 uur start de fakkeluitgifte en vanaf 18.30 uur worden de deelnemers ontvangen onder muzikale begeleiding van de Eindhovense percussionist Johan Aben die samen met zijn dochter en anderen zal zorgen voor een wervelende show. De eerste fakkel wordt om 19.00 uur door Wethouder Torunoglu aangestoken aan de World Peace Flame. Vervolgens gaat hij voor in de tocht. Na terugkeer op het Wilhelminaplein is er een muzikaal programma tot 21.00 uur met Klezmajeur en Dylan van Meurs. Wij nodigen iedereen uit om gezellig op het plein te blijven hangen.

Voorverkoop Fakkels
Net als vorig jaar kunnen de fakkels niet meer rechtstreeks aan de kraampjes worden gekocht. Men dient eerst muntjes te kopen bij de kassa’s (op de avond zelf € 2,50 en in de voorverkoop € 2,-) en ze daarna bij de kraampjes in te wisselen voor een fakkel. Zie voor de voorverkoopadressen www.fakkeltochteindhoven.nl

Groot Wijkoverleg op 26-11

november 18th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Sint Anna KloosterGroot Wijkoverleg op 26 november 2014 in het Sint Anna Klooster te Eindhoven van 10.00 tot 12.00 uur.

Anita Schavemaker, algemeen directeur Sint Anna Klooster geeft een inleiding over ‘De veranderingen in de zorg’.
Lenie Scholten, wethouder gemeente Eindhoven vertelt hoe de gemeente Eindhoven wil omgaan met de veranderingen in de zorg. Daarna zal zij ingaan op vragen.

Locatie: terrein Eikenburg, Stichting Sint Annaklooster; adres: Aalsterweg 285-c, 5644 RE  Eindhoven.

Programma

10.00 uur                      Welkom en koffie/thee

10.15 uur                        Opening door Cees Cuypers, dagvoorzitter en bestuurslid van OVO. Hij geeft in grote lijnen de veranderingen aan waar we allemaal mee te maken krijgen in 2015.

10.25 – 11.00 uur     Algemene inleiding over de veranderingen in de zorg, door Anita Schavemaker, algemeen directeur van  Sint Annaklooster

11.00 – 12.00 uur     Lenie Scholten, wethouder gemeente  Eindhoven, vertelt hoe de gemeente wil omgaan met de veranderingen in de zorg. Daarna zal zij ingaan op vragen.

12.00 – 12.30 uur     Een korte rondleiding

Uitnodiging 23-11: Tilburg tegen ebola

november 18th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

141123 Tilburg tegen ebolaIn Tilburg wonen tweehonderd mensen uit Sierra Leone, het land dat het zwaarste wordt getroffen door ebola. Terwijl de epidemie in andere landen tot staan lijkt gebracht, stijgt het aantal besmettingen in Sierra Leone nog sterk. Samen met de Sierra Leonese gemeenschap in Tilburg wil het Wereldpodium zich inzetten voor mensen in Sierra Leone. Dat doen we met de actie ‘Tilburg tegen ebola’ die de hele maand december zal lopen. Een actie waar we ú graag bij betrekken.

Het plan is om in januari 2015 niet minder dan 2015 WakaWaka-lampen in Sierra Leone te krijgen. Deze lampen worden opgeladen in zonlicht en kunnen vervolgens 150 uur lang licht geven. Ze zijn een enorme steun voor de gezondheidswerkers in Sierra Leone. Met het licht van de WakaWaka kunnen ze ook ’s avonds en ’s nachts mensen opzoeken, naar het ziekenhuis brengen en verzorgen. De inzet van deze lampen is bovendien een duurzame vorm van ontwikkelingshulp: wanneer de epidemie voorbij is, kunnen ze blijvend dienst doen in de ziekenhuizen en gezondheidsposten.

Aanstaande zondagmiddag 23 november van drie tot half vijf, organiseren we een informatieve bijeenkomst in de grote zaal van theater de Nwe Vorst. We nodigen u daar van harte voor uit. Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met Abubakarr Bangura van de Sierra Leonese gemeenschap in Nederland. Microbioloog Jan Marcelis van het Elisabeth Ziekenhuis vertelt over het verloop van de epidemie en duurzaam ondernemer Maurits Groen van WakaWaka licht toe hoe de lamp werkt en wat hij voor mensen in ontwikkelingslanden kan betekenen.

We zouden het geweldig vinden wanneer u er zondag bij bent en met ons meedenkt over de opzet en uitvoering van deze actie.

Wereldpodium

‘Tilburg tegen ebola’ is een initiatief van Sierra Leone Central Union, Switch en het Wereldpodium

Amnesty Schrijfmarathon op 10 december

november 18th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

141210 Amnesty s schrijfmarathonOproep: Doe mee aan Amnesty’s Schrijfmarathon: 24 uur brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan.

 

TWITTER https://twitter.com/AmnestyBL
FACEBOOK https://www.facebook.com/AmnestyBrabantLimburg

Integratie Turkse Nederlanders blijft hoog op de agenda staan

november 17th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Het opstappen van de Turks-Nederlandse kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk gisteren uit de PvdA-fractie is het dieptepunt van een week die in het teken stond van het debat over de integratie van Turkse Nederlanders. Het is niet voor het eerst dat dit debat wordt gevoerd.
Terugkerende thema’s in dit debat zijn de Turkse trots, de lange arm van Ankara en de gerichtheid op de eigen groep. Bevorderen of belemmeren deze de integratie? Dreigen er parallelle samenlevingen, staten binnen de Nederlandse staat, te ontstaan? Roemer van Oordt en Ewoud Butter plaatsen de huidige discussie in een historische context.

SCP-rapport
In 2001 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van de WRR een rapport waaruit bleek dat Turkse Nederlanders – veel meer dan Marokkanen, Surinamers en Antillianen – een gesloten groep vormen. Ze zijn meer geneigd hun eigen taal te spreken en om te gaan met landgenoten en hebben traditionelere opvattingen. Terwijl Marokkaanse jongeren het veel beter deden dan hun ouders, was er tussen Turkse ouders en hun kinderen veel minder verschil. Onderzoeker Dagevos constateerde dat Turken vaker teruggrijpen op hun eigen netwerken. “Deze bieden tijdelijk werk, maar maken een succesvolle carrière een stuk lastiger.”

Het rapport van het SCP raakte een gevoelige snaar bij de trotse Turkse gemeenschap. Belangenbehartigers reageerden een dag later verbolgen in de Volkskrant op het onderzoek. Haci Karacaer, destijds voorman van Milli Görüs wond er weinig doekjes om: ‘Gelul’, was zijn commentaar. ‘Wat is erop tegen dat Turken hun eigen taal spreken en bij hun eigen mensen werken? En: ‘Ja, de sociale controle bij Turken is groter. Is dat erg? Waarom denk je dat Turkse kinderen niet met stenen gooien?’

Ook Ilhan Akel van het Nederlands Centrum Buitenlanders hekelde de onderzoekers en roemde het ondernemerschap van de Turken en de neiging om problemen intern op te lossen. Gevraagd naar de verschillen tussen Turkse en Marokkaanse jongeren, antwoordde hij: ‘Als een Marokkaanse jongen bij een disco wordt geweigerd, maakt hij een scène. Een Turk niet. Die zet zijn eigen disco op.’

Hoewel Karacaer en Akel de conclusie van het SCP dat Turken slecht integreren wegwuifden, bevestigden ze die conclusie tegelijkertijd juist met voorbeelden die evengoed kunnen worden gezien als symptomen van segregatie. Ook pasten hun reacties in het beeld van een trotse gemeenschap die problemen zelf oplost….als Turkse Nederlanders. Zo roemde Akel de discussies in de Turkse gemeenschap over eerwraak en man-vrouw-relaties en verklaarde hij: “[Turken] zijn tot de conclusie gekomen dat zij daar als Turken tegen moeten optreden.”

Het Manifest van Turkse professionals

Bron van dit artikel is de nieuwsbrief republiekallochtonie. Voor meer informatie lees hier.

Conferentie ‘Geweld maakt alles wat je lief is kapot’ 25 november

november 17th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

141125 Conferentie Geweld maakt alles wat je lief is kapotOp dinsdag 25 november vindt de conferentie ‘Geweld maakt alles wat je lief is kapot’ plaats in het Stadhuis van Eindhoven.

Thema

  •  Het geweld tegen vrouwen bespreekbaar maken;
  •  Informeren over de resultaten van de landelijke aanpak ‘Bespreekbaar maken van taboe- onderwerpen’. Deze aanpak is het afgelopen jaar door het Ministerie van Sociale Zaken gesubsidieerd;
  •  Overdragen van de resultaten van de bovengenoemde aanpak naar professionals, vrijwilligers en beleidsmakers;
  •  Borging van de resultaten van deze aanpak bij lokale overheden en lokale partners;
  •  Stimuleren van de samenwerking tussen organisaties, vrijwilligers en overheid.

Doelgroep
Vrijwilligers, professionals, beleidsmakers

Wanneer en waar?
dinsdag 25 november 2014
Tijd:      12.30 uur tot 17.00uur
Plaats:  Stadhuis Eindhoven, Stadshuisplein

Programma
12.00 – 12.30 uur     Inloop koffie en thee
12.30 – 12.45 uur Welkomstwoord door wethouder zorg en WIJ Eindhoven Mevrouw L. Scholten
12.45 – 13.15 uur Project “Bespreekbaar maken van taboeonderwerpen”, de opzet en de resultaten door projectleider Martijn Kraaij, Ministerie van Sociale Zaken
13.15 – 13.30 uur Uitreiking van certificaten aan de voorlichters die de taboeonderwerpen bespreekbaar maken
13.45 – 14.15 uur Inleiding over eergerelateerd geweld door dr. Sezgin Cihangir, bestuurslid Stichting Kezban
14.15 – 14.30 uur “NEE ! tegen het geweld tegen vrouwen” door Fereshteh Moradi: Presentatie website Hallo Kezban, een website voor jongeren over eer en relaties
14.45 – 16.15 uur Een drietal workshops waarin u kennis maakt met de methodiek voor het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen: eergerelateerd geweld en huiselijk geweld, vrijheidsbeperking, gedwongen huwelijken en achterlating.
16.15 – 16.30 uur Plenaire afsluiting.

16.30 – 17.00 uur Nabespreking met een drankje.

Voor meer informatie
Kunt u bellen: 06-46424386 of zich aanmelden bij Fereshteh Moradi
via mailadres:info@fmoradi.nl

Zilveren Kracht zoekt verbindingen

november 13th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

Tom van Campen van Zilveren KrachtTalenten ontdekken tijdens het Grote Verbindingsspel in Tongelre. ‘Actief zijn in je buurt is erg belangrijk, zeker voor ouderen,’ legt een enthousiaste Tom van Campen van Zilveren Kracht Tongelre uit. ‘We zoeken ouderen in Tongelre die iets voor anderen willen betekenen om samen de buurt leefbaarder te maken. ‘

Van Campen: ‘Iedereen heeft een talent. Dat kan een vak zijn, zoals een oudere fietsenmaker die buurtgenoten kan helpen, maar ook iemand die goed  is in taal kan voor een ander waardevol zijn. Wij stimuleren op maandag 10 november vanaf 19.00 uur in basisschool De Boog oudere talenten uit Tongelre via het Grote Verbindingsspel, ontwikkeld door de &Samhoud foundation. Het spel laat op een gezellige en laagdrempelige manier mensen met elkaar kennismaken. Het geeft inzicht in wat mensen nodig hebben en wat ze te bieden hebben. Op een vervolgavond leggen we talenten twee vragen voor: Wat zou er in je eigen buurt moeten gebeuren en wat zou jij eraan kunnen doen?’

Zilveren kracht
Zilveren Kracht is een projectgroep van bewoners, Lumens, de Zonnebloem, het Rode Kruis, OVAA, Lunet en WIJEindhoven en staat voor het stimuleren van vitale ouderen door goed bewegen, gezonde voeding en actief zijn in de eigen buurt. ‘En daar past het Grote Verbindingsspel goed in,’ vervolgt Van Campen.

Zorg Samen buurt
Van Campen: ‘Een bijkomstig voordeel is dat we dan net zoals in Prinsenjagt 3 een databank creëren van actieve ouderen die iets voor buurtbewoners kunnen betekenen. In Prinsenjagt 3 zijn twee dames daarmee gestart en hun ‘Zorg Samen buurt’-concept is goed aangeslagen. Daar willen we ook graag naar toe, Maar eerst maar eens het verbindingsspel spelen en de talenten uit de buurt vinden.’

Artikel Groot Eindhoven d.d. 27-10-2014

 

Conferentie Kinderen, Armoede en Gezondheid 21 november

november 11th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reageren uitgeschakeld)

conferentie Kinderen, Armoede en GezondheidDit jaar wordt de Internationale dag Rechten van het Kind, 25 jaar oud.Tijdens de conferentie op 21 november staan we stil bij de huidige situatie van kinderen:
Hoe arm zijn de kinderen in Nederland? Wat zijn de effecten hiervan op hun gezondheid en de toekomst van de samenleving?

Hoe slim willen we ons inzetten voor een beter leven voor onze kinderen ?

Na de interessante inleidingen, gaan de deskundigen en betrokken partijen in dialoog. Ook is er gelegenheid voor het publiek vragen te stellen en mee te discusiëren.

Wanneer en hoe laat?
Vrijdag 21 november 2014
14:00-17:30 uur
De Oude Rechtbank (Stratumseind 32), Eindhoven

Informatie en aanmelding
Tel.: 06 41120 668 / Email: stichting.sgv@gmail.com

Programma

Dagvoorzitter: Amine Delkhoshnavaz

13:30    Inloop met koffie / thee
14:00    Opening door  Amine Delkhoshnavaz, De dagvoorzitter
14:05    Inleiding door Firouzeh Hamidian Rad, voorzitter Stichting SGV
14:15    “25 jaar kinderrechten verdrag” Presentatie door Sophie Conin, Unicef vrijwilligster lezinggroep
14:30    “Oorlogskinderen” presentatie door Nelleke van Haperen, voorlichter voor  War Child
14:45    Presentatie door Glenn van Lierop, Jeugdarts bij GGD Brabant ZuidOost
15:00   “Het effect van armoede op de hersenontwikkeling van (jonge) kinderen”, presentatie door Marom Ayoubi, Onderwijspsycholoog
15:15    “Kinderen zijn ons échte kapitaal: investeren, innoveren en verbinden” presentatie door Bart Looman, programmamanager Jeugd bij Pharos
15:30    “Hoe kan de stem van kinderen (die in armoede leven) ook gehoord worden?”, presentatie door Janny Hoeflak, vice voorzitter van de Landelijke Clientenraad

15:45        Pauze

16:05        Rondtafelgesprek met:
1-    Glenn van Lierop, jeugdarts
2-    Marom Ayoubi, onderwijspsycholoog
3-    Bart Looman, programmamanager Jeugd
4-    Janny Hoeflak, vice voorzitter Landelijke Clientenraad
5-    Sjef wolfs, stichting Leergeld Eindhoven

17:15        Zangers uit het “Eindhovens Jeugdkoor” treden op
17:25         Afsluiting
17:30        Napraten

Dit initiatief is ondersteund door:
Amnesty Eindhoven         Provinciale Vrouwenraad N.B.     Hoogstraat gemeenschap
EAPN-NL              Feniks Tilburg                Stichting Shakti
Unicef Eindhoven         Roshan Vrouwenvereniging           Stichting Kumasi
Vredesburo         Afghaanse Vrouwenvereniging Hambastegi     Stichting Welzijnszorg Eindhoven