De Kracht van Diversiteit
Header

Author Archives: Thea

Hoe wil ik sterven?

juni 13th, 2020 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Hoe wil ik sterven?)
200613 gedicht Mohamed Hoe wil ik stervenVroeger, lang geleden, heel lang geleden.
Voor de corona tijd.
Voor de tweede wereldoorlog.
Voor de slavenhandel, voor de kruistochten.
De islamitische expansie.
Voor de ijzertijd, de stenentijd.
Voor mijn geboorte kwam de dood me opzoeken.

Je tijd nadert jongen om de wereld te verkennen, te ontdekken.
Te verrijken met je ideeën.
met je angsten, je geduld.
je gevoel.
Je superioriteit.
Je liefde.
Je successen.
De dood vroeg hoe ik later wilde sterven, ik was nog niet eens geboren!

Ik mocht kiezen hoe ik sterven zou.
Als blanke, als zwarte, Latino, Arabier, Jood
Met een lichamelijke of geestelijke afwijking.
Met een sterk lijf, man, vrouw of van allebei een beetje.
Met een ernstige ziekte.
Maar sterven dat moest, voor mijn geboorte.

Gelukkig had ik de keuze om voor mijn geboorte te bepalen hoe en als wie te sterven.
Dat was heel lang geleden, nog voor mijn geboorte.

Mohamed el Haddad
Juni 2020

Inclusiviteit speerpunt GroenLinks en PvdA

juni 11th, 2020 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Inclusiviteit speerpunt GroenLinks en PvdA)
200610 GroenLinks en PvdA pleiten voor inclusiviteitWat zijn de ambities van de gemeente Eindhoven op het vlak van diversiteit vraagt GroenLinks zich af.
Volgens GroenLinks is een divers personeelsbestand een goede manier om institutioneel racisme tegen te gaan. Daarbij wil de partij weten hoe het zit met partijen die geen deel uitmaken van de gemeente maar die er wel mee verbonden zijn. Ook vraagt de partij wat de ambities van de gemeente zijn.

Je angst

mei 5th, 2020 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Je angst)
200505 BevrijdingOp een dag zal ik je komen bevrijden,
Zal ik je komen opzoeken, in je huis
In je eigen huis.
Op een dag mag je naar buiten zonder reden
Onbevangen, dwalen in de waan der dingen
Der gewone dingen.
Op een dag geef ik je een hand
Kom ik je bevrijden
Op een dag verdwijnen alle nare ideeën
In de eeuwige quarantaine
De angst om te zijn zal verdwijnen

De angst heeft veel kleuren
Ook jouw angst zal verdwijnen
Want ik kom je bevrijden
Ik kom je opzoeken
In je eigen huis

Mohamed el Haddad, mei 2020

Alternatieve herdenking gaat niet door!

mei 3rd, 2020 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Alternatieve herdenking gaat niet door!)

200503 Vredesbureau

Steun S-Plaza koop steuncoupons

maart 30th, 2020 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Steun S-Plaza koop steuncoupons)
200330 Steun S-Plaza
Stuur een pb naar S-Plaza. Muziek van rock tot techno, dans van salsa tot acid, theater, spel en ontspanning… Dit en meer, stond allemaal op het programma bij S-Plaza. De corona-sluiting is zwaar voor S-Plaza. Help jij hen deze maanden te overleven?

Informatie over Corona

maart 18th, 2020 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Informatie over Corona)
200318 Corona
Vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Wat kun je zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Lees verder …

Aanvullende corona maatregelen, beperkte dienstverlening IND
De rijksoverheid kondigde zondag 15 maart aanvullende maatregelen aan om verdere uitbreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben effect op alle Nederlanders en dus ook op medewerkers van de IND en het werk dat ze in contact met klanten doen.

De gehoren vinden niet langer plaats. Dat geldt zowel voor asiel als reguliere aanvragen. Deze maatregel is in ieder geval tot en met 6 april van kracht. De loketfunctie van de IND wordt tot en met die datum beperkt tot spoedzaken. Welke zaken dat precies zijn, daarover wordt u onder meer via de website van de IND nader geïnformeerd. Voor zover door deze maatregelen niet binnen wettelijk bepaalde termijnen kan worden beslist, is er sprake van een situatie van overmacht.

Het asielproces is hoe belangrijk ook, geen vitaal proces (als in zorg, politie, brandweer). De urenlange ontmoeting gedurende het gehoor van asielzoekers brengt een hoog risico op besmetting voor alle betrokkenen met zich mee. Rekening houdend met het feit dat deze vreemdelingen reizend door Europa zijn gegaan, waarbij het onbekend is of er door risicogebieden is gereisd.

Programma S-Plaza maart 2020

februari 25th, 2020 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Programma S-Plaza maart 2020)

200225 S-Plaza Promoplaatje
S-Plaza PROGRAM ACTIVITIES MAART 2020

International Womens Day 7 maart

februari 8th, 2020 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor International Womens Day 7 maart)

200207 International Womens Day

Programma februari 2020 S-Plaza

januari 29th, 2020 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Programma februari 2020 S-Plaza)

PROGRAM ACTIVITIES FEBRUARI 2020 S-Plaza200215 Rock night S-Plaza

200128 Grieksbanner-S-Plaza

Bewoners werken samen aan een Duurzame wereld – 18 januari

januari 13th, 2020 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Bewoners werken samen aan een Duurzame wereld – 18 januari)
200113 Parktheater 18-01-2
Bij een van onze Dialoogplekken, het Parktheater is zaterdag middag 18 januari een Groot evenement ten behoeve van Samenwerken aan een betere wereld,
geïnspireerd door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de zogenaamde: Sustainable Development Goals, SDG’s) voor de wereld van 2030.

(Dit evenement wordt georganiseerd door het Parktheater, Studenten van de BUAS, Breda University of Applied Sciences en LSA.)

Als Eindhoven in Dialoog werken we daar graag aan mee; de Dialoog bevordert de SDG’s 16 en 17, ‘Peace’ resp. ‘Partnerschips’.
Er is een dialoog, over Lokaal geld, Community Coins, verzorgd door Carina Verhulst e.a.

In een workshop gaan we aan de slag met het Dialoogspel Samenleven is een werkwoord (de SDG’s zijn ‘de collectieve ambitie’ voor het samenleven in de wereld van 2030), dat de G1000Eindhoven werkgroep Samenredzaamheid maakte, geïnspireerd door onze 4-stappen Dialoogvorm.

Details én de mogelijkheid om je aan te melden vind je via deze link

200113 Parktheater 18-01