De Kracht van Diversiteit
Header

Bijeenkomst Vredespad Eindhoven 07-10

september 28th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Bijeenkomst Vredespad Eindhoven 07-10)

 Vredespark logoStichting Vredescentrum Eindhoven nodigt u uit voor een bijeenkomst op woensdag 7 oktober over ‘Vredespad Eindhoven : ‘stappen in een vreedzame richting’

Op deze informele bijeenkomst kijken we terug op de ontwikkeling van het Vredespad: van initiatief tot uitvoering , bespreken we de huidige stand van zaken en buigen we ons over de problemen die we nog moeten overwinnen om dit unieke Vredesproject te realiseren.

Het Vredespad in Eindhoven beoogt om in een natuurlijke omgeving mensen aan het denken te zetten over intermenselijke relaties op micro en macro niveau. Wij streven naar een rechtvaardige wereld met respect voor elkaar en de natuur om ons heen

Woensdag 7 oktober
Hertogstraat 2 te Eindhoven
aanvang 20:00 uur

Informatie
Mocht u meer informatie willen verkrijgen en/of vragen hebben over het project, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via  info@stichtingvredescentrumeindhoven.nl

informatie is ook te verkrijgen via www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

 

Voordracht Fakkeltocht als ambassadeur voor de Verdraagzaamheid 2015

september 24th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Voordracht Fakkeltocht als ambassadeur voor de Verdraagzaamheid 2015)

De partnerorganisaties van de Fakkeltocht in Eindhoven op 24 december, waaronder Stichting OVAA, hebben dit project voordragen als ambassade voor de Verdraagzaamheid in 2015.Fakkeltocht 24-12

Deze Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid wordt ieder jaar op 24 december gehouden in Eindhoven en wordt georganiseerd door diverse Eindhovense organisaties en vrijwilligers. De eerste tocht werd gelopen in 1992, naar aanleiding van de aanslagen op Turkse migranten in het Duitse Solingen en in 2015 zal de tocht al weer voor de 24e keer worden georganiseerd.
De Fakkeltocht is voor veel mensen een vertrouwd onderdeel geworden van de feestdagen. Hiermee geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in deze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan. Samen leven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. Samen leven vraagt ook om het stellen van grenzen. Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, godsdienst of overtuiging we ook hebben.

Voor meer informatie over de Fakkeltocht zie www.fakkeltochteindhoven.nl

Win gratis kaartjes voorstelling Marieke, Marieke op 3 oktober

september 24th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Win gratis kaartjes voorstelling Marieke, Marieke op 3 oktober)

Trailer marieke mariekeIn deze voorstelling vertellen actrices Aminata Demba en Kaltoum Boufangacha het verhaal van Marieke en Sybille. Een verhaal dat zich voltrekt in WO I en waarin Marieke, ontdaan van haar bezittingen en familie, als Belgische vluchtelinge naar Nederland trekt. De voorstelling is in het Nederlands en vrij talig.

De voorstelling wordt gevolgd- of vooraf gegaan door een gesprek. Leen opent dit gesprek, waarna ze het stokje over geeft aan een gespreksleider.
Het hedendaagse vluchtelingenbeleid wordt aan de kaak gesteld en besproken met zowel een vluchtelinge als een expert op dit gebied (een politicus of wetenschapper).

Meer informatie en de trailer kunt u bekijken via www.hzt.nl/mariekemarieke.

OVAA heeft tien kaartjes voor zaterdag 3 oktober

De inzenders van eerste vijf goede antwoorden op de volgende vraag winnen ieder 2 kaartjes:

Hoeveel verschillende nationaliteiten vind je in Eindhoven?

Stuur uw antwoord vóór 28 september naar: secretariaat@ovaa-eindhoven.nl


Uiteraard kunt u ook zelf kaartjes kopen voor de voorstellingen op 2 en 3 oktober
via deze link: https://www.parktheater.nl/programma/4635/Het_Zuidelijk_Toneel_/Marieke_Marieke_/  een kaartje kost slechts €5,-plus € 1- servicekosten.

e-flyer Marieke Marieke

 

 

 

Discriminatie op internet: aanpakken of negeren?

september 22nd, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Discriminatie op internet: aanpakken of negeren?)

150928 Republiek Allochtonie logoWanneer het kabinet niets doet aan het tegengaan van discriminatie op internet, dan kunnen die wetsartikelen over belediging en discriminatie net zo goed uit de strafwet verdwijnen. Dat stelt Ewoud Butter.

Het afgelopen jaar ontving het in 2013 gestarte Meldpunt internet Discriminatie (MiND) 304 meldingen over discriminatie op het internet, waarvan er 100 strafbaar waren. Dat zijn ongeveer 2 strafbare meldingen per week. En dat in een jaar dat er volop werd gediscussieerd over Zwarte Piet, de “minder minder” uitspraken van Geert Wilders en de oorlog in de Gazastrook.
Ieder die wel eens op social media vertoeft, weet dat de cijfers van MiND een fractie zijn van wat er in werkelijkheid op het internet gebeurt. Een middagje googelen en je hebt zo een paar honderd strafbare uitingen gevonden. Kennelijk wordt MiND nog maar moeilijk gevonden, of is er weinig vertrouwen dat er iets met een melding gebeurt. Dat laatste zou niet geheel ten onrechte zijn: uit onderzoek van KRO-NCRV programma De Monitor eerder dit jaar bleek dat van de ongeveer 3.600 gevallen van discriminatie die in 2013 bij de politie waren gemeld, er slechts 83 werden opgenomen door het Openbaar Ministerie (OM).

Voor wie met zijn gedachten nog in de jaren 90 leeft, toen Hans Janmaat nog werd veroordeeld omdat hij “vol is vol” zei, moet het internet van nu een vreemde gewaarwording zijn.

Lees verder

Bron: Republiek Allochtonië.

 

Zo betrek je migranten bij adviesraden en cliëntenorganisaties

september 20th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Zo betrek je migranten bij adviesraden en cliëntenorganisaties)

boek over participatie van migrantenNet als andere burgers hebben migranten belang bij een goede zorg en dienstverlening. Net als andere burgers, bezitten zij ervaringen die daaraan kunnen bijdragen.
Toch worden migranten nog onvoldoende betrokken bij het werk van adviesraden en cliëntenorganisaties. Maar hoe betrek je migranten bij je organisatie? Welke mensen moet je benaderen, waar vind je ze en hoe kom je op de hoogte van wat er bij hen speelt?

Helena Kosec is werkzaam bij Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen. Zij laat in vier stappen zien hoe adviesraden en cliëntenorganisaties aan de slag kunnen met participatie van (niet-westerse) migranten. Lees verder ….

‘Handreiking patieëntenparticipatie van migranten in onderzoek, kwaliteit en beleid’ geschreven door Annemiek Dorgelo, Sarah Pos, Helena Kosec

Migrantenouders worstelen met radicalisering

september 19th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Migrantenouders worstelen met radicalisering)

migranten ouders en radicaliseringMarokkanen en Turken in Nederland vaak bang dat kinderen ontsporen

Marokkaanse en Turkse ouders in ons land zijn bang dat hun kinderen radicaliseren. Ze weten niet goed hoe zij dat moeten verhinderen, maar kloppen met hun zorgen zelden aan bij hulpverlenende instanties.
Dit blijkt uit een gisteren verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat de opvoedingstrends onder Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders onder de loep neemt. Daartoe werden zo’n 1100 migrantengezinnen geïnterviewd.

Lees verder …

Bron: Telegraaf, Hans Kuitert

Ontwikkellingen cultuurbeleid Eindhoven 2017-2020

september 18th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Ontwikkellingen cultuurbeleid Eindhoven 2017-2020)

In Eindhoven wordt gewerkt aan het opbouwen van een stichting die het cultuurbeleid gaat vormgeven en subsidieverstrekking gaat uitvoeren.

Thomas van Dalen is de kwartiermaker voor de stichting. Bij het formuleren van het nieuwe cultuurbeleid hebben we behoefte aan input van inhoudelijk deskundigen.
Gisterenavond vond een vruchtbare expertsessie met genodigden (waaronder OVAA)  plaats waarin de contouren voor het nieuwe Cultuurbeleid werden geformuleerd die aan de wethouder worden gepresenteerd.

150918 expertmeeting cultuur Eindhoven-1

Debat ‘De klimaatzaak’ Doet Eindhoven wel genoeg? 24-09

september 18th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Debat ‘De klimaatzaak’ Doet Eindhoven wel genoeg? 24-09)

Tegenlicht meet up EindhovenOp donderdag 24 september vindt er de hele dag een debat plaats over ‘De klimaatzaak’ in het Designhuis.

Doen de Nederlandse en de Belgische staat momenteel wel alles wat in hun vermogen ligt om opwarming van de aarde tegen te gaan? Doet gemeente Eindhoven wel genoeg?

Sprekers:
Rik Thijs (Groenlinks) & Ferry van den Broek (VVD)

Moderatie:
Hans Horsten

Ook andere innovators, early adopters en/of maatschappelijk betrokkenen uit regio Eindhoven zijn aanwezig.
Praat, luister, debatteer en denk samen mee over het onderwerp van deze uitzending.

Lees verder

Als werkgever iets doen voor hoogopgeleide vluchtelingen? 7-10

september 17th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Als werkgever iets doen voor hoogopgeleide vluchtelingen? 7-10)

Bijeenkomst werkgevers hoogopgeleide vluchtelingenKom 7 oktober naar de Matchbijeenkomst Seats2meet! Ze kunnen u niet ontgaan zijn. De beelden van de mensen die hun land ontvluchten en in Europa op zoek zijn naar een nieuw en veilig bestaan. Het wordt bestempeld als het ‘vluchtelingenprobleem’, maar:  het biedt ook kansen. Veel vluchtelingen zijn jong, hoog opgeleid en gemotiveerd. Een prima impuls voor de arbeidsmarkt, die in onze regio staat te springen om de juiste mensen.  Ook in het buitenland zien ondernemers kansen, bijvoorbeeld in Duitsland. 

Samen voor Eindhoven nodigt u uit voor een matchingsbijeenkomst op 7 oktober, zodat u zelf kunt ervaren wat voor kansen dit voor uw onderneming kan bieden.  In elk geval een kans om met hoofd én hart te ondernemen.

Wanneer: 7 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur met aansluitend een lunch.

Waar: Seats2meet Strijp-S, Torenallee 24 Eindhoven

Aanmelden: stuur voor 1 oktober een e-mail naar s.besic@eindhoven.nl

Ook uw suggesties voor genodigden van de bijeenkomst zijn welkom op dat mailadres. Nadere invulling van het programma volgt in de bevestiging van aanmelding.

Achtergrondinformatie
Je land ontvluchten en alles wat je lief is achterlaten. Omdat je wordt bedreigd, onderdrukt of vervolgd. Je komt terecht in Nederland en krijg je gelukkig een verblijfsvergunning. Maar dan? Dan wil je jezelf nuttig maken in je nieuwe land. Werken! Al je ervaring en talent inzetten. En als het even kan: het werk doen waarvoor je bent opgeleid. Door hun achtergrond hebben vluchtelingen een ongekende motivatie. Een doorzettingsvermogen van hier tot Mogadishu. Ze hebben duidelijke doelen en ambities. En willen niets liever dan aan de slag om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien en iets terug te kunnen geven aan de maatschappij die hen bescherming biedt. (bron: Vluchtelingenwerk)

Toch hebben vluchtelingen het moeilijker op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om verschillende redenen. Vluchten met onvoldoende voorbereiding, buitenlandse diploma’s, taal, missen een Nederlands netwerk, werkervaring wordt niet meegewogen, maar ook ‘koudwatervrees’ bij veelwerkgevers. Zonde, want het gemiddelde opleidingsniveau onder vluchtelingen is aanzienlijk hoger is dan bij andere groepen migranten. Zij hebben vaak deelgenomen aan hoger onderwijs, spreken de Engelse taal en hebben soms hoge functies vervuld in land van herkomst. Dat biedt ook kansen voor ondernemers in deze regio. Nu worden openstaande vacatures deels opgevuld door het aantrekken van talent uit het buitenland, terwijl een deel van de hoogopgeleide vluchtelingen bij aankomst in Nederland ook de Engelse taal spreekt. Andere voordelen zijn o.a.:

Zij weten al binnen 8 dagen na aanvraag van hun verblijfsvergunning of zij mogen blijven.
Zij hebben dan dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Een vluchteling in dienst nemen is dus niet illegaal!
Ze dragen bij aan de diversiteit op de werkvloer en spreken vaak meerdere talen; De beslissing van mensen om te vluchten naar een onbekend land getuigt van motivatie en ondernemendheid.

De gemeente Eindhoven start in samenwerking met het COA en AZC Eindhoven een pilot, waarbij het moment van werkbemiddeling naar voren wordt gehaald, zodat wordt voorkomen dat sommigen maar blijven wachten en niets kunnen doen. Dit vanuit de overtuiging dat ‘eerst werk, dan de rest’ zorgt voor betere inburgering, deelname aan de Nederlandse samenleving en het sneller leren van de Nederlandse taal. Maar ook vanuit de overtuiging dat vluchtelingen ongekend veel talent hebben waar werkgevers (in de regio) van kunnen profiteren.

De start van de pilot wordt formeel gemarkeerd met een bijeenkomst. Naast de deelnemende partijen, zullen ook een aantal statushouders aanwezig zijn. Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst. Om met u in gesprek te gaan over de bijdrage die de gemeente, COA en de werkgevers kunnen leveren. Tevens zullen statushouders aanwezig zijn, zodat u zelf kennis kunt maken met de kansen die deze potentiele werknemers u kunnen bieden.

“De drive om iets te bereiken is bij een vluchteling vaak groter dan bij andere mensen. De vluchteling heeft alles gehad en alles gedwongen verlaten. Ik wilde dus niet wachten maar zo snel mogelijk beginnen met leven. Maar zelfs na mijn verblijfsvergunning stond ik in de wachtstand.” Saša Simendi? (46)
“In Syrië had ik een plaats in de samenleving, hier ben ik een van de duizenden vluchtelingen. Je verliest iets wezenlijks van jezelf.” Besan (26), Syrië
“Zeven jaar lang had ik niets gedaan. Eerst drie jaar in Afghanistan, omdat vrouwen niets anders mochten doen dan het huishouden en daarna ook in Nederland” Fariha (35), Afghanistan
nieuwslijst

10 jaar Burendag – Koppen bij elkaar op zaterdag 26 september

september 17th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor 10 jaar Burendag – Koppen bij elkaar op zaterdag 26 september)

Burendag 10 jaarBuurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen je daar graag in.
Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een goede kop koffie. Met koffie kun je echt even de tijd nemen voor je buren. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen.

Hoe ziet Burendag eruit?
Burendag is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. De gedachte is dat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van sport- en speldagen, een buurtbarbecue, koffieontbijt, of de inrichting van een buurtmoestuin. Bedenk voor hoeveel mensen je een vers kopje koffie wil zetten. Zet de koffie en giet het vervolgens in een thermoskan. Zo blijft de vers gezette koffie lekker lang warm.
Pak samen een buurttuin aan!

Top 3 activiteiten

  1. Organiseer een sportdag
  2. Organiseer een sportdag voor alle kinderen uit de buurt. De belangrijkste tip voor deze activiteit is kinderen de mogelijkheid bieden om samen met plezier te bewegen.
  3. Organiseer een koffie-ochtend

Wil je de buurttuin mooier maken of graag een moestuintje beginnen? Neem wat tuingereedschap mee om de activiteit leuker én makkerlijker te maken.

Meld een activiteit aan of kijk voor inspiratie op http://www.de.nl/koffie/burendag