De Kracht van Diversiteit
Header

5 en 6 mei kantoor gesloten

april 25th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor 5 en 6 mei kantoor gesloten)

In verband met de voorjaarsvakantie is ons kantoor op donderdag 5 en vrijdag 6 mei gesloten. Vanaf maandagmiddag 9 mei zijn wij weer aanwezig.

Ons kantoor is slechts beperkt bezet. Mocht u ons niet kunnen bereiken, stuur dan een mail naar secretariaaat@ovaa-eindhoven.nl

 

Twee en half miljoen Brabanders – deel 5 Wederopbouw

april 25th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Twee en half miljoen Brabanders – deel 5 Wederopbouw)

160405 WederopbouwNoord-Brabant bereikt in 2016 de grens van 2,5 miljoen inwoners. De provincie, Erfgoed Brabant en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) presenteren een interactieve tijdlijn met bijzondere gebeurtenissen rondom de Brabantse bevolking in de afgelopen eeuw.

Iedere week vindt u op onze website een kort verhaal over de bevolking in Brabant vanaf 1900. U kunt lezen hoe het was om in Brabant te wonen en welke belangrijke inwoners een bepalende rol hebben gehad.

1940-1950 Wederopbouw
Als in 1945 heel Nederland is bevrijd, ligt Noord-Brabant er berooid bij. Met name in de agrarische sector zijn de problemen groot. Tienduizenden boerenzonen en –dochters zitten zonder werk. En volgens toenmalige onderzoekers zouden dat er in rap tempo heel veel meer worden, want zeker op het platteland was de bevolkingsgroei nog steeds erg hoog. Eind jaren 40 telde Brabant 1,2 miljoen inwoners. Toen was de verwachting dat het inwoneraantal in het jaar 2000 tot 3 miljoen zou stijgen!

In oktober 1947 publiceert de provincie Noord-Brabant het zogenaamde Welvaartsplan. In de inleiding formuleert de toenmalige commissaris van de Koningin Jan de Quay de uitgangspunten. Welvaartsherstel is enkel mogelijk door verdere industrialisering van de provincie. Deze nieuwe nijverheid zal ook werkgelegenheid moeten bieden aan de agrarische jeugd voor wie geen plek meer is op het boerenbedrijf. Grote vraag is vervolgens waar die industrie moet komen. In de grotere steden waar al industrie gevestigd is of juist verspreid over het platteland? Aan die eerste variant kleven volgens De Quay grote gevaren. Concentratie in de steden zal leiden tot verloedering van de eenvoudige plattelandsbewoner. Die dan immers voor zijn werk naar de stad zal moeten gaan en groot gevaar loopt daar zijn (katholieke) identiteit te verliezen.

In maart 1949 verschijnt het tweede deel van het Welvaartsplan. Op de kaart van Noord-Brabant zijn cirkels getekend met een straal van 6 kilometer, met in het middelpunt een (te ontwikkelen) industriekern. Op die manier hoefde een arbeider nooit verder dan 6 kilometer te reizen voor zijn werk op de fabriek en kon hij ondertussen rustig blijven wonen in de beschermende omgeving van zijn vertrouwde dorp.

Het krachtige industriebeleid van De Quay was een ongekend succes. De werkeloosheid verdween, de welvaart steeg. Brabant zou uitgroeien tot het ‘industriële trekpaard’ van de Nederlandse economie. In 1980 was nog maar 10% van de Brabantse beroepsbevolking werkzaam in de agrarische sector.

Bron: Noord-Brabant.maps.arcgis

Gaat helaas niet door: Kleurrijk Koningsfeest 27-04

april 21st, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Gaat helaas niet door: Kleurrijk Koningsfeest 27-04)

We hadden zo’n zin in een mooi Koningsfeest, maar het weer gaat niet meewerken. Verwacht wordt dat Koningsdat 2016 koud, nat en winderig wordt. Reden voor ons om het Kleurrijk Oranjefeest op het Gerardusplein af te gelasten. We hopen je te zien op een van onze volgende evenementen op 29 mei:

  • WK voetbal voor kinderen
  • Dommel Zomer Picknick

Kijk ook op onze website www.kleurrijkestad.nl

160427 Flyer koningsfeest Kleurrijke stad

Twee en half miljoen Brabanders – deel 4 Grote gezinnen

april 18th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Twee en half miljoen Brabanders – deel 4 Grote gezinnen)

160405 Grote gezinnen - deel 4Noord-Brabant bereikt in 2016 de grens van 2,5 miljoen inwoners. De provincie, Erfgoed Brabant en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) presenteren een interactieve tijdlijn met bijzondere gebeurtenissen rondom de Brabantse bevolking in de afgelopen eeuw.

Iedere week vindt u op onze website een kort verhaal over de bevolking in Brabant vanaf 1900. U kunt lezen hoe het was om in Brabant te wonen en welke belangrijke inwoners een bepalende rol hebben gehad.

1930-1940 Grote gezinnen
Nergens in Nederland groeide de bevolking zo snel als in Noord-Brabant tijdens de jaren twintig van de vorige eeuw. Zelfs in Europees perspectief was de bevolkingstoename imposant. Belangrijke oorzaken van de groei waren de verbeterde hygiëne en de groeiende welvaart. Deze zorgden voor een sterke daling van de kindersterfte, die rond 1900 nog 20% bedroeg. Een andere factor was de hoge huwelijksvruchtbaarheid. Mede door de katholieke moraal werden in Brabant per gezin beduidend meer kinderen geboren dan in de rest van Nederland. In sommige plaatsen kregen vrouwen die op hun twintigste trouwden gemiddeld maar liefst tien kinderen.

Natuurlijk wilde niet elk echtpaar zo’n groot gezin. Geboortebeperking was echter lastig want condooms waren moeilijk te verkrijgen en ook de aloude techniek van ‘voor het zingen de kerk uit’ werd door de katholieke kerk ernstig afgekeurd. In publicaties als Korte onderrichtingen en nuttige wenken voor gehuwden werden pas getrouwde echtparen gewezen op de morele gevolgen van geboortebeperking: dat was “een daad van laffe en brutale zelfzucht, een der zwaarste zonden van ontucht, (…) het vermoordt de zielevrede en het maakt niet zelden zenuwziek.”

Het was de Brabantse arts Johannes Smulders (1872-1939) die echtparen een methode aan de hand deed om op een natuurlijke wijze zwangerschap te voorkomen. In 1930 publiceerde hij de brochure Periodieke onthouding in het huwelijk, waarin werd beschreven hoe de vruchtbare en de onvruchtbare periodes van de vrouw konden worden berekend. Daarmee konden echtparen zelf hun kindertal regelen door zich te onthouden in de vruchtbare tijden en de geslachtsgemeenschap te beperken tot de onvruchtbare periodes. Hoewel de rekenmethode ingewikkeld was en niet altijd even betrouwbaar, won de periodieke onthouding al snel aan populariteit: de Brabantse huwelijksvruchtbaarheid daalde nadien snel.

Bron: Noord-Brabant.maps.arcgis

Reactie op artikel Eindhovens Dagblad 16-04-2016

april 16th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Reactie op artikel Eindhovens Dagblad 16-04-2016)

Persoonlijke verklaring Mohamed el Haddad

Ik werk al ruim 15 jaar met veel plezier en enorme inzet voor Stichting OVAA. Ik betreur dan ook zeer de ontstane situatie. Dit is nooit mijn bedoeling geweest, niet voor mijzelf maar vooral  niet voor  het bestuur, de medewerkers  en vrijwilligers van OVAA die met hart en ziel bezig zijn OVAA naar een hoger niveau te tillen.

De constructie die indertijd is bedacht rondom de twee stichtingen was louter en alleen een oplossing op niveau van bedrijfsvoering. We meenden op deze manier veel problemen te kunnen ondervangen, zodat bv. de kosten van het vaste personeel niet op het budget van OVAA zouden drukken.

Tot vandaag de dag heeft er geen enkele transactie plaats gevonden tussen Stichting Diversium en mijn persoon. Dit is na te gaan in de stukken. Alle middelen die in de loop der jaren zijn verkregen staan nog op de rekening van deze Stichting. Stichting Diversium is een rechtspersoon en niet mijn eigendom.

Ik verklaar hierbij dat zowel de gemeentelijke als de provinciale middelen op geen enkel wijze anders zijn besteed dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit ligt vast in overeenkomsten en accountantsverklaringen.

Ik vind het jammer dat er blijkbaar mensen zijn die op een dergelijke manier mijn persoon willens en wetens willen beschadigen. Het onderzoeksrapport van de Provincie zal immers over enkele weken verschijnen.

De klokkenluider is een zeer betrokken Eindhovenaar, ik ken hem al vele jaren. Ik heb de heer Ustüner willen helpen door hem de mogelijkheid te bieden zijn loopbaan via OVAA te continueren met deze detacheringsconstructie. Helaas is het anders gelopen dat de bedoeling was.

Mohamed el Haddad

Mooie beelden eerste lessen ‘Fiets je vrij’

april 14th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Mooie beelden eerste lessen ‘Fiets je vrij’)

De dames vinden het nog wat eng, maar doen erg hun best. Met wat hulp van onze vrijwilligers gaat het steeds beter. Iedere les van het project ‘Fiets je vrij’ worden ze wat zelfverzekerder.

Wat zal hun wereld groter worden als ze zelfstandig kunnen fietsen, voor zichzelf en hun omgeving.

160413 Fiets je vrij - tweede les-2

 

 

Latin Culinair C.L.O. 16 jaar! zondag 17-04

april 11th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Latin Culinair C.L.O. 16 jaar! zondag 17-04)

160312 CLO - afbeeldingDe stichting Latijns-Amerikaans Centrum voor Oriëntatie (C.L.O.) viert zondag 17 april a.s. haar 16e verjaardag met een culinaire markt ‘Latin Culinair’.

Waar?
De Uitwijk, Generaal Pattonlaan 124, 5623 KC Eindhoven.

Wanneer?
Zondag 17 april 2016
Tijd: 14.00-19.30 uur.

Het wordt een gezellig feest met muziek van o.a. Daniel Fanego, openpodium, en DJ Ariel Johnston uit Guatemala. Verder zijn er kinderenactiviteiten zoals een Piñata, traditioneel eten uit Bolivia, Colombia, Cuba, Dominicaanse Republiek, Mexico,Peru en Venezuela.
Latijns-Amerikaanse producten en verloting. Kom het gezellig met ons smullen en vieren!

Kosten
Entree: 3 euros per persoon.

De Centro Latinoamericano de Orientación (het Latijns-Amerikaans Centrum voor Oriëntatie) is een stichting die sinds april 2000, activiteiten onderneemt in het kader van hulp bij de integratie van de Latijns-Amerikaanse inwoners van Eindhoven en wijde omgeving.

Voor informatie, zowel in het Nederlands als in het Spaans:
Mevrouw Milagros Maldonado (voorzitter C.L.O.)
Tel: 040-2426186
Stichting Centro Latinoamericano de Orientación
E-mail: info@cloeindhoven.nl

4 Mei: herdenking vrouwen en kinderen, slachtoffers Tweede Wereldoorlog

april 11th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor 4 Mei: herdenking vrouwen en kinderen, slachtoffers Tweede Wereldoorlog)

160504 Vrouwenmonument Eindhoven ParklaanBijeenkomst bij het vrouwenmonument op de Parklaan onder het motto ‘Geef vrijheid door’.

Op 4 mei herdenken we in Nederland de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog. In Eindhoven is er op de 4e mei, naast de algemene, ook een speciale herdenking. Deze is gericht op de vrouwen en
kinderen die geleden hebben in deze vreselijke tijd. In allerlei opzichten is de rol van vrouwen in de 2e Wereldoorlog onderbelicht gebleven. Zij hebben ontzettend geleden, maar daarnaast hebben zij
ook, onder moeilijke omstandigheden, een wezenlijke bijdrage geleverd aan het verzet.

Ter herdenking hiervan is er een bijeenkomst bij het vrouwenmonument op de hoek Parklaan/Zilvermeeuwlaan. Dit monument is in mei 1956 opgericht als blijvende herinnering aan de rol van
vrouwen in de 2e Wereldoorlog. De bijeenkomst begint om 17:00 uur en duurt tot ongeveer 17:45 uur (het tijdstip is gekozen zodat u ook de gelegenheid bent naar de officiële stedelijke
herdenking te gaan).

Het programma zal bestaan uit een aantal gedichten en teksten die voorgedragen worden door exstadsdichter Piet van den Boom en de huidige stadsdichter Nienke Grooten. Muzikaal zal de
bijeenkomst bijgestaan worden door het koor “Het Lopend Vuurtje” en de Eindhovense saxofonist Ad Peijnenburg. Carola Eijsenring van Indigo-wereld zal het programma coördineren
Politiek filosoof Tamar de Waal schreef de 2016-jaarthematekst ‘De vrijheid omarmd.’ Deze tekst zal aan iedereen uitgereikt worden. In de tekst wordt een parallel getrokken tussen de vluchtelingen
in de Tweede Wereldoorlog. en de huidige vluchtelingenproblematiek.

Carola Eijsenring zal, naast de presentatie van het programma, een eigen gedicht voordragen en zal daarbij begeleid worden door de didgeridoo speler Erik Deckert.
Daarnaast zullen er ook bijdrages komen die te maken hebben met het vernietigingskamp Sobibor (gedichten van Ploos voorgedragen door Josje de Bruijne) en de gebeurtenissen in Indonesië gedurende de 2e Wereldoorlog door Roselinde Eilers van World Peace flame.

Wilt u een eigen bijdragen leveren?
Er is mogelijkheid om een eigen bijdrage (korte tekst, gedicht, lied) te laten horen.
Neem dan vooraf contact op met de organisatie via 040-2572409/040-2444707,
e-mail: info@vredesburo.nl
De bijdrages moeten in het verlengde liggen van de doelstelling van de herdenking.

Als teken van respect en herinnering vraagt de organisatie aan iedere deelnemer een bloem neer teleggen. De bijeenkomst draagt een ingetogen karakter en dient ook om de positie van vrouwen anno
2016 in conflictgebieden te overdenken. Stilstaan bij wat er gebeurd is en kijken hoe we dat kunnen voorkomen is van wezenlijk belang voor ieder mens op deze wereld. Wij herdenken en herinneren
om een betere toekomst mogelijk te maken.
U wordt van harte uitgenodigd om aan deze bijeenkomst deel te nemen en eventueel een eigen bijdrage te leveren.

Nadere informatie
Organisatiecomité 4 mei vrouwen-slachtoffers Tweede Wereldoorlog
contact: Marijke de Zeeuw 040-2572409 marijkedezeeuw@hotmail.com
Informatie kan ook verkregen worden via Stichting Vredesburo:e-mail: info@vredesburo.nl
tel: 040-2444707 contactpersoon: Hans Matheeuwsen

Twee en half miljoen Brabanders – deel 3 Industrialisatie

april 11th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Twee en half miljoen Brabanders – deel 3 Industrialisatie)

160405 Industrialisatie - deel 3Noord-Brabant bereikt in 2016 de grens van 2,5 miljoen inwoners. De provincie, Erfgoed Brabant en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) presenteren een interactieve tijdlijn met bijzondere gebeurtenissen rondom de Brabantse bevolking in de afgelopen eeuw.

Iedere week vindt u op onze website een kort verhaal over de bevolking in Brabant vanaf 1900. U kunt lezen hoe het was om in Brabant te wonen en welke belangrijke inwoners een bepalende rol hebben gehad.
1920-1930 Industrialisatie
Van een kleine stip op de kaart verandert Eindhoven in 1920 in een indrukwekkend agglomeraat in Noord-Brabant. De omliggende dorpen Strijp, Gestel, Stratum, Tongelre en Woensel voegen zich bij Eindhoven, waardoor het tot dan toe onbeduidende handelsstadje in één keer groeit van krap 6.500 naar 40.000 inwoners. De samenvoeging heeft meerdere redenen, één daarvan is de komst van lampenfabriek Philips. Naast de productie van textiel, sigaren, schoenen en leer staat Brabant voortaan bekend om elektrotechnische industrie.

De belangrijkste reden waarom Gerard Philips Eindhoven kiest als plaats van vestiging voor zijn lampenfabriek is het grote aanbod laagopgeleide en goedkope arbeidskrachten. Als Philips – mede door de komst van broer Anton – na 1920 een enorme groeispurt maakt, komen arbeiders van steeds verder: Drenthe en Groningen, België, Oostenrijk en zelfs Tsjechië. Het zijn vaak armlastige gezinnen, op zoek naar werk. Philips heeft graag deze vaak eenvoudige krachten, die je net zo eenvoudig kunt ontslaan als aannemen.

Om iedereen te kunnen huisvesten, wordt ‘Philipsdorp” uit de grond gestampt. Op een oppervlakte van veertig hectare komen meer dan 800 huizen met een dorps karakter, met gas- en waterleiding en aansluiting op riolering. Het leven van deze nieuwe Brabanders wordt betaald en bepaald door Philips, met eigen winkels, scholen, sportverenigingen (PSV) en ziekenfonds. Onder hen veel vrouwen en meisjes, gewild vanwege fijne vingers en lage lonen van 2 à 3 cent per uur.

1927 is het succesjaar van de Philipsradio. Die radio maakt al snel vast onderdeel uit van de Nederlandse huiskamers. Binnen tien jaar worden er wereldwijd meer dan een miljoen radio’s verkocht. Zo ontwikkelt de regio Eindhoven zich binnen een decennium van een achtergebleven gewest van keuterboeren en thuiswevers tot één van de meest prominente economische trekkers van Nederland. Philips bouwt binnen die periode meer dan 160.000 vierkante meters fabrieken en kantoren. Na de Beurskrach in 1929 moet een groot deel van verworven krachten er weer uit: óók de timmerman die in 1927 nog met een fanfare en een handje van Anton Philips zelf werd binnengehaald als 10.000ste werknemer.

Bron: Noord-Brabant.maps.arcgis

Project Fiets je vrij is gestart – help ons aan geschikte fietsen

april 7th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Project Fiets je vrij is gestart – help ons aan geschikte fietsen)

160406 Fiets je vrijWoensdag is de eerste groep van het project ‘Fiets je vrij’ van OVAA gestart in Gestel. De deelnemers waren super enthousiast. Echter, een probleempje: de fietsen die wij van het Woonbedrijf hebben gekregen blijken voor onze deelneem(sters) te hoog te zijn. We zijn dringend op zoek naar 6 andere fietsen.

We zoeken damesfietsen, liefst met handremmen en een frame van 46 cm. of een kinderenfiets met een wielmaat van 26 inch.

Heb je een of meerdere fietsen te leen, neem contact op met onze consulent Janet van Eijs, tel. 06 46 52 26 11 of mail janet.van.eijs@ovaa-eindhoven.nl