De Kracht van Diversiteit
Header

Senioren blijven graag thuis wonen

september 30th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Senioren blijven graag thuis wonen)

 

160929-logos-samenwerkende-ouderenbondenDat gaat niet vanzelf. Woningaanpassingen zijn soms vereist.

Mantelzorg kan noodzaak zijn. Een alarm kan verstandig zijn. Goede voeding via Tafeltje Dek je? Thuishulp? Gezelschap? Allerlei organisaties verlenen diensten. Niet iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft!

De samenwerkende ouderenorganisaties in Waalwijk organiseerden op 29 september een netwerkbijeenkomst.
Allerlei organisaties, waaronder OVAA, die binnen het kader van ouderenhuisvesting actief zijn kwamen bij elkaar.
Aan de hand van stellingen hebben we van gedachten gewisseld, elkaar op de hoogte gebracht van ieders visie, uitgangpunten en aanbod.
Er was een goede ‘kruisbestuiving’ waardoor zij een bijdrage konden leveren aan:’langer thuis wonen’.

Gezocht creatievelingen, vrijwilligers, loopgroepen, etc. 01-10

september 30th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Gezocht creatievelingen, vrijwilligers, loopgroepen, etc. 01-10)

161001-lichtjesparadeOp zaterdag 1 oktober organiseert Vereniging Nos Mundu weer een Lichtparade door Philipsdorp, ter afsluiting van de Eindhovense Lichtjesroute.

De stoet bestaat uit kunstobjecten (voorzien van lampjes), loopgroepen, muzikanten, etc.

We zijn op dit moment op zoek naar deelnemers aan de Lichtparade en naar mensen, die mee willen helpen met de organisatie. Dit kan door mee te lopen, zelf een lichtobject te maken, maar ook door mee te helpen om
alles in goede banen te leiden.

We verzamelen om 19.00 uur op het grasveld bij wijkcentrum ’t Bellefort aan de Iepenlaan.

Hierna volgen wij de volgende route:

’t Bellefort-Lindenlaan-Klimoplaan-Esdoornlaan(hof van Archipel)- Schouwbroekseweg-Strijpsestraat-Hof van Strijp-Strijpsestraat -Den Bult-Schouwbroekseweg-Iepenlaan-Henriettestraat-Keerweerstraat- Frederiklaan-Lindenlaan-Iepenlaan

Na de parade bent u van harte welkom op het grasveldje om nog na te genieten en met elkaar even gezellig samen te zijn.

Voor meer informatie:
Vereniging Nos Mundu
Jacinto Zimmerman
tel. 06 41330153

23 september Wereldbrunch bij de Catharinakerk

september 22nd, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor 23 september Wereldbrunch bij de Catharinakerk)

160923-wereldbrunchMorgen, 23 september, vindt er op het bordes van de Catharinakerk, Kerkstraat 1, in Eindhoven een wereldbrunch plaats.

Vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur kunt u aanschuiven voor een hapje en een drankje en voor een goed gesprek. Er zullen mensen uit diverse lagen van de bevolking en van het stadsbestuur aanwezig zijn.

Het gespreksthema, gekoppeld aan het thema van de Vredesweek ‘Vrede Verbindt’, zal zijn ‘de plaats van de stad in het wereldgebeuren’.

Deze activiteit wordt georganiseerd door het Vredesburo, in samenwerking met de werkgroep Eindhoven steunt Kobane.

U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

 

Diversiteit in Lichtjesroute

september 22nd, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Diversiteit in Lichtjesroute)

160918-lichtjesrouteOVAA, stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven, volgt ieder jaar de activiteiten van de Lichtjesroute met veel waardering. Wij ondersteunen dit initiatief van harte.
18 September, de dag waarop wij onze vrijheid gedenken, zou naar onze mening dan ook een dag bij uitstek kunnen zijn waarop wij gezamenlijk onze diversiteit beleven en vieren.

Dit is de reden dat wij al eerder, in 2007, de Lichtjesroute hebben benaderd om in de Lichtjesroute ook een of meerdere ornamenten op te nemen die diversiteit symboliseren.  Daarnaast zouden bepaalde gebouwen, zoals het stadhuis, zich prima lenen om de diversiteitsgedachte vorm te geven, bijvoorbeeld door bepaalde verlichting.
Wij hebben dit verzoek bij het bestuur van de Lichtjesroute herhaalt,  zeker nu aandacht voor diversiteit nog steeds belangrijk is en actueler dan ooit gezien de vele nieuwkomers in onze regio.

IEDER1 – Nasrdin Dchar

september 22nd, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor IEDER1 – Nasrdin Dchar)

160921-nasrdin-dcharDe maatschappelijke organisatie IEDER1 wil een stem geven aan al die Nederlanders die de verschillen in de samenleving zien als een kracht. IEDER1 wil de eenheid in de samenleving bevorderen.

Acteur Nasrdin Dchar is initiatiefnemer van deze beweging en roept alle mensen op om aanstaande zondag mee te lopen met de Parade van IEDER1 in Amsterdam.

Zie zijn oproep tijdens De Wereld draait Door van 21 september

21 september 2016 Internationale Dag van de Vrede

september 21st, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor 21 september 2016 Internationale Dag van de Vrede)

160921-foto-national-geographic-dag-van-de-vrede-1De Internationale Dag van de Vrede is een jaarlijkse dag voor aandacht voor de vrede, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid.

21 september, is een dag die in 1981 door de Verenigde Naties (VN) werd uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede.
Het thema van dit jaar luidt: ‘De Duurzameontwikkelingsdoelen: bouwstenen voor de vrede.’
Deze zeventien Duurzameontwikkelingsdoelen werden in september 2015 door de VN opgesteld als opvolger van de milleniumdoelen. We schreven eerder over een van de doelen: het waarborgen van de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Het streven is deze doelen tegen 2030 te bereiken om de armoede tegen te gaan, de welvaart te vergroten en de planeet te beschermen.

Foto: nationalgeographic

Troonrede 2016 – Nederland is een land dat kansen biedt te integreren

september 20th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Troonrede 2016 – Nederland is een land dat kansen biedt te integreren)

160920-koning-willem-alexander-tijdens-troonrede-2016Vandaag sprak onze Koning Willem-Alexander de troonrede uit. Onderstaande paragraaf gaat ons allen aan.

Nederland is een land dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, de kans biedt te integreren in onze samenleving en iedereen die hier woont, zich thuis te laten voelen. Aan asielzoekers die naar Nederland komen, wordt een fatsoenlijke, maar sobere opvang geboden. Vorig jaar is dat gelukt dankzij de inspanningen van gemeenten, hulpinstanties en veel vrijwilligers. Wie in Nederland een toekomst wil opbouwen, moet bereid zijn de taal te leren en een actieve bijdrage te leveren. We verwachten dat iedereen zich bewust en positief verbindt aan ons land en onze manier van leven. De verplichte participatieverklaring treedt in 2017 in werking. Participatie en integratie worden onder meer bevorderd door asielzoekers in de gelegenheid te stellen vrijwilligerswerk te doen.

Het past bij het karakter van Nederland dat in veel wijken en gemeenten allerlei particuliere initiatieven worden genomen om asielzoekers bij de samenleving te betrekken. Tegelijk is het logisch dat in de samenleving ongerustheid bestaat over de komst van grote groepen vluchtelingen. We vragen ons af of de verschillen in cultuur en normen en waarden niet te groot zijn en voorzieningen niet te zeer onder druk komen te staan.
In Nederland is lang gestreden voor een aantal democratische waarden, waaronder de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. In ons land zijn mannen en vrouwen gelijk voor de wet en maken we geen onderscheid naar ras, geloof of seksuele geaardheid. Iedereen die in ons land wil wonen, moet deze waarden respecteren en naleven. Van niemand wordt gevraagd de eigen herkomst of cultuur te verloochenen, maar aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd en tegen intimidatie en geweld wordt hard opgetreden.

Voor de gehele tekst van de Troonrede lees verder …

Vluchtelingen informatiedag 01-10

september 20th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Vluchtelingen informatiedag 01-10)

161001-vluchtelingen-informatie-bij-agOp 1 oktober 2016 organiseert de EU-tafel een informatiedag over de vluchtelingen.
Doel van de dag is dat u na afloop van deze informatiedag huiswaarts keert met meer inzicht in het begrip van het moeilijke, maar o zo menselijke, vraagstuk van vluchtelingen dat van alle tijden is.

Ingegaan zal worden op vragen als:

  • Wanneer is het vluchtelingenprobleem onder controle?
  • Is opvang en ondersteuning in de regio beter dan opname in Europa?
  • Waarom is een aantal EU-landen voor vluchtelingen toch zo aantrekkelijk dat ze al die risico’s nemen?
  • Waarom lukt het niet om de EU-grenzen te sluiten?
  • Wat betekent dit voor de vluchtelingen zelf?
  • Hoe gaan we hier in Eindhoven en in Nederland mee om?
  • Wat is er te zeggen over de ontwikkelingen op langere termijn?

AG-lid Theo Bemelmans is deze dag de moderator.

Wanneer?
Zaterdag 1 oktober 2016
10:00 – 16:30 uur

Waar?
Meerlezaal van het Academisch Genootschap
Parklaan 93
5613BC Eindhoven
040 – 2434808

Entreeprijs
De toegang tot deze themadag, inclusief arrangement,  bedraagt €20,00 voor AG-leden en €25,00 voor niet-leden. Het arrangement omvat koffie/thee bij binnenkomst, tijdens de 2 pauzes en een lunch met broodjes en drank.

Voor programma lees verder ….

Syrier in Nederland: ik voel me welkom, maar dat is niet genoeg

september 20th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Syrier in Nederland: ik voel me welkom, maar dat is niet genoeg)

160918-mohamed-badran-syrisch-vluchtelingIn New York is een VN-topconferentie over vluchtelingen begonnen. Het is voor het eerst dat de problemen van mensen die van huis en haard zijn verdreven op zo’n hoog niveau worden besproken. Ter gelegenheid van de top sprak de NOS met Mohammed Badran.

Badran vluchtte twee jaar geleden van Syrië naar Nederland. In Nederland voelde hij zich welkom, maar had hij het wel moeilijk. “Welkom voelen is niet genoeg. Je moet ook actief kunnen zijn. Dat werd mijn probleem: ik wilde meteen weer een actieve burger zijn, maar dat ging gewoon niet”, zegt Badran.

Lees verder op nos.nl

 

Bevrijdingsfeest in Eindhoven

september 20th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Bevrijdingsfeest in Eindhoven)

160918-collage-fotos-bevrijdingsfeest
Elk jaar op 18 september herdenkt Eindhoven de bevrijding in 1944 door de Amerikaanse 101-ste Airborne Division en het Tweede Britse leger met het fakkeldefilé in de Eindhovense binnenstad.

Traditiegetrouw werd het bevrijdingsvuur, dat door wielrenners uit Bayeux is opgehaald, van het 18 septemberplein naar het Stadhuisplein gebracht. Dit gebeurde vanaf 20.00 uur in een grootse optocht met veteranen, legervoertuigen, diverse muziekkorpsen en sportverenigingen.

De nieuwe burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, ontstak met dit vuur de fakkel bij het bevrijdingsmonument op het Stadhuisplein. Het bevrijdingsvuur blijft tot donderdag 6 oktober 2016 branden.

Het defilé is tevens de officiële start van de jaarlijkse Lichtjesroute. Deze route markeert de tocht die de bevrijders destijds door Eindhoven reden en begint op de Aalsterweg in Stratum. Met behulp van bordjes in de vorm van een gloeilamp wordt de route aangegeven.