De Kracht van Diversiteit
Header

21 september, de Internationale Dag van de Vrede

september 9th, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie

190909 Internationale dag voor de vrede

21 september, de Internationale Dag van de Vredeis het moment om kennis te maken met actieve mensen en groepen, want wat is er mooier dan samen werken aan vrede ?  

De Verenigde Naties stimuleren wereldwijde samenwerking rond 17 samenhangende en concrete doelen; de Sustainable Development Goals.
In Eindhoven werken veel mensen en groepen op heel verschillende manieren aan de doelstellingen van de VN voor een betere wereld.
Op Wereld Vrede Dag willen Vredesburo, Werkgroep Eindhoven~Kobanê, Social Eindhoven, Eindhoven in Dialoog, De Liefdesdokter, Wereldwinkel, Stad van Morgen, IVN Eindhoven, Omslag, 040energie, Nos Mundu, Renee Aben (piano/zang) en Angelique Schmidt (piano,zang) aan iedereen laten zien, horen en ervaren wat hen beweegt.En jij, doe je mee ?  Ontmoet enthousiaste mensen, deel je dromen, zing mee met de muziek, luister naar onverwachte voordrachten, volg een spannende workshop, proef verschillende traditionele gerechten, heb een aantal verrassende gesprekken, ontdek nieuwe mogelijkheden en laat je inspireren door de liefde voor elkaar en voor de wereld.
Het is fijn als je voor de ‘Werken aan de wereld picknick’ kunt meebrengen;
een eigen bord, beker en bestek,
eventueel: iets lekkers om te delen,
misschien iets om op te zitten,
een muziek instrument.
Of heb je iets heel anders?  Neem dan even contact.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Vrijwilligers van Werkgroep Eindhoven~Kobanê zullen een aantal gerechten uit het Midden-Oosten bereiden. De opbrengst van een gezamenlijke picknickmaaltijd willen we graag bestemmen voor het schoolontbijt van gehandicapte kinderen in een door oorlog verwoeste stad in Noord-Syrië. Een vrijwillige bijdrage is daarom welkom.
Datum en tijd: zaterdag 21 september van 12:00 –  ca.17:30
Locatie:  Anne Frankplantsoen; bereikbaar vanaf: Frederik van Edenplein, Edenstraat en Jan Smitzlaan.
(bij heel slecht weer ‘Burgers’, Hertogstraat 2)
Daarna vanaf ca.19:30 VREDESLEZING en uitreiking VREDESPRIJS door Platform Levensbeschouwing en Vrede
Contact:
Werkgroep Eindhoven~Kobanê: info@eindhovenkobane.nl  of Stichting Vredesburo: info@vredesburo.nl

Lees ook ….

—————————————————————————————-
INTERNATIONAL PEACE DAY, September 21, 2019

WORKING ON THE WORLD PICNIC
Saturday, September 21 from 12:00 – 17:30
ANNE FRANKPLANTSOEN EINDHOVEN
for everyone who wants a better world
Details;
September 21, International Day of Peace is the day to get to know active people and groups, because what could be better than working together on peace?
The United Nations stimulates global cooperation around 17 coherent and concrete goals; the Sustainable Development Goals.
In Eindhoven many people and groups work in very different ways on the UN goals for a better world.
On World Peace Day Vredesburo, Werkgroep Eindhoven~Kobanê, Social Eindhoven, Eindhoven in Dialoog, De Liefdesdokter, Wereldwinkel, Stad van Morgen, IVN Eindhoven, Omslag, 040energie, Nos Mundu, Renee Aben (piano/zang) en Angelique Schmidt (piano,zang)  want to show everyone, hear and experience what moves them.
And you, do you participate? Meet enthusiastic people, share your dreams, sing along with the music, listen to unexpected readings, follow an exciting workshop, taste different traditional dishes, have a number of surprising conversations, discover new possibilities and be inspired by love for each other and for the world.
It is nice if you can bring along for this event;
your own plate, cup and cutlery,
possibly: some nice food to share,
maybe, something to sit on,
a music instrument.
Or do you have something completely different? Please contact us.
No registration is required and admission is free.
Volunteers from Werkgroep Eindhoven ~ Kobanê will prepare a number of dishes from the Middle East. We would like to use the proceeds of a joint picnic meal for the school breakfast of handicapped children in a war-destroyed city in northern Syria. A voluntary contribution is therefore welcome.
Date and time: Saturday, September 21 from 12:00 – around 17:30
Location: Anne Frankplantsoen; accessible from: Frederik van Edenplein, Edenstraat and Jan Smitzlaan.
(in case of very bad weather “Burgers”, Hertogstraat 2)
After this from ca.19: 30 PEACE READING and presentation of PEACE PRIZE by Platform for Philosophy of Life and Peace.
Contact:
Werkgroep Eindhoven~Kobanê: info@eindhovenkobane.nl   or Stichting Vredesburo: info@vredesburo.nl

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.