De Kracht van Diversiteit
Header

BLOK-DAG Vreemdelingen Informatie Punt 23 september 2013

juli 1st, 2013 | Posted by Thea in Nieuws

Het VREEMDELINGEN INFORMATIE PUNT EINDHOVEN  nodigt u van harte uit om mee te doen aan de BLOKKENDAG en wel op maandag 23 september 2013.

Dit ter gelegenheid van het 12 ½ jaar bestaan van het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven.  Geen hotte party, maar een blokken-dag. Een dag waarop naar hartenlust geblokt kan en moet worden.  Het gaat deze dag om de volgende drie BLOKKEN.

BLOK 1

Aanvang: 10.00 uur,
Einde      : 12.00 uur

Onderwerp: De Wet Momi ( Modern Migratie beleid) en de verblijfsvergunningen over  familie en gezinsleven( gezinshereniging en gezinsvorming .  Sinds deze wet op 1 juni jl. is ingegaan, moet elke vreemdeling  een referent hebben . Wie kan referent zijn en wat kan en moet een  referent doen?  Aan de orde komen ook zaken als de nieuwe toelatingsprocedure ( TEV) en de nieuwe vormen van controle op vreemdelingen en referenten en andere wijzigingen in wet- en regelgeving.

Inhoud van het blok:
Basis informatie over de wet Momi,
Actualiteiten
Bespreking van enkele cases.

 

BLOK 2

Aanvang: 12.30 uur
Einde      : 14.30 uur

Onderwerp: de toelating en verblijf van EU burgers .

Inhoud van dit blok:
Basis informatie over de EU regels,
Actualiteiten,
Bespreking van enkele cases.

 

BLOK 3

Aanvang: 15.00   uur,
Einde      : 17.00   uur.

Onderwerp:  INBURGERING en NATIONALITEIT

Inhoud van dit blok:
Basis informatie over de verplichte/ vrijwillige inburgering en naturalisatie,
Actualiteiten,
Bespreking van enkele cases.

Deelnemers krijgen bij elk blok een informatiemapje.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen werkzaam ( betaald of vrijwillig, stagiaires) in het maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang,  gemeenten,  raadsliedenwerk, schuldhulpverlening, thuiszorg enzovoort. Deelname is gratis. Er wordt gezorgd voor koffie en thee.

U kunt aan alle drie de blokken deelnemen , maar u mag ook kiezen wat u het beste uitkomt.

Opgave vooraf via de email is verplicht: email:  p.ploeger@welzijneindhoven.nl

Aan het eind van de dag kent u de basisregels en bent u op de hoogte van de actualiteit van het desbetreffende blok. Iets mooiers  bestaat niet.

Doet u mee? Geeft u dan snel op per email en geef aan aan welk blok u wilt deelnemen.

Vervolgens krijgt u eind augustus 2013 een bevestiging en het adres waar de blokdag zal plaatsvinden.

Met vriendelijke groet –Peter Ploeger.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.