De Kracht van Diversiteit
Header

Expertmeeting Taalnota gemeente Eindhoven 18 september 2013

augustus 29th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws

Bent u betrokken bij het taalonderwijs in Eindhoven?

Dan is de onderstaande bijeenkomst voor u van belang!

Eindhoven, 27 augustus 2013

Geachte mevrouw, meneer,

Eind juni van dit jaar is de Raadsinformatie brief over het taalaanbod in Eindhoven verschenen.

In deze informatiebrief kunt u lezen wat de plannen zijn van de gemeente Eindhoven ten aanzien van het taalonderwijs – dit zowel voor autochtonen als allochtonen. Het College van B & W heeft ingestemd met deze plannen.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de beschrijving van de uitvoeringsplannen ten aanzien van de 3 actiepunten zoals genoemd in deze Taalnota. Eind september moeten deze uitvoeringsplannen gereed zijn.

Het OVAA (stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven) en het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven staan in principe sympathiek ten opzichte van deze Taalnota, maar vinden dat het wel noodzakelijk is dat in een breder verband over de in’s en out’s van deze nota gesproken wordt. Dit omdat gebleken is dat nog slechts weinigen de inhoud van deze nota kennen.

Op woensdagmiddag 18 september a.s. van 16.00 tot 17.30 uur organiseren wij een bijeenkomst rondom deze Taalnota. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Wijkcentrum de Dommel, gelegen aan de Bennekelstraat 131 te Eindhoven.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor al diegenen die beroepshalve of als vrijwilliger betrokken zijn bij het taalonderwijs in Eindhoven. De opzet van deze middag is dat er een open gesprek plaatsvindt aan de hand van deze nota over het taalonderwijs in Eindhoven. Wellicht heeft u ideeën, suggesties over dit onderwerp of heeft u ergens een positieve ervaring mee die u met anderen  wilt delen.

Wilt u meedoen? Dat kan.  U stuurt een e-mail naar tanja.vermaas@ovaa-eindhoven.nl, met daarin uw naam, organisatie en uw functie. U ontvangt dan een korte samenvatting van de nota die als basis zal dienen voor het gesprek tijdens deze bijeenkomst.

Mohamed el Haddad, voorzitter van OVAA, zal deze bijeenkomst voorzitten.

Mevrouw S. Sibille van de gemeente Eindhoven is nauw betrokken bij de tot standkoming van deze nota en zij zal eveneens aanwezig zijn om zonodig nadere toelichting te geven.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Peter Ploeger, Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven, telefoon 040-2193446 of per email p.ploeger@welzijneindhoven.nl.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.