De Kracht van Diversiteit
Header

First step taken !

maart 31st, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie

De klankbordgroep Divers Eindhoven (voorlopige werknaam K.D.E.) is voor de eerste keer bijeen geweest. De Klankbordgroep bestaat uit verschillende Eindhovenaren, ieder met een enorme ervaring en expertise aan diversiteit. Samen willen wij werken aan de diverse samenleving in onze stad Eindhoven.

Er is vanuit de Klankbordgroep een enorme behoefte aan het herijken van de kijk op diversiteitsvraagstukken. De roep om vernieuwing is bij iedereen sterk aanwezig.

Dit was de aanleiding om bij elkaar te komen om in eerste instantie de knelpunten en kansen te inventariseren waaraan we de komende periode met elkaar zullen werken. Opgaves als bestuur vernieuwing en beïnvloeding zijn genoemd als toekomstige onderwerpen die nadrukkelijk uitgewerkt zullen gaan worden. Er is een commissie benoemd van vijf enthousiaste leden die de agenda en de contouren gaat bepalen voor de volgende bijeenkomst.

Op 30 maart zijn een aantal Eindhovenaren bij elkaar gekomen. Allemaal wonende, werkende en/of verbonden met Eindhoven.

De groep bestond uit Ahmet Almis, Mohamed el Haddad, Marlena Blaauw-Manuel, Ayhan Eren, Patrick van der Voort, Sami Sezin, Gerard Wijngaarde, Akeem E’lmin, Mostafa Abbou, Duran Ebren, Fatima Achhoud, Natascha Koulen, Karel M. Bevers, Leyla Kalender en Naima Dhawtal als jongste van allen.

Het was een zeer nuttige, verfrissende en vruchtbare avond. Daarnaast was het ook erg mooi om zoveel diverse Eindhovenaren, ieder met zijn/haar kwaliteiten, bijeen te zien.

160330 Klankbordgroep Divers Eindhoven

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.