De Kracht van Diversiteit
Header

Geen misbruik subsidiegelden door OVAA

april 19th, 2017 | Posted by Thea in Geen categorie

De onterechte beschuldigingen dat subsidiegelden misbruikt zouden zijn door Stichting OVAA, Overleg Allochtonen Autochtonen, in het Eindhovens Dagblad waren aanleiding voor de Provincie Noord-Brabant om een diepgaand onderzoek uit te laten voeren door Ernst & Young. De hoofdconclusie van dit onderzoek is dat van opzettelijk handelen niet is gebleken noch van misbruik van subsidiegelden zoals in het Eindhovens Dagblad is gesteld. Daarnaast heeft de gemeente Eindhoven verklaard dat er in de 18 jaar durende subsidierelatie nooit onregelmatigheden zijn aangetroffen.

Ondanks meerdere pogingen binnen ons netwerk en daarbuiten om geschikte bestuurskandidaten voor Stichting OVAA te vinden is dit helaas niet gelukt. De huidige samenstelling van ons bestuur is dermate kwetsbaar dat dubbelfuncties ontstaan en daarmee is de schijn van belangenverstrengeling aanwezig.

170414 diversiteitTransitie in diversiteit/OVAA en diversiteit in de toekomst
Bovenstaande ontwikkelingen hebben ons voornemen tot transitie versnelt om tot een duurzame oplossing te komen. Deze hebben wij gevonden door de kerntaken en activiteiten van stichting OVAA over te dragen aan Stichting Lumens. Deze oplossing is besproken met de gemeente Eindhoven en zij konden zich hierin vinden. Concreet betekent dit dat de drie medewerkers vooralsnog voor de duur van een jaar door Lumens worden aangesteld en worden aangestuurd. Een en ander is afhankelijk van de gesprekken met de gemeente Eindhoven in de eerste helft van dit jaar over de toekomst van diversiteit in het Sociale Domein.
Stichting OVAA zal na afhandeling van de lopende verplichtingen naar verwachting begin juni worden opgeheven.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.