De Kracht van Diversiteit
Header

Mensenrechtenrapportage 2015

juli 7th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie

Bert Koenders, Minister van Buitenlandse Zaken, bood op 21 juni 2016 de mensenrechtenrapportage over 2015 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het is een uitgebreid rapport dat u via de link onder dit artikel kunt lezen We geven u alvast de eerste alinea’s van het Voorwoord en de Inleiding van dit 91 pagina tellend rapport.

Voorwoord
In april van dit jaar kon ik het echtpaar Leyla and Arif Yunus verwelkomen in Nederland. Zij werden hier verenigd met hun dochter Dinara. De vrijlating van de twee mensenrechtenverdedigers door de
Azerbeidzjaanse autoriteiten en de komst naar Nederland was een zichtbaar resultaat van niet zo zichtbare diplomatie. Sinds mijn aantreden heb ik mij persoonlijk voor deze zaak ingezet. Samen met
mijn Duitse collega en de EU hebben wij ons, zowel voor als achter de schermen, onophoudelijk met de zaak bezig gehouden.
Nederland zet zich op vele wijzen en verschillende fronten sterk in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. Dat moge ook weer blijken uit de mensenrechtenrapportage 2015.
Wel hebben we daar een lange adem voor nodig. Dat de familie Yunus uit Azerbeidzjan recent het land heeft mogen verlaten, laat zien dat voortdurende inspanningen – zowel voor als achter de schermen –
uiteindelijk tot een goed resultaat kan leiden en beloond wordt.

Inleiding
Mensenrechten gelden voor alle mensen, overal en altijd. Ze vormen het fundament van menselijke waardigheid, vrijheid en ontwikkeling en staan aan de basis van open en vrije samenlevingen overal
ter wereld. Zonder de bevordering en bescherming van deze rechten kan er geen sprake zijn van democratie en een rechtsstaat. Ons mensenrechtenbeleid is een belangrijke pijler van de bevordering
van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde waar Nederland zich op basis van artikel 90 van de Grondwet voor inspant.

Mensenrechtenrapportage-2015

160621 Respect en recht voor ieder mens

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.