De Kracht van Diversiteit
Header

Nog meer ‘leven’ in 040, dankzij u?

augustus 14th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie

Stichting Cultuur Eindhoven zoekt leden voor de Raad van Toezicht.Stichting Cultuur Eindhoven

De gemeente Eindhoven wil de betekenis en de waarde van haar cultuurbeleid vergroten. Daartoe wordt onder meer de subsidiesystematiek fundamenteel aangepast en zullen toekomstig alle analyses, keuzes en beslissingen worden getoetst aan de adviezen van een Cultuurraad. De onlangs opgerichte Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) is voortaan verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid en de verstrekking van de gemeentelijke subsidies. De SCE werkt daarbij nauw samen met de culturele spelers in de stad.

Voor deze stichting, die een belangrijke rol heeft voor de toekomst van de stad, wordt een daadkrachtige Raad van Toezicht (RvT) gezocht.

Al vanaf 1 januari 2016 worden de cultuursubsidies door de SCE verstrekt, dan nog gebaseerd op het bestaande beleid (overgangsjaar). De Leden van de RvT worden benoemd door het College van B&W. De eerste taak van de RvT zal zijn om in samenwerking met de huidige kwartiermaker een directeur aan te stellen. Vanaf 1 januari 2017 is de SCE volledig toegerust en operationeel.

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal drie leden. De leden beschikken gezamenlijk over:

  • aantoonbare relevante juridische, fiscale of financiële kennis en ervaring
  • aantoonbare en relevante bestuurlijke ervaring
  • kennis en ervaring op het gebied van cultureel ondernemerschap
  • affiniteit met het brede terrein van Kunst & Cultuur

De Raad van Toezicht zal bij voorkeur eind september 2015 daadwerkelijk met haar werkzaamheden starten. Tot die tijd worden de taken door B&W vervuld.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De samenhangende onkosten worden uiteraard wel vergoed.

De RvT kan ‘niet’ bestaan uit leden die zitting hebben in de gemeenteraad of het college van Eindhoven en/of lid zijn van een RvT of deel uitmaken van een bestuur/directie van een culturele organisatie die subsidie ontvangt of zal gaan ontvangen van de SCE.

Uw reactie ontvangen we graag langs digitale weg vóór 30 augustus a.s. via e-mailadres c.willemen@eindhoven.nl.
Een korte motivatie met een CV of een link naar uw LinkedIn-profiel volstaat.

Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met mevr. Cathelijne Willemen (c.willemen@eindhoven.nl), 040-238 81 72. Wil je meer informatie over de procedure, neem dan contact op met Werk@eindhoven.nl, telefoonnummer 040-238 4440. Je kunt reageren voor 30-08-2015.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.