De Kracht van Diversiteit
Header

Reactie op artikel Eindhovens Dagblad 16-04-2016

april 16th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie

Persoonlijke verklaring Mohamed el Haddad

Ik werk al ruim 15 jaar met veel plezier en enorme inzet voor Stichting OVAA. Ik betreur dan ook zeer de ontstane situatie. Dit is nooit mijn bedoeling geweest, niet voor mijzelf maar vooral  niet voor  het bestuur, de medewerkers  en vrijwilligers van OVAA die met hart en ziel bezig zijn OVAA naar een hoger niveau te tillen.

De constructie die indertijd is bedacht rondom de twee stichtingen was louter en alleen een oplossing op niveau van bedrijfsvoering. We meenden op deze manier veel problemen te kunnen ondervangen, zodat bv. de kosten van het vaste personeel niet op het budget van OVAA zouden drukken.

Tot vandaag de dag heeft er geen enkele transactie plaats gevonden tussen Stichting Diversium en mijn persoon. Dit is na te gaan in de stukken. Alle middelen die in de loop der jaren zijn verkregen staan nog op de rekening van deze Stichting. Stichting Diversium is een rechtspersoon en niet mijn eigendom.

Ik verklaar hierbij dat zowel de gemeentelijke als de provinciale middelen op geen enkel wijze anders zijn besteed dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit ligt vast in overeenkomsten en accountantsverklaringen.

Ik vind het jammer dat er blijkbaar mensen zijn die op een dergelijke manier mijn persoon willens en wetens willen beschadigen. Het onderzoeksrapport van de Provincie zal immers over enkele weken verschijnen.

De klokkenluider is een zeer betrokken Eindhovenaar, ik ken hem al vele jaren. Ik heb de heer Ustüner willen helpen door hem de mogelijkheid te bieden zijn loopbaan via OVAA te continueren met deze detacheringsconstructie. Helaas is het anders gelopen dat de bedoeling was.

Mohamed el Haddad

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.