De Kracht van Diversiteit
Header

Syriërs grootste groep asielaanvragen in 2018

augustus 1st, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie
19729 Syriers grootste groep asielaanvragen 2018Het aantal vluchtelingen dat asiel heeft aangevraagd in Nederland in 2018 is tot 20.353 gestegen. In 2017 zijn dat er 14.716. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Syrië (2.956 personen), gevolgd door Iran (1.869) en Turkije (1.301).
Zo meldt VluchtelingenWerk Nederland in haar nieuwe jaarlijks publicatie: “Vluchtelingen in getallen 2019”. De informatie in dit publicatie komt van de IND, COA en enkele internationale humanitaire organisaties.
De grootste leeftijdsgroep die asiel aanvroeg, was tussen de 18 en 34 jaar. Het aandeel mannen onder hen was aanzienlijk hoger dan dat van vrouwen, met name onder de Syriërs. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft 64,8% van deze verzoeken afgewezen.
Het aantal minderjarige vluchtelingen dat in 2018 asiel heeft aangevraagd in Nederland, is ook gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar: 1.225 minderjarige vluchtelingen. De meesten uit Syrië, Eritrea en Afghanistan, maar dit aantal is nog steeds lager dan het enorme aantal dat in 2015 werd bereikt.
Het aantal vluchtelingen dat via het hervestigingsbeleid naar Nederland is gekomen, is in 2018 gedaald en bedroeg niet meer dan 1.225 vluchtelingen, waaronder 815 Syriërs.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.