De Kracht van Diversiteit
Header

Twee en half miljoen Brabanders – deel 5 Wederopbouw

april 25th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie

160405 WederopbouwNoord-Brabant bereikt in 2016 de grens van 2,5 miljoen inwoners. De provincie, Erfgoed Brabant en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) presenteren een interactieve tijdlijn met bijzondere gebeurtenissen rondom de Brabantse bevolking in de afgelopen eeuw.

Iedere week vindt u op onze website een kort verhaal over de bevolking in Brabant vanaf 1900. U kunt lezen hoe het was om in Brabant te wonen en welke belangrijke inwoners een bepalende rol hebben gehad.

1940-1950 Wederopbouw
Als in 1945 heel Nederland is bevrijd, ligt Noord-Brabant er berooid bij. Met name in de agrarische sector zijn de problemen groot. Tienduizenden boerenzonen en –dochters zitten zonder werk. En volgens toenmalige onderzoekers zouden dat er in rap tempo heel veel meer worden, want zeker op het platteland was de bevolkingsgroei nog steeds erg hoog. Eind jaren 40 telde Brabant 1,2 miljoen inwoners. Toen was de verwachting dat het inwoneraantal in het jaar 2000 tot 3 miljoen zou stijgen!

In oktober 1947 publiceert de provincie Noord-Brabant het zogenaamde Welvaartsplan. In de inleiding formuleert de toenmalige commissaris van de Koningin Jan de Quay de uitgangspunten. Welvaartsherstel is enkel mogelijk door verdere industrialisering van de provincie. Deze nieuwe nijverheid zal ook werkgelegenheid moeten bieden aan de agrarische jeugd voor wie geen plek meer is op het boerenbedrijf. Grote vraag is vervolgens waar die industrie moet komen. In de grotere steden waar al industrie gevestigd is of juist verspreid over het platteland? Aan die eerste variant kleven volgens De Quay grote gevaren. Concentratie in de steden zal leiden tot verloedering van de eenvoudige plattelandsbewoner. Die dan immers voor zijn werk naar de stad zal moeten gaan en groot gevaar loopt daar zijn (katholieke) identiteit te verliezen.

In maart 1949 verschijnt het tweede deel van het Welvaartsplan. Op de kaart van Noord-Brabant zijn cirkels getekend met een straal van 6 kilometer, met in het middelpunt een (te ontwikkelen) industriekern. Op die manier hoefde een arbeider nooit verder dan 6 kilometer te reizen voor zijn werk op de fabriek en kon hij ondertussen rustig blijven wonen in de beschermende omgeving van zijn vertrouwde dorp.

Het krachtige industriebeleid van De Quay was een ongekend succes. De werkeloosheid verdween, de welvaart steeg. Brabant zou uitgroeien tot het ‘industriële trekpaard’ van de Nederlandse economie. In 1980 was nog maar 10% van de Brabantse beroepsbevolking werkzaam in de agrarische sector.

Bron: Noord-Brabant.maps.arcgis

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.