De Kracht van Diversiteit
Header

Vooraankondiging PON Jaarboek 3 febr. 2014

december 2nd, 2013 | Posted by Thea in Nieuws

Vooraankondiging presentatie PON-Jaarboek 2014

Houvast in onzekere tijden:

Maatschappelijke ondernemingen in verandering
Maandag 3 februari 2014 / 14:30 – 18:00 uur

Hall of Fame (spoorzone), Tilburg

Wat is de dynamiek waarin maatschappelijke ondernemingen zoals zorginstellingen, corporaties en scholen bewegen? Hoe vinden deze organisaties in deze tijden van crisis en veranderende verhoudingen met burgers en overheid hun weg? Waar zit hun houvast in deze onzekere tijden? Hoe spelen zij daarop in met hun aanbod en/of aanpak? En hoe sturen zij hun medewerkers aan om op een andere manier hun taken op te pakken, in de soms weerbarstige praktijk van alledag?
Het PON-Jaarboek 2013 sloeg een brug tussen burgers en overheid. We deden dat aan de hand van inspirerende voorbeelden van initiatieven, nieuw onderzoek naar ondernemingszin onder burgers, en gedegen analyse van de relatie tussen burgers en de overheid.
Een belangrijke partij die deels de brug vormt tussen individuele burgers en de overheid hebben we daarbij buiten beschouwing gelaten: de maatschappelijke ondernemingen. Organisaties in de semi-publieke sector die in samenspraak of in opdracht van de overheid allerlei diensten en taken verlenen aan en voor burgers.

In tijden van crisis, bezuinigingen en een verminderend onderling vertrouwen is transformeren een hele ingewikkelde. Dat er een spanning zit tussen institutionele belangen en de ambitie om professionals meer in te laten zetten op eigen kracht en empowerment van burgers valt niet te ontkennen. Waar halen bestuurders de drive en energie vandaan om met alle onzekerheid die de toekomst hen biedt een nieuwe koers te bepalen en die uit te voeren? We hebben een aantal bestuurders (en beleidsmakers) bereid gevonden om ons een kijkje in hun keuken te geven.

Tijdens en na afloop van de presentatie van het jaarboek is er volop gelegenheid voor bestuurders en beleidsmakers om ervaringen uit te wisselen.

We kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst!

Een definitieve uitnodiging met programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgt nog.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.