De Kracht van Diversiteit
Header

Symposium 1-12: Vredesmissies van de Verenigde Naties: ingrijpen of afzijdig blijven?

november 5th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie

Symposium van Stichting Vredescentrum met medewerking van Bram van Ojik en Neri Sybesma-Knol.
Op Maandag, 1 december 2014, 19.30 uur in zaal 2, auditorium, Technische Universiteit Eindhoven. (zaal open vanaf 19.00 uur) zal het Eindhovense Vredescentrum een avond houden waarbij centraal zal staan of, wanneer en hoe de internationale gemeenschap moet reageren op conflicten die ontstaan in de wereld. Bij vredesmissies gaat het om handhaving of afdwinging van Vrede. Afdwinging gaat met geweld gepaard. Is dit aanvaardbaar, en zo ja, onder welke voorwaarden?

Zijn militaire vredesacties alleen toelaatbaar, indien ze gebaseerd zijn op besluiten van de VN Veiligheidsraad? Of kunnen en mogen organisaties als de NAVO, de Europese Unie etc.
vredesmissies zelfstandig beginnen? Hoe kan worden uitgesloten dat een vredesmissie (mede) voortkomt uit nationale belangen en ontaardt in een oorlog?

Door de situatie in Syrië en de Oekraïne zijn deze vragen ook weer bovenaan de de internationale agenda komen te staan en vormen zij de aanleiding tot debat tussen landen die zeer verschillend
denken over dit instrument van de VN. Talloze veto’s in de veiligheidsraad zijn hiervan het gevolg.
Daarnaast ervaren veel burgers de wereld als bedreigend en kijken ze naar de VN, Europese Unie en grote staten voor oplossingen. Velen voelen zich machteloos en vragen zich af “hoe het verder
moet”.

Voor deze bijeenkomst zijn twee deskundigen uitgenodigd met een grote ervaring op het gebied van internationale ontwikkelingen. Neri Sybesma Knol (hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel)
was directeur van het “Centrum voor de Studie van het Recht van de Verenigde Naties” van VUB.
Van 1982 -1986 en van 1993 – 1997 was zij Voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties de VVN. Zij zal ingaan op hoe de VN deze zaken geregeld en vastgelegd heeft en wat er in de loop
van de tijd veranderd is in de opvattingen hierover.
Als tweede spreker zal Bram van Ojik ( fractieleider van Groen Links in de 2e kamer) optreden. Hij heeft diverse functies bekleed in organisaties die zich bezighouden met internationale
ontwikkelingen. Zijn verhaal zal gaan over de bescherming van burgers en het belang van de rol van diplomatie en ontwikkelingssamenwerking om te komen tot een duurzame vrede. De inleiders
zullen met het publiek in gesprek gaan en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
De avond wordt afgesloten met een informeel gedeelte waarbij men verder, ook met de inleiders, van gedachten kan wisselen.

Voor informatie over deze avond: Piet Schram, p.p.j.m.schram@tue.nl; of via het Vredesburo: 040-2444707 / info@vredesburo.nl

141201 Bram van OjikBram van Ojik is in 1954 geboren. Na het diploma Gymnasium β behaald te hebben, studeerde hij economie aan de VU Amsterdam (1972-1980). Hij specialiseerde zich in ontwikkelingseconomie. Hij
was lid van de PPR (1973-1990) en sinds 1990 is hij lid van GroenLinks. Van 1990 tot 2012 was hij achtereenvolgens medewerker van NOVIB, lid Tweede Kamerfractie GroenLinks,
adviseur in zake internationale betrekkingen, voorzitter Milieudefensie, directeur voorlichting Ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassadeur in Benin, directeur Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking Beleidsevaluatie (IOB) en directeur Sociale Ontwikkeling, Ministerie van Buitenlandse zaken. Vanaf 2012
is hij fractievoorzitter GroenLinks in de Tweede Kamer.

mw Neri Sybesma-KnolMevrouw Neri Sybesma-Knol is geboren in Helmond, na Gymnasium β in Eindhoven, rechtenstudies UvA en Vrije Universiteit Brussel, promotie Universiteit Leiden met een proefschrift over “The status of observers in the United Nations” en een loopbaan bij onder meer het Centrum voor de studie van het recht van de Verenigde Naties, werd zij in 1997 hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderwijsopdracht betrof onder meer Het Recht van de Internationale Organisaties, de Organisaties van het VN-systeem en de Internationale Bescherming van de rechten van de Mens. Zij was Directeur van het “Centrum voor de Studie van het Recht van de Verenigde Naties” van VUB. Van 1982 -1986 en van 1993 – 1997 was zij Voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties, VVN.
Zij doceerde en publiceert over de instellingen en de agenda van de Verenigde Naties in brede zin, over Rechten van de Mens, de Palestijnse kwestie, de Veiligheidsraad en Peacekeeping. Ook over Regionale Organisaties zoals de EU, NAVO, de Raad van Europa…Zij doceerde Lucht- en Ruimterecht in de Faculteit Rechten van de VUB, en in de Faculteiten
Toegepaste Wetenschappen van de VUB, de UGent en de KULeuven.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.