De Kracht van Diversiteit
Header

Verslag multiculti talkshow in Vitalis Berckelhof 10 juni 2013

juni 25th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Verslag multiculti talkshow in Vitalis Berckelhof 10 juni 2013)

Op 10 juni 2013 werden de wijkbewoners, die elkaar wekelijks ontmoeten in De Carrousel in Tongelre, uitgenodigd om deel te nemen aan een Talkshow bij Vitalis Berckelhof.

Het thema van deze Talkshow was “ Multi Culti”. Petra Speelman, de Geestelijk verzorger van Vitalis Berckelhof had het plan opgepakt om mensen met verschillende achtergronden, mensen uit verschillende culturen te laten vertellen over hun leven in Tongelre. Aan Anne Marie Jansen, op woensdagochtend werkzaam voor OVAA in de Carrousel in Tongelre, werd gevraagd te vertellen over haar werk.

Hoe was het bijvoorbeeld voor de 1e generatie Turken om hun eigen land te verlaten en hier te komen wonen? Hoe was het voor de Nederlanders om Turkse buren te krijgen? Waren er grote verschillen tussen deze culturen? Overeenkomsten? Wat kon je van elkaar leren?

Er werd een kort filmpje van OVAA getoond over de 1e generatie Turken in Nederland, die als gastarbeider kwamen werken. Je zag hoe zwaar die mensen het hadden. Vaak zaten vrouw en kinderen in Turkije en woonden veel mannen in een kleine woonruimte. Pas (veel) later kwamen de gezinnen over en konden ze een beetje ruimer wonen.

Eigenlijk was voor de vrouwen vooral de taal het moeilijkst. De mannen gingen werken en leerden daar Nederlands. De vrouwen zaten thuis en hadden het druk met hun gezin en huishouden. Moeilijk om dan tijd en aandacht te hebben voor de Nederlandse taal. Dit werd zowel door de Turkse dames als de Nederlandse dames bevestigd. Maar het is wel hard nodig, want als je niet kunt communiceren, dan is het erg moeilijk om met anderen contact te maken en kun je je heel eenzaam voelen. Ook nu zegt Anne Marie Jansen dat de taal belangrijk blijft om mee te kunnen doen in de wijk. Dat is ook de reden dat de Turkse wijkbewoners die elkaar wekelijks ontmoeten, graag hun Nederlandse taal willen blijven verbeteren. Elke woensdagochtend wordt hier spelenderwijs op in gespeeld. Hierbij gaat het voornamelijk om het praktisch Nederlands (de woorden die we dagelijks gebruiken leren en oefenen).

Ook werd er tijdens de Talkshow gepraat over hoe leuk het is om van elkaar te leren en te proeven bijvoorbeeld. In Vitalis Berckelhof hadden mensen wafels gebakken en de Turkse dames hadden Turkse hapjes meegenomen. Er kwamen leuke gesprekken op gang, die zeker een vervolg moeten krijgen.

Na de zomervakantie zal Anne Marie Jansen de bewoners van Vitalis Berckelhof uitnodigen om naar De Carrousel te komen.

Anne marie vitalis 2013

23 juni bijeenkomst voor vrouwen over gezondheid en voeding

juni 20th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor 23 juni bijeenkomst voor vrouwen over gezondheid en voeding)

Stichting El Islaah organiseert op 23 juni een bijeenkomst voor vrouwen over gezondheid en voeding in samenwerking met dietist Samira. Deze bijeenkomst duurt van 14.00 tot 17.00 uur en wordt gehouden bij stichting SWZ, Palladiostraat 27 te Eindhoven.

Zie de folder voor meer informatie: flyer El Islaah 23 juni

Secretariaat tijdens zomervakantie gesloten van 1 t/m 26 juli 2013

juni 17th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Secretariaat tijdens zomervakantie gesloten van 1 t/m 26 juli 2013)

Het secretariaat van OVAA is tijdens de zomervakantie gesloten van 1 t/m 26 juli 2013.

Spaanse lessen voor kinderen vanaf september 2013 door C.L.O.

juni 11th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Spaanse lessen voor kinderen vanaf september 2013 door C.L.O.)

Woensdag  19 juni organiseert het C.L.O. een open dag van het project “De Carrousel”, Spaanse lessen voor kinderen,  bij Basisschool Trudo, St. Trudostraat 10, 5616 GB Eindhoven.

Het project is opgezet door de Centro Latinoamericano de Orientación C.L.O. Eindhoven. Het is een uniek project en richt zich op alle kinderen, waarvan de ouders ze de kans willen geven om Spaans te leren.

Het is geen probleem als de kinderen nog helemaal geen Spaans spreken. Binnen dit project leren de kinderen spelenderwijze zich uit te drukken in de Spaanse taal. Het gaat er immers om dat de kinderen begrip krijgen voor beide culturen en een kans gegeven worden om een andere Europese taal te leren dat ongeveer door 460 miljoen mensen ter wereld in 23 landen wordt gesproken.

Er is een groep voor kinderen van 4 tot 6 jaar en één voor 7 tot 12 jarigen met maximaal 15 leerlingen per groep.

De lessen vinden 1x per week op woensdagmiddag plaats vanaf 14:00- 15:00. Per schooljaar zijn dat in totaal 25 lessen.

Cursusadres: Basisschool Trudo, St. Trudostraat 10,5616 GB Eindhoven.

Start: Woensdagen vanaf september 2013, 14:00- 15:00 uur

Het Centro Latinoamericano de Orientación (Latijns-Amerikaans Centrum voor Oriëntatie) is een stichting die sinds april 2000 activiteiten onderneemt in het kader van hulp bij de integratie van de Latijns-Amerikaanse inwoners van Eindhoven en wijde omgeving.

Voor informatie en inschrijvingen, zowel in het Spaans als in het Nederlands:

Tel: 040-2419503 en 040-2131365

E-mail: clo.decarrousel@gmail.com

www.cloeindhoven.nl

Dommelpicknick 30 juni 2013

juni 4th, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Dommelpicknick 30 juni 2013)

Op zondag 30 juni 2013 organiseert stichting Kleurrijke Stad weer het Dommel Pikcnick/Zomerfestival. Het is van 14.00 tot 20.00 uur en de plaats is het v. Maerlant Plantsoen aan de v. Maerlantlaan. Zie onderstaande folder.

Dommelpicknick 2013 Flyer