De Kracht van Diversiteit
Header

Stagiaire bij OVAA, kennismaking

oktober 31st, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Stagiaire bij OVAA, kennismaking)

Bij stichting OVAA is sinds 1 oktober 2013 een stagiaire aan het werk, hieronder stelt Anouk zichzelf in het kort voor:

Ik ben Anouk Asveld, 30 jaar oud en ik volg de Bol 18+ opleiding sociaal cultureel werk op het Summa college in Eindhoven. Een sociaal cultureel werker organiseert en begeleidt activiteiten of projecten voor allerlei mensen in wijken, buurten of dorpen die een zwakke sociale of financiële positie hebben in de samenleving.

Ik zit in het 2e jaar van de opleiding en ik mag mijn stage dit jaar in gaan vullen bij stichting OVAA. OVAA houdt zich bezig met het versterken en verduurzamen van diversiteit en  het verbeteren van integratie.

Tijdens de eerste periode van mijn stage zal ik mij bezig gaan houden met het project Mytruecolor, dit is een project met als doelstelling het bevorderen van tolerantie ten opzichte van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in allochtone kring is een belangrijk onderdeel hiervan. Ik zal op de donderdag en vrijdag bij OVAA aanwezig zijn tot aan de zomervakantie 2014.

Prijsvraag OVAA wereldvrededag/seniorendagen

oktober 15th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Prijsvraag OVAA wereldvrededag/seniorendagen)

Tijdens wereldvrededag en seniorendagen (Tongelre) heeft OVAA een ludieke actie gehouden, namelijk een prijsvraag waarbij de vraag werd gesteld hoeveel nationaliteiten Eindhoven heeft in 2013. Er zijn veel antwoorden gegeven, varierend van 10 tot 415. Op de website van de gemeente Eindhoven staat vermeld dat er op 1 januari 2013 166 verschillende nationaliteiten in Eindhoven wonen.station

Er zijn twee winnaars die resp. 165 en 167 hebben ingevuld. Deze mensen zijn benaderd om een cadeaubon van € 15,- in ontvangst te nemen.

De mailadressen die door de mensen voor deze actie zijn ingevuld zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

In herfstvakantie kantoor niet telefonisch bereikbaar woe t/m vrijdag

oktober 14th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor In herfstvakantie kantoor niet telefonisch bereikbaar woe t/m vrijdag)

Vanwege de herfstvakantie is het kantoor van OVAA telefonisch niet bereikbaar van woensdag 16 t/m vrijdag 18 oktober.
E-mails worden wel dagelijks gelezen.

Stemt u ook op de nominatie van de Eindhovense Fakkeltocht?

oktober 14th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Stemt u ook op de nominatie van de Eindhovense Fakkeltocht?)

De Eindhovense Fakkeltocht is dit jaar genomineerd voor de eervolle prijs ‘Ambassade van de Verdraagzaamheid’. De Fakkeltocht krijgt deze nominatie omdat zij zich al meer dan 20 jaar hard maakt voor thema’s als Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid. En omdat zij jaarlijks duizenden mensen voor deze thema’s op de been weet te brengen. De prijs Ambassade van de Verdraagzaamheid is een eervolle titel die jaarlijks wordt vergeven door het Paleis van de Verdraagzaamheid.
Deze stichting stelt zich als doel het bevorderen van de verdraagzaamheid. Dat doet zij onder andere door initiatieven die verdraagzaamheid bevorderen voor het voetlicht te brengen.

De verkiezing
Naast de Fakkeltocht zijn 4 andere organisaties  genomineerd om ‘Ambassade van de Verdraagzaamheid 2013’ te worden. De winnaar wordt bepaald aan de hand van wie de meeste stemmen krijgt. Op 16 november wordt, op de UNESCO internationale dag van Verdraagzaamheid, de winnaar bekend gemaakt. De organisatie van de Fakkeltocht is erg trots op de nominatie en roept iedereen op om te stemmen. Dit kan op de website www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de nominatie.

De Fakkeltocht
Jaarlijks wordt in Eindhoven op kerstavond (24 december) de Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid gelopen. De tocht werd voor het eerst georganiseerd nadat in 1992 in het Duitse Solingen aanslagen waren gepleegd op Turkse immigranten. Sindsdien heeft de tocht in het teken gestaan van  Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid. De Fakkeltocht zou niet plaats kunnen vinden zonder Café Wilhelmina, Catharinakerk, Fatihmoskee, Gemeente Eindhoven,  OVAA,
Regiopolitie Binnenstad, Stichting Africa4Real, Stichting Vredesburo Eindhoven, Switch, TINT/ESK, TPN-­‐E, World Peace Flame en vele vrijwilligers.

Voor meer informatie: www.fakkeltochteindhoven.nl of Switch: Sonja Willems, tel: 06 42712331, email: s.willems@maakdeswitch.nl
Zie ook facebook: www.facebook.com/fakkeltochteindhoven

Zie hier de PDF-versie: Fakkeltocht genomineerd voor ambassade van de verdraagzaamheid

Conferentie ‘De veiligheid van vrouwen is zaak van ons allemaal’ 25 nov. 2013

oktober 10th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Conferentie ‘De veiligheid van vrouwen is zaak van ons allemaal’ 25 nov. 2013)

                                       Conferentie

 ”De Veiligheid van vrouwen is zaak van ons allemaal”

 

Maandag 25 november 2013 is de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.

De organisaties:

– Stichting OVAA , organisatie ter bevordering van diversiteit in Eindhoven,

– Stichting Kezban, landelijke organisatie ter voorkoming en bestrijding van relationeel geweld in
allochtone kring,

–  F. Moradi, Voorlichting training Eerwaak

organiseren op 25 november tussen 13.00 en 17.00 uur in het Buurthuis de Dommel (Bennekelstraat 131 te Eindhoven) een  conferentie voor sleutelfiguren bij zelforganisaties, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers.

Centrale thema van deze conferentie:

Samenwerking tussen de informele netwerken en professionals als het gaat om het voorkomen en  oplossen van huiselijk en eergerelateerd geweld, achterlating, huwelijksdwang.

Deze middag is er aandacht voor de theorie en praktijk. Deskundigen op dit terrein zullen een inleiding geven, de praktijk zal worden belicht vanuit het perspectief van  slachtoffer, dader en hulpverlener. U zult inzicht krijgen in de bestaande methodieken en instrumenten. Ook gaan we  natuurlijk met elkaar in gesprek over de gevolgen van de nieuwe visie op zelfredzaamheid van de burgers en de rol van de sociale omgeving en professionals.

Bent u geïnteresseerd? Meld  u dan aan bij projectleider Fereshteh Moradi via mailadres info@fmoradi.nl

Voor meer informatie kunt u bellen: 06-46424386

De definitieve uitnodiging krijgt u eind oktober toegestuurd.

Paneldiscussie ‘Armoede onder kinderen’?!, 16 oktober 2013

oktober 7th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Paneldiscussie ‘Armoede onder kinderen’?!, 16 oktober 2013)

Paneldiscussie

“Armoede onder kinderen”?!

 

Woensdag 16 october 2013

13:00-16:00 uur

DE INLOOP, Jozef Israëlslaan 2K, Tongelre, Eindhoven

Wat betekent het hoog aantal arme kinderen in Nederland?

Wat zijn de gevolgen ervan?

 Hoe solidair reageren we hierop?

Vinden we het wel genoeg zo?

 Ter gelegenheid van de internationale dag voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, zijn er paneldiscussies met deskundigen en betrokken partijen. Ook is er gelegenheid voor het publiek vragen te stellen en mee te discusiëren.

   
Dit initiatief is ondersteund door:

Stichting De Vonk                 Humanitas, Eindhoven                 Provinciale Vrouwenraad N.B.

EAPN-NL                              Indigo-Wereld                              Stichting Shakti

Feniks                                      Stichting NESE                           St. Vluchtelingen in de knel

Stichting Welzijnszorg Eindhoven

Informatie en aanmelding: Tel.: 06 41120 668 / Email: stichting.sgv@gmail.com