De Kracht van Diversiteit
Header

Themadag ‘De economische meerwaarde van senioren in de participatiesamenleving’ 13 oktober

september 30th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Themadag ‘De economische meerwaarde van senioren in de participatiesamenleving’ 13 oktober)

Zelfredzaamheid, eigen regie en keuzevrijheid zijn thema’s die voor steeds meer mensen belangrijk zijn, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zeker in de derde en vierde levensfase waarin de kans steeds groter wordt dat men een beroep doet op hulpmiddelen en zorgverleners. Een samenleving met meer ouderen en chronisch zieken, gecombineerd met de huidige bezuinigingen, maakt dat zelfredzaamheid en eigen regie niet alleen maar een wens is van ouderen, maar noodzaak wordt.

Graag nodigen Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) en de provincie Noord-Brabant u uit voor de Themadag op maandag 13 oktober 2014 waarin het volgende thema centraal staat: ‘De economische meerwaarde van senioren in de participatiesamenleving’.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij en zich in wil zetten voor toekomstbestendige ouderen en ouderenzorg in Brabant, met als doel met elkaar na te denken en te praten over wat de veranderende maatschappij voor ouderen en chronisch zieken betekent. En andersom, wat ouderen betekenen voor onze huidige samenleving en welke cruciale rol zij daarin spelen.

Programma
Diverse toonaangevende sprekers zullen hun visie geven op de ontwikkelingen in de ouderenzorg en ingaan op het maatschappelijk rendement en de economische meerwaarde van senioren in de huidige participatiesamenleving. Tijdens deze bijeenkomst gaan we hierover met elkaar in gesprek. Kijk voor hier voor het Programma VBOB Themadag 2014 van de bijeenkomst.
Het voorzitterschap van deze Themadag is in handen van Harrie Dirkx, oud-voorzitter VBOB, thans voorzitter KBO Etten-Leur Centrum-Zuid.

Wanneer en waar?
De Themadag wordt gehouden op 13 oktober 2014 van 10.00 tot 16.00 uur in Theater de Schalm, Meiveld 3, 5501 KA Veldhoven.

Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via het online registratieformulier op http://www.vbob.nl/projecten/themadag-maandag-13-oktober-2014/ . Aanmelding geschiedt in
volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van deelname.

website: www.vbob.nl
e-mail: info@vbob.nl

COC vraagt aandacht voor eenzame roze ouderen

september 29th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor COC vraagt aandacht voor eenzame roze ouderen)

Tijdens de week van de eenzaamheid (25/9 tot 4/10/2014) vraagt COC Eindhoven en regio aandacht voor de problematiek bij roze ouderen.

Roze ouderen lopen een groot risico in een sociaal isolement terecht te komen en eenzaam te worden. Dit geldt vooral voor de generatie die geboren is voor de Tweede Wereldoorlog. Zij groeiden op in een tijd dat homoseksualiteit nog taboe was. Maar ook de jongere generatie ouderen loopt het risico om in sociaal isolement terecht te komen.

Voor roze ouderen is het in vergelijking met hetero’s minder vanzelfsprekend dat ze een netwerk van familie en vrienden om zich heen hebben. Door slechtere mobiliteit wordt het moeilijker gelijkgestemden te ontmoeten. Ook in de ouderenzorg en welzijnssector is er nog steeds weinig aandacht voor de roze ouderen. Een  specifiek aanbod gericht op deze doelgroep ontbreekt dan ook.

Ruimte voor ontmoeting
COC Eindhoven en regio organiseert op de eerste woensdagmiddag van de maand een 50-plusbijeenkomst in Pand54, het COC-pand aan de Pr. Hendrikstraat. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen roze ouderen de kans  zichzelf te zijn in een veilige omgeving, nieuwe mensen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. COC Eindhoven en regio merkt dat de formule waarin deze activiteiten plaatsvinden tegen het maximaal aantal deelnemers aanloopt. In november start er daarom ook een tweede groep.  Op 27 december organiseren de roze ouderen van COC Eindhoven en regio ook nog een eindejaarsborrel waarbij alle ouderen welkom zijn, zowel hetero als LHBT.

Verdere uitbreiding in de regio met roze ambassadeurs
In de toekomst wil COC Eindhoven en regio meer lokale initiatieven ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van roze ouderen in Eindhoven en regio. Dit wil COC Eindhoven mogelijk maken door het opleiden en inzetten van roze ambassadeurs. Hun taak zal er uit bestaan om lokale initiatieven in onze regio te helpen opstarten en in een verdere fase te ondersteunen.

Praktische informatie
De 50plus bijeenkomst vindt plaats op de eerste woensdagmiddag van de maand in Pand54. Vanaf november start een tweede groep op, deze zal op derde donderdag van de maand een activiteit organiseren. Prins Hendrikstraat 54 in Eindhoven. Personen die zich willen inzetten als roze ambassadeur kunnen zich aanmelden via info@coceindhoven.nl

Moedige mensen doen mee aan project (on)breekbaar

september 23rd, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Moedige mensen doen mee aan project (on)breekbaar)

Moedige mensen uit Doornakkers en Tongelre doen mee aan project (on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht 

Kwetsbare kunst

Drie Turkse dames die onder begeleiding van Jacqueline van atelier ComunicArte  en haar collega de prachtige kistjes hebben gemaakt

(On)breekbaar is een landelijk project dat in Eindhoven in de wijk Doornakkers plaatsvindt. In de wijk heeft OVAA deelnemers gevonden die net zo dapper zijn als die in Haarlem en aan de slag gaan met een thema dat niet zo gemakkelijk is, maar dat wel veel oplevert als je ermee bezig bent.

Wat was de opdracht?
In drie bijeenkomsten maakten de drie Turkse wijkbewoners een eigen kistje waarin zij laten zien hoe kwetsbaarheid en kracht er voor haar eruit ziet. De dames zijn enorm trots op hun kistjes. Ze kunnen zijn nu ambassadeur van het project, wat betekent dat ze andere mensen enthousiast gaan maken.

Waar vond de workshop plaats?
Atelier van ComunicArte
Bloemfonteinstraat 62

Met dank aan Stichting Pandor, particuliere donateurs VPSG en Woonbedrijf – buurtcultuurfonds

(On)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht is een landelijk project dat opgezet is en gecoördineerd wordt door VPSG in Haarlem en ComunicArte in Eindhoven.logo project (on)breekbaar

 

 

Uitnodiging: Speciale Indië-bijeenkomst 19-09

september 15th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Uitnodiging: Speciale Indië-bijeenkomst 19-09)

Tijdens de Vredesweek wordt op 19 september een speciale Indië-bijeenkomst georganiseerd. Immers voor Eindhovenaren uit voormalig Nederlands-Indië roept de bevrijding speciale herinneringen op. Want voor hen kwam de bevrijding niet met de capitulatie van Japan.
Het geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en daarna de repatriëring bracht veel ellende met zich mee. Een keuze voor Nederland betekende een gedwongen vertrek met achterlating van alles wat was opgebouwd en het verlies van hun land en cultuur. Ongeveer 300.000 mensen zochten een nieuwe toekomst in Nederland, waar het weer en het welkom kil en koud was.

Op de bijeenkomst wordt stilgestaan bij die periode en kunnen Indischen en Indo’s hun verhalen en erfgoed delen en vertellen hoe deze moeilijke jaren hen persoonlijk en hun werk heeft beïnvloed.140919 Indiebijeenkomst
Ook vieren wij met alle andere Eindhovenaren de vrijheid en wat we bereikt hebben.

Programma
De bijeenkomst start om 18.00u. Na gezamenlijk eten van toko Senang en een introductie door P. v.d. Voort (Kleurrijke Stad) gaat journalist/schrijver Hans Horsten in gesprek met Shelly Lapré (kunstenares), Carola Eijsenring (onderneemster/dichteres), Inge Dumpel (journaliste/schrijfster) en Ruben Wolterbeek (ondernemer).
Na de interviews krijgen de aanwezigen de mogelijkheid hun verhaal te delen en te reageren op de interviews.
De huisband van ’t Indisch Atelier verzorgt muzikale intermezzo’s en er zijn korte voordrachten van Inge Dumpel en Carola Eijsenring.

Datum: 19 september

Locatie: Wattstraat 70 Eindhoven
Tijd: 18.00 – 22.30u

Indisch eten van Toko Senang

Entree: gratis

Organisatie: Patrick van der Voort (stg. Kleurrijke Stad) en Joyce Radesey (’t Indisch Atelier)
Info: patrickvdv@kleurrijkestad.nl

9 oktober werkconferentie Zet: Integrale Toegankelijkheid

september 15th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor 9 oktober werkconferentie Zet: Integrale Toegankelijkheid)

Uitnodiging werkconferentie Zet:
Integrale Toegankelijkheid in het licht van de drie transisties d.d. 9 oktober 2014

De transities in het kader van de Wmo/AWBZ, Participatiewet en jeugdzorg plaatsen toegankelijkheid hoog op de agenda. Die uitdaging reikt verder dan het voorkomen en weghalen van fysieke drempels voor mensen met een beperking.
Het gaat er ook om hoe we hen bejegenen, of voorzieningen wel bereikbaar zijn en of er geen financiële drempels zijn die deelname in de weg staan. Tijd voor een brede heroriëntatie op het thema.
Zet nodigt u dan ook graag uit voor de Werkconferentie Transities en Toegankelijkheid, 9 oktober 2014, in het IGLUU-gebouw in Eindhoven.

Na inleidingen van Brigite van Haaften (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) en Marijke Vos (Eerste Kamerlid en voorzitter MO-groep)   140915 bijeenkomst transitities Birgite van Haaften
krijgt u een clinic ‘omdenken’ aangeboden. Daarna gaan we aan slag met inspirerende voorbeelden uit de wereld van wonen, mobiliteit, arbeid en onderwijs. Zo verkennen we vernieuwende en sector overschrijdende inzichten en oplossingen rond integrale toegankelijkheid. Om samen werk te maken van een maatschappij waarin iedereen mee kan doen.

De deelnamekosten bedragen € 50,00 per deelnemer (inclusief btw).

Klik hier voor het volledige programma en om u aan te melden, of ga naar http://www.wijzijnzet.nl/werkconferentie

Zet is de verbindende schakel naar een vitale, leefbare en inclusieve samenleving.

Eén uur vrede

september 15th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Eén uur vrede)

Vanuit de gedachte dat de verkrijging, de beleving en het bewaren van vrede en vrijheid vele facetten heeft, werkt een initiatiefgroep er aan om in de week waarin herdacht wordt dat Eindhoven 70 jaar geleden bevrijd werd, samen te komen in een bijeenkomst van vredesbezinning onder de titel ‘één uur vrede’.
Daartoe wordt hierbij iedereen uitgenodigd.Vredesduif

Vertegenwoordigers van de vijf grote godsdiensten en van het Humanistisch Verbond hebben enthousiast gereageerd op de uitnodiging hieraan een bijdrage te leveren. De initiatiefnemers zijn zeer verheugd dat deze samenwerking mogelijk is, want vrede doe je samen, door je te verheugen over overeenkomsten.

In de bijeenkomst zullen de koren van ESK en Leerhuis&Liturgie Brabant en SOVE gezamenlijk zingen.
Wij hopen dat een ieder deze uitnodiging met inzet van alle middelen in de regio zal willen verspreiden.

Plaats en tijd
Zaterdag 20 september 2014 om 20.00 uur in de ESK kapel, Kanaalstraat 6 in Eindhoven.

Initiatiefnemers zijn mensen die betrokken zijn bij:

één uur vrede

Van Indië naar Eindhoven en verder

september 9th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Van Indië naar Eindhoven en verder)

Remember September, met dit motto vieren we onder andere 70 jaar bevrijding van Eindhoven. We denken terug aan hen die gevochten hebben voor onze vrijheid. Juist die zwaarbevochte vrijheid heeft geleid tot de open internationale kennisstad die Eindhoven nu is. Omdat het herdenken dit jaar zo speciaal is, organiseren we op 19 september de herdenkingsbijeenkomst ‘van Indië, naar Eindhoven en verder’. Zo geven we aandacht aan de verhalen en ervaringen van Molukkers, Indischen en Indo’s van WOII in Azië en latere jaren.

Op 18 september 1944 wordt Eindhoven bevrijd. Nu 70 jaar later wordt dat breed en uitbundig gevierd. Voor Eindhovenaren uit voormalig Nederlands-Indië roept deze bevrijding speciale herinneringen op. Voor hen kwam de bevrijding niet met de capitulatie van Japan. De Bersiaptijd volgde en ze werden slachtoffer van het geweld van de onafhankelijkheidsoorlog. Met de onafhankelijkheid van Indonesië brak voor hen opnieuw een ellendige periode aan. Ze moesten kiezen. Kozen ze voor Indonesië dan mochten ze blijven als tweederangsburger. Een keuze voor Nederland betekende een gedwongen vertrek met achterlating van alles wat was opgebouwd en het verlies van hun land en cultuur. Ongeveer 300.000 mensen zochten een nieuwe toekomst in Nederland, waar het weer en het welkom kil en koud was. Ondanks de eigen traumatische oorlogsgeschiedenis, wordt hen duidelijk gemaakt dat in Nederland een “eigen” oorlog is geweest waardoor er geen plek was voor de verhalen over die ‘verre Aziatische’ oorlog.

Remember September

Remember September

Programma: zaal open om 18.00u. Na een welkomstwoord worden de aanwezigen uitgenodigd samen te eten. Daarna zal Patrick van der Voort (directeur Kleurrijke Stad) namens de organisatie een introductie op het programma geven. Journalist/schrijver Hans Horsten gaat vervolgens in gesprek met Inge Dumpel (journaliste/schrijfster, Shelly Lapré (kunstenares), Carola Eijsenring (onderneemster/dichteres) en Leo Tho Nijenhuijs (voorzitter Bond Ex-gedetineerden en Gerepatrieeden van Overzee en hun nakomelingen). Na de interviews krijgen de aanwezigen de mogelijkheid hun verhaal te delen en te reageren op de interviews. De huisband van ’t Indisch Atelier verzorgt muzikale intermezzo’s en er zijn korte optredens van Inge Dumpel en Carola Eijsenring. Om 21.50 treedt de huisband op en om 22.30 volgt een afsluitend dankwoord.

Datum: 19 september 2014
Tijd: 18:00 tot 22:30
Locatie: Opus gebouw Wattstraat 70
Entree: gratis
Organisatie: P. van der Voort (stg. Kleurrijke Stad) i.s.m. J. Radesey (’t Indisch Atelier)
Info: patrickvdv@kleurrijkestad.nl

Rommelmarkt zondag 21 september

september 9th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Rommelmarkt zondag 21 september)

 U bent van harte uitgenodigd op zondag 21 september 2014 bij onze spectaculaire wijkfeest/vlooienmarkt.

De aanvang is om 10:00 uur en duurt tot 17:00 uur. Het feest vindt plaats bij de Willem van Kesselstraat te Eindhoven. Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden  voor Jong en oud o.a. een modeshow, een optreden van de dansgroep The Impact, Een optreden van Orfeo Boschmans , DJ Lennen is er ook aanwezig, U kunt uw haren vlechten, looms maken, schminken, er is ook een springkussen aanwezig voor de kinderen, henna laten zetten en nog veel meer..

Mocht u geïnteresseerd zijn om een kraam te huren , dan kunt u contact opnemen met de onderstaande nummer, wees er snel bij want op is op.Rommelmarkt

Kom en neem een kijkje en MIS HET NIET .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 0616433741 of email ons op info@stichtingnewbeginning.org