De Kracht van Diversiteit
Header

Kersttoespraak van koning Willem-Alexander

december 27th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Kersttoespraak van koning Willem-Alexander)
161225-kersttoespraak-koningHemel en aarde raken elkaar met Kerstmis. Christus, de Zoon van God, wordt geboren in een simpele stal. Zijn moeder legt hem te slapen in een kribbe. Engelen verkondigen een boodschap van vrede en hoop op een betere wereld. Het vieren van Kerstmis kan confronterend zijn en ons aan het denken zetten.
Dicht bij de plek waar de kribbe stond, heersen nu angst en geweld. Onvoorstelbaar zijn de ontberingen die gewone mensen – onder wie veel kleine kinderen – in Syrië, maar ook in andere landen moeten lijden. Geweld kan ook vlakbij komen. Terroristische aanslagen  – zoals deze week nog in Berlijn – hebben dit jaar vele families in rouw gedompeld.
Kerstmis 2016 roept dan ook tegenstrijdige gevoelens op. Daarom heb ik geworsteld met deze Kersttoespraak.
Kijk en luister naar de toespraak koning Willem Alexander

De fakkel die ik in 2002 heb aangestoken, is nog steeds aan

december 22nd, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor De fakkel die ik in 2002 heb aangestoken, is nog steeds aan)
Het licht gevat in vlam geef ik door aan de komende generatie om in leven te blijven, te bloeien en zich verder te nestelen in de harten van ons allemaal.

Het licht gevat in vlam geef ik door aan de komende generatie om in leven te blijven, te bloeien en zich verder te nestelen in de harten van ons allemaal.

Ik voel de warmte en soms de hitte van de vlam.
De warmte deel ik het met iedereen die voor vrede en verdraagzaamheid is, en soms ook de hitte van het onaangename dat op ons afkomt
Het licht gevat in vlam geef ik door aan de komende generatie om in leven te blijven, te bloeien en zich verder te nestelen in de harten van ons allemaal.

In mijn stad, de stad van het licht, droom ik van het eeuwige licht dat ons de weg zal blijven wijzen en het donker wegdrukt naar de duisternis.
De vlammen van de Eindhovense Fakkeltocht zullen nooit gedoofd worden, ze branden om duizenden harten te verwarmen met liefde vrede en verdraagzaamheid.

Mohamed el Haddad
Bestuurder Stichting OVAA

161201-mohamed-en-zoontje-fakkeltocht-zebrapad-2

Jubileumboek Fakkeltocht

december 15th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Jubileumboek Fakkeltocht)

BFakkeltocht jubileum 2016ij de 25ste editie van de Fakkeltocht wordt een boek gepresenteerd met foto’s, herinneringen en verhalen over het bestaan en ontstaan van de jaarlijkse Fakkeltocht.

Burgemeester Jorritsma krijgt 24 december het eerste exemplaar aangeboden.

De Fakkeltocht ontstond in 1992 toen in het Duitse Solingen aanslagen werden gepleegd op een pension waar migranten woonden. Sindsdien verzamelen zich elk jaar weer duizenden mensen op het Wilhelminaplein om aandacht te vestigen op de veelzijdigheid van de Eindhovense samenleving.

Het programma duurt van 18:15 tot 19:15. De familie uit Solingen is aanwezig en houdt een toespraak. Verder is er een toespraak van de burgemeester en stadsdichter Nienke Esther Groote draagt een gedicht voor en er is muziek.

In het eerste gedeelt wordt dat verzorgd door ‘ Eerst was er thuis’, een samenwerkingsverband van muzikanten, onder wie ook vluchtelingen. In het tweede deel speelt de de formatie: Dé BigBang!, ontstaan als uitvloeisel van een Djembé lesgroep. Later zijn daar diverse andere percussie-instrumenten uit alle windstreken bijgekomen. Het resultaat is een samengaan van muzikale culturen en stijlen.

Er zijn die avond ook verschillende kerstvieringen. Om 18.00 is er een Interreligieuze dienst in de Catherina Kerk, om 22.00 een Oecumenische dienst in de Eindhovense Studenten Kapel aan de Kanaalstraat. Daar wordt om 18.00 ook de Kinderkerstnacht gevierd.

filmpje

Bron: Studio040

Integratie in zicht? Rapport Sociaal en Cultureel Plan Bureau, december 2016

december 15th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Integratie in zicht? Rapport Sociaal en Cultureel Plan Bureau, december 2016)

161215-integratie-in-zichtDe integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken. 

Migratie en integratie staan bovenaan de lijst van maatschappelijke problemen waar men zich in Nederland het meest zorgen over maakt. Zwarte piet, radicalisering, de vluchtelingencrisis en etnisch profileren zijn enkele van de onderwerpen die aan deze thema’s raken; de emoties hierover lopen soms op. Het roept de vraag op hoe het eigenlijk staat met de integratie van inwoners met uiteenlopende etnische achtergronden in Nederland.

Deze studie geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van integratie in de afgelopen vijftien jaar. Daarbij concentreren we ons vooral op de eerste en tweede generatie migranten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst − de vier grootste niet-westerse migrantengroepen in Nederland. We onderzoeken of de verschillen in positie tussen deze groepen en autochtone Nederlanders met dezelfde achtergrondkenmerken toe- of juist afnemen. We kijken naar ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, onderwijs en (politieke) participatie, maar ook naar thema’s als criminaliteit, interetnische contacten en ervaren discriminatie.

De redacteuren Willem Huijnk en Iris Andriessen zijn werkzaam bij de sector Onderwijs, Minderheden en Methodologie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij doen daar onderzoek naar de integratie van migrantengroepen.

Rapport Sociaal Cultureel Planbureau Integratie in-zicht

Integratie tweede generatie migranten gaat nauwelijks sneller

december 15th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Integratie tweede generatie migranten gaat nauwelijks sneller)

161215-integratie-2e-generatie-migrantenTurkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders doen het beter op school, maar dat leidt niet tot een betere positie op de arbeidsmarkt.
De integratie van de tweede generatie migranten gaat daardoor nauwelijks sneller dan hun ouders, concluderen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Bron: nos lees verder…

Boekpresentatie Tussen Represse en Provatie 18-01

december 15th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Boekpresentatie Tussen Represse en Provatie 18-01)

170118-roze-driehoekOp woensdag 18 januari zal het boek ‘Tussen Repressie en Provocatie’, dat ik in opdracht van COC Eindhoven en regio heb geschreven, worden gepresenteerd in het pand van COC Eindhoven, Prins Hendrikstraat 54. Het boek gaat over de homo- en lesbische emancipatie in Eindhoven tussen 1948 en 1990.

Aan die homo- en lesbische emancipatie heeft de Roze Driehoek, waarvan dit één van de aankondigingsposters uit 1978 was, een belangrijke bijdrage geleverd. Tevens zal een korte documentaire worden gepresenteerd die je bij het boek krijgt over de roerige beginjaren van de Roze Driehoek.

Iedereen is welkom op 18 januari, vanaf 16.00 uur, Prins Hendrikstraat 54 Eindhoven.

10 december Dag van de mensenrechten

december 10th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor 10 december Dag van de mensenrechten)
161210-dag-van-de-mensenrechten10 december, de datum waarop in 1948 door de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens werd aanvaard.
Vooral sinds de jaren tachtig worden op deze datum overal ter wereld manifestaties voor de mensenrechten georganiseerd. Voor 10 december 1988 werden wereldwijd door Amnesty International meer dan 13 miljoen handtekeningen verzameld ter ondersteuning van de 50ste verjaardag van de Universele verklaring.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens telt dertig artikelen, maar omvat in totaal zo’n zestig verschillende mensenrechten. Andere verdragen hebben daar nog zo’n veertig mensenrechten aan toegevoegd.

Lokaal succes mensenrechten in Nederland

december 10th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Lokaal succes mensenrechten in Nederland)
161208-weert-pioenier-mensenrechtenWeert werd donderdag 8 december tijdens het landelijke congres “Mensenrechten op Lokaal Niveau” geroemd als pionier. De bijeenkomst in Utrecht werd georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook was het College voor de Rechten van de Mens vertegenwoordigd.
Wethouder Gabriels sprak namens Weert over hoe in deze gemeente lokaal invulling wordt gegeven aan de mensenrechten. Zo kwamen o.a. de campagne “Streep door Discriminatie”, het beleid en acties voor mensen met een beperking, de Landelijke dag voor homo’s met een handicap en aandacht in zorginstellingen (keurmerk de Roze Loper in Zorgcentrum St. Martinus) aan bod. Ook werden de initiatieven zoals de regenboogvlag, de gastlessen van wethouder Gabriels over discriminatie en de verkeerslichten op het Bassin gepresenteerd.
Andere gemeenten en het Rijk roemen de inzet van Weert. De zaken die Weert onderneemt hebben een domino effect: andere steden haken aan op onze initiatieven. Weert is in sommige zaken voorloper en daarvoor mocht Weert in Utrecht complimenten voor ontvangen

Jouw idee, ons budget! Project voor immigranten jongeren

december 8th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Jouw idee, ons budget! Project voor immigranten jongeren)

161208-doe-je-ding-van-dynamo

Lees verder op http://www.dynamojeugdwerk.nl/aan-het-werk/doejeding/

Gedicht ter nagedachtenis van onze lieve collega Sonja Driessen

december 7th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Gedicht ter nagedachtenis van onze lieve collega Sonja Driessen)

Je vertrek heeft ons enorm gegrepen. Woorden schieten tekort, vandaar dit gedicht.

Schilderij van Sonja Driessen

Schilderij van Sonja Driessen

Voor Sonja

Geef me je eeuwige dwaling, je eeuwige angst, je twijfel en je glimlach.
Geef me je duizenden vragen naar de weg die je iedere dag bewandeld hebt maar telkens weer verdwaalde.
Geef me de kleuren van je schilderij terug. 
En ik zal zorgen dat het licht de donkere kant verdrijft, je de weg wijst in het web dat je om je heen hebt geschilderd.
Keer terug en ik zal je smeken om verzoening met de krankzinnige stille schreeuw om verlossing en de stilte in je .
Keer terug naar de dwaze wereld om je heen, om ons heen.
Keer terug in ons om nooit meer terug te keren in herinneringen.
Ik geef je je schilderij maar terug, het is niet af.
Geef me de herfstkleuren van de hoop.  
En ik trek de spinnenweblijnen verder het heelal in.
En ik maak je ziel daarmee compleet.
Ik maak de twijfel in je glimlach weer compleet.

Mohamed el Haddad
collega/bestuurder Stichting OVAA