De Kracht van Diversiteit
Header

Debat over Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 18-11

oktober 26th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Debat over Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 18-11)

In Nederland woedt nog steeds een heftige discussie tussen de voor- en tegenstanders van wat ooit een onschuldig kinderfeest was, namelijk Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.

OVAA  nodigt belangstellenden uit om op woensdag 18 november a.s. objectief in debat te gaan over de vraag hoe we met deze discussie moeten omgaan. Het debat start om 19.30 uur in wijkgebouw De Dommel aan de Bennekelstraat 131, 5654 DD  Eindhoven.

Als forumleden zijn uitgenodigd prof. dr. Alex van Stripriaan Luïscius, emeritus hoogleraar  Caribbean History en samensteller van de tentoonstelling Zwart+ Wit in het Tropenmuseum,

Bouteibi, docent maatschappijleer en raadslid PvdA in Eindhoven en Rudy Reker, fractievoorzitter LPF. Zij zullen met de zaal in debat gaan over hun standpunten, waarbij de volgende stellingen uitvoering aan bod komen:

 • Is dit nog steeds een kinderfeest in al haar onschuld, waar een kind verblijd wordt met cadeautjes?
  of
 • Is dit een verkapte racistische benadering?

OVAA vindt dat Eindhoven recht heeft op een eerlijk debat, waar iedereen zich in alle openheid kan uitspreken over deze kwestie.
Het zou mooi zijn als wij in deze discussie een weg kunnen vinden waarin alle meningen gesmeed kunnen worden tot een Eindhovense variant van het kinderfeest met Sinterklaas en zijn knechten.

Wilt u deelnemen aan dit debat?
In verband met de organisatie verzoeken wij u voor 11 november een mailtje te sturen naar secretariaat@ovaa-eindhoven.nl 

Rudy Reker

Rudy Reker

Alex van Stipriaan Luiscuis

Alex van Stipriaan Luiscuis

Hafid Bouteibi

Hafid Bouteibi

Conferentie Kinderen, Moeders, Menselijke waardigheid en Gezondheid 20-11

oktober 26th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Conferentie Kinderen, Moeders, Menselijke waardigheid en Gezondheid 20-11)

151120 logo SGVVoor de 26e keer vieren wij de Internationale dag rechten van het kind en staan we stil bij de effect van de fors toenemende armoede onder kinderen op hun gezondheid en hoe essentieel is deze te voorkomen door armoede onder hun ouders te bestrijden. Dit doen wij tijdens de conferentie Kinderen, Moeders, Menselijke waardigheid en Gezondheid.

 • Waarom neemt de armoede onder kinderen zo snel toe?
 • Wat voor effecten heeft dat op hun gezondheid en de toekomst van de samenleving?
 • Kunnen we de armoede onder kinderen bestrijden zonder de armoede onder hun ouders (moeders) tegen te gaan?
 • Wat zijn de waarden die ons als mens met elkaar verbinden?

Door de interessante inleidingen en ook actieve gedachtewisseling met het publiek hopen we een stap verder te kunnen gaan.

Wanneer?
vrijdag 20 november 2015
14:00-17:00

Waar?
De Oude Rechtbank (Stratumseind 32), Eindhoven.

Toegang: gratis.

Nadere informatie
Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen (SGV).
Gsm 06 41120 668
E-mail: stichting.sgv@gmail.com

 

Uitnodiging themabijeenkomst: Een tegen eenzaamheid op 20-10 of 22-10

oktober 15th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Uitnodiging themabijeenkomst: Een tegen eenzaamheid op 20-10 of 22-10)

151020 Themabijeenkomst eenzaamheid ouderenPlatform Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant nodigt u graag uit voor de themabijeenkomst ‘Eén tegen eenzaamheid’.

Eenzaamheid onder senioren is een thema dat veelvuldig in de media verschijnt en er wordt veel over gesproken. Maar wat is eenzaamheid? Wat kun je eraan doen? Hoe kun je eenzaamheid voorkomen of bestrijden?

Na deze themabijeenkomst gaat u naar huis met handvatten en concrete tips om eenzaamheid te herkennen en om de handreikingen desgewenst in uw eigen omgeving toe te passen. Indien u mensen in uw eigen omgeving kent die over dit onderwerp willen meedenken, dan zijn zij ook van harte welkom.
In 2015 wordt binnen diverse projecten aandacht besteed aan dit thema. Zo was er in het voorjaar een brainstormsessie met Philips, en worden in het najaar diverse activiteiten op elkaar afgestemd. Professionals uit zeer uiteenlopende sectoren zullen elk vanuit hun eigen perspectief het thema behandelen. Uw kennis en ervaring is hierbij van harte welkom; het programma sluit af met een forum.
Aan de bijeenkomst (inclusief lunch) zijn geen kosten verbonden.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen op één van onderstaande data:

Wanneer?
Dinsdag 20 oktober òf donderdag 22 oktober
Tijd?
van 10.00 uur tot 14.30 uur
Waar?
Ontmoetingscentrum ’t Plein, Tongerloplein 1, 5071 CX te Udenhout (telefoon: 013 – 511 18 19).

Opgeven?
Via deze link  http://www.kbo-brabant.nl/view.php?Pagina_Id=18250

Voor nadere informatie kunt u terecht via info@dlb-brabant.nl of telefonisch op 073-6444066.

Programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ oktober 2015

10.00 uur    Opening door Edith Mostert, projectleider DLB en Peer Vermulst, beleidsmedewerker
Introductie Kitty Hesen, dagvoorzitter
10.15 uur     Eenzaamheid, (on)mogelijkheden van interventies Arie Ouwerkerk, directeur Coalitie Erbij
Maarten de Gouw, ondersteuningsfunctionaris lokale samenwerking Coalitie Erbij
11.05 uur    Koffiepauze
11.20 uur    Presentatie van de gedachtenverzameling van 4 maart met senioren
Kariene van Dijck, Philips Innovation Services
12.10 uur    Lunchpauze
13.00 uur    Eenzaamheid, een andere benadering
Lilian Linders, Lector Sociale studies Fontys Hogeschool
13.50 uur    Forum met de sprekers
14.30 uur    Afsluiting

Wilt u nieuws ontvangen over de activiteiten van DLB? E-mail: info@dlb-brabant.nl
Platform Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant:
NOMB Netwerk Oudere Migranten Brabant
KBO-Brabant Belangenvereniging van senioren
PCOB Protestants Christelijke Ouderenbond – Provinciaal Overleg Brabant (POBRA)
PVGE Vereniging voor Senioren

Werkconferentie jeugdwerkloosheid onder migranten

oktober 8th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Werkconferentie jeugdwerkloosheid onder migranten)

151007 aanpak jeugdwerkloosheid onder migrantenOok op 7 oktober werd de werkconferentie jeugdwerkloosheid onder migranten georganiseerd bij het Summa Collega, een plek is van jongeren zelf.

Aanleiding Werkconferentie
Hoewel de werkgelegenheid aantrekt, blijft jeugdwerkloosheid, en dan met name die onder migrantenjongeren, een probleem.  Mogelijke oorzaken daarvan zijn gebrek aan werkervaring, een verkeerde opleidingskeuze of een negatief imago bij werkgevers.  De directe leefomgeving van migrantenjongeren draagt soms weinig bij aan bijvoorbeeld motivatie, netwerk en weerbaarheid.

Eindhoven is pilotgemeente
In samenwerking met de ministeries van SZW en Onderwijs en de andere  pilot-steden, is de gemeente Eindhoven op zoek naar een effectieve manier om deze problemen te lijf te gaan met een buurtgerichte aanpak van de werkloosheid onder migrantenjongeren.
En daarvoor waren de partners op deze middag in de stad allemaal uitgenodigd.

Samen met partners in de stad
Om tot een goede gedragen aanpak te komen, vroeg de gemeente om inbreng van partijen in de stad, zoals (migranten)jongeren, scholen, werkgevers, organisaties en partijen op gebied van arbeidsmarkt/jongeren/migranten/buurt + wijk, beleidsmakers, intermediairs enzovoorts.
Hierbij moet u onder andere denken aan bijvoorbeeld Summa College, Stichting Stichting OVAA, Dynamo Academy, Collectief 040, JINC, WIJEindhoven en Buzinezzclub.

In de werkconferentie ging de gemeente in gesprek over concrete vraagstukken als bijvoorbeeld aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, imago en discriminatie, weerbaarheid van jongeren. In de vorm van gesprekstafels werd gediscussieerd over concrete vraagstukken of casussen  onder leiding van verschillende stakeholders en deskundigen.

Ook hier was de wethouder Werk, Economie en Beroepsonderwijs Staf Depla aanwezig. De afsluiting werd verzorgd door Jannie Visscher, wethouder Jeugd en (passend) Onderwijs.

 

Vruchtbare bijeenkomst ‘Vluchtelingen en arbeidsmarkt’

oktober 8th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Vruchtbare bijeenkomst ‘Vluchtelingen en arbeidsmarkt’)

151007 Bijeenkomst vluchtelingen en de arbeidsmarktOp uitnodiging van wethouder Staf Depla werd op 7 oktober jl. bij Seats to Meet een  bijeenkomst georganiseerd rondom het thema ‘vluchtelingen en arbeidsmarkt’ tussen vergunninghouders, maatschappelijke organisaties, werkgevers en overheden. 

Het doel van de bijeenkomst was om alle aanwezigen, waaronder OVAA, te informeren over de pilot, over de nieuwe werkwijze. Tevens werd geïnventariseerd hoe het proces verbetert kan worden en wat de verwachtingen en behoeften zijn.

De bijeenkomst werd geopend door Janet Helder (bestuurder COA) en Staf Depla (wethouder gemeente Eindhoven). Op basis van stellingen werd in groepen verder gepraat, waarna plenair de opbrengst van de bijeenkomst werd besproken.

Alle aanwezigen waren na afloop van de bijeenkomst enthousiast en hadden meer begrip en duidelijkheid gekregen omtrent de status van vluchtelingen op de arbeidsmarkt.

 

 

 

 

Indische salon Muziek en Mystiek op 25 oktober

oktober 8th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Indische salon Muziek en Mystiek op 25 oktober)

151025 Indische Salon

Doe mee met de Dag van de Dialoog! 6-11

oktober 8th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Doe mee met de Dag van de Dialoog! 6-11)

151106 Dag van de DialoogVrijdag 6 november is het weer zover: maak alvast ruimte in je agenda voor de Dag van de Dialoog in heel Eindhoven! Deelname is gratis.

De voorbereidingen voor het organiseren van een fantastische en succesvolle Dialoog-dag zijn in volle gang. De locaties worden ingepland, de gespreksbegeleiderstrainingen gaan starten, het thema is vastgesteld, en iedereen kijkt enthousiast uit naar deze Eindhovense dag in de nationale Week van de Dialoog.

In het kort: Het thema van de Dag van de Dialoog op 6 november is ‘Samen (w)aardig’.

Gespreksbegeleiderstraining
De eerste lichting gespreksbegeleiders is eergisteren getraind. De volgende mogelijkheid is 13 okt (deel 1, avond) van 19.00 – 21.30 uur).
Studenten voor zowel basis als geavanceerd nemen deel op deze avonden.
Deel 2 = verplicht op 27 okt voor alle deelnemende gespreksbegeleiders, op deze avond oefenen we de dialoog rondom het thema van dit jaar.

Heb jij eerder meegedaan aan een dialoog als deelnemer en heb je interesse om de gespreksbegeleiderstraining te volgen en kun je op 13 oktober en 27 oktober van 19.00 -21.30 uur’?
Schrijf je dan hier in.

Tafels
Contactpersonen DialoogTafel-organisatoren zijn benaderd.
Wil jij zelf een DialoogTafel organiseren op jouw locatie? Kijk dan op onze website onder ‘meedoen‘, en meld je aan via mail.

Aanmelden voor deelname
De komende weken gaan we de tafels online plaatsen op onze website. Kun je niet wachten om jezelf in te schrijven, schrijf je dan in op een mysterytafel.

Iedereen kan aan de Dag van de Dialoog deelnemen

Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele mensen. Met elkaar op deze dag in dialoog gaan geeft als resultaat: nieuwe verbindingen, inspiratie, daadkracht en vooral ook een leuke middag met mooie mensen.

Doe jij ook mee?

 

Herinnering: Uitnodiging bijeenkomst: Vluchtelingen in Eindhoven 10-10

oktober 4th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Herinnering: Uitnodiging bijeenkomst: Vluchtelingen in Eindhoven 10-10)

bijeenkomst groenlinks over vluchtelingenWat kunnen we betekenen? Op zaterdag 10 oktober organiseert GroenLinks Eindhoven van 13.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst over vluchtelingen en asielzoekers. Het belooft een interessante en interactieve bijeenkomst te worden.

Op het programma staan:

 • Tineke Strik, Eerstekamerlid voor GroenLinks en hoogleraar migratierecht, vertelt over de nationale effecten van Europees asiel en migratiebeleid.
 • Lenie Scholten, wethouder gemeente Eindhoven, vertelt over het lokale beleid in Eindhoven m.b.t. asielzoekers.
 • Een vluchteling vertelt over zijn vluchtgeschiedenis en hoe het is om hier nu te leven.
 • Een medewerker van Vluchtelingen in de knel vertelt over het werken met uitgeprocedeerde vluchtelingen.
 • Discussie met elkaar over wat we kunnen betekenen voor vluchtelingen in Eindhoven.

De middag sluiten we af met een gezellige borrel.

U bent van harte welkom op 10 oktober om 13.00 in Conferentiecentrum Eindhoven (voorheen Bezinnings- en Ontmoetingscentrum St. Joseph), Geldropseweg 170.

U hoeft uzelf niet aan te melden voor deze activiteit. Mocht u vragen hebben over deze bijeenkomst dan kunt u een mail sturen naar campagne@groenlinkseindhoven.nl.
Graag tot dan!