De Kracht van Diversiteit
Header

Uitnodiging voor ouderen in Gestel 11-03

februari 26th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Uitnodiging voor ouderen in Gestel 11-03)
160215 vrijwilligers OVAA project Samen op Weg

Onze vrijwilligers zijn druk doende met de voorbereidingen

In onze wijk wonen mensen uit allerlei verschillende landen. Iedere week komen wij, een groep vrouwen, bij elkaar om over allerlei onderwerpen te praten en om te oefenen met de Nederlandse taal. Dat doen we al een jaar. We worden daarbij geholpen door OVAA en door het Stercollege.


Nu willen wij iets leuks doen voor oudere mensen uit onze wijk.

Graag nodigen wij u uit om een kopje koffie of thee te komen drinken en een praatje te maken. Ook kunt u proeven van de lekkere hapjes uit ons eigen land.  Ook willen we graag iets vertellen over ons land.

We zouden het leuk vinden als u een paar familiefoto’s mee wilt brengen, zodat u ons iets kunt vertellen over uw land en familie.

Waar?  
Buurthuis De Dommel,  Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Wanneer?
vrijdag 11 maart

Tijd?  
van 10.00 uur tot 12.00 uur

160311 NL Doet logoAls u niet zelfstandig naar De Dommel kunt komen, maar er wel graag bij wilt zijn, kunt u bellen naar het onderstaande telefoonnummer. Wij regelen dan vervoer.

Contactpersoon: Janet van Eijs
E-mail: janet.van.eijs@ovaa-eindhoven.nl telefoon: 06-46522611

Deze uitnodiging wordt in de wijk verspreid via een folder.
160311 Folder NL Doet

 

 

 

Activiteiten Internationale Vrouwendag – 11 en 12-03

februari 23rd, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Activiteiten Internationale Vrouwendag – 11 en 12-03)

160308 Internationale VrouwendagOp vrijdag 11 maart 2016 vindt jaarlijks Internationale Vrouwendag plaats. Deze dag staat in het  teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Dit jaar is het thema ‘sisterhood’.

Opkomen voor de rechten van de vrouw. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. Al 100 jaar komen vrouwen tijdens vrouwendag samen om met elkaar te praten en ideeën uit te wisselen. Samen wordt er gekeken wat ze kunnen doen voor de vrouw en hoe ze andere vrouwen kunnen helpen.

In de regio Eindhoven vinden twee activiteiten plaats:

Rondetafelgesprek Vrede, Veiligheid, Sociale Rechtvaardigheid en Waardigheid van MENSEN

Vrijdag 11 maart 2016
14:00-17:30
Nieuwe Fellenoord 7C (5612 KB), Eindhoven

Dagvoorzitter: Carola Eijsenring
Deelnemers Rondetafelgesprek zijn:  Annie van den Bosch, namens (All Together for Dignity) ATD-Vierde Wereld Nederland, Joke de Ruiter-Zwanikken, voorzitter Oudere Vrouwen Netwerk Nederland, Ahmed Pouri, directeur Vluchtelingen organisatie PRIME en Saniye Tezcan, professional Huiselijk Geweld
Tevens is er een optreden van Marij van den Boom en Kornelis Lievense.

Voor programma lees verder
Rondetafelgesprek SGV

160312 CLO - afbeeldingCLO Eindhoven – zaterdag, 12 maart 2016
Tijd: 14.00 – 19.00 uur
Locatie: The Blue Collar Hotel
Entree: € 2,00

Het C. L. O. ( Het Latijnsamerikaans Centrum voor Oriëntatie) organiseert de viering van Internationale Vrouwendag in Eindhoven op zaterdag 12 maart 2016.
Graag willen we dit doen in samenwerking met andere organisaties, om er zo een veelzijdig gebeuren van te maken, waarbij vrouwen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.
Wij willen u hierbij uitnodigen om op deze dag aanwezig te zijn. Vrouwen van diverse nationaliteiten zullen hun talenten presenteren.
Er zijn optredens en er worden workshops aangeboden. Ook zijn er stands met ambachtelijke producten.

Ook voor uw organisatie is er de mogelijkheid een optreden te verzorgen, producten tentoon te stellen of te verkopen, en informatie te geven in een stand.
Als u gebruik wilt maken van een of meerdere van deze mogelijkheden, zou u het dan willen melden via ons email adres: info@cloeindhoven.nl

logo SGVSGV Eindhoven

Solidariteit voor Vrede, Veiligheid, Sociale Rechtvaardigheid en Waardigheid van Mensen

Vrijdag 11 maart 2016
14:00-17:30
Nieuwe Fellenoord 7C, Eindhoven

Iedereen, vrouw/man, is welkom!

OOK UW INBRENG IS BELANGRIJK EN WORDT GEWAARDEERD.

Kinderopvang kan, met aanmelding, geregeld worden.
Deelname is gratis.
Meer informatie: Tel.: 06 41120 668 / Email: stichting.sgv@gmail.com

Millennium Gemeente Campagne krijgt vervolg!

februari 16th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Millennium Gemeente Campagne krijgt vervolg!)

160218 Millenium doelen - 2015De afgelopen jaren hebben meer dan 160 gemeenten deelgenomen aan de Millennium Gemeente Campagne. Zij droegen samen met hun inwoners bij aan het behalen van de VN Millenniumdoelen: acht wereldwijde afspraken voor het halveren van de extreme armoede. Dit jaar werken we toe naar een nieuwe periode met nieuwe doelstellingen, om armoede volledig uit de wereld te helpen. 17 nieuwe doelen zijn in het leven geroepen, de ‘Sustainable Development Goals’. Met frisse moed en vanuit lokale kracht gaan we er ook in Nederland voor de doelen te behalen, velen doen met deze campagne mee. Zo ook Mondiaal Eindhoven.

Een van de activiteiten in de regio Eindhoven was de Informatieve startbijeenkomst 2016 van ‘Mondiaal Eindhoven’ op 31 januari jl. Een bijeenkomst die door de aanwezigen als positief en constructief werd ervaren, en was vooral een caleidoscoop van groepen en projecten.
In het verslag presenteren zich diverse groepen/sprekers zich met een korte inhoud en daarnaast de contactgegevens.
160131 verslag bijeenkomst Eindhoven Mondiaal

Project tijdscapsule
Een van de projecten die werden besproken was het project tijdscapsule, waarbij bestuurders hun wensen voor de toekomst vastleggen. Doel is om nationaal bekendheid te stimuleren met – en activiteiten rondom – de nieuwe duurzame ‘Global goals’2015-2030.
Informatie project tijdscapsule
Per mail: Maria.vanderHarst@vng.nl
Website:  www.milleniumgemeente.nl

De Millenniumdoelen
In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de zogeheten Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen.

Doel 1
De armoede halveren en minder mensen honger
Doel 2
Alle jongens en meisjes gaan naar school
Doel 3
Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
Doel 4
Kindersterfte is sterk afgenomen
Doel 5
Verbetering van de gezondheid van moeders
Doel 6
De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt
Doel 7
Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
Doel 8
Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

Stichting OVAA werkt mee aan doelen 2, 3, 7 en 8.

Vooruitgang
De laatste jaren is flinke winst geboekt op millenniumdoel één. Het streven naar een halvering van de armoede is ruimschoots voor de deadline van 2015 behaald. Zo is het percentage mensen dat leeft onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag sinds 1990 met 700 miljoen gedaald naar 1,2 miljard mensen. Volgens de laatste prognoses van de Wereldbank zullen in 2015 nog 970 miljoen mensen op de wereld in extreme armoede leven. Daarnaast zijn de afspraken rondom de toegang tot veilig drinkwater wereldwijd en het verbeteren van de woonomstandigheden in sloppenwijken onder millenniumdoel zeven behaald. Ook is er grote vooruitgang geboekt op millenniumdoel zes (het reduceren van het aantal hiv-infecties en sterfgevallen door tuberculose en malaria).

Aan de andere kant lopen we achter op het bereiken van doel twee (alle kinderen naar de basisschool), doel drie (gelijkheid tussen mannen en vrouwen), doel vijf (daling van de moedersterfte) en doel zeven (toegang tot sanitaire voorzieningen en reductie van CO2-uitstoot). Ook besteden rijke landen aanzienlijk minder dan de afgesproken 0,7 procent van hun BNP aan ontwikkelingssamenwerking (millenniumdoel acht) en zijn er binnen en tussen landen grote verschillen in het behalen van de doelstellingen. Om alle millenniumdoelen vóór 2015 te halen is er nog een enorme inspanning nodig van arme én rijke landen. Bron: NCDO

Millennium Gemeente Campagne krijgt vervolg: Global Goals for Sustainable Development lees verder in onderstaand document.
160218 Global Goals for Sustainable Development

 

 

Uitnodiging openbare workshop SLMM – voor acteer- en filmtalenten 05-03

februari 15th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Uitnodiging openbare workshop SLMM – voor acteer- en filmtalenten 05-03)

160305 Stichting SLMMWij zijn SLMM : een enthousiaste groep filmmakers met wortels in en buiten Nederland (met name Sierra Leone). Wij zijn amateurs, maar werken keihard aan een professioneel product.
Wij werken met jongeren, die representant zijn van de multiculturele samenleving van de stad. We proberen jongeren een goede start te geven en hoop voor de toekomst. Naast het spelen in een film is er de verantwoordelijkheid die samen gedragen wordt en uiteraard het plezier van het samen aan een filmproject werken.

Om te laten zien wie we zijn en wat we doen is er een openbare workshop op
zaterdag 5 maart
in Dynamo, Catharinaplein 21
5611 DE Eindhoven

De workshop begint om 14:00u en duurt tot 18:00u

In deze tijd zullen we laten zien en horen wat we in onze mars hebben, zullen we mensen vertellen over het project en over onze ambities.

Wij hopen van ganser harte u te mogen ontmoeten.  Wij willen graag laten zien dat er acteer- en filmtalent is in Eindhoven en dat niemand buitengesloten wordt.

Met vriendelijke groeten
de ‘crew’ van SLMM

Voor nadere  informatie kunt U het e-mailadres en de telefoonnummers gebruiken in het logo of via het Vredesburo : info@vredesburo.nl

Twee inculturele activiteiten 26-02

februari 15th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Twee inculturele activiteiten 26-02)

160226 rapper Fresku-1Op vrijdag 26 februari aanstaande zijn er twee activiteiten: ‘Worlds together ! – Worlds apart ?  en Een verkenning over de relaties binnen het Koninkrijk’

die het Vredesburo ondersteunt. U wordt van harte uitgenodigd om ze bij te wonen.

Op vrijdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur is er bij Kelderman en van Noort, Nachtegaallaan 13A, NRE terrein, gebouw 2, Eindhoven een informatieve bijeenkomst met Roy Pieters (ex-gevolmachtigd minister van Curacao in Nederland) en Cynthia Ortega-Martijn (deskundige op het gebied van integratievraagstukken). Daarnaast zal Desiree Martens in gesprek gaan met de Eindhovense rapper Fresku over muziek/beeldvorming en het “rolmodel” zijn. Er is gelegenheid (met hapje en drankje) om na te praten.

’s Avonds om 20:00 uur is er onder de titel ‘Let’s unite in harmony’ (The Dutch Carribean Concert) een concert in het Frits Philips Muziekgebouw met een keur aan Antilliaanse artiesten. Caribische warmte en passie in de Nederlandse winter (entree is 15 euro): www.muziekgebouweindhoven.nl voor reserveringen. info over beide activiteiten is te verkrijgen via : info@vredesburo.nl 040-2444707 of via de website van www.nosmundu.nl

Samen op Weg, succesvolle ontmoeting 11 februari

februari 12th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Samen op Weg, succesvolle ontmoeting 11 februari)

160211 Ayhan Eren bijeenkomst Samen op WegEr gaat geen dag voorbij of wij worden in de krant of op de televisie met de neus op het onderwerp vluchtelingen gedrukt. Een groot probleem waarvoor niemand kennelijk een doeltreffende oplossing weet. Internationaal noch nationaal. Een groot humaan drama.  Wat kunnen wij er zelf aan doen? Bijvoorbeeld dicht bij huis om het leed van onze nieuwe buren van het AZC in Eindhoven te verlichten. We hebben sommigen van hen nu ruim een jaar probleemloos in ons midden en veel vrijwilligers in Eindhoven zijn al actief met het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Individueel of in groepsverband.

Nu het nieuwe jaar pas is begonnen, wilde Ayhan Eren dit positieve proces voortzetten. Niet eenmalig maar doorlopend. Hij organiseerde samen met Sjoerd Slaaf op 11 februari jl. een ontmoeting in het Cultureel Centrum Dynamo in het hart van onze stad. De plek bij uitstek waar jongerentalenten worden ontwikkeld en tot bloei komen. De uitnodiging was dan ook een oproep aan de jongeren van Eindhoven om actief aan deze bijeenkomst deel te nemen.
Om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, professionals en ondernemers, kortom iedereen uit te nodigen om mee te doen, hebben vrijwilligers met steun van onderstaande organisaties deze ontmoeting georganiseerd met als motto: ‘SAMEN op weg’.

Zo’n 60 genodigden waren aanwezig op deze inspirerende avond georganiseerd. Het motto Samen op Weg werd zeker waargemaakt want alleen SAMEN zijn we STERK.

Een van de vele reacties op Facebook op deze avond
Geweldige avond waar veel mensen met een positieve instelling voor de stad en hart voor mensen elkaar in een inspirerende sfeer konden ontmoeten. ik geloof dat we door verbinden, dromen delen en talenten delen we samen werk kunnen maken van een nieuwe wereld voor mensen. Zeker in een innovatieve stad als Eindhoven. Een wereld waarin we mogen verbeelden, ontwerpen, creëren, expanderen, versnellen, delen en vermenigvuldigen vanwege de impact die we er mee kunnen maken.
De wereld ligt aan onze voeten , gewoon even strategie bepalen met likeminded people en ‘gaan met die banaan’
Zoals een ondernemer wekelijks moet stil staan om te werken ‘on the business’ zo zullen we als social innovators en impact entrepreneurs wekelijks/ dagelijks/maandelijks moeten samen komen om te werken ‘on the society’.
Sjoerd Slaaf & Ayhan Eren geweldig bedankt voor dit prachtige initiatief. Ik zou zeggen dit soort meetings elke week vast op donderdagavond. Op de avonden maandag, dinsdag en woensdag meetings zoals in Amsterdam plaatsvinden in Pakhuis de Zwijger.
We dienen de positieve energie die een avond zoals gisteren plaatsvond te koesteren en langzaam uit te laten breiden naar alle delen van de stad.
SAMEN maken we de nieuwe stad!

160211 Uitnodiging ontmoeting SAMEN op weg

Er vertrekken steeds meer mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst

februari 1st, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Er vertrekken steeds meer mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst)

160201 emigratie buitenlanders naar land herkomstIn 2015 schreven 203 duizend mensen zich in als immigrant bij een Nederlandse gemeente. Dat is bijna 20 duizend meer dan in 2014. Het aantal emigranten dat Nederland verliet bleef op een vergelijkbaar hoog niveau als in de voorgaande jaren: 146 duizend. Het resultaat is een relatief hoog migratiesaldo, dat vergelijkbaar is met eerdere perioden waarin veel migranten naar Nederland kwamen.

Opvallend is dat het aantal mensen van Turkse, Somalische, Marokkaanse en Surinaamse herkomst dat het land verliet, groter was dan het aantal mensen dat zich uit die herkomstlanden vestigden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Het hoge migratiesaldo is deels een gevolg van de gestegen asielinstroom. In 2015 werden 43,1 duizend asielzoekers in Nederland geregistreerd, twee keer zo veel als in 2014.
Immigratie
Van de 202.000 immigranten in 2015 werd de grootste groep immigranten gevormd door mensen van Poolse herkomst (22.238), gevolgd door Nederlanders (21.871) die terugkeerden naar Nederland. Dit zijn er nog net iets meer dan het aantal Syriers (20.871) dat zich in Nederland vestigden. Van een tsunami van moslim immigranten was niet echt sprake.

Lees verder via deze link.