De Kracht van Diversiteit
Header

Author Archives: Thea

Geld voor project homoacceptatie allochtonen

augustus 3rd, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Geld voor project homoacceptatie allochtonen)

De vier grote steden in Nederland willen het onderwerp homoseksualiteit bij andere culturen en gemeenschappen meer bespreekbaar maken. Het ministerie van OCW maakt daarvoor 800.000 euro vrij. Dat zei minister Jet Bussemaker vrijdag in het radioprogramma ‘Met het Oog op Morgen’.

media_xl_1784556

anp.  De Turkse boot tijdens de botenparade van de Gay Pride 2012 in de binnenstad van Amsterdam

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag richten zich op de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen in hun steden. Op de jaarlijkse botenparade in Amsterdam wordt zaterdag een begin gemaakt met het project.

De kabinetsboot vaart mee met als thema ‘Whatever your roots: it’s your right to be gay!’. Naast wethouders uit de vier grote steden, nemen ook verschillende organisaties, voorvechters en vertegenwoordigers van steunpunten voor homoseksuele allochtone jongeren, plaats op de boot.

Eerder onderzoek wees uit dat minder dan een derde van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders het goed zou vinden dat homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen en dat driekwart het een probleem zou vinden als hun kind een partner van hetzelfde geslacht zou hebben.

wijksteunpunt Lakerlopen

juli 4th, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor wijksteunpunt Lakerlopen)

Op Zaterdag 6 juli opent wijksteunpunt Lakerlopen aan de Van Ostadestraat 2 van 11.00 tot 17.00 uur haar deuren. Tijdens deze open dag is er voor jong en oud van alles te doen. Met onder andere (live) muziek, een springkussen, en een hapje en drankje belooft het een spectaculaire dag te worden!
Iedereen is welkom!

BLOK-DAG Vreemdelingen Informatie Punt 23 september 2013

juli 1st, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor BLOK-DAG Vreemdelingen Informatie Punt 23 september 2013)

Het VREEMDELINGEN INFORMATIE PUNT EINDHOVEN  nodigt u van harte uit om mee te doen aan de BLOKKENDAG en wel op maandag 23 september 2013.

Dit ter gelegenheid van het 12 ½ jaar bestaan van het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven.  Geen hotte party, maar een blokken-dag. Een dag waarop naar hartenlust geblokt kan en moet worden.  Het gaat deze dag om de volgende drie BLOKKEN.

BLOK 1

Aanvang: 10.00 uur,
Einde      : 12.00 uur

Onderwerp: De Wet Momi ( Modern Migratie beleid) en de verblijfsvergunningen over  familie en gezinsleven( gezinshereniging en gezinsvorming .  Sinds deze wet op 1 juni jl. is ingegaan, moet elke vreemdeling  een referent hebben . Wie kan referent zijn en wat kan en moet een  referent doen?  Aan de orde komen ook zaken als de nieuwe toelatingsprocedure ( TEV) en de nieuwe vormen van controle op vreemdelingen en referenten en andere wijzigingen in wet- en regelgeving.

Inhoud van het blok:
Basis informatie over de wet Momi,
Actualiteiten
Bespreking van enkele cases.

 

BLOK 2

Aanvang: 12.30 uur
Einde      : 14.30 uur

Onderwerp: de toelating en verblijf van EU burgers .

Inhoud van dit blok:
Basis informatie over de EU regels,
Actualiteiten,
Bespreking van enkele cases.

 

BLOK 3

Aanvang: 15.00   uur,
Einde      : 17.00   uur.

Onderwerp:  INBURGERING en NATIONALITEIT

Inhoud van dit blok:
Basis informatie over de verplichte/ vrijwillige inburgering en naturalisatie,
Actualiteiten,
Bespreking van enkele cases.

Deelnemers krijgen bij elk blok een informatiemapje.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen werkzaam ( betaald of vrijwillig, stagiaires) in het maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang,  gemeenten,  raadsliedenwerk, schuldhulpverlening, thuiszorg enzovoort. Deelname is gratis. Er wordt gezorgd voor koffie en thee.

U kunt aan alle drie de blokken deelnemen , maar u mag ook kiezen wat u het beste uitkomt.

Opgave vooraf via de email is verplicht: email:  p.ploeger@welzijneindhoven.nl

Aan het eind van de dag kent u de basisregels en bent u op de hoogte van de actualiteit van het desbetreffende blok. Iets mooiers  bestaat niet.

Doet u mee? Geeft u dan snel op per email en geef aan aan welk blok u wilt deelnemen.

Vervolgens krijgt u eind augustus 2013 een bevestiging en het adres waar de blokdag zal plaatsvinden.

Met vriendelijke groet –Peter Ploeger.

Verslag multiculti talkshow in Vitalis Berckelhof 10 juni 2013

juni 25th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Verslag multiculti talkshow in Vitalis Berckelhof 10 juni 2013)

Op 10 juni 2013 werden de wijkbewoners, die elkaar wekelijks ontmoeten in De Carrousel in Tongelre, uitgenodigd om deel te nemen aan een Talkshow bij Vitalis Berckelhof.

Het thema van deze Talkshow was “ Multi Culti”. Petra Speelman, de Geestelijk verzorger van Vitalis Berckelhof had het plan opgepakt om mensen met verschillende achtergronden, mensen uit verschillende culturen te laten vertellen over hun leven in Tongelre. Aan Anne Marie Jansen, op woensdagochtend werkzaam voor OVAA in de Carrousel in Tongelre, werd gevraagd te vertellen over haar werk.

Hoe was het bijvoorbeeld voor de 1e generatie Turken om hun eigen land te verlaten en hier te komen wonen? Hoe was het voor de Nederlanders om Turkse buren te krijgen? Waren er grote verschillen tussen deze culturen? Overeenkomsten? Wat kon je van elkaar leren?

Er werd een kort filmpje van OVAA getoond over de 1e generatie Turken in Nederland, die als gastarbeider kwamen werken. Je zag hoe zwaar die mensen het hadden. Vaak zaten vrouw en kinderen in Turkije en woonden veel mannen in een kleine woonruimte. Pas (veel) later kwamen de gezinnen over en konden ze een beetje ruimer wonen.

Eigenlijk was voor de vrouwen vooral de taal het moeilijkst. De mannen gingen werken en leerden daar Nederlands. De vrouwen zaten thuis en hadden het druk met hun gezin en huishouden. Moeilijk om dan tijd en aandacht te hebben voor de Nederlandse taal. Dit werd zowel door de Turkse dames als de Nederlandse dames bevestigd. Maar het is wel hard nodig, want als je niet kunt communiceren, dan is het erg moeilijk om met anderen contact te maken en kun je je heel eenzaam voelen. Ook nu zegt Anne Marie Jansen dat de taal belangrijk blijft om mee te kunnen doen in de wijk. Dat is ook de reden dat de Turkse wijkbewoners die elkaar wekelijks ontmoeten, graag hun Nederlandse taal willen blijven verbeteren. Elke woensdagochtend wordt hier spelenderwijs op in gespeeld. Hierbij gaat het voornamelijk om het praktisch Nederlands (de woorden die we dagelijks gebruiken leren en oefenen).

Ook werd er tijdens de Talkshow gepraat over hoe leuk het is om van elkaar te leren en te proeven bijvoorbeeld. In Vitalis Berckelhof hadden mensen wafels gebakken en de Turkse dames hadden Turkse hapjes meegenomen. Er kwamen leuke gesprekken op gang, die zeker een vervolg moeten krijgen.

Na de zomervakantie zal Anne Marie Jansen de bewoners van Vitalis Berckelhof uitnodigen om naar De Carrousel te komen.

Anne marie vitalis 2013

23 juni bijeenkomst voor vrouwen over gezondheid en voeding

juni 20th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor 23 juni bijeenkomst voor vrouwen over gezondheid en voeding)

Stichting El Islaah organiseert op 23 juni een bijeenkomst voor vrouwen over gezondheid en voeding in samenwerking met dietist Samira. Deze bijeenkomst duurt van 14.00 tot 17.00 uur en wordt gehouden bij stichting SWZ, Palladiostraat 27 te Eindhoven.

Zie de folder voor meer informatie: flyer El Islaah 23 juni

Secretariaat tijdens zomervakantie gesloten van 1 t/m 26 juli 2013

juni 17th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Secretariaat tijdens zomervakantie gesloten van 1 t/m 26 juli 2013)

Het secretariaat van OVAA is tijdens de zomervakantie gesloten van 1 t/m 26 juli 2013.

Spaanse lessen voor kinderen vanaf september 2013 door C.L.O.

juni 11th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Spaanse lessen voor kinderen vanaf september 2013 door C.L.O.)

Woensdag  19 juni organiseert het C.L.O. een open dag van het project “De Carrousel”, Spaanse lessen voor kinderen,  bij Basisschool Trudo, St. Trudostraat 10, 5616 GB Eindhoven.

Het project is opgezet door de Centro Latinoamericano de Orientación C.L.O. Eindhoven. Het is een uniek project en richt zich op alle kinderen, waarvan de ouders ze de kans willen geven om Spaans te leren.

Het is geen probleem als de kinderen nog helemaal geen Spaans spreken. Binnen dit project leren de kinderen spelenderwijze zich uit te drukken in de Spaanse taal. Het gaat er immers om dat de kinderen begrip krijgen voor beide culturen en een kans gegeven worden om een andere Europese taal te leren dat ongeveer door 460 miljoen mensen ter wereld in 23 landen wordt gesproken.

Er is een groep voor kinderen van 4 tot 6 jaar en één voor 7 tot 12 jarigen met maximaal 15 leerlingen per groep.

De lessen vinden 1x per week op woensdagmiddag plaats vanaf 14:00- 15:00. Per schooljaar zijn dat in totaal 25 lessen.

Cursusadres: Basisschool Trudo, St. Trudostraat 10,5616 GB Eindhoven.

Start: Woensdagen vanaf september 2013, 14:00- 15:00 uur

Het Centro Latinoamericano de Orientación (Latijns-Amerikaans Centrum voor Oriëntatie) is een stichting die sinds april 2000 activiteiten onderneemt in het kader van hulp bij de integratie van de Latijns-Amerikaanse inwoners van Eindhoven en wijde omgeving.

Voor informatie en inschrijvingen, zowel in het Spaans als in het Nederlands:

Tel: 040-2419503 en 040-2131365

E-mail: clo.decarrousel@gmail.com

www.cloeindhoven.nl

Dommelpicknick 30 juni 2013

juni 4th, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Dommelpicknick 30 juni 2013)

Op zondag 30 juni 2013 organiseert stichting Kleurrijke Stad weer het Dommel Pikcnick/Zomerfestival. Het is van 14.00 tot 20.00 uur en de plaats is het v. Maerlant Plantsoen aan de v. Maerlantlaan. Zie onderstaande folder.

Dommelpicknick 2013 Flyer

Open dag Fatih Moskee Eindhoven 16 juni 2013

mei 27th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Open dag Fatih Moskee Eindhoven 16 juni 2013)

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mededelen dat wij (Fatih moskee Eindhoven) een open dag organiseren op 16-06-2013. Van 11.00 tot 19.00 kunt u hieraan deelnemen. Op de open dag zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden. Hierbij kunt u denken aan een voorlichting over de islam en onze moskee, bepaalde kraampjes, genieten van onze Turkse hapjes en nog veel meer!

Graag zien wij u ook bij deze open dag.

Alvast bedankt voor uw komst.

 

Met vriendelijke groet,

Yener Gürsoy, secretaris Fatih moskee

 

Contact:

Fatih moskee Eindhoven

Adres: Willemstraat 67

Postcode: 5611 HC, Eindhoven

Telefoon: 040-2451944

Naamswijziging Adviespunt Discriminatie Zuid-Oost Brabant

mei 21st, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Naamswijziging Adviespunt Discriminatie Zuid-Oost Brabant)

Eindhoven, 21 mei 2013

 

Geachte heer/mevrouw,

Het Adviespunt Discriminatie Zuid-Oost Brabant dat de Lumens Groep uitvoert in 18 gemeenten in Zuid-Oost Brabant, gaat vanaf maandag 13 mei verder onder de naam Lumens in de Buurt.

Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant (ADZoB) is al jaren onderdeel van de Lumens Groep, waarvan ook Welzijn Eindhoven, DommelRegio, Vrijwilligerspunt, Dynamo en Speelpark de Splinter deel uitmaken. Het ADZoB gaat samen met de namen Welzijn Eindhoven en DommelRegio verder onder de nieuwe naam Lumens in de buurt. Meer informatie over de naamsverandering vindt u in het filmpje op ons Youtube kanaal /deLumensgroep (http://www.youtube.com/watch?v=hPGjd3LmCRY).

Voor de inwoners in onze gemeenten verandert er niets. Onze belangrijkste activiteit is en blijft het verzorgen van een professioneel meldpunt en klachtafhandeling. Voortaan zal het digitaal melden van een discriminatieklacht aangeboden worden via de website www.lumensindebuurt.nl/discriminatiemelden maar zolang als nodig is zullen klanten ook nog steeds doorverwezen worden via www.adviespuntdiscriminatie.nl. De uitvoering van onze klachtafhandeling blijft in handen van gekwalificeerde professionals, die waar mogelijk werkzaam zijn in de diverse gemeenten.

Heeft u op uw website links of verwijzingen naar ADZoB staan, wilt u die dan aanpassen aan het juiste webadres: www.lumensindebuurt.nl/discriminatiemelden? Wij gaan er voor zorgen dat deze pagina binnen Google zeer goed vindbaar is. Hierdoor vinden inwoners van de 18 gemeenten waarin wij werkzaam zijn nog steeds eenvoudig de juiste plek om discriminatie te melden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan hoor ik het natuurlijk graag!

Met vriendelijke groeten,

Maria Spijkers

Coördinator Adviespunt Discriminatie
Tel. 040-2193300