De Kracht van Diversiteit
Header

Discriminatie op internet: aanpakken of negeren?

september 22nd, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Discriminatie op internet: aanpakken of negeren?)

150928 Republiek Allochtonie logoWanneer het kabinet niets doet aan het tegengaan van discriminatie op internet, dan kunnen die wetsartikelen over belediging en discriminatie net zo goed uit de strafwet verdwijnen. Dat stelt Ewoud Butter.

Het afgelopen jaar ontving het in 2013 gestarte Meldpunt internet Discriminatie (MiND) 304 meldingen over discriminatie op het internet, waarvan er 100 strafbaar waren. Dat zijn ongeveer 2 strafbare meldingen per week. En dat in een jaar dat er volop werd gediscussieerd over Zwarte Piet, de “minder minder” uitspraken van Geert Wilders en de oorlog in de Gazastrook.
Ieder die wel eens op social media vertoeft, weet dat de cijfers van MiND een fractie zijn van wat er in werkelijkheid op het internet gebeurt. Een middagje googelen en je hebt zo een paar honderd strafbare uitingen gevonden. Kennelijk wordt MiND nog maar moeilijk gevonden, of is er weinig vertrouwen dat er iets met een melding gebeurt. Dat laatste zou niet geheel ten onrechte zijn: uit onderzoek van KRO-NCRV programma De Monitor eerder dit jaar bleek dat van de ongeveer 3.600 gevallen van discriminatie die in 2013 bij de politie waren gemeld, er slechts 83 werden opgenomen door het Openbaar Ministerie (OM).

Voor wie met zijn gedachten nog in de jaren 90 leeft, toen Hans Janmaat nog werd veroordeeld omdat hij “vol is vol” zei, moet het internet van nu een vreemde gewaarwording zijn.

Lees verder

Bron: Republiek Allochtonië.

 

Zo betrek je migranten bij adviesraden en cliëntenorganisaties

september 20th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Zo betrek je migranten bij adviesraden en cliëntenorganisaties)

boek over participatie van migrantenNet als andere burgers hebben migranten belang bij een goede zorg en dienstverlening. Net als andere burgers, bezitten zij ervaringen die daaraan kunnen bijdragen.
Toch worden migranten nog onvoldoende betrokken bij het werk van adviesraden en cliëntenorganisaties. Maar hoe betrek je migranten bij je organisatie? Welke mensen moet je benaderen, waar vind je ze en hoe kom je op de hoogte van wat er bij hen speelt?

Helena Kosec is werkzaam bij Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen. Zij laat in vier stappen zien hoe adviesraden en cliëntenorganisaties aan de slag kunnen met participatie van (niet-westerse) migranten. Lees verder ….

‘Handreiking patieëntenparticipatie van migranten in onderzoek, kwaliteit en beleid’ geschreven door Annemiek Dorgelo, Sarah Pos, Helena Kosec

Migrantenouders worstelen met radicalisering

september 19th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Migrantenouders worstelen met radicalisering)

migranten ouders en radicaliseringMarokkanen en Turken in Nederland vaak bang dat kinderen ontsporen

Marokkaanse en Turkse ouders in ons land zijn bang dat hun kinderen radicaliseren. Ze weten niet goed hoe zij dat moeten verhinderen, maar kloppen met hun zorgen zelden aan bij hulpverlenende instanties.
Dit blijkt uit een gisteren verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat de opvoedingstrends onder Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders onder de loep neemt. Daartoe werden zo’n 1100 migrantengezinnen geïnterviewd.

Lees verder …

Bron: Telegraaf, Hans Kuitert

Ontwikkellingen cultuurbeleid Eindhoven 2017-2020

september 18th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Ontwikkellingen cultuurbeleid Eindhoven 2017-2020)

In Eindhoven wordt gewerkt aan het opbouwen van een stichting die het cultuurbeleid gaat vormgeven en subsidieverstrekking gaat uitvoeren.

Thomas van Dalen is de kwartiermaker voor de stichting. Bij het formuleren van het nieuwe cultuurbeleid hebben we behoefte aan input van inhoudelijk deskundigen.
Gisterenavond vond een vruchtbare expertsessie met genodigden (waaronder OVAA)  plaats waarin de contouren voor het nieuwe Cultuurbeleid werden geformuleerd die aan de wethouder worden gepresenteerd.

150918 expertmeeting cultuur Eindhoven-1

Debat ‘De klimaatzaak’ Doet Eindhoven wel genoeg? 24-09

september 18th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Debat ‘De klimaatzaak’ Doet Eindhoven wel genoeg? 24-09)

Tegenlicht meet up EindhovenOp donderdag 24 september vindt er de hele dag een debat plaats over ‘De klimaatzaak’ in het Designhuis.

Doen de Nederlandse en de Belgische staat momenteel wel alles wat in hun vermogen ligt om opwarming van de aarde tegen te gaan? Doet gemeente Eindhoven wel genoeg?

Sprekers:
Rik Thijs (Groenlinks) & Ferry van den Broek (VVD)

Moderatie:
Hans Horsten

Ook andere innovators, early adopters en/of maatschappelijk betrokkenen uit regio Eindhoven zijn aanwezig.
Praat, luister, debatteer en denk samen mee over het onderwerp van deze uitzending.

Lees verder

Als werkgever iets doen voor hoogopgeleide vluchtelingen? 7-10

september 17th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Als werkgever iets doen voor hoogopgeleide vluchtelingen? 7-10)

Bijeenkomst werkgevers hoogopgeleide vluchtelingenKom 7 oktober naar de Matchbijeenkomst Seats2meet! Ze kunnen u niet ontgaan zijn. De beelden van de mensen die hun land ontvluchten en in Europa op zoek zijn naar een nieuw en veilig bestaan. Het wordt bestempeld als het ‘vluchtelingenprobleem’, maar:  het biedt ook kansen. Veel vluchtelingen zijn jong, hoog opgeleid en gemotiveerd. Een prima impuls voor de arbeidsmarkt, die in onze regio staat te springen om de juiste mensen.  Ook in het buitenland zien ondernemers kansen, bijvoorbeeld in Duitsland. 

Samen voor Eindhoven nodigt u uit voor een matchingsbijeenkomst op 7 oktober, zodat u zelf kunt ervaren wat voor kansen dit voor uw onderneming kan bieden.  In elk geval een kans om met hoofd én hart te ondernemen.

Wanneer: 7 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur met aansluitend een lunch.

Waar: Seats2meet Strijp-S, Torenallee 24 Eindhoven

Aanmelden: stuur voor 1 oktober een e-mail naar s.besic@eindhoven.nl

Ook uw suggesties voor genodigden van de bijeenkomst zijn welkom op dat mailadres. Nadere invulling van het programma volgt in de bevestiging van aanmelding.

Achtergrondinformatie
Je land ontvluchten en alles wat je lief is achterlaten. Omdat je wordt bedreigd, onderdrukt of vervolgd. Je komt terecht in Nederland en krijg je gelukkig een verblijfsvergunning. Maar dan? Dan wil je jezelf nuttig maken in je nieuwe land. Werken! Al je ervaring en talent inzetten. En als het even kan: het werk doen waarvoor je bent opgeleid. Door hun achtergrond hebben vluchtelingen een ongekende motivatie. Een doorzettingsvermogen van hier tot Mogadishu. Ze hebben duidelijke doelen en ambities. En willen niets liever dan aan de slag om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien en iets terug te kunnen geven aan de maatschappij die hen bescherming biedt. (bron: Vluchtelingenwerk)

Toch hebben vluchtelingen het moeilijker op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om verschillende redenen. Vluchten met onvoldoende voorbereiding, buitenlandse diploma’s, taal, missen een Nederlands netwerk, werkervaring wordt niet meegewogen, maar ook ‘koudwatervrees’ bij veelwerkgevers. Zonde, want het gemiddelde opleidingsniveau onder vluchtelingen is aanzienlijk hoger is dan bij andere groepen migranten. Zij hebben vaak deelgenomen aan hoger onderwijs, spreken de Engelse taal en hebben soms hoge functies vervuld in land van herkomst. Dat biedt ook kansen voor ondernemers in deze regio. Nu worden openstaande vacatures deels opgevuld door het aantrekken van talent uit het buitenland, terwijl een deel van de hoogopgeleide vluchtelingen bij aankomst in Nederland ook de Engelse taal spreekt. Andere voordelen zijn o.a.:

Zij weten al binnen 8 dagen na aanvraag van hun verblijfsvergunning of zij mogen blijven.
Zij hebben dan dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Een vluchteling in dienst nemen is dus niet illegaal!
Ze dragen bij aan de diversiteit op de werkvloer en spreken vaak meerdere talen; De beslissing van mensen om te vluchten naar een onbekend land getuigt van motivatie en ondernemendheid.

De gemeente Eindhoven start in samenwerking met het COA en AZC Eindhoven een pilot, waarbij het moment van werkbemiddeling naar voren wordt gehaald, zodat wordt voorkomen dat sommigen maar blijven wachten en niets kunnen doen. Dit vanuit de overtuiging dat ‘eerst werk, dan de rest’ zorgt voor betere inburgering, deelname aan de Nederlandse samenleving en het sneller leren van de Nederlandse taal. Maar ook vanuit de overtuiging dat vluchtelingen ongekend veel talent hebben waar werkgevers (in de regio) van kunnen profiteren.

De start van de pilot wordt formeel gemarkeerd met een bijeenkomst. Naast de deelnemende partijen, zullen ook een aantal statushouders aanwezig zijn. Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst. Om met u in gesprek te gaan over de bijdrage die de gemeente, COA en de werkgevers kunnen leveren. Tevens zullen statushouders aanwezig zijn, zodat u zelf kennis kunt maken met de kansen die deze potentiele werknemers u kunnen bieden.

“De drive om iets te bereiken is bij een vluchteling vaak groter dan bij andere mensen. De vluchteling heeft alles gehad en alles gedwongen verlaten. Ik wilde dus niet wachten maar zo snel mogelijk beginnen met leven. Maar zelfs na mijn verblijfsvergunning stond ik in de wachtstand.” Saša Simendi? (46)
“In Syrië had ik een plaats in de samenleving, hier ben ik een van de duizenden vluchtelingen. Je verliest iets wezenlijks van jezelf.” Besan (26), Syrië
“Zeven jaar lang had ik niets gedaan. Eerst drie jaar in Afghanistan, omdat vrouwen niets anders mochten doen dan het huishouden en daarna ook in Nederland” Fariha (35), Afghanistan
nieuwslijst

10 jaar Burendag – Koppen bij elkaar op zaterdag 26 september

september 17th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor 10 jaar Burendag – Koppen bij elkaar op zaterdag 26 september)

Burendag 10 jaarBuurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen je daar graag in.
Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een goede kop koffie. Met koffie kun je echt even de tijd nemen voor je buren. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen.

Hoe ziet Burendag eruit?
Burendag is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. De gedachte is dat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van sport- en speldagen, een buurtbarbecue, koffieontbijt, of de inrichting van een buurtmoestuin. Bedenk voor hoeveel mensen je een vers kopje koffie wil zetten. Zet de koffie en giet het vervolgens in een thermoskan. Zo blijft de vers gezette koffie lekker lang warm.
Pak samen een buurttuin aan!

Top 3 activiteiten

  1. Organiseer een sportdag
  2. Organiseer een sportdag voor alle kinderen uit de buurt. De belangrijkste tip voor deze activiteit is kinderen de mogelijkheid bieden om samen met plezier te bewegen.
  3. Organiseer een koffie-ochtend

Wil je de buurttuin mooier maken of graag een moestuintje beginnen? Neem wat tuingereedschap mee om de activiteit leuker én makkerlijker te maken.

Meld een activiteit aan of kijk voor inspiratie op http://www.de.nl/koffie/burendag

Voor kennis over de Arabische wereld kan men weer terecht in Marokko

september 16th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Voor kennis over de Arabische wereld kan men weer terecht in Marokko)

150918 Nimar Nederlands Instituur Marokko logo Twee jaar geleden was er geen geld meer voor het instituut NIMAR vanwege bezuinigingen. Maar dankzij de inspanningen van Jan Hoogland blijft het NIMAR nu toch open. Toen het besluit van de bezuiniging viel, mobiliseerde Hoogland kennissen en oud-studenten om te pleiten voor het voortbestaan van het instituut.

Twee jaar heeft arabist Jan Hoogland ervoor moeten lobbyen, maar het verlossende woord is er: het voortbestaan van het Nederlands Instituut Marokko (NIMAR) is verzekerd. De voormalige directeur en oprichter van het instituut kan het land nu met een gerust hart verlaten. De ministeries van Onderwijs en Buitenlandse Zaken stellen samen 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de komende vier jaar, zo maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vorige week bekend.

Informatiebijeenkomst roze wensouders in Pand54 24-10

september 14th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Informatiebijeenkomst roze wensouders in Pand54 24-10)

Rose oudersHeb je een kinderwens? Ben je op zoek naar een co-ouder of een donor of wil je donor zijn? Op zaterdag 24 oktober a.s. vindt in Pand54 van COC Eindhoven en regio de eerste Noord-Brabantse informatiemiddag met speeddate voor roze wensouders plaats. De organisatie hiervan is in handen van COC Tilburg Breda en omgeving in samenwerking met COC Eindhoven en regio.

Steeds meer homostellen en lesbische stellen willen graag ouders worden. Door allerlei wettelijke en juridische constructies echter kan het zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijg je veel  informatie over de juridische en de sociale aspecten. Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal en daarnaast is er veel ruimte voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen en gedachten.

Programma en locatie
De wensouderbijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur in Pand 54 van COC Eindhoven en regio, Pr. Hendrikstraat 54 te Eindhoven. Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje. Voorafgaande aan deze bijeenkomst is er vanaf 11.30 uur een speeddate waar wensouders een co-ouder of donor kunnen vinden om hun wens in vervulling  te laten gaan.

Kosten en aanmelden
Deelname aan de speeddate en wensouderbijeenkomst kost 15 euro p.p. inclusief lunch. Enkel de wensouderbijeenkomst bijwonen kan ook. De kosten bedragen dan 10 euro p.p.

Aanmelden is nu al mogelijk via aanmelden@cocbrabant.nl 

 

Nieuwe website Polderislam.nl biedt inzicht in organisatie van islamitisch Nederland

september 11th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Nieuwe website Polderislam.nl biedt inzicht in organisatie van islamitisch Nederland)

Polderislam website11 september is de website polderislam.nl gelanceerd. Deze site biedt achtergrondinformatie over moslims, islamitische stromingen en de institutionalisering van de islam in Nederland. Ook is er aandacht voor het islamdebat, moslimdiscriminatie en overheidsbeleid. De site is een initiatief van Roemer van Oordt en Ewoud Butter, beiden verbonden aan Republiek Allochtonië.

Hoewel we al meer dan een kwart eeuw debatteren over de positie van de islam en moslims in Nederland, is de toon van het debat sinds de aanslagen van 11 september 2001 – nu 14 jaar geleden – veel scherper geworden. Gemoederen lopen hoog op en er wordt flink gepolariseerd. Eenmaal ingenomen posities worden zelden losgelaten, waardoor het ‘debat’ vaak meer lijkt op hard roepen in een echoput. Opposanten maken karikaturen van elkaar.

In dit debat wordt de islam in Nederland geregeld afgeschilderd als een onveranderlijk monolitisch blok en is er weinig oog voor de verschillende, uiteenlopende stromingen en de grote verscheidenheid aan organisaties die sinds de jaren ‘70 onder de inmiddels ongeveer 950.000 Nederlandse moslims is ontstaan.

Polderislam.nl is de eerste site in Nederland waarop beschreven wordt hoe moslims in Nederland zich de afgelopen decennia georganiseerd hebben. De site besteedt aandacht aan moskeeën, imams en moskeekoepels, maar ook aan islamitisch onderwijs, omroepen, politieke partijen en internetsites. Daarnaast wordt er teruggeblikt op de geschiedenis van het islamdebat in Nederland, is er aandacht voor overheidsbeleid, het voorkomen van radicalisering en het tegengaan van moslimdiscriminatie. De site biedt verder nieuws, factchecks en heeft een afzonderlijk deel waarop ruimte is ingeruimd voor nieuws van islamitische organisaties. Aan theologische discussies zal de site weinig aandacht besteden.

Roemer van Oordt en Ewoud Butter (beiden politicoloog) hebben de informatie voor de site verzameld uit literatuur en gehaald uit vele gesprekken die ze hebben gevoerd met kenners en andere (direct) betrokkenen. Verder zijn ze allebei al 25 jaar thuis in vraagstukken op het snijvlak van integratie en islam. Ze hebben van dichtbij mee gemaakt hoe islamitische organisaties en instellingen ontstonden en soms ook weer verdwenen. Ze schrijven beiden ook op dit weblog Republiek Allochtonië, dat in september 2005, nu 10 jaar geleden, door Ewoud Butter werd gestart (toen nog onder de naam Allochtonenweblog).

Polderislam.nl, waaraan de Open Society Foundation een financiële bijdrage heeft geleverd, is ‘work-in-progress’. Van Oordt en Butter zullen op grond van aanvullende informatie en gesprekken die ze de komende tijd gaan voeren, nieuwe teksten schrijven en bestaande teksten aanvullen. Correcties en aanvullingen zijn voor hen meer dan welkom; die kunnen gemaild worden naar info@polderislam.nl.
Bezoek Polderislam.nl