De Kracht van Diversiteit
Header

Nieuwe locatie kantoor per 1 mei 2015

april 30th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Nieuwe locatie kantoor per 1 mei 2015)

Vanaf 1 mei 2015 heeft OVAA een nieuw kantooradres:

Deken van Somerenstraat 4, 5611 KX Eindhoven.
Het telefoonnummer en de e-mailadressen blijven ongewijzigd.

Bereikbaarheid
Ons kantoor is beperkt bemand; krijgt u geen gehoor stuur dan een mailtje naar: secretariaat@ovaa-eindhoven.nl

Nieuwe kantoorpand Deken van Somerenstraat 4, 5611 GK Eindhoven

Nieuwe kantooradres van OVAA                        Deken van Somerenstraat 4 | 5611 GK Eindhoven

parkeerplaats achter het pand

parkeerplaats achter het pand

 

Nieuw interim bestuur per 23 maart 2015

april 25th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Nieuw interim bestuur per 23 maart 2015)

Tijdens haar bestuursvergadering van 23 maart is een nieuw bestuur gekozen.
Tot eind 2015 bestaat het interim bestuur uit:

 • Voorzitter                                 Lokman Angishan
 • Secretaris                                Dolf Kuipers
 • Penningmeester                       Gerard Huijbers
 • Bestuurslid/manager                 Mohamed el Haddad

Tijdens haar studiedag eind juni gaat het bestuur bepalen waar OVAA de komende vier jaar voor staat. In een visie- document wordt uitgewerkt hoe zij denken dit te realiseren.

 

Gerard Huijbers, Mohamed el Haddad, Dolf Kuipers en Lokman Angishan

Gerard Huijbers, Mohamed el Haddad, Dolf Kuipers en Lokman Angishan

Nationaal Integratiefonds voor onderzoek naar diversiteit en integratie op arbeidsmarkt

april 22nd, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Nationaal Integratiefonds voor onderzoek naar diversiteit en integratie op arbeidsmarkt)

Nationaal IntegratiefondsUit een analyse van cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) en het Europees statistiekbureau Eurostat bleek dat slechts 49,5% van de allochtonen in Nederland betaald werk heeft. Onder de autochtone beroepsbevolking ligt dit percentage op 77,1%.

Zelfs in landen waar de werkloosheid veel hoger ligt dan in Nederland – zoals Frankrijk, Italië en Spanje – hebben meer allochtonen betaald werk dan in Nederland. Zweden vormt een uitzondering, daar komen allochtonen nog moeilijker aan een baan, maar dat kan worden verklaard uit het gegeven dat Zweden drie keer zo veel asielzoekers opneemt als Nederland. Voor asielzoekers is het meestal veel moeilijker om werk te vinden dan voor arbeidsmigranten.
Eén van de redenen voor deze cijfers is volgens vakbond CNV de discriminatie op de arbeidsmarkt. Om personeelsdiversiteit meer te stimuleren, is onlangs het Nationaal Integratiefonds opgericht.

Het fonds is een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven en zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer. Het Nationaal Integratiefonds wil door onderzoek achterhalen wat er nodig is om integratie op de werkvloer te verbeteren en werkgevers concrete oplossingen aanreiken.
U kunt uw organisatie aanmelden als partner van het Nationaal Integratiefonds en zo ook uw bijdrage leveren aan het onderzoek.

Kijk verder op http://www.nationaalintegratiefonds.nl/

 

 

TV programma zoekt jonge transgenders

april 22nd, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor TV programma zoekt jonge transgenders)

Hij is een zij - oproep jonge transgendersIn het programma Hij is een Zij volgt Arie Boomsma gedurende en langere periode genderjongeren. Door deze jongeren te volgen, hoopt het programma een beter inzicht te kunnen geen in hun leefwereld. Hoe is het om transgender te zijn? Hoe reageert je omgeving op je coming out en hoe vul je je leven opnieuw in na je geslachtsverandering?

De redactie is op zoek naar jongeren voor een eventuele deelname aan seizoen 2. De eerste serie heeft veel goeds gedaan voor de bekendheid en acceptatie van transgenders, en hier wil de redactie graag mee doorgaan! Het programma bevindt zich momenteel in de afrondende fase van de research. De redactie heeft veel aanmeldingen gehad en met mensen gesproken.
De cast is dan ook bijna compleet. Hartstikke fijn! De programmamakers zijn erg blij met hun enthousiasme en ook met de goede variantie in verhalen, leeftijd, achtergrond, etc.
De bedoeling is het een zo veelzijdig mogelijk beeld wordt getoond van wat genderdysforie voor iemand persoonlijk, en ook voor hun omgeving, betekent en hoe ze hier vervolgens mee omgaan.

Ben jij een meisje van 17 jaar of ouder die haar laatste operatie nog moet ondergaan?
Dan ben jij wellicht degene die we zoeken.

Lijkt het jou interessant om je een aantal maanden te laten volgen door Arie? Of wil je meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op met de redactie.
E    Redactie.transgender@skyhightv.nl
T    035 750 82 14.

Verrassende resultaten onderzoek Bennekel

april 21st, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Verrassende resultaten onderzoek Bennekel)

presentatie onderzoek Bennekel door studenten-1Studenten van de opleiding Social Studies hebben een onderzoek gedaan naar de Integratie en harmonisatie in de Eindhovense wijk De Bennekel.
De onderzoekers hebben getracht met dit onderzoek te achterhalen hoe de inwoners van de Bennekel kijken naar het begrip integratie. Zij onderzochten waar de behoeften van de bewoners liggen met betrekking tot dit begrip.

Hoe ervaren de wijkbewoners de integratie? Welke punten noemen zij op waar het goed gaat en waar het  fout loopt? Met welke activiteiten in de buurt zijn zij bekend? En hoe merken zij de invloed op de integratie door deze activiteiten? Hoe ervaren zij de veiligheid in hun wijk? En wat voor suggesties hebben zij om de integratie in de wijk te verbeteren?
Eind maart presenteerden zij hun resultaten. Hier komen zeker verrassende conclusies uit.

Bent u nieuwsgierig naar hun verslag?
Buurtonderzoek Bennekel OVAA

 

Tussen twee vuren: bicultureel en LHBT

april 16th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Tussen twee vuren: bicultureel en LHBT)

Acceptatie LHBT - MovisieEen grote groep mensen in Nederland groeit op in een andere cultuur met eigen tradities en gewoonten.  Dit noemen we bicultureel zijn: naast je Nederlandse achtergrond heb je ook een band met minimaal nog één andere cultuur.
Gemiddeld ligt onder biculturelen de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit moeilijker dan onder andere Nederlanders. Dat maakt biculturelen met lesbische, homo, biseksuele en transgender (LHBT) gevoelens kwetsbaar: ze leven vaak jarenlang met een groot geheim.

Biculturelen met LHBT-gevoelens vormen een diverse en vrij onzichtbare groep. Tegelijkertijd kunnen ze te maken krijgen met verschillende vormen van weerstand en zijn ze kwetsbaar op uiteenlopende levensgebieden. Uitkomen voor hun gevoelens is niet altijd makkelijk, zeker niet wanneer hun omgeving die niet accepteert. Wat betekent dit voor zowel deze gemeenschappen als voor de mensen met een biculturele achtergronden LHBT-gevoelens? En welke ondersteuning hebben deze groepen nodig van gemeenten, sociale professionals en belangenorganisaties?

Hoe staat het met de acceptatie?
Lees het artikel op de website van Movisie:  https://www.movisie.nl/artikel/tussen-twee-vuren-bicultureel-lhbt

Geslaagd project (On)breekbaar krijgt vervolg

april 14th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Geslaagd project (On)breekbaar krijgt vervolg)

Na de goed bezochte tentoonstelling (On)breekbaar – kunst over kwetsbaarheid en kracht, waar deelnemers uit de groep ‘Samen op weg’ uit Tongelre van OVAA aan meededen, krijgt dit project een vervolg in de wijk Gestel.
(On)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht is een community art project, waarin bewoners uit de wijk Doornakkers en kunstenaars uit de wijk en daarbuiten kistjes hebben gemaakt over wat voor hen kwetsbaarheid is en wat kracht. Stuk voor stuk zijn het spannende en uitdagende kistjes geworden.

Afgelopen week gaven twee dames uit deze wijk uitleg aan de groep ‘Samen op weg’ uit Gestel over wat het maken van deze bijzondere kistjes voor hen heeft betekend. De dames zijn trots op hun ‘kistje’, dat een stukje van henzelf laat zien.
Het doel van deze OVAA-activiteit is om de dialoog op gang te brengen binnen de groep waaraan dames met verschillende nationaliteiten meedoen.

Het project (On)breekbaar
Met het project (on)breekbaar wordt de onlosmakelijke verbondenheid tussen kracht en kwetsbaarheid aan de orde gesteld. Mensen worden uitgedaagd om zich met hun eigen kracht en kwetsbaarheid te verbinden. In dit project wordt dit gedaan door middel van beeldende kunst.
Hiervoor is gekozen omdat  veel ervaringen niet zomaar verteld kunnen worden. Kunst doet een appél op de verbeelding, verbreedt horizonnen en raakt snaren die anders niet beroerd worden. Kunst laat mensen ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Kunst geeft kleur, zorgt voor sprankeling en onverwachte dingen. Kunst kan het onzegbare zegbaar maken.
(On)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht is een landelijk project dat opgezet is en gecoördineerd wordt door VPSG in Haarlem en ComunicArte in Eindhoven. In hun werk komen zij veel mensen tegen die te maken hebben met kwetsbaarheid. Lichamelijk, economisch, sociaal….. En zij ervaren dat erkenning van deze kwetsbaarheid, zowel individueel als maatschappelijk, de sleutel vormt voor het hervinden van de eigen kracht en wezenlijk is voor herstel.

Voor meer informatie over het project, kijk op
http://www.mosaica.nl/community_art-in-uitvoering-project-1 

Project onbreekbaar Gestel-9Project onbreekbaar Gestel-5

 

Roze Zaterdag 2015 ‘Maastricht Colours You’ 20-06

april 13th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Roze Zaterdag 2015 ‘Maastricht Colours You’ 20-06)

Maastricht Colours 2015Roze Zaterdag wordt dit jaar kleurrijk in Maastricht gevierd met een totaalpakket van culturele, educatieve , sportieve, internationale en feestelijke activiteiten.
Het thema van Roze Zaterdag 2015 Maastricht is: “Maastricht Colours You”.

Op zaterdag, 20 juni 2015, wordt er dan ook weer een Infopromenade georganiseerd in de binnenstad van Maastricht.

De infopromenade zal bestaan uit een InfoStage & Infomarkt.
Deze Infomarkt vindt plaats van 11.00 – 18:00 uur op de Maaspromenade in Maastricht.

Op het terrein van de InfoPromenade is ook een InfoStage gepland. Op dit podium krijgen bedrijven, organisaties, en anderen een mogelijkheid om zich op een creatieve manier te presenteren. Op de InfoStage kunnen zowel maatschappelijke als commerciële organisaties zich presenteren.
Mocht je interesse hebben in een plek op de infomarkt en/of de mogelijkheid om je organisatie/bedrijf te presenteren op de InfoStage dan verzoeken we je via de website aan te melden.

Via onze website kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Maastricht Colours You – Roze Zaterdag Maastricht : www.colours2015.eu

Hopelijk mogen wij u alle in Maastricht begroeten op 20 juni 2015.

Infopromenade Maastricht Colours You – Roze Zaterdag 2015

 

Fakkeltocht in Eindhoven voordragen als ambassade(eur) voor de Verdraagzaamheid

maart 30th, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Fakkeltocht in Eindhoven voordragen als ambassade(eur) voor de Verdraagzaamheid)

Fakkeltocht 24-12Ieder jaar wordt de award Ambassade(eur) voor de Verdraagzaamheid toegekend. Dit jaar is de Fakkeltocht voor Vrede en Verdraagzaamheid die ieder jaar op 24 december wordt gehouden in Eindhoven, genomineerd voor deze award.

De award wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich inzet voor een betere leefomgeving, iemand die diversiteit verbindt, iemand die de mooie dingen in de samenleving bevordert, een organisatie die zich inzet voor samenwerking, tolerantie, begrip en verscheidenheid.

De eerste tocht werd gelopen in 1992, naar aanleiding van de aanslagen op Turkse migranten in het Duitse Solingen en in 2015 zal de tocht al weer voor de 24e keer worden georganiseerd. Deze tocht wordt georganiseerd door diverse Eindhovense organisaties en vrijwilligers.

De Fakkeltocht is voor veel mensen een vertrouwd onderdeel geworden van de feestdagen. Hiermee geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in deze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan. Samen leven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. Samen leven vraagt ook om het stellen van grenzen. Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, godsdienst of overtuiging we ook hebben.

Voor meer informatie over de Fakkeltocht zie www.fakkeltochteindhoven.nl

 

Cultifest 2015 – 14-17 mei in Jaarbeursgebouw Utrecht

maart 23rd, 2015 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Cultifest 2015 – 14-17 mei in Jaarbeursgebouw Utrecht)

Cultifest UtrechtHet is weer tijd voor de jaarlijkse culturele evenement Cultifest. Dit keer zijn wij aanwezig op de Jaarbeurs in Utrecht tussen 14-17 mei 2015. Cultifest is een unieke combinatie van een cultureel evenement, spectaculaire concerten,  zakelijke contacten en overheerlijke keukens van verschillende culturen.
Kortom een uitstekende gelegenheid om uw bedrijf of product te presenteren.

Hierbij willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan Cultifest, het grootste internationale cultuurfestival van Nederland! Cultifest is een multicultureel festival waarbij deelnemers van verschillende organisaties uit verschillende landen bijeenkomen.
Tijdens het vierdaagse festival heeft u de mogelijkheid om uw eigen producten, diensten te presenteren en/of verkopen. Vier dagen lang staan er verschillende concerten en shows op de agenda. Denk hierbij aan de Theatershow van Jandino Asporaat. Echter is dit niet alles, we zullen ook genieten van Maher Zain & Irem Derici. De bezoekers zullen 4 dagen lang van verschillende dansvoorstellingen uit de hele wereld genieten.

Via het Cultifest Utrecht inschrijfformulier kunt alle informatie vinden betreft de prijzen voor een stand op de beurs, op de bazaar of voor het horecadeel.
We verwachten tijdens Cultifest 2015 in totaal 40.000 bezoekers.

Cultifest biedt kansen voor iedereen! Als standhouder kunt u gebruik maken van de volgende voordelen:

 • Verkoop en presentatie producten/diensten 4 dagen lang
 • Uitbreiding netwerk
 • Direct respons van de afnemers
 • Goed voor uw naamsbekendheid en imago
 • Veel advertentie- en communicatiemogelijkheden
 • De klant komt naar u toe voor informatie!
 • PROMOTIE van uw bedrijf op internet , social media en diverse uitingen

Zie voor het uitgebreide programma ook de Cultifest Utrecht Brochure.

Mis deze unieke kans niet! En reserveer direct uw plaats voor Cultifest 2015.

Voor meer informatie
Via het onderstaande telefoonnummer contact opnemen.
06-873 555 87

www.cultifest.nl