De Kracht van Diversiteit
Header

Symposium 1-12: Vredesmissies van de Verenigde Naties: ingrijpen of afzijdig blijven?

november 5th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Symposium 1-12: Vredesmissies van de Verenigde Naties: ingrijpen of afzijdig blijven?)

Symposium van Stichting Vredescentrum met medewerking van Bram van Ojik en Neri Sybesma-Knol.
Op Maandag, 1 december 2014, 19.30 uur in zaal 2, auditorium, Technische Universiteit Eindhoven. (zaal open vanaf 19.00 uur) zal het Eindhovense Vredescentrum een avond houden waarbij centraal zal staan of, wanneer en hoe de internationale gemeenschap moet reageren op conflicten die ontstaan in de wereld. Bij vredesmissies gaat het om handhaving of afdwinging van Vrede. Afdwinging gaat met geweld gepaard. Is dit aanvaardbaar, en zo ja, onder welke voorwaarden?

Zijn militaire vredesacties alleen toelaatbaar, indien ze gebaseerd zijn op besluiten van de VN Veiligheidsraad? Of kunnen en mogen organisaties als de NAVO, de Europese Unie etc.
vredesmissies zelfstandig beginnen? Hoe kan worden uitgesloten dat een vredesmissie (mede) voortkomt uit nationale belangen en ontaardt in een oorlog?

Door de situatie in Syrië en de Oekraïne zijn deze vragen ook weer bovenaan de de internationale agenda komen te staan en vormen zij de aanleiding tot debat tussen landen die zeer verschillend
denken over dit instrument van de VN. Talloze veto’s in de veiligheidsraad zijn hiervan het gevolg.
Daarnaast ervaren veel burgers de wereld als bedreigend en kijken ze naar de VN, Europese Unie en grote staten voor oplossingen. Velen voelen zich machteloos en vragen zich af “hoe het verder
moet”.

Voor deze bijeenkomst zijn twee deskundigen uitgenodigd met een grote ervaring op het gebied van internationale ontwikkelingen. Neri Sybesma Knol (hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel)
was directeur van het “Centrum voor de Studie van het Recht van de Verenigde Naties” van VUB.
Van 1982 -1986 en van 1993 – 1997 was zij Voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties de VVN. Zij zal ingaan op hoe de VN deze zaken geregeld en vastgelegd heeft en wat er in de loop
van de tijd veranderd is in de opvattingen hierover.
Als tweede spreker zal Bram van Ojik ( fractieleider van Groen Links in de 2e kamer) optreden. Hij heeft diverse functies bekleed in organisaties die zich bezighouden met internationale
ontwikkelingen. Zijn verhaal zal gaan over de bescherming van burgers en het belang van de rol van diplomatie en ontwikkelingssamenwerking om te komen tot een duurzame vrede. De inleiders
zullen met het publiek in gesprek gaan en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
De avond wordt afgesloten met een informeel gedeelte waarbij men verder, ook met de inleiders, van gedachten kan wisselen.

Voor informatie over deze avond: Piet Schram, p.p.j.m.schram@tue.nl; of via het Vredesburo: 040-2444707 / info@vredesburo.nl

141201 Bram van OjikBram van Ojik is in 1954 geboren. Na het diploma Gymnasium β behaald te hebben, studeerde hij economie aan de VU Amsterdam (1972-1980). Hij specialiseerde zich in ontwikkelingseconomie. Hij
was lid van de PPR (1973-1990) en sinds 1990 is hij lid van GroenLinks. Van 1990 tot 2012 was hij achtereenvolgens medewerker van NOVIB, lid Tweede Kamerfractie GroenLinks,
adviseur in zake internationale betrekkingen, voorzitter Milieudefensie, directeur voorlichting Ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassadeur in Benin, directeur Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking Beleidsevaluatie (IOB) en directeur Sociale Ontwikkeling, Ministerie van Buitenlandse zaken. Vanaf 2012
is hij fractievoorzitter GroenLinks in de Tweede Kamer.

mw Neri Sybesma-KnolMevrouw Neri Sybesma-Knol is geboren in Helmond, na Gymnasium β in Eindhoven, rechtenstudies UvA en Vrije Universiteit Brussel, promotie Universiteit Leiden met een proefschrift over “The status of observers in the United Nations” en een loopbaan bij onder meer het Centrum voor de studie van het recht van de Verenigde Naties, werd zij in 1997 hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderwijsopdracht betrof onder meer Het Recht van de Internationale Organisaties, de Organisaties van het VN-systeem en de Internationale Bescherming van de rechten van de Mens. Zij was Directeur van het “Centrum voor de Studie van het Recht van de Verenigde Naties” van VUB. Van 1982 -1986 en van 1993 – 1997 was zij Voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties, VVN.
Zij doceerde en publiceert over de instellingen en de agenda van de Verenigde Naties in brede zin, over Rechten van de Mens, de Palestijnse kwestie, de Veiligheidsraad en Peacekeeping. Ook over Regionale Organisaties zoals de EU, NAVO, de Raad van Europa…Zij doceerde Lucht- en Ruimterecht in de Faculteit Rechten van de VUB, en in de Faculteiten
Toegepaste Wetenschappen van de VUB, de UGent en de KULeuven.

Dringende aandacht voor de Menselijke Waardigheid

november 4th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Dringende aandacht voor de Menselijke Waardigheid)

maand van de menselijke waardigheidOp initiatief van de stichting SGV wordt in de maand 20 november t/m 20 december aandacht gevraagd voor de menselijke waardigheid. Deze wordt geschonden en wij willen niet langer wachten zonder hiertegen in actie te komen.

Mensen worden massaal werkloos. Armoede en sociale uitsluiting nemen continu fors toe. Vrouwen worden het méést geraakt door armoede en in het bijzonder alleenstaande moeders zijn, met hun kinderen, daarvan de dupe. Extreem toenemend geweld en oorlog raken ook het méést de onderkant van de samenleving. Kort gezegd:
de sociale tsunami is begonnen. De gezondheid en de toekomst van onze samenleving lopen een erg hoog risico.
Wij willen de maand van de Menselijke Waardigheid (20 nov. t/m 20 dec.) instellen om hiervoor aandacht te vragen.

In deze maand worden diverse activiteiten rondom de volgende themas gehouden

20 nov.           Internationale dag Rechten van het kind (ingesteld in 1989)
25 nov.           Internationale dag uitbanning van geweld tegen vrouwen (ingesteld in 1999)
25 nov.-2 dec.    Week van Armoede
1 dec.            Wereldaidsdag
2 dec.            Internationale dag afschaffing van Slavernij
10 dec.           Internationale dag van de Mensenrechten  (ingesteld in 1948)
20 dec.           De dag van Internationale menselijke solidariteit (ingesteld i.v.m. de Millenium doelen tot 2015)

  • Hoe kijken we naar de waardigheid van de mens en wat betekent dat voor ons?
  • Hoe kunnen wij hiervoor staan? En wat doen we eigenlijk hiervoor?

Kom in actie voor Menselijke Waardigheid en tegen armoede!
Doe mee aan de maand van de Menselijke Waardigheid!

logo SGVDit initiatief van stichting SGV is ondersteund door:
EAPN-NL           Amnesty-Eindhoven             Vredesburo          Feniks Tilburg

Samen in dialoog!

november 3rd, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Samen in dialoog!)

Dag van de dialoogOp 7 november voeren Eindhovenaren, samen met elkaar een dialoog op een persoonlijke, openhartige en positieve wijze in een gezellige sfeer.

Op verschillende locaties in de stad kun je aanschuiven aan zogenaamde Dialoogtafels. Ze staan op verrassende locaties waar je normaal nooit zou komen, bij organisaties of bij mensen thuis. Maar het mooiste is dat je er stadsgenoten tegenkomt die je van tevoren niet kende. Kennismaken, ervaringen delen, dromen en doen. Dat zijn de vier stappen van de dialoog-methodiek.

Dialooggesprekken dragen bij aan respect voor de eigenheid van een ander. Tijdens de Dialoog ontdek je dat je meer gemeen hebt met elkaar dan je zou verwachten!
Vaak ontstaan er mooie initiatieven aan tafel. Ervaar het en doe mee!

De Dialoog gesprekken worden geleid door een getrainde gespreksbegeleider van Eindhoven in Dialoog. Aan een Dialoogtafel zitten maximaal 8 deelnemers (inclusief de gespreksbegeleider en de gastheer/vrouw). Dialogen vinden plaats in de ochtend, middag of avond en duren ca. 2.5 uur. Deelname is gratis. Kies een tafel en meld je aan!

Je kunt op verschillende manieren meedoen: je doet mee aan een Dialoog, je biedt een locatie aan, volgt de training voor gespreksbegeleiders of je werkt mee als vrijwilliger. Kijk bij ‘meedoen‘ op de website http://www.eindhovenindialoog.nl/

Ook in De Raap in Woensel staat een dialoog tafel.

Kom naar de pittige Koffieemeeting

november 3rd, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Kom naar de pittige Koffieemeeting)

141103 OVO pittige KoffiemeetingOp maandag 10 november a.s. vindt  in het kader van het project Zilveren Kracht alweer de derde koffiemeeting plaats in Tongelre. Na de twee succesvollge avonden in De Toeloop in Doornakkers en in De Ronde in Lakerlopen nu in basisschool De Boog in Oud-Tongelre.

Vitaal ouder worden, er niet alleen voor staan, samendoen.

Samen in de buurt – ieder met zijn eigen mogelijkheden – elkaar ontmoeten – het met elkaar gezellig hebben.

Dat vraagt om verbinding!

Tijdens deze bijeenkomst kunt u (weer) ervaren hoe het is om samen iets te doen.

Dat betekent dat u weet wat u wilt en kunt. Wat u nodig heeft en wat u te bieden heeft.

Dus gewoon een ouderwets gezellige avond waar je nog wat van opsteekt ook.

Er is ruimte voor 100 mensen. Om 19.15 uur gaan we beginnen en om 22.00 uur besluiten we de avond met een nazit.


Hoe laat en waar?
om 19.00 uur in basisschool De Boog, Koudenhovenseweg Zuid 202 in Eindhoven

Informatie
Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven (OVO)

info@ovoeindhoven.nl

www.ovoeindhoven.nl

 

Hij is een zij

oktober 30th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Hij is een zij)

KRO programma Hij is een zijBegin dit jaar volgde Arie Boomsma in het KRO programma ‘Hij is een zij’ transgender jongeren. Helaas rust er binnen veel kringen nog een taboe op dit onderwerp.
Door jongeren een langere tijd te volgen en openlijk te praten over transgender-zijn wil de KRO een bescheiden bijdrage leveren aan meer zichtbaarheid wat hopelijk ook leidt tot meer acceptatie en respect.

Op de eerste serie zijn veel goede reacties binnengekomen en daarom wil SkyhighTV graag een vervolg aan het programma geven. Dat betekent dat zij voor het tweede seizoen op zoek zijn naar jongeren die zouden willen meewerken. Jongeren die willen vertellen hoe het is om transgender te zijn, hoe de omgeving reageert op hun coming-out en hoe zij hun leven opnieuw invullen na de geslachtsverandering.

Heb je interesse of wil je meer weten over het vervolgprogramma, mail met Esther Prins van SkyHighTV.
esther.prins@skyhightv.nl

Buurtdag in Tongelre druk bezocht

oktober 30th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Buurtdag in Tongelre druk bezocht)

Prachtig weer en leuke standjes met allerlei spulletjes en lekkernijen. Twee vrijwilligers van OVAA waren van de partij. Bezoekers konden bij hen genieten van een heerlijke zelfgemaakte Turkse pizza.
Ook werd door vele bezoekers de prijsvraag uitgeschreven door OVAA enthousiast ingevuld. Hiermee was een cadeaubon te winnen.

  Buurtdag Tongelrevrijwilligers OVAA

 

 

 

 

 

OVAA partner in Meedoen in de wijken

oktober 9th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor OVAA partner in Meedoen in de wijken)

141009 Meedoen in de wijkenMet het project Taal = Meedoen bieden Humanitas, Het Rode Kruis Eindhoven e.o. en de Stichting OVAA een helpende hand. Vrijwillige taalcoaches begeleiden deelnemers in Eindhoven naar zelfredzaamheid en participatie.

Ze helpen hen bij het leren van de Nederlandse taal en ze maken hen wegwijs in onze samenleving. In een vervolgtraject is er begeleiding bij het zoeken naar vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats, wijkactiviteiten, een opleiding of een baan. Daarmee haakt het project aan bij WijEindhoven, een initiatief van de gemeente Eindhoven, dat hulp, zorg, dienstverlening en activiteiten op wijkniveau wil vormgeven onder het motto Meedoen in de wijken.

Taal = meedoen/Meedoen in de wijken wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Eindhoven.

Studio 040 maakte in de rubriek Mensenwerk afl. 51 een filmpje over het project ‘Meedoen in de wijken’ 

 

GROW tijdens Dutch Design Week

oktober 6th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor GROW tijdens Dutch Design Week)

Van 18 t/m 26 oktober is Eindhoven weer even dé design stad van Europa want dan is de stad voor de 13e keer het podium voor Dutch Design. Mensen en designers uit verschillende landen komen hun 1410 Grow tijdens Dutch Design Weekwerk laten zien of komen design bewonderen. Naast alle kunstzinnige designs worden ook maatschappelijke designs getoond.
Kleurrijke Stad en nog 6 andere sociaal betrokken ontwerpers van verschillende disciplines en expertises hebben een city farming project ontwikkeld; GROW. GROW is een ontdekkingstocht naar de ideale toekomst, een visioen van de natuur en een veranderde voedselcyclus. Een nieuw paradijs waar de natuur en de stedelijke omgeving in elkaar overgaan en elkaar aanvullen tot een vrijwel geheel zelfvoorzienend systeem.

Om deze ontdekkingstocht zelf te bewonderen kunt u naar de Schellingsfabriek komen, Vestdijk 280 (centrum Eindhoven). Hier kunt u de ‘ideale toekomst’ ervaren door te kijken in 4 dimensies, Nature Calls, The City Responds, The Future en Lets Grow. Naast kijken, kunt u ook meedoen! Bijvoorbeeld met de workshops ‘’Stadslandbouw en foodscapes van idee tot praktijk’’ en ‘’Samen een moestuin aanleggen”. Deze zijn na elkaar te zien op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.30u. Op vrijdag is er een Mini Conferentie over Stadslandbouw in Eindhoven i.s.m. Proeftuin040.

GROW Expositie
Datum: 18 t/m 26 oktober
Tijd: 18 & 19 okt van 11.00-20.00
20 t/m 24 okt 13.30 – 20.00u
Entree: gratis
Info: DDW GROW040!
Kijk ook op: www.grow040.nl
Contact: patrickvdv@kleurrijkestad.nl

GROW Workshops
Datum: 20 t/m 23 oktober
Tijd: 10.00 – 11.30 en 11.45 – 13.15
Info: DDW GROW City Farming
Entree: €6,- p.p. (groepen > 10 pers. €5,- p.p.)
Aanmelden: info@kleurrijkestad.nl

GROW mini-conferentie
Datum: 24 oktober
Tijd: 09.00 – 11.00
Info: DDW GROW040 City Farming
Of www.grow040.nl
Organisatie i.s.m. Proeftuin040
Entree: gratis
Aanmelden: info@kleurrijkestad.nl

Uitnodiging Jubileumfeest/reünie Kouros Eindhoven

oktober 6th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Uitnodiging Jubileumfeest/reünie Kouros Eindhoven)

Zoals je vast al weet vieren we met Kouros ons 25 jarig jubileum met een groots opgezet feest. Zaterdag 1 november is het zover.  141101 reunie Kouros
De deadline om je te kunnen aanmelden begint te naderen, al meer dan 100 aanmeldingen !!
We willen erg graag dat jij er ook bij bent!

Om je nog wat meer in de sfeer te brengen van deze avond een tipje van de sluier
Natuurlijk hebben we gezorgd voor een heel goed dinerbuffet, dat begint nadat we iedereen met een welkomstdrankje hebben ontvangen.
Na het buffet wordt het drukker en drukker. Meer oude bekenden komen binnen die vanaf een uurtje of negen een feestje komen bouwen. We hebben gezorgd voor een variatie aan muziek en DJ’s maar ook ruimte om gewoon lekker bij te praten. De avond wordt muzikaal ondersteund door drie DJ’s, die elk hun eigen stijl, maar vooral ook de afgelopen 25 jaar muzikaal zullen doornemen.
Een natje en een droogje verzorgen we ook. Je kan zelf je drankjes halen aan de bar, en soms komt er dan ook nog een hapje voorbij.
Maar veel belangrijker: Je komt je sportmaatjes van weleer of van nu tijdens een gezellige avond tegen! Dat wordt gezelligheid zoals we dat in het Brabantse land zo goed kunnen.
Oh ja: een terugblik van 25 jaar met een fotocollage, oude posters en meer .. vind je er ook

Kort samengevat, het programma
•        Een gevarieerd buffetdiner van 18.00 – 21.00 uur (maximaal 75 aanwezigen, Nog slechts 25 plaatsen beschikbaar)
•        Een groots feest van 21.00 – 03.00 uur, met voor elk wat wils versiert met vele foto’s en muziek uit de afgelopen 25 jaar
Ondanks dat vanuit de reserves door Kouros een groot deel van het diner en feest zal worden betaald voor al haar genodigden, vragen we toch een eigen bijdrage die vooraf betaald moet worden:
•        Prijs voor het diner + feest:  slechts € 25,00
•        Toegangsprijs voor het feest:  € slechts € 12,50

Kom je, ja toch !!
Meld je aan op jubileum@kouroseindhoven.nl en maak vervolgens het verschuldigde bedrag over op het bankrekening nummer van Kouros: NL37INGB0006088141 (en natuurlijk is je eventuele partner ook van harte welkom).
Oh ja, ken je nog anderen die ooit met Kouros te maken hadden, mail dit bericht gerust door. We hebben een vrij volledige lijst hebben van oud leden, maar waarschijnlijk kunnen we ze niet allemaal bereiken, omdat onze informatie niet meer geheel juist is
Het feest zal worden gehouden op het terrein van de TUe bij de Zwarte Doos
(Den Dolech 2, Eindhoven – Op loopafstafstand van het Centraal Station Eindhoven)

Uiterste aanmelddatum zondag 19 oktober

Je kunt ons ook volgen op Facebook voor de laatste actualiteiten: https://www.facebook.com/groups/jubileumkouros/
Meer informatie: www.kouroseindhoven.nl en  Paul Slegers (06-50242005) en Marleen Jansen (jubileum@kouroseindhoven.nl)

Themadag ‘De economische meerwaarde van senioren in de participatiesamenleving’ 13 oktober

september 30th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Themadag ‘De economische meerwaarde van senioren in de participatiesamenleving’ 13 oktober)

Zelfredzaamheid, eigen regie en keuzevrijheid zijn thema’s die voor steeds meer mensen belangrijk zijn, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zeker in de derde en vierde levensfase waarin de kans steeds groter wordt dat men een beroep doet op hulpmiddelen en zorgverleners. Een samenleving met meer ouderen en chronisch zieken, gecombineerd met de huidige bezuinigingen, maakt dat zelfredzaamheid en eigen regie niet alleen maar een wens is van ouderen, maar noodzaak wordt.

Graag nodigen Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) en de provincie Noord-Brabant u uit voor de Themadag op maandag 13 oktober 2014 waarin het volgende thema centraal staat: ‘De economische meerwaarde van senioren in de participatiesamenleving’.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij en zich in wil zetten voor toekomstbestendige ouderen en ouderenzorg in Brabant, met als doel met elkaar na te denken en te praten over wat de veranderende maatschappij voor ouderen en chronisch zieken betekent. En andersom, wat ouderen betekenen voor onze huidige samenleving en welke cruciale rol zij daarin spelen.

Programma
Diverse toonaangevende sprekers zullen hun visie geven op de ontwikkelingen in de ouderenzorg en ingaan op het maatschappelijk rendement en de economische meerwaarde van senioren in de huidige participatiesamenleving. Tijdens deze bijeenkomst gaan we hierover met elkaar in gesprek. Kijk voor hier voor het Programma VBOB Themadag 2014 van de bijeenkomst.
Het voorzitterschap van deze Themadag is in handen van Harrie Dirkx, oud-voorzitter VBOB, thans voorzitter KBO Etten-Leur Centrum-Zuid.

Wanneer en waar?
De Themadag wordt gehouden op 13 oktober 2014 van 10.00 tot 16.00 uur in Theater de Schalm, Meiveld 3, 5501 KA Veldhoven.

Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via het online registratieformulier op http://www.vbob.nl/projecten/themadag-maandag-13-oktober-2014/ . Aanmelding geschiedt in
volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van deelname.

website: www.vbob.nl
e-mail: info@vbob.nl