De Kracht van Diversiteit
Header

Elke maandagochtend markt in Vitalis Berckelhof

mei 19th, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Elke maandagochtend markt in Vitalis Berckelhof)

Elke maandagochtend is er van 10 tot 11.30 uur een kleine weekmarkt in Vitalis Berckelhof aan de Generaal Cronjéstraat 3. Bloemen, sieraden en ‘hebbedingen’ zijn te koop, maar niet in de laatste plaats is de markt een gezellige ontmoetingsplek voor wijkbewoners. In het restaurant is verse koffie verkrijgbaar.

De organisatie hoopt binnenkort ook brood en kaas te kunnen aanbieden. We hebben nog enkele kramen ter beschikking  mocht u het leuk vinden om u waar te verkopen tijdens onze weekmarkt. Neem dan contact op met onderstaande telefoonummer.

Iedereen is van harte welkom.

Informatie bij Sylvia van Aggel, tel. 06 83653238.

Presentatie 14 mei onderzoeksrapport vereniging Netwerk Oudere Migranten Brabant

mei 3rd, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Presentatie 14 mei onderzoeksrapport vereniging Netwerk Oudere Migranten Brabant)

Geachte heer, mevrouw,

Het doet de vereniging NOMB genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van het onderzoeksrapport ‘Versterken positie Brabantse Allochtone Senioren Organisaties’.

Het VBOB heeft stichtingen PSOB en BOOG in 2013 de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een Netwerk van oudere migranten in Brabant.

De aanleiding voor dit onderzoek:
Ook in Noord Brabant neemt het aantal 50+ oudere migranten toe. Hun positie is nogal kwetsbaar op meerdere fronten. Toch worden ze tot nu toe nog onvoldoende bereikt door de algemene instellingen. Het Provincie bestuur heeft het VBOB opdracht gegeven om te onderzoeken of een sterk netwerk van oudere migranten in Brabant soelaas kan bieden. Het onderzoek spitste zich toe op:
– De omgevingsfactoren;
– De uitkomsten om te komen tot een sterk netwerk van oudere migranten.

De heer Fred May, coördinator bij NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) heeft het onderzoek geleid en een rapport opgesteld. Dit rapport zal op 14 mei 2014 gepresenteerd worden in Villa de Vier Jaargetijden in Tilburg van 13.30 tot 17.00 uur.

Via de link http://goo.gl/s0Jxa0 komt u op de site van NOMB en kunt u het programma bekijken voor die middag.

 

Voorlichtingsactiviteiten op 20 en 30 mei 2014 van het Vreemdelingen informatie Punt Eindhoven

april 17th, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Voorlichtingsactiviteiten op 20 en 30 mei 2014 van het Vreemdelingen informatie Punt Eindhoven)

Dinsdag 20 mei 2014 van 9.30 tot 11.00 uur.

Onderwerp: Actualiteiten over de vreemdelingenwet, inburgering en naturalisatie.

Doelgroep: professionals en vrijwilligers, stagiaires,

Plaats: wijkcentrum de Dommel, Bennekelstraat 131, Eindhoven.

Aanmelden: ja, via email: p.ploeger@lumensindebuurt.nl.

 

 

Dinsdag 20 mei 2014 van 19.30 tot 21.00 uur.

Onderwerp: informatie over gezinsvorming, verblijfsvergunningen, inburgering, naturalisatie en nog veel meer.

Doelgroep: de gewone man/vrouw,

Plaats: wijkcentrum de Dommel, Bennekelstraat 131, Eindhoven.

Aanmelden: nee, wel op tijd komen.

 

 

Dinsdag 30 september 2014, van 10.00 tot 12.30 uur.

Lezing over de medische zorg aan “illegalen” door Dr. mevr. M. van den Muijsenbergh.

Doelgroep: professionals, advocaten, huisartsen en andere medici.

Aanmelden: ja, via email: p.ploeger@lumensindebuurt.nl.

Plaats: wordt nader bekend gemaakt.

Hofjesactiviteiten in Rapenland

april 17th, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Hofjesactiviteiten in Rapenland)

Het leefbaarheidsteam van Rapenland heeft samen met Lumens in de wijk en OVAA het plan opgepakt om meer bekendheid te geven aan de activiteiten die door deze organisaties in Rapenland georganiseerd worden. Wij vinden het belangrijk om te weten welke behoeften er zijn en welke vragen er in de wijk leven.  Hier willen we graag op inspelen en organiseren daarom op vier verschillende avonden van 19.00 – 20.00 uur Hofjesactiviteiten.

Op vier woensdagen nodigen wij de wijkbewoners uit om onder het genot van een kop koffie, thee en wat lekkers kennis te komen maken met ons. Wij gaan naar hun straten  (Hofjes) om op een informele manier met elkaar in gesprek te komen.

Op woensdag  9 april werd de start gemaakt in de Vinckenbrink- en de Gregorius Coolstraat.

Op woensdag 16 april zijn we in de Nicolaas Stone- en Jan van Boonestraat.

Op woensdag 23 april zijn we in de Leenhof- en Zijlstraat.

En de laatste Hofjesactiviteit staat gepland op woensdag 7 mei in de Blommendael- en de Pisanostraat.

Woont u daar in de buurt, dan bent u van harte welkom! De koffie staat klaar!

Melden van discriminatie

april 14th, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Melden van discriminatie)

Antidiscriminatiebureaus zetten zich in voor een samenleving die iedereen gelijke kansen biedt. Door het delen van kennis en het aangaan van samenwerkingsverbanden gaan ze de strijd aan tegen discriminatie.
Kernwaarden hierbij zijn deskundigheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid.
Samen maken wij het verschil.
De antidiscriminatiebureaus in Nederland hebben als basistaak het bijstaan van burgers bij discriminatie gerelateerde klachten en het registreren van deze klachten. Daarnaast voeren zij ook preventie- en voorlichtingsactiviteiten uit.

Naast het melden van klachten middels deze app, kunnen gevallen van discriminatie gemeld worden op: www.discriminatie.nl of telefonisch via de Discriminatie advieslijn 0900 – 2 354 354.

Deze app wordt aangeboden door de Anti Discriminatie Bureaus in Nederland, met dank aan de Gemeente Rotterdam, die de ontwikkeling van deze app mogelijk heeft gemaakt.

Zie: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdn.nu

Latijns-Amerikaanse culinaire markt op zondag 13 april 2014

april 3rd, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Latijns-Amerikaanse culinaire markt op zondag 13 april 2014)

Latijns-Amerikaanse culinaire markt

C.L.O. 14 jaar !

Het Latijnsamerikaans Centrum voor Oriëntatie (C.L.O.) heeft de eer u uit te nodigen op zondag 13 april 2014 om haar 14-jarig bestaan te vieren. Het C.L.O. viert het volbrengen van haar doelstellingen in de voortdurende en enthousiaste zoektocht naar gelegenheden en ruimten die Nederland aan Latijnsamerikaanse migranten biedt.

Het C.L.O. staat klaar voor haar achterban om ontmoetingen en activiteiten te organiseren en creëren van netwerken.

We zijn gegroeid en zijn, dankzij de volharding de deelname van onze vrijwilligers en de steun van velen, blijven bestaan. In haar 14-jarig bestaan heeft het C.L.O. duizenden personen te gast gehad die aan een groot aantal activiteiten deelnamen. Dit ging van werkvergaderingen, bijeenkomsten, persoonlijke consulten, praatgroepen, cursussen tot recreatieve en culturele ontmoetingen en veel meer.  

De gerealiseerde inzet is een weg geweest van vreugde, inzet, vastberadenheid en gaandeweg werden nieuwe behoeften en uitdagingen ontdekt. Doelstellingen, gedachten en projecten werden bijgesteld met als enig doel: een gelukkig leven hebben in een land met mogelijkheden zoals Nederland en toch onze Latijnsamerikaanse identiteit bewaren en in onze leefomgeving tonen. 

Stap voor stap, maar ferm! 

Kom met ons onze verjaardag vieren! 

Dag:   Zondag 13 april 2014.

Tijd:    14.00-18.30 uur.

Plaats: “De Uitwijk”, Generaal Pattonlaan 124, 5623 KC Eindhoven.

Entree: € 3 

 

Bestuur van het C.L.O.

Tel.: 040-2426186

info@cloeindhoven.nl

www.cloeindhoven.nl

Kouros Eindhoven organiseert Goede Doelen Schieten: Sporten doen we samen!

april 3rd, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Kouros Eindhoven organiseert Goede Doelen Schieten: Sporten doen we samen!)

PERSBERICHT

Kouros Eindhoven organiseert Goede Doelen Schieten: Sporten doen we samen! 

In de aanloop naar Roze Zaterdag in Eindhoven organiseren de dames van Kouros Zaalvoetbal het Goede Doelenschieten. In april, mei en juni zoeken we drie keer een prominente plaats op in Eindhoven. Hier zetten we ons doel op en iedereen is welkom om te proberen de bal door één van de gaten te schieten.

Het doel van Goede Doelenschieten is tweeledig: Ten eerste willen de Roze Zaterdag op 5 juli promoten, op die dag gaan we voetballen bij de Catharina-kerk. Ons andere doel is om de homo-emancipatie in de wereld in kaart te brengen.

Bij het Goede Doelenschieten gaat het erom dat de deelnemer met drie schoten zo veel mogelijk punten haalt. Voor het deelnemen vragen we een kleine bijdrage. Het opgehaalde geld schenken we aan het Pride Fonds van Amnesty International.

Het schieten biedt een sportieve uitdaging en voor diegene met de meeste punten ligt een leuke prijs klaar: wedstrijdkaarten ter beschikking gesteld door PSV.

We kijken uit naar drie leuke middagen met alleen maar winnaars.

 

De data en locaties in Eindhoven zijn:

12 april: Catharina Plein 12.00-16.00 uur

17 mei: 18 Septemberplein 12.00-16.00 uur

14 juni: Winkelcentrum Woensel 12.00-16.00 uur

 

Meer informatie: www.kouroseindhoven.nl

 

Gay Sportclub Kouros is een sportclub voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen. Sport en spel in een ontspannen sfeer!

 

OVAA gecertificeerd bij Ministerie Buitenlandse Zaken Turkije

maart 10th, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor OVAA gecertificeerd bij Ministerie Buitenlandse Zaken Turkije)

OVAA was uitgenodigd voor deelname aan een landelijk studieweekend in Amsterdam op 1 en 2 maart 2014 onder de naam Imece (vertaling Imece: elkaar helpen en ondersteunen). Dit studieweekend was georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Europese Fondsen, ter ondersteuning van zelforganisaties die bijdragen leveren aan integratieprocessen van de doelgroepen in Nederland. Vanuit OVAA heeft Emin Üstüner deelgenomen en ook vanuit expertise van OVAA een belangrijke bijdrage geleverd. Deze twee dagen waren heel leerzaam en de vertegenwoordigers van de stichtingen en instellingen kregen uitgebreid informatie over fondsen zowel in Turkije als in Europa waar deze instellingen een beroep op kunnen doen. Namens OVAA heeft Emin Üstüner een certificaat uit handen van de generaal consul ontvangen. OVAA zal in de loop van de tijd informatie en kennis delen met de zelforganisaties in Noord-Brabant met als doel actieve deelname van de doelgroepen te intensiveren voor het verbeteren van hun positie in Nederland. OVAA is nu bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Imece, in Turkije bekend als gecertificeerde stichting.

Foto Emin 2014

Zuinig op zorg, help de wethouder aan ideeen

februari 20th, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Zuinig op zorg, help de wethouder aan ideeen)

De gemeente Eindhoven heeft op initiatief van wethouder Scholten het platform Zuinig op zorg opgezet. Zij gaan in Eindhoven ideeen verzamelen over verbeteringen in zorg en welzijn en dan vooral ideeen die geld opleveren.

Hebt u een idee dat u aan de wethouder wilt voorleggen, zie dan deze folder: Zuinig op Zorg – Heb jij ideeën

Armoede bijeenkomst 28 februari 2014 bij stichting New Beginning

februari 20th, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Armoede bijeenkomst 28 februari 2014 bij stichting New Beginning)

Stichting New Beginning is een stichting die iedereen die het moeilijk heeft een tweede kans biedt.

Daarom hebben wij  op vrijdag 28 februari 2014 van 14.00 uur-16.00 uur een voorlichting bijeenkomst over ARMOEDE maatregelen met twee ambtenaren en wethouder Lenie Scholten. Deze bijeenkomst wordt gehouden aan de Thorvaldsenlaan 6 in Eindhoven

Zij gaat u vertellen hoe je extra hulp kunt krijgen in deze moeilijke tijd. Tijdens de bijeenkomst heeft u de gelegenheid  om vragen stellen.

Kom met zn allen om erachter te komen hoe wij die armoede kunnen bestrijden en ook om onze vragen bekend te maken aan de wethouder.

Mocht u meer toelichting willen hebben dan kunt u een mail sturen of bellen.

 

Vriendelijke groet,

Bestuur Stichting New Beginning

Stichting New Beginning    Thorvaldsenlaan 6    5623 BN Eindhoven 040-2826310        06-16433741

Banknr: RABO 167793152   info@stichtingnewbeginning.org