De Kracht van Diversiteit
Header

Voel jij je Marokkaans of Nederlands?

augustus 21st, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Voel jij je Marokkaans of Nederlands?)

Modern teen girls reading outside

Jongeren met een migratieachtergrond die in Nederland zijn geboren, hebben te maken met verschillende werelden. Welke invloed heeft dit op hun identiteitsbeleving? En hoe ga je hier al professional mee om?

KIS onderzocht hoe jongeren met een migratieachtergrond hun identiteit beleven. Op welke manier voelen deze jongeren zich verbonden met de Nederlandse samenleving, het land van herkomst en verschillende sociale groepen?

Ga naar het rapport
Bron:  Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) 

Inschrijving Burendag 28 september geopend

augustus 12th, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Inschrijving Burendag 28 september geopend)
190703 Hoe vier je burendag
Burendag wordt ieder jaar door Douwe Egberts en het Oranje Fonds georganiseerd om contact tussen buurtgenoten te bevorderen. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Zo kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.Extra ondersteuning
Dit jaar bieden Douwe Egberts en het Oranje Fonds een aantal buurten in het land een extra steuntje in de rug. Het gaat om buurten in Utrecht, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Noord-Brabant. Door bewoners te helpen bij het organiseren van Burendag willen de organisatoren drempels wegnemen. Het is de bedoeling dat deze aanpak in de komende jaren kan worden opgeschaald.

190703 Oranjefonds - burendag‘Iedereen kan meedoen’
Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “We willen iedere inwoner van ons land van harte uitnodigen om mee te doen met Burendag. Meedoen is heel gemakkelijk en kan al door een koffiemoment te organiseren voor mensen uit de buurt. Daar is niet meer voor nodig dan wat tafels, stoelen, koffie en misschien wat lekkers. Maar groots uitpakken kan natuurlijk ook. Met je buren in contact komen kan heel simpel zijn en het kan enorme meerwaarde bieden.”

Allochtone Nederlanders: oproep om bloed te doneren

augustus 12th, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Allochtone Nederlanders: oproep om bloed te doneren)
190802 Sanquin_campagne_posters
Bloedbank Sanquin doet een oproep aan alle inwoners met Turkse, Marokkaanse of Surinaamse wortels om bloed te geven. 

Wereldwijd zijn er zo’n 350 bloedgroepen, en niet vier zoals vaak wordt gedacht. De belangrijkste bloedgroepen zijn de bekendste: A, B, AB en O. Maar daarnaast zijn er nog vele andere. Dus het cliché dat we allemaal hetzelfde bloed hebben, klopt niet. Mensen die regelmatig bloedtransfusies nodig hebben daar veel last van.

Van burgerarrest tot #boerkabuddies: de gevolgen van het boerkaverbod

augustus 7th, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Van burgerarrest tot #boerkabuddies: de gevolgen van het boerkaverbod)
1908-7 Gevolgen boerkaverbodDe wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, ook wel het boerkaverbod genoemd, is op 1 augustus ingegaan. Enkele dagen later hebben medewerkers van een speeltuin in Nijmegen een nikabdragende vrouw ten onrechte verzocht om de speeltuin te verlaten.
Nadat aan de vrouw werd gevraagd of zij haar gezichtsbedekkende kleding wilde verwijderen of anders het terrein te verlaten, bleek bij tussenkomst van de politie dat dit niet had gemogen. Het boerkaverbod geldt namelijk niet in de speeltuin. Kunnen we meer van dit soort misverstanden verwachten? En wat zullen verder de gevolgen van deze wet zijn?

Boerkaverbod moet gehandhaafd worden

augustus 1st, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Boerkaverbod moet gehandhaafd worden)
190801 Boerka verbodenKamerleden van de PVV, VVD en CDA vinden dat het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding moet worden gehandhaafd.
Na jarenlang discussie over het ‘boerkaverbod’ (waaronder bivakmutsen en boerka’s) in overheidsgebouwen, het openbaar vervoer, het onderwijs en de zorg is het verbod vandaag van kracht geworden. Er moet ook tot actie worden overgegaan als hier geen gevolg aan wordt gegeven.
Lees verder …

Politie opent onafhankelijk meldpunt voor discriminatie door collega’s

Syriërs grootste groep asielaanvragen in 2018

augustus 1st, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Syriërs grootste groep asielaanvragen in 2018)
19729 Syriers grootste groep asielaanvragen 2018Het aantal vluchtelingen dat asiel heeft aangevraagd in Nederland in 2018 is tot 20.353 gestegen. In 2017 zijn dat er 14.716. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Syrië (2.956 personen), gevolgd door Iran (1.869) en Turkije (1.301).
Zo meldt VluchtelingenWerk Nederland in haar nieuwe jaarlijks publicatie: “Vluchtelingen in getallen 2019”. De informatie in dit publicatie komt van de IND, COA en enkele internationale humanitaire organisaties.
De grootste leeftijdsgroep die asiel aanvroeg, was tussen de 18 en 34 jaar. Het aandeel mannen onder hen was aanzienlijk hoger dan dat van vrouwen, met name onder de Syriërs. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft 64,8% van deze verzoeken afgewezen.
Het aantal minderjarige vluchtelingen dat in 2018 asiel heeft aangevraagd in Nederland, is ook gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar: 1.225 minderjarige vluchtelingen. De meesten uit Syrië, Eritrea en Afghanistan, maar dit aantal is nog steeds lager dan het enorme aantal dat in 2015 werd bereikt.
Het aantal vluchtelingen dat via het hervestigingsbeleid naar Nederland is gekomen, is in 2018 gedaald en bedroeg niet meer dan 1.225 vluchtelingen, waaronder 815 Syriërs.

Programma S-Plaza augustus 2019

augustus 1st, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Programma S-Plaza augustus 2019)

160609 S-Plaza logoOnderstaand een overzicht van het diverse aanbod in S-Plaza in de maand augustus:

Programma S-Plaza augustus 2019

 

De komst van de moskee

augustus 1st, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor De komst van de moskee)
190716 Komst moskeeTegenwoordig zijn er meer dan 450 moskeeën in Nederland maar dat was vijftig jaar geleden heel anders. Toen de eerste gastarbeiders in de jaren zestig naar Nederland kwamen waren er geen gebedshuizen voor hen. In deze aflevering zie je hoe dat snel veranderde en hoe de moskee een plek veroverde in de Nederlandse maatschappij.

Welke rol speelt de Nederlandse taal bij onze identiteit?

juli 21st, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Welke rol speelt de Nederlandse taal bij onze identiteit?)
190720 Nederlandse Identiteit

Nederlanders houden van hun taal. Het levenslied trekt volle zalen en pleinen, Nederlandse schrijvers zijn geliefd. Het is dus opvallend dat Nederlanders tegelijkertijd zo nonchalant met hun taal omspringen. Op universiteiten wordt meer en meer Engels gesproken. Bij gebrek aan belangstelling heeft de Vrije Universiteit in Amsterdam de studie Nederlands zelfs opgeheven . Intussen raakt een nieuw soort Nederlands in zwang, met invloeden vanuit het Arabisch, Turks, Antilliaans en Surinaams.  

Deze straattaal klinkt allang niet meer alleen in de hiphop-muziek, maar wordt door jongeren in het hele land gesproken. Tot in Wassenaar aan toe, zoals je in onze reportage kunt zien. Deze woensdag presenteert het Sociaal Cultureel Planbureau een groot onderzoek naar de Nederlandse identiteit. In de aanloop daarnaar is in Nieuwsuur een drieluik te zien over ditzelfde thema. Dit is aflevering 1 over de Nederlandse taal. Dit is een reportage van: Jan Eikelboom en Frederica van Mastrigt.

Logeren om de taal te leren

juli 20th, 2019 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Logeren om de taal te leren)
190720 Logeren om de taal te lerenAls statushouders logeren bij gastgezinnen, helpt dat bij de integratie? Dat was een van de vragen over een project van het COA om statushouders, die nog in een AZC verblijven, de kans te geven om tijdelijk te gaan logeren bij familie, vrienden of een gastgezin. Dit is mogelijk totdat een woning in de toegewezen gemeente beschikbaar is.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar deze ‘COA logeerregeling’. En wat blijkt: “We concluderen dat de logeerregeling bijdraagt aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Hierdoor gaat minder kostbare tijd verloren.”