De Kracht van Diversiteit
Header

Conferentie Kinderen, Armoede en Gezondheid 21 november

november 11th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Conferentie Kinderen, Armoede en Gezondheid 21 november)

conferentie Kinderen, Armoede en GezondheidDit jaar wordt de Internationale dag Rechten van het Kind, 25 jaar oud.Tijdens de conferentie op 21 november staan we stil bij de huidige situatie van kinderen:
Hoe arm zijn de kinderen in Nederland? Wat zijn de effecten hiervan op hun gezondheid en de toekomst van de samenleving?

Hoe slim willen we ons inzetten voor een beter leven voor onze kinderen ?

Na de interessante inleidingen, gaan de deskundigen en betrokken partijen in dialoog. Ook is er gelegenheid voor het publiek vragen te stellen en mee te discusiëren.

Wanneer en hoe laat?
Vrijdag 21 november 2014
14:00-17:30 uur
De Oude Rechtbank (Stratumseind 32), Eindhoven

Informatie en aanmelding
Tel.: 06 41120 668 / Email: stichting.sgv@gmail.com

Programma

Dagvoorzitter: Amine Delkhoshnavaz

13:30    Inloop met koffie / thee
14:00    Opening door  Amine Delkhoshnavaz, De dagvoorzitter
14:05    Inleiding door Firouzeh Hamidian Rad, voorzitter Stichting SGV
14:15    “25 jaar kinderrechten verdrag” Presentatie door Sophie Conin, Unicef vrijwilligster lezinggroep
14:30    “Oorlogskinderen” presentatie door Nelleke van Haperen, voorlichter voor  War Child
14:45    Presentatie door Glenn van Lierop, Jeugdarts bij GGD Brabant ZuidOost
15:00   “Het effect van armoede op de hersenontwikkeling van (jonge) kinderen”, presentatie door Marom Ayoubi, Onderwijspsycholoog
15:15    “Kinderen zijn ons échte kapitaal: investeren, innoveren en verbinden” presentatie door Bart Looman, programmamanager Jeugd bij Pharos
15:30    “Hoe kan de stem van kinderen (die in armoede leven) ook gehoord worden?”, presentatie door Janny Hoeflak, vice voorzitter van de Landelijke Clientenraad

15:45        Pauze

16:05        Rondtafelgesprek met:
1-    Glenn van Lierop, jeugdarts
2-    Marom Ayoubi, onderwijspsycholoog
3-    Bart Looman, programmamanager Jeugd
4-    Janny Hoeflak, vice voorzitter Landelijke Clientenraad
5-    Sjef wolfs, stichting Leergeld Eindhoven

17:15        Zangers uit het “Eindhovens Jeugdkoor” treden op
17:25         Afsluiting
17:30        Napraten

Dit initiatief is ondersteund door:
Amnesty Eindhoven         Provinciale Vrouwenraad N.B.     Hoogstraat gemeenschap
EAPN-NL              Feniks Tilburg                Stichting Shakti
Unicef Eindhoven         Roshan Vrouwenvereniging           Stichting Kumasi
Vredesburo         Afghaanse Vrouwenvereniging Hambastegi     Stichting Welzijnszorg Eindhoven

Lezing Jihad en Internet

november 10th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Lezing Jihad en Internet)

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) en OVAA-Eindhoven.

Er was de laatste weken geen ontkomen aan: Islamitische Staat (IS) was alom tegenwoordig op en in de media. Eerst de onweerstaanbare opmars in Irak en Syrië, met als slachtoffers Jezidi’s en Koerden, daarna de slag om Kobani en vervolgens de grote de toestroom van Jihad-vrijwilligers.
In totaal zouden minstens 10.000 buitenlandse strijders zich in Syrië en Irak bij IS hebben gemeld. Het merendeel daarvan komt uit de Arabische wereld. Uit Europa zouden 3000 vrijwilligers zijn vertrokken, waarvan ongeveer 300 uit Nederland.
Volgens veel deskundigen zou bij deze rekrutering het internet en belangrijke rol spelen. De propaganda varieert van oproepen door geestelijken om zich bij IS aan te sluiten, beelden van stoere krijgers tot romantische filmpjes over een vreedzaam leven in IS.
Andere jihad-watchers denken echter dat de invloed van internet beperkt is. Van veel grotere betekenis zouden vrienden en bekenden zijn die sympathie hebben voor het nieuwe kalifaat.

Vanavond zullen twee deskundigen hun mening over dit onderwerp geven, Claudia Lemos de Carvalho, MA en dr. Mohamed Ajouaou.

N.B. De aanwezigheid van dr. Ajouaou is niet zeker, de lezing gaat echter in elk geval door.

Claudia Lemos de CarvalhoClaudia Lemos de Carvalho studeerde in 2003 summa cum laude af als Master op het gebied van de Internationale Betrekkingen. Haar scriptie met als onderwerp het Israelisch-Palestijnse conflict, werd later als boek uitgeggeven.
In 2005 beëindigde ze met succes de Leergang Nationale Defensie op voorspraak van het ministerie van defensie van Portugal. In hetzelfde jaar was ze co-auteur van het boek ‘Islam in Europa’, waarin zij kenmerken van de islamitische gemeenschappen in de Scandinavische landen bestudeerde.
Sindsdien is zij veel gevraagd als keynote spreker of panellid tijdens internationale en nationale congressen over de Islam. Haar interesse ligt speciaal op de Islam, rituelen, godsdienstig geweld, Jihad en terrorisme.

Dr. Mohamed AjouaouDr. Mohamed Ajouaou (1968) is Nederlandse burger van Marokkaanse afkomst. Zijn vader werkte van 1965 tot 1990 als gastarbeider in Nederland, toen hij in Marokko werd geboren. Hijzelf is in 1991 naar Nederland gekomen. Na studies aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht, promoveerde hij in 2010 aan de Universiteit van Tilburg,  Sinds 2007 is hij verbonden aan de vrije Universiteit, als sectieleider en universitair docent. Tevens is hij werkzaam bij het ministerie van veiligheid en Justitie, in het management team van de Dienst Geestelijke Verzorging, Hoofd Islamitische geestelijke verzorging. Dr. Ajouaou is vader van drie kinderen.

Deze lezing is zowel toegankelijk voor leden als voor niet-leden. De toegang is gratis.

Hier aanmelden tot dinsdag 11 november, 15.00 uur
Aanvang 20.00 uur

N.B.: Denk aan de drukte in verband met ‘Glow’.
De Parklaan in de buurt van het AG is deel van de Glow-route en de parkeerterrein van het AG is alleen via de Tongelresestraat te bereiken, terwijl dat van Van Lanschot onbereikbaar zal zijn.

Symposium 1-12: Vredesmissies van de Verenigde Naties: ingrijpen of afzijdig blijven?

november 5th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Symposium 1-12: Vredesmissies van de Verenigde Naties: ingrijpen of afzijdig blijven?)

Symposium van Stichting Vredescentrum met medewerking van Bram van Ojik en Neri Sybesma-Knol.
Op Maandag, 1 december 2014, 19.30 uur in zaal 2, auditorium, Technische Universiteit Eindhoven. (zaal open vanaf 19.00 uur) zal het Eindhovense Vredescentrum een avond houden waarbij centraal zal staan of, wanneer en hoe de internationale gemeenschap moet reageren op conflicten die ontstaan in de wereld. Bij vredesmissies gaat het om handhaving of afdwinging van Vrede. Afdwinging gaat met geweld gepaard. Is dit aanvaardbaar, en zo ja, onder welke voorwaarden?

Zijn militaire vredesacties alleen toelaatbaar, indien ze gebaseerd zijn op besluiten van de VN Veiligheidsraad? Of kunnen en mogen organisaties als de NAVO, de Europese Unie etc.
vredesmissies zelfstandig beginnen? Hoe kan worden uitgesloten dat een vredesmissie (mede) voortkomt uit nationale belangen en ontaardt in een oorlog?

Door de situatie in Syrië en de Oekraïne zijn deze vragen ook weer bovenaan de de internationale agenda komen te staan en vormen zij de aanleiding tot debat tussen landen die zeer verschillend
denken over dit instrument van de VN. Talloze veto’s in de veiligheidsraad zijn hiervan het gevolg.
Daarnaast ervaren veel burgers de wereld als bedreigend en kijken ze naar de VN, Europese Unie en grote staten voor oplossingen. Velen voelen zich machteloos en vragen zich af “hoe het verder
moet”.

Voor deze bijeenkomst zijn twee deskundigen uitgenodigd met een grote ervaring op het gebied van internationale ontwikkelingen. Neri Sybesma Knol (hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel)
was directeur van het “Centrum voor de Studie van het Recht van de Verenigde Naties” van VUB.
Van 1982 -1986 en van 1993 – 1997 was zij Voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties de VVN. Zij zal ingaan op hoe de VN deze zaken geregeld en vastgelegd heeft en wat er in de loop
van de tijd veranderd is in de opvattingen hierover.
Als tweede spreker zal Bram van Ojik ( fractieleider van Groen Links in de 2e kamer) optreden. Hij heeft diverse functies bekleed in organisaties die zich bezighouden met internationale
ontwikkelingen. Zijn verhaal zal gaan over de bescherming van burgers en het belang van de rol van diplomatie en ontwikkelingssamenwerking om te komen tot een duurzame vrede. De inleiders
zullen met het publiek in gesprek gaan en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
De avond wordt afgesloten met een informeel gedeelte waarbij men verder, ook met de inleiders, van gedachten kan wisselen.

Voor informatie over deze avond: Piet Schram, p.p.j.m.schram@tue.nl; of via het Vredesburo: 040-2444707 / info@vredesburo.nl

141201 Bram van OjikBram van Ojik is in 1954 geboren. Na het diploma Gymnasium β behaald te hebben, studeerde hij economie aan de VU Amsterdam (1972-1980). Hij specialiseerde zich in ontwikkelingseconomie. Hij
was lid van de PPR (1973-1990) en sinds 1990 is hij lid van GroenLinks. Van 1990 tot 2012 was hij achtereenvolgens medewerker van NOVIB, lid Tweede Kamerfractie GroenLinks,
adviseur in zake internationale betrekkingen, voorzitter Milieudefensie, directeur voorlichting Ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassadeur in Benin, directeur Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking Beleidsevaluatie (IOB) en directeur Sociale Ontwikkeling, Ministerie van Buitenlandse zaken. Vanaf 2012
is hij fractievoorzitter GroenLinks in de Tweede Kamer.

mw Neri Sybesma-KnolMevrouw Neri Sybesma-Knol is geboren in Helmond, na Gymnasium β in Eindhoven, rechtenstudies UvA en Vrije Universiteit Brussel, promotie Universiteit Leiden met een proefschrift over “The status of observers in the United Nations” en een loopbaan bij onder meer het Centrum voor de studie van het recht van de Verenigde Naties, werd zij in 1997 hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderwijsopdracht betrof onder meer Het Recht van de Internationale Organisaties, de Organisaties van het VN-systeem en de Internationale Bescherming van de rechten van de Mens. Zij was Directeur van het “Centrum voor de Studie van het Recht van de Verenigde Naties” van VUB. Van 1982 -1986 en van 1993 – 1997 was zij Voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties, VVN.
Zij doceerde en publiceert over de instellingen en de agenda van de Verenigde Naties in brede zin, over Rechten van de Mens, de Palestijnse kwestie, de Veiligheidsraad en Peacekeeping. Ook over Regionale Organisaties zoals de EU, NAVO, de Raad van Europa…Zij doceerde Lucht- en Ruimterecht in de Faculteit Rechten van de VUB, en in de Faculteiten
Toegepaste Wetenschappen van de VUB, de UGent en de KULeuven.

Dringende aandacht voor de Menselijke Waardigheid

november 4th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Dringende aandacht voor de Menselijke Waardigheid)

maand van de menselijke waardigheidOp initiatief van de stichting SGV wordt in de maand 20 november t/m 20 december aandacht gevraagd voor de menselijke waardigheid. Deze wordt geschonden en wij willen niet langer wachten zonder hiertegen in actie te komen.

Mensen worden massaal werkloos. Armoede en sociale uitsluiting nemen continu fors toe. Vrouwen worden het méést geraakt door armoede en in het bijzonder alleenstaande moeders zijn, met hun kinderen, daarvan de dupe. Extreem toenemend geweld en oorlog raken ook het méést de onderkant van de samenleving. Kort gezegd:
de sociale tsunami is begonnen. De gezondheid en de toekomst van onze samenleving lopen een erg hoog risico.
Wij willen de maand van de Menselijke Waardigheid (20 nov. t/m 20 dec.) instellen om hiervoor aandacht te vragen.

In deze maand worden diverse activiteiten rondom de volgende themas gehouden

20 nov.           Internationale dag Rechten van het kind (ingesteld in 1989)
25 nov.           Internationale dag uitbanning van geweld tegen vrouwen (ingesteld in 1999)
25 nov.-2 dec.    Week van Armoede
1 dec.            Wereldaidsdag
2 dec.            Internationale dag afschaffing van Slavernij
10 dec.           Internationale dag van de Mensenrechten  (ingesteld in 1948)
20 dec.           De dag van Internationale menselijke solidariteit (ingesteld i.v.m. de Millenium doelen tot 2015)

  • Hoe kijken we naar de waardigheid van de mens en wat betekent dat voor ons?
  • Hoe kunnen wij hiervoor staan? En wat doen we eigenlijk hiervoor?

Kom in actie voor Menselijke Waardigheid en tegen armoede!
Doe mee aan de maand van de Menselijke Waardigheid!

logo SGVDit initiatief van stichting SGV is ondersteund door:
EAPN-NL           Amnesty-Eindhoven             Vredesburo          Feniks Tilburg

Samen in dialoog!

november 3rd, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Samen in dialoog!)

Dag van de dialoogOp 7 november voeren Eindhovenaren, samen met elkaar een dialoog op een persoonlijke, openhartige en positieve wijze in een gezellige sfeer.

Op verschillende locaties in de stad kun je aanschuiven aan zogenaamde Dialoogtafels. Ze staan op verrassende locaties waar je normaal nooit zou komen, bij organisaties of bij mensen thuis. Maar het mooiste is dat je er stadsgenoten tegenkomt die je van tevoren niet kende. Kennismaken, ervaringen delen, dromen en doen. Dat zijn de vier stappen van de dialoog-methodiek.

Dialooggesprekken dragen bij aan respect voor de eigenheid van een ander. Tijdens de Dialoog ontdek je dat je meer gemeen hebt met elkaar dan je zou verwachten!
Vaak ontstaan er mooie initiatieven aan tafel. Ervaar het en doe mee!

De Dialoog gesprekken worden geleid door een getrainde gespreksbegeleider van Eindhoven in Dialoog. Aan een Dialoogtafel zitten maximaal 8 deelnemers (inclusief de gespreksbegeleider en de gastheer/vrouw). Dialogen vinden plaats in de ochtend, middag of avond en duren ca. 2.5 uur. Deelname is gratis. Kies een tafel en meld je aan!

Je kunt op verschillende manieren meedoen: je doet mee aan een Dialoog, je biedt een locatie aan, volgt de training voor gespreksbegeleiders of je werkt mee als vrijwilliger. Kijk bij ‘meedoen‘ op de website http://www.eindhovenindialoog.nl/

Ook in De Raap in Woensel staat een dialoog tafel.

Kom naar de pittige Koffieemeeting

november 3rd, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Kom naar de pittige Koffieemeeting)

141103 OVO pittige KoffiemeetingOp maandag 10 november a.s. vindt  in het kader van het project Zilveren Kracht alweer de derde koffiemeeting plaats in Tongelre. Na de twee succesvollge avonden in De Toeloop in Doornakkers en in De Ronde in Lakerlopen nu in basisschool De Boog in Oud-Tongelre.

Vitaal ouder worden, er niet alleen voor staan, samendoen.

Samen in de buurt – ieder met zijn eigen mogelijkheden – elkaar ontmoeten – het met elkaar gezellig hebben.

Dat vraagt om verbinding!

Tijdens deze bijeenkomst kunt u (weer) ervaren hoe het is om samen iets te doen.

Dat betekent dat u weet wat u wilt en kunt. Wat u nodig heeft en wat u te bieden heeft.

Dus gewoon een ouderwets gezellige avond waar je nog wat van opsteekt ook.

Er is ruimte voor 100 mensen. Om 19.15 uur gaan we beginnen en om 22.00 uur besluiten we de avond met een nazit.


Hoe laat en waar?
om 19.00 uur in basisschool De Boog, Koudenhovenseweg Zuid 202 in Eindhoven

Informatie
Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven (OVO)

info@ovoeindhoven.nl

www.ovoeindhoven.nl

 

Hij is een zij

oktober 30th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Hij is een zij)

KRO programma Hij is een zijBegin dit jaar volgde Arie Boomsma in het KRO programma ‘Hij is een zij’ transgender jongeren. Helaas rust er binnen veel kringen nog een taboe op dit onderwerp.
Door jongeren een langere tijd te volgen en openlijk te praten over transgender-zijn wil de KRO een bescheiden bijdrage leveren aan meer zichtbaarheid wat hopelijk ook leidt tot meer acceptatie en respect.

Op de eerste serie zijn veel goede reacties binnengekomen en daarom wil SkyhighTV graag een vervolg aan het programma geven. Dat betekent dat zij voor het tweede seizoen op zoek zijn naar jongeren die zouden willen meewerken. Jongeren die willen vertellen hoe het is om transgender te zijn, hoe de omgeving reageert op hun coming-out en hoe zij hun leven opnieuw invullen na de geslachtsverandering.

Heb je interesse of wil je meer weten over het vervolgprogramma, mail met Esther Prins van SkyHighTV.
esther.prins@skyhightv.nl

Buurtdag in Tongelre druk bezocht

oktober 30th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Buurtdag in Tongelre druk bezocht)

Prachtig weer en leuke standjes met allerlei spulletjes en lekkernijen. Twee vrijwilligers van OVAA waren van de partij. Bezoekers konden bij hen genieten van een heerlijke zelfgemaakte Turkse pizza.
Ook werd door vele bezoekers de prijsvraag uitgeschreven door OVAA enthousiast ingevuld. Hiermee was een cadeaubon te winnen.

  Buurtdag Tongelrevrijwilligers OVAA

 

 

 

 

 

OVAA partner in Meedoen in de wijken

oktober 9th, 2014 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor OVAA partner in Meedoen in de wijken)

141009 Meedoen in de wijkenMet het project Taal = Meedoen bieden Humanitas, Het Rode Kruis Eindhoven e.o. en de Stichting OVAA een helpende hand. Vrijwillige taalcoaches begeleiden deelnemers in Eindhoven naar zelfredzaamheid en participatie.

Ze helpen hen bij het leren van de Nederlandse taal en ze maken hen wegwijs in onze samenleving. In een vervolgtraject is er begeleiding bij het zoeken naar vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats, wijkactiviteiten, een opleiding of een baan. Daarmee haakt het project aan bij WijEindhoven, een initiatief van de gemeente Eindhoven, dat hulp, zorg, dienstverlening en activiteiten op wijkniveau wil vormgeven onder het motto Meedoen in de wijken.

Taal = meedoen/Meedoen in de wijken wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Eindhoven.

Studio 040 maakte in de rubriek Mensenwerk afl. 51 een filmpje over het project ‘Meedoen in de wijken’ 

 

Liever Thuis! beurs in Eindhoven, 27 t/m 29 november 2014

oktober 8th, 2014 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Liever Thuis! beurs in Eindhoven, 27 t/m 29 november 2014)

EERSTE LIEVER THUIS! BEURS MAAKT OUDEREN WEGWIJS141009 Liever thuis beurs

Van 27 t/m 29 november vindt in het Beursgebouw in Eindhoven de liever thuis! beurs plaats. Op de beurs vinden ouderen en professionals alle antwoorden, mogelijkheden en oplossingen die veilig én comfortabel ouder worden in eigen huis mogelijk maken.

Door verschillende stands op het gebied van o.a. woningaanpassingen, financieel advies, de nieuwste elektronica, mobiliteit,  communicatiesystemen en hulp in huis krijgen ouderen meer inzicht en gevoel bij wat er speelt en op welke manier ouderen comfortabel en veilig thuis kunnen (blijven) wonen.

“Er komen niet alleen meer ouderen bij, we worden ook steeds ouder. Ouderen van nu zijn fitter en willen langer op een actieve, kwalitatieve manier van het leven genieten,” zegt Michiel Bos, initiatiefnemer van liever thuis!. “Er zijn ontelbaar veel oplossingen, mogelijkheden en initiatieven die dit mogelijk maken. Wij vinden dat al deze informatie helder en overzichtelijk moet worden aangeboden bij de doelgroep. Zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken voor nu of voor in de toekomst. Dat is de gedachte achter liever thuis!”

Beurs info

Wanneer                    donderdag 27 t/m zaterdag 29 november
Waar                            Beursgebouw Eindhoven
Openingstijden       dagelijks van geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur

Kijk voor meer informatie op: www.lieverthuisbeurs.info

Of klik hier om direct uw gratis kaartje aan te vragen: www.lieverthuisbeurs.info/gratis-toegangskaart/
Adres en route

Beursgebouw Eindhoven
Lardinoisstraat 8
5611 ZZ Eindhoven

Bereikbaarheid
Het Beursgebouw is zowel met openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar.