De Kracht van Diversiteit
Header

Beatrix is een allochtone bijstandsmoeder

januari 27th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Beatrix is een allochtone bijstandsmoeder)

160127 Zihni ÖzdilZihni Özdil is historicus en columnist voor NRC Handelsblad. Aan de Erasmus Universiteit doceert hij over wereldgeschiedenis, burgerschap en politieke economie. In zijn vorig jaar verschenen boek ‘Nederland mijn vaderland’ houdt hij een vlammend betoog voor een nieuw Nederlands nationalisme.

Na Keulen wordt ook hij enigszins anders bekeken. ,,Vroeger had ik wel eens een stoppelbaardje. Vond ik gewoon leuk. Maar ik merkte in het publieke domein, vooral als ik in mijn joggingbroek naar de sportschool ging, dat mensen dat eng vonden. Dus scheer ik me nu altijd. Ik kan dus geen hipster worden! Ik ben niet eens moslim. Deels snap ik het wel. Mensen zien de hele dag door beelden van die enge terroristen. Haatbaarden, IS, het gaat de hele dag door. Nederland is een heel erg gesegregeerd land. Ook al wonen mensen naast elkaar: ze gaan nauwelijks met elkaar om, als de ander een kleurtje heeft. Waarbij ze zich helemaal niet realiseren dat die buurvrouw met dat hoofddoekje net zo’n pesthekel aan IS heeft als zijzelf hebben. En dat de islam niet bestaat. Dat ga je pas beseffen als je echt gaat mengen. En dat gebeurt bijna niet in Nederland. Het is de angst voor het vreemde.’’

,,Die iconografische foto van dat jongetje was voor veel mensen een omslagpunt. Maar dat omslagpunt lijkt nu weer weg. Na Parijs werd de houding van veel mensen: het zijn allemaal terroristen. En na Keulen wordt er geroepen: hun komen onze vrouwen betasten. Er is nauwelijks krediet meer voor de vluchtelingen. Mensen zeggen ook steeds vaker dat ze bang zijn dat hun identiteit wordt aangetast. Maar wat is dat, die Nederlandse identiteit? Maxima zei destijds: de Nederlander bestaat niet. Ze werd behoorlijk gemangeld met die uitspraak. Maar haar volgende zin was: verscheidenheid en vermenging geven ons juist kracht. En dat is juist waar de hele Nederlandse historie op gebouwd is.

Voor gehele artikel lees verder.

Bron: De Limburger

Foto: Roger Dohmen
Zihni Özdil, met op de achtergrond de skyline van Rotterdam.

Eindhoven zoekt een burgemeester – meedenkavonden 2 en 4 februari

januari 26th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Eindhoven zoekt een burgemeester – meedenkavonden 2 en 4 februari)

160202 avond meedenken burgemeester profielDenk mee: welke eigenschappen moet een nieuwe burgemeester hebben en waar moet hij of zij zich voor inzetten?

Dit jaar neemt burgemeester Van Gijzel afscheid. Hij is dan 8 jaar burgemeester geweest. Een nieuwe burgemeester vult het ambt natuurlijk op zijn of haar eigen manier in. Maar welke eigenschappen moet een nieuwe burgemeester volgens u hebben en waar moet hij of zij zich voor inzetten?

De gemeenteraad stelt een profiel op voor een nieuwe burgemeester en wil ook graag uw mening meenemen in de uiteindelijke profielschets. Waar moet een burgemeester aan voldoen? Moet de nieuwe burgemeester de huidige lijn blijven volgen of juist een andere weg inslaan? Hebt u eigenschappen of doelen gemist? Kortom: u kunt aangeven wat voor u belangrijk is bij het opstellen van de profielschets.

Uw mening telt mee
Uw reacties, die voor 1 februari binnen moeten zijn, vormen samen met het eisen- en wensenpakket van de gemeenteraad de basis waar vanuit de uiteindelijke profielschets samengesteld wordt.
Vul de enquête in deze link op via de speciale pagina op de website van de gemeente Eindhoven.
De uitslag van de enquête wordt op 10 februari gepubliceerd, voordat ze aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De concept-profielschets wordt 23 februari in de raad vastgesteld. Een profielschets waar ook uw mening in kan zitten. Waarin u kenbaar heeft kunnen maken wat voor burgemeester Eindhoven de komende jaren nodig heeft.

Meedenk-avonden burgemeestersprofiel
Wilt u liever in gesprek om uw wensen te delen?
Dat kan op 2 februari voor inwoners en op 4 februari voor organisaties. Beide avonden beginnen om 20:15 uur in het Stadhuis. U moet zich wel aanmelden.

Aanmelden
Aanmelden kan tot maandagochtend 1 februari via telefoonnummer 040-238 2543 of mail naar
griffie@eindhoven.nl. Geef aan voor welke avond u zich aanmeldt, en als dat voor de bijeenkomst op 4 februari is, geef dan ook aan namens welke organisatie u komt.

De route naar een nieuwe burgemeester
Het vastgestelde profiel gaat naar de Brabantse Commissaris van de Koning waarna de vacature in de Staatcourant wordt gepubliceerd. Na selectie van de kandidaten door de Commissaris van de Koning
en de vertrouwenscommissie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie, bestaande uit gemeenteraadsleden en de locoburgemeester (als adviseur). Op basis van het advies van deze commissie doet de gemeenteraad een aanbeveling voor benoeming aan de Minister. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit van de nieuwe burgemeester. Een procedure die waarschijnlijk in september afgerond is.

Informatieve startbijeenkomst Mondiaal Eindhoven 31-01

januari 24th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Informatieve startbijeenkomst Mondiaal Eindhoven 31-01)

160131 Eindhoven Mondiaal
Op zondag 31 januari 2016 zal er een informatieve bijeenkomst gehouden worden met iedereen die geïnteresseerd is in ‘Eindhoven Mondiaal’ en/of op dat gebied actief is.

Dit is de start voor het nieuwe jaar. We willen elkaar beter leren kennen en kennis nemen van elkaars werk. De bijeenkomst zal in het kader staan van de nieuwe doelen van de VN en het gemeentelijk beleid.

De bijeenkomst wordt gehouden in de
Wereldwinkel, Hoogstraat 275, van 15.30 tot 18.00 uur.

Dit is de start voor het nieuwe jaar. We willen elkaar beter leren kennen en kennis nemen van elkaars werk. De bijeenkomst zal in het kader staan van de nieuwe doelen van de VN, het gemeentelijk beleid en hoe wij daar als basisbeweging vorm aan kunnen geven.

Programma

  • Maria van der Harst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zal aanwezig zijn om te praten over de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van de VN doelen en het project ‘tijdcapsule’ toelichten.
  • Joline Heusinkveld van One World zal praten over strategieën om de nieuwe doelen bij een breder publiek bekend te maken (OneWorld.nl is de grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid).
  • Studenten van het Summa college vertellen over het educatieproject over vluchtelingen dat ze aan het maken zijn in het kader van de VN doelen.

Er zullen korte presentaties zijn van:

OVAA, Cambodia-Dutch, Wereldwinkel, project Kobani, SGV, World Peace Flame.

Stefanie Vatta, de nieuwe projectleider mondiale bewustwording van gemeente Eindhoven, zal zich voorstellen.

Noteer het in ieder geval in je agenda en bepraat het in de eigen organisatie. Het moet een middag voor en door ons allen worden en er zal uiteraard ook voor de inwendige mens gezorgd worden.

De toegang is gratis.

Voor vragen/opmerkingen
organisatie startbijeenkomst mondiaal Eindhoven
p/a Vredesburo
info@vredesburo.nl
040-2444707
Grote Berg 41, 5611 KH

www.eindhoven-mondiaal.nl

 

Meer startende ondernemers uit Syrie en Irak

januari 21st, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Meer startende ondernemers uit Syrie en Irak)

160121 veel Syriers startende ondernemersHet aantal nieuwe ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond neemt toe. Ruim een vijfde van de startende zzp’ers en mkb’ers in Nederland was vorig jaar niet in dit land geboren, een fractie meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat het aantal Syrische en Iraakse starters relatief sterk is gestegen.

Een en ander blijkt uit een dinsdag gepubliceerd jaaroverzicht van de Kamer van Koophandel.

Van de bijna 23.000 vorig jaar gestarte zzp’ers die in het buitenland geboren zijn, bestaat de top drie uit Polen, Turken en Surinamers.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) telde dik 4.200 starters van elders, voornamelijk Turken, Chinezen en Marokkanen.

Het aantal Syrische ondernemers groeide in 2015 met 23 procent naar 947. Het aantal uit Irak met een vijfde tot 3.356. Irakezen en Syriërs ondernemen in Nederland vooral in de sectoren detailhandel, horeca, logistiek en zakelijke dienstverlening.

Vertalers en tolken
Verder valt op dat er relatief veel vertalers en tolken beginnen en dat Irakese en Syrische vrouwen vaak een tandartsenpraktijk starten.

De toename hangt mogelijk samen met de toestroom van vluchtelingen naar Nederland. Ook het aantal in Polen, Rusland en Brazilië geboren ondernemers liet vorig jaar een behoorlijke plus zien.

Alles bij elkaar telt Nederland tegenwoordig ruim 121.000 zzp’ers met een ander geboorteland, en bijna 47.000 buitenlandse mkb-ondernemers. Dat komt neer op ongeveer 14 procent van het totaal. Turken vormen daarbij nog altijd de grootste groep.

Bron: nu.nl

 

Lezing Peyman Jafari – Iran en het Midden-Oosten 28-01

januari 8th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Lezing Peyman Jafari – Iran en het Midden-Oosten 28-01)

160128 Jafari PeymanNGIZ -Bijeenkomst, 28 januari – 20.00 uur, Gebouw AG, Parklaan 93

Het door sji’itische geestelijken aangevoerde Iran heeft zich de laatste tijd ontwikkeld tot een regionale grootmacht. Dit is vooral ten koste gegaan van de traditioneel sterke staten Egypte en Saoedi-Arabie, beide soennitisch. De uitbreiding van de macht van Iran verloopt grotendeels langs religieuze lijnen. Het land heeft zijn positie weten op te bouwen door banden aan te gaan met sji’itsche organisaties en regiems als Hezbollah in Libanon, de regering van Assad in Syrie en de door hun geloofsgenoten gedomineerde regering van Irak. Dit laatste met dank aan de Verenigde Staten, die in 2003 in Irak de soenniet Sadam Hoessein een kopje kleiner maakten.

De groeiende macht van Iran heeft onder meer als gevolg dat een oplossing van het Syrische probleem, waarvan de consequenties in de vorm van een vluchtelingenstroom recent ook Nederland bereikten, zonder Teheran niet goed mogelijk lijkt. Peyman Jafari zal in zijn lezing de opkomst van Iran belichten. Hij zal dat doen vanuit zijn persoonlijke achtergrond en als wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam.

Peyman Jafari (Teheran 1976) vluchtte met zijn ouders in in 1989 naar Nederland. Hij promoveerde aan de Universeit Leiden en doceert aan de UvA internationale politie en het Midden-Oosten. In zijn academisch onderzoek houdt hij zich bezig met sociale bewegingen en politieke economie. Hij is de auteur van Het andere Iran: van de revolutie tot vandaag (2009) en levert regelmatig commentaar op radio en tv over de ontwikkelingen in en rond Iran.

Vooraf inschrijven op de site van het Academisch Genootschap.
Toegang € 5,00.