De Kracht van Diversiteit
Header

First step taken !

maart 31st, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor First step taken !)

De klankbordgroep Divers Eindhoven (voorlopige werknaam K.D.E.) is voor de eerste keer bijeen geweest. De Klankbordgroep bestaat uit verschillende Eindhovenaren, ieder met een enorme ervaring en expertise aan diversiteit. Samen willen wij werken aan de diverse samenleving in onze stad Eindhoven.

Er is vanuit de Klankbordgroep een enorme behoefte aan het herijken van de kijk op diversiteitsvraagstukken. De roep om vernieuwing is bij iedereen sterk aanwezig.

Dit was de aanleiding om bij elkaar te komen om in eerste instantie de knelpunten en kansen te inventariseren waaraan we de komende periode met elkaar zullen werken. Opgaves als bestuur vernieuwing en beïnvloeding zijn genoemd als toekomstige onderwerpen die nadrukkelijk uitgewerkt zullen gaan worden. Er is een commissie benoemd van vijf enthousiaste leden die de agenda en de contouren gaat bepalen voor de volgende bijeenkomst.

Op 30 maart zijn een aantal Eindhovenaren bij elkaar gekomen. Allemaal wonende, werkende en/of verbonden met Eindhoven.

De groep bestond uit Ahmet Almis, Mohamed el Haddad, Marlena Blaauw-Manuel, Ayhan Eren, Patrick van der Voort, Sami Sezin, Gerard Wijngaarde, Akeem E’lmin, Mostafa Abbou, Duran Ebren, Fatima Achhoud, Natascha Koulen, Karel M. Bevers, Leyla Kalender en Naima Dhawtal als jongste van allen.

Het was een zeer nuttige, verfrissende en vruchtbare avond. Daarnaast was het ook erg mooi om zoveel diverse Eindhovenaren, ieder met zijn/haar kwaliteiten, bijeen te zien.

160330 Klankbordgroep Divers Eindhoven

Allochtone vrouwen geven iets terug

maart 31st, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Allochtone vrouwen geven iets terug)

160331 Artikel Thuis in Woensel maart - Allochtone vrouwen geven iets terugBron: Artikel Thuis in Woensel – maart 2016

Twee en half miljoen Brabanders – deel 2 Belgische vluchtelingen

maart 29th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Twee en half miljoen Brabanders – deel 2 Belgische vluchtelingen)

160322 Brabant 2,5 miljoen inwoners-2Noord-Brabant bereikt in 2016 de grens van 2,5 miljoen inwoners. De provincie, Erfgoed Brabant en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) presenteren een interactieve tijdlijn met bijzondere gebeurtenissen rondom de Brabantse bevolking in de afgelopen eeuw.

Iedere week vindt u op onze website een kort verhaal over de bevolking in Brabant vanaf 1900. U kunt lezen hoe het was om in Brabant te wonen en welke belangrijke inwoners een bepalende rol hebben gehad.

1910-1920 Belgische vluchtelingen
1914: Brabant telt 670.000 inwoners, een aantal dat binnen een jaar bijna zou verdubbelen. En dat had alles te maken met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Nederland blijft weliswaar neutraal, maar België wordt bezet gebied. In het najaar van 1914 stromen één miljoen Belgische vluchtelingen Nederland binnen: 100.000 naar Limburg, 400.000 naar Zeeland en een half miljoen naar Brabant.
“Wat er van terecht moet komen, ik weet het niet! Duizenden, ik lieg niet, duizenden vluchtelingen van Antwerpen en omgeving komen met treinen, wagens en te voet Roosendaal binnen”, schrijft Jacobus van de Veken uit Roosendaal in oktober 1914 in zijn dagboek. Roosendaal telt 18.000 inwoners en krijgt er meer dan 60.000 uitgeputte Belgen bij. Ook Bergen op Zoom en Tilburg veranderen door de grote stroom vluchtelingen in Belgische steden. Een kilometerslange stoet van hongerige, verzwakte en paniekerige Belgen verstopte toegangswegen. “Heel Belgenland leek richting de Nederlandse grens te strompelen”, noteert een plaatselijke journalist in 1914.
De ontheemde Belgen gaan in deze Brabantse steden een belangrijk deel uitmaken van het maatschappelijk leven: want bijna iedereen neemt wel een Belg in huis. Vluchtelingen worden aanvankelijk gastvrij ontvangen en zo goed mogelijk ondergebracht. Maar met een nijpend tekort aan voedsel verandert in de loop der tijd ook de stemming. Voedsel wordt op rantsoen gezet. “Weg met de Belzen, ze vreten alles op”, is het liedje dat steeds vaker wordt gezongen.
De Rijksoverheid probeert de Belgen te concentreren in vluchtoorden zoals die in Uden. Op die plek verblijven naar schatting ruim 10.000 Belgen. Om de vluchtelingenstroom te stoppen, plaatsen Duitsers langs de Belgisch-Nederlandse grens een versperring onder hoogspanning, bijgenaamd de Dodendraad. In een tijd dat mensen hun boerderijen en huizen nog verlichten met olielampen en kaarsen, is het gevaar van 2000 Volt niet bij iedereen bekend. De schatting van het aantal slachtoffers loopt uiteen van enkele honderden tot in de duizenden. Opluchting overheerst als de oorlog in 1918 eindigt en veel Belgen terugkeren naar huis. De wereld van het Noord-Brabantse gezin wordt bij velen weer teruggebracht naar de gebruikelijke proporties: tot die van de eigen dorpsgrens.

Bron: Noord-Brabant.maps.arcgis

Oproep clientondersteuning KBO – Eindhoven

maart 29th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Oproep clientondersteuning KBO – Eindhoven)

160329 logo KBO-BrabantEr is veel veranderd in de zorg. Zorgtaken van het Rijk zijn overgeheveld naar gemeenten, zorgverzekeraars en Wet langdurig zorg. De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat burgers zelfredzaam zijn en elkaar helpen: de participatiesamenleving. Dat geldt ook voor ouderen; senioren willen dat ook.

Toch komt er soms een moment dat er een vraag is naar hulp, ondersteuning, aanpassingen in huis of aangepast vervoer. Voor informatie en advies kunt u kosteloos terecht bij de vrijwillige cliëntondersteuners van de KBO-Eindhoven.

KBO is op zoek naar cliëntondersteuners
Is dit misschien iets voor u?

Oproep clientondersteuning KBO Eindhoven

 

Fietsen geeft gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid

maart 25th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Fietsen geeft gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid)

160325 Fietsproject artikel ED

Jan van der Veen, oud bestuurder OVAA overleden

maart 23rd, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Jan van der Veen, oud bestuurder OVAA overleden)

160322 overlijdensadvertentie Jan van der Veen

Dinsdag ontvingen wij het droevige bericht dat Jan van der Veen, oud bestuurder van Stichting OVAA. Jan was vanaf de oprichting nauw betrokken bij onze stichting en wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Onze bestuurder/manager Mohamed el Haddad heeft nog een persoonlijk afscheid aan hem kunnen schrijven voordat hij overleed:

Dag Jan,

Spijtig dat ik jou en El niet meer ben komen opzoeken in Houten, de wil was er altijd.

Jan, Partir c’est mourir un peu .

Jan in jou vergeet ik niet de wil om voor de zaak te vechten, vechten voor gelijkheid en respect. Door jou heb ik leren relativeren, de zaak van veel kanten zien, en niet altijd alleen mijn kant.

Je gedachten zullen blijven leven in mijn manier van handelen. Ik zal je beloven om niet op te geven, zal doorgaan met het vrije woord te verspreiden daar waar ik kan en daar waar het nodig is.

Rust in vrede Jan en vertel ze daar waar je naartoe gaat, hoe het is om altijd positief te blijven denken en mensen altijd in hun waarde te laten. Vertel ze dat we allemaal gelijk zijn, in geboorte en in de dood.

De dood is altijd bij ons geweest, de dood  maakt een onderdeel van ons zijn. We gaan  niet dood, we gaan gewoon weg, ergens naar toe, om opnieuw te beginnen .

Dag Jan

Jan, Partir c’est mourir un peu

Lees hier bericht overlijden Jan van der Veen in ED

Twee en half miljoen Brabanders – deel 1 Boerenbevolking

maart 22nd, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Twee en half miljoen Brabanders – deel 1 Boerenbevolking)

Noord-Brabant bereikt in 2016 de grens van 2,5 miljoen inwoners. De provincie, Erfgoed Brabant en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) presenteren een interactieve tijdlijn met bijzondere gebeurtenissen rondom de Brabantse bevolking in de afgelopen eeuw.

Iedere week vindt u op onze website een kort verhaal over de bevolking in Brabant vanaf 1900. U kunt lezen hoe het was om in Brabant te wonen en welke belangrijke inwoners een bepalende rol hebben gehad.

160322 Brabant 2,5 miljoen inwoners-1a1900-1910 Boerenbevolking
Noord-Brabant rond 1900. De provincie telt ruim een half miljoen inwoners. De meerderheid daarvan woont op het platteland, 20% zelfs in buurtschapjes van minder dan 500 inwoners; kleine gemeenschappen waar iedereen elkaar kent.
Noord-Brabant is dan nog overwegend agrarisch. Het boerenbedrijf is kleinschalig, vooral op de zandgronden zijn er veel keuterboertjes met een geit of varken als grootste bezit. De scholingsgraad van de kleine boeren is laag, de armoede groot. Brabant heeft in die tijd met Drenthe de meeste eenkamerwoningen, een flatteuze benaming voor een bouwsel dat maar uit één ruimte bestaat. De gemiddelde levensverwachting van de Brabander bij geboorte bedraagt slechts 45 jaar. De kindersterfte is de hoogste van Nederland: een op de vijf kinderen overlijdt in het eerste levensjaar. Het leven is hard en kort.
Het is pater Van den Elsen, prior van de abdij van Berne in Heeswijk, die zich het lot aantrekt van de Brabantse boeren. Hij roept ze op zich te verenigen in de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond die in 1896 wordt opgericht. Vier jaar later, in 1900, heeft deze belangenorganisatie al ruim 100 lokale afdelingen. Binnen de kortste keren is er geen Brabantse gemeente meer zonder eigen boerenbond. Van den Elsen propageert met veel succes de coöperatieve gedachte: gezamenlijk je veevoer en je kunstmest inkopen (CHV), gezamenlijk je melk verwerken in coöperatieve zuivelfabriekjes (Campina), je gezamenlijk verzekeren (daaruit is Interpolis ontstaan) en natuurlijk ook een eigen bank, de Boeren leenbank (de huidige Rabobank).
Niet langer ieder voor zich, maar gezamenlijk sterk. Daarvoor heeft Van den Elsen de grondslag gelegd. En die coöperatieve gedachte heeft het aanzien van het arme agrarische Brabant ingrijpend veranderd. Nergens was de boerenstand zo goed en ook zo goed katholiek georganiseerd als in Noord-Brabant. De armoede werd gaandeweg ingewisseld voor beginnende welvaart.

Bron: Noord-Brabant.maps.arcgis

Waar gaat het Oekraïne-referendum over?

maart 22nd, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Waar gaat het Oekraïne-referendum over?)

160406 OekraineIs Nederland voor of tegen een associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne? Die vraag staat 6 april centraal in het eerste raadgevende referendum. Wat houdt dit in en waar gaat het over? Wat staat er op het spel?

Op 1 januari van dit jaar had het associatieverdrag met Oekraïne in werking moeten treden, maar tegenstanders van de overeenkomst staken daar een stokje voor. Zij vinden dat het besluit eerst aan de Nederlandse burger moet worden voorgelegd.

Lees verder op nu.nl

 

Multiculinair Summer Fair 10-07

maart 21st, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Multiculinair Summer Fair 10-07)

Na de Kempische Dansmarathon in januari, herbergt De Muzenval in Eersel op zondag 10 juli nogmaals een grootschalig, nieuw evenement.  Dit keer gaat het om een Multiculinair Summer Fair, een internationale braderie die duurt van 14.00 tot 20.00 uur.

Kartrekker is Muzenval-technicus Chris Middeljans in samenwerking met Patricia Pruis van Glamourworld Events. Zij beseffen zich dat steeds meer vluchtelingen zich in de regio vestigen en vinden het leuk als er gelegenheid komt dat alle inwoners zich eens aan elkaar voorstellen. Daarvoor stellen ze een zestigtal kramen beschikbaar voor een diversiteit aan spullen uit verschillende culturen en verenigingen of instellingen die bijvoorbeeld hun sport, fanfare of school promoten. Behalve dit soort stands, is er volop ruimte voor live muziek, zang, dans, eten en klederdracht.

Chris Middeljans stelt zich een levendige, bontgekleurde markt voor, compleet met speelplein voor de kinderen, waar ze terecht kunnen op springkussens, om te knutselen en waar drie levensgrote Minions rondlopen. Verder denkt hij aan lekker (internationaal) eten, demonstraties van dansen zoals samba, salsa en Poolse dans, maar bijvoorbeeld ook aan Griekse of Spaanse inbreng.
We kunnen nog steeds muziek,dansers, zangers gebruiken.

Verenigingen, instellingen en standhouders die zichzelf willen promoten en individuen die willen meewerken aan de eerste editie van Multiculinair Summer Fair kunnen contact opnemen met de organisatoren.
Middeljans is bereikbaar via 06-58937222.

160710 Multiculinair Summer Fair

 

 

Cultuur Eindhoven zoekt voorzitter en adviseurs Cultuurraad

maart 17th, 2016 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Cultuur Eindhoven zoekt voorzitter en adviseurs Cultuurraad)

160317 Cultuurraad Eindhoven achtergrond websiteCultuur Eindhoven zoekt voor zijn Cultuurraad leden voor het beoordelen van meerjarige subsidieaanvragen en projectaanvragen van organisaties voor culturele activiteiten een voorzitter en adviseurs. De Cultuurraad adviseert de directeur-bestuurder van Cultuur Eindhoven over de toekenning en de verdeling van de subsidies conform de criteria en vereisten zoals geformuleerd in de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020.

Stichting Cultuur Eindhoven is opgericht in juni 2015 en verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. De gemeenteraad bepaalt de kaders voor het cultuurbeleid. Deze kaders staan in de Cultuurbrief, die beschrijft het uit te voeren beleid voor de komende 4 jaar (2017-2020). Door de ontwikkeling van kunst en cultuur te stimuleren en de betekenis van kunst te vergroten wil Cultuur Eindhoven een impuls geven aan het kunst- en cultuurklimaat, welzijn en welvaart van de inwoners en gebruikers van Eindhoven. Cultuur Eindhoven verstrekt in de periode 2017-2020 in opdracht van de gemeente Eindhoven subsidies voor culturele activiteiten op basis van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020. De aanvragen voor Basisinfrastructuur-instellingen en voor programma’s en projecten in de PLUS regeling worden voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad.

Cultuur Eindhoven zoekt:
• Voorzitter van de Cultuurraad
• Adviseurs
• 7 Leden Commissie Integrale Afweging
• Inhoudelijke specialisten

Soort dienstverband: Op basis van vergoeding

Hoe solliciteer je?
Heb je interesse in één van deze vacatures stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@cultuureindhoven.nll. Meer informatie kun je vinden op www.cultuureindhoven.nl.

Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met Cultuur Eindhoven via  www.cultuureindhoven.nl

Wil je meer informatie over de procedure, neem dan contact op met Werk@eindhoven.nl, telefoonnummer 040-238 4440. Je kunt reageren voor 29 maart 2016