De Kracht van Diversiteit
Header

Minisymposium ‘dementie’ 3 oktober bij Rode Kruis Eindhoven

september 23rd, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Minisymposium ‘dementie’ 3 oktober bij Rode Kruis Eindhoven)

Wij nodigen u van harte uit voor een interessant minisymposium op 3 oktober a.s. bij het Rode kruis Eindhoven.

Let op: aanmelding is verplicht (dit i.v.m. het maximum aantal van 80 deelnemers). Dit kan t/m 26 september. U ontvangt z.s.m. daarna bericht over uw definitieve deelname. Hieronder staat vermeld hoe u zich kunt aanmelden.

Graag tot de 3e oktober.

Namens het bestuur van het Rode Kruis Eindhoven e.o.

Met vriendelijke groet,

Paul Maas

Districtsmanager Rode Kruis Eindhoven e.o.

Week van het Geheugen

Uitnodiging voor donderdag 3 oktober 2013

Wilt u wat meer weten over dementie? Bent u benieuwd wat u nu wél of juist niet moet doen in de omgang met iemand met dementie?

Lezing en workshops bij het Rode kruis Eindhoven.

 

Zeer gewaardeerde partner van het Rode Kruis Eindhoven e.o.,

In ‘De week van het geheugen’ vinden er in heel Eindhoven veel activiteiten plaats rondom de thema’s gezond thuis oud worden, dementie, geheugenproblemen en de mantelzorg daaromheen. Ook het Rode Kruis Eindhoven e.o. besteedt hier speciale aandacht aan. Op donderdag 3 oktober a.s. hebben we hiervoor een speciaal programma georganiseerd i.s.m. Fontys HRM&P opleiding Toegepaste Psychologie.

Er is een middagprogramma dat bedoeld is voor vrijwilligers van het Rode Kruis zélf. En een avondprogramma voor andere belangstellenden.

Locatie: Rode Kruis-gebouw, Willem van Konijnenburglaan 6, Eindhoven

Deelname is gratis! Maar u moet u wel even aanmelden (dat kan t/m 26 september).

Middagprogramma, donderdag 3 oktober:

12.45 –   13.15 uur Inloop
13.15 –   13.30 uur Opening
13.30 –   14.15 uur Algemene   lezing verzorgd door mw. Drs. Lisette Zwerts, verbonden aan Fontys HRM&P.
14.15 –   14.30 uur Verdeling   deelname aan de workshops
14.30 –   15.15 uur Workshops 1   + 2 + 3 + 4
15.15 –   15.30 uur Pauze
15.30 –   16.15 uur Workshops 1   + 2 + 3 +4
16.15 –   16.30 uur Afsluiting
16.30 –   17.00 uur Informeel   samenzijn

De workshops worden inhoudelijk verzorgd door Lisette Zwerts en studenten en afgestudeerden van de opleiding Toegepaste Psychologie.

U kunt 2 van de 4 onderstaande workshops bijwonen. Geef bij uw aanmelding uw voorkeur aan.

Workshop A. door Hedy Ong (Toegepast Psycholoog)
‘Is beeldvorming over dementie een belemmering om gewoon te blijven deelnemen aan de maatschappij?’
Tijdens deze presentatie zoemen we in op de beeldvorming die er is over mensen met dementie en hun problematiek. We kijken naar de beeldvorming van ‘de gewone burger’ én naar die van de zorgprofessional. Immers, alleen bij een wat positievere beeldvorming over mensen met dementie en hun mogelijkheden geven wij hen de kans ook daadwerkelijk aan de maatschappij te blijven deelnemen. Deze presentatie is voor alle belangstellenden.

Workshop B. door Anne Roberts (Student Toegepaste Psychologie, 4e jaars)
‘Een lach verzacht’
Tijdens deze workshop neemt u deel aan een gedeelte van de training ‘Een lach verzacht’. Op speelse wijze leert  u hoe u humor kunt inzetten bij mensen met geheugenproblematiek en m.n. bij mensen met de ziekte dementie. Deze workshop is voor iedereen die direct contact heeft met een persoon met dementie.

Workshop C. door Eline Honert (Toegepast Psycholoog)
‘Een korte inventarisatie van behoeften van mantelzorgers en een blik op de toekomst’
Tijdens deze inleiding gaan we, op basis van onderzoeksresultaten, kijken wat de behoeften van mantelzorgers van mensen met dementie zijn. Waar worden ze nu echt mee geholpen? Wat hebben zij nodig om de vaak zware taak als mantelzorgers vol te kunnen houden? Bovendien krijgt u inzicht in de verschillen tussen behoeften van westerse en niet-westerse mantelzorgers van mensen met dementie.

Workshop D. door Lisette Zwerts
‘Contact maken, hoe doe je dat?’
Tijdens deze workshop krijgt u verschillende mogelijkheden aangereikt om contact te maken en te blijven communiceren met personen met dementie. Specifiek zal de aandacht gaan naar het communiceren met mensen met veel geheugenproblematiek. Hoe doe je dat? Welke mogelijkheden zijn er en welke middelen kun je daarvoor gebruiken?

Wilt u wat meer weten over dementie? Bent u benieuwd wat u nu wél of juist niet moet doen in de omgang met iemand met dementie?

Aanmelden kan t/m 26 september.

U mag meerdere personen uit uw omgeving aanmelden. U krijgt z.s.m. ná 26 september bericht over uw definitieve deelname (dit i.v.m. het maximum aantal van 80).

Voor aanmelding hebben wij de volgende gegevens nodig:

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres (ook van uw eventuele introducee of introducé) en uw vrijwilligersfunctie bij het Rode Kruis.

Bovendien vragen wij u om aan te geven welke workshops u het liefst wilt bijwonen: Het is mogelijk om aan 2 workshops deel te nemen: als u uw voorkeur aangeeft in cijfers van 1 t/m 4 dan kunnen wij een indeling maken.

Bij voorkeur uw aanmelding per mail naar eindhoven@redcross.nl  (of eventueel per telefoon naar 040-2443311).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aan het middagprogramma deel te nemen, dan kunt u zich ook aanmelden voor het avondprogramma. En meldt dan ook gerust mensen uit uw omgeving aan.

Avondprogramma donderdag 3 oktober:

19.15 –   19.30 uur Inloop
19.30 – 19.35   uur Opening
19.35 –   21.00 uur Algemene   lezing waarbij alle aspecten van dementie aan de orde komen, verzorgd door studenten   van Fontys HRM&P Toegepaste Psychologie onder leiding van mw. Drs.   Lisette Zwerts
21.00 –   21.30 uur Informeel   samenzijn

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben: eindhoven@redcross.nl of 040-2443311

Voor een overzicht van alle activiteiten in de Week van het Geheugen in Eindhoven: www.weekvanhetgeheugen.nl

 

Project OldStars (sporten bij een eredivisieclub)

september 17th, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Project OldStars (sporten bij een eredivisieclub))

Geachte mevrouw/heer,

Het Nationaal Ouderenfonds is een pilot gestart van het nieuwe project OldStars.

Het doel is om ouderen (60+) op een positieve manier bij elkaar te brengen, ze in beweging te krijgen en gezondheidsonderwerpen (mentaal en fysiek) bespreekbaar te maken. Dit alles met voetbal als middel, wij brengen ouderen weer in contact met het spel waar ze vroeger zo dol op waren.

Bij Oldstars gaan senioren (60+) sporten bij een Eredivisieclub uit hun regio. In Eindhoven dus bij PSV. Deelnemers kunnen zich inschrijven en gaan dan een traject van 13 weken in waarbij ze één keer per week bij hun favoriete profclub bij elkaar komen. De club verzorgt training, begeleiding en stelt ook materialen beschikbaar. Clubs zetten ook helden van weleer in als rolmodel voor de deelnemers.

Voor aanvang krijgen de deelnemers een fittest. De deelnemers zullen actief met elkaar gaan voetballen in de officiële clubtenues van de club. Een nieuwe vorm van voetbal, Walking Football, zal worden geïntroduceerd. Als afsluiting van deze 13 weken zal er een toernooi georganiseerd worden waaraan verschillenden eredivisieclubs deelnemen.

 

Programma

De OldStars komen vanaf woensdag 2 oktober a.s. één keer in de week bij elkaar op het trainingsveld van PSV. Ze beginnen gezamenlijk met een kopje koffie of thee, terwijl er iemand van de technische staf of een trainer van de voetbalclub aanschuift om te praten over het laatste voetbalnieuws. Daarna is het tijd voor de sportieve actie met oefeningen en “Walking Football”. De training is volledig aangepast aan de lichamelijke gesteldheid van de Old Stars.

Walking Football is een variant op het reguliere voetbal en is een succes in Engeland. Bij deze variant mag er niet gerend worden. Dit om blessures te voorkomen. Je speelt 7 tegen 7 zonder keeper. Het spel wordt bij voorkeur gespeeld in een veld met boarding. Tevens mogen er geen slidings gemaakt worden. Er wordt veel van je positiespel gevraagd. Het is een perfecte variant voor mensen die lang niet meer gevoetbald hebben of pas op late leeftijd willen beginnen met voetbal

Het project start woensdag 2 oktober a.s. en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de antwoordkaart bij de bijlage. Deze dan uitprinten en in een ongefrankeerde enveloppe sturen naar:

Nationaal ouderenfonds
Antwoordnummer 2009
3970 VD Bunnik.

U kunt zich ook opgeven via internet. Kijk daarvoor op www.ouderenfonds.nl/oldstars

Telefonische inlichtingen: 030-65 66 041.

 

COC Eindhoven en Regio organiseert 12 oktober een wervingsdag voor vrijwilligers

september 9th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor COC Eindhoven en Regio organiseert 12 oktober een wervingsdag voor vrijwilligers)

Op zaterdag 12 oktober 2013 organiseert het COC Eindhoven en Regio haar eerste wervingsdag voor vrijwilligers.
Een organisatie als het COC Eindhoven zou niet mogelijk zijn dankzij de talrijke en belangeloze inzet van vele vrijwilligers. Voor enkele teams is het COC Eindhoven nog druk op zoek naar vrijwilligers.

Deze wervingsdag komt door verschillende redenen, maar de voornaamste reden is de vele aanmeldingen van geïnteresseerde personen.
De laatste weken krijgt het COC Eindhoven op regelmatige basis, aanmeldingen van personen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk bij het COC Eindhoven. Aan de andere kant zijn er nog verschillende teams binnen de organisatie die aangegeven hebben dat het team extra vrijwilligers kan gebruiken, bijvoorbeeld de activiteitencommies of de voorlichtingsgroep.

Om dit in goede banen te leiden, besloot het bestuur om een algemene wervingsdag te organiseren voor alle geïnteresseerden in vrijwilligerswerk bij het COC Eindhoven.

Tijdens de wervingsdag heeft het COC Eindhoven een volledig programma om kennis te maken met de organisatie

Eerst krijgen de vrijwilligers van een algemene voorstelling van het COC Eindhoven door onze vrijwilligerscoördinator. Hierop volgt dan een voorstelling door de verschillende teamcoördinatoren van hun team, wat ze doen en waarvoor ze vrijwilligers zoeken. (Enkele voorbeelden zijn het bar team, de jongerenteams en de activiteitencommissie). Hier aansluitend kunnen dan de potentiële vrijwilligers kiezen bij welk team ze willen aansluiten, met aansluitend een kennismakingsgesprek met de teamcoördinator.

We sluiten dan de dag af met een broodje en een kop koffie.

Deze wervingsdag is vrijblijvend en staat voor iedereen open, jong, oud, man, vrouw, transgender, hetero, homo, bi. Iedereen krijgt een kans om vrijwilliger te worden bij het COC Eindhoven.

Praktische gegevens

Deze dag gehouden op zaterdag 12 oktober 2013 tussen 15.00 uur en 18.00 uur, in Pand54, Prins Hendrikstraat 54 in Eindhoven.
Voor degene die deel willen nemen, vragen we vrijblijvend om een mail te sturen naar jeroen@coceindhoven.nl, zodat we een overzicht hebben van het aantal deelnemers.

Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn, maar toch vrijwilliger willen worden, kunnen mailen naar info@coceindhoven.nl

Eindhoven nu offcieel Roze Stad in 2014

september 4th, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Eindhoven nu offcieel Roze Stad in 2014)

Eindhoven is  sinds dinsdagavond offcieel de stad die zich volgend jaar ‘Roze Stad van Nederland’ mag noemen. De voorzitter van de Eindhovense Roze Zaterdag stichting, GroenLinks-raadslid Tom van den Nieuwenhuijzen, gaf de oorkonde van de landelijke Roze Zaterdag-koepel door.

Reizende tentoonstelling Oranje Fonds Kroonappels

september 4th, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Reizende tentoonstelling Oranje Fonds Kroonappels)

Vanaf medio juni reist een tentoonstelling over de Oranje Fonds Kroonappels een jaar lang door het hele Koninkrijk. Met trots presenteren wij daar niet alleen de prachtige 3 winnaars, maar ook de 57 andere sterke finalisten, van Groningen tot Maastricht en van Zeeland tot Aruba.

Maak kennis met de organisaties en met de vrijwilligers die de initiatieven mogelijk maken. Bekijk hoe zij buurten en wijken leuker maken, jongeren ondersteunen en anderen de helpende hand reiken.

Ons Koninkrijk is mooier en socialer dankzij deze en vele duizenden andere sociale initiatieven. Met onze tentoonstelling wijzen we niet alleen het nieuwe Koningspaar de weg naar mooie maatschappelijke initiatieven, maar hopelijk ook u!

Den Bosch, Noord-Brabant, Provinciehuis

OF

Opening 4 september 2013

Stage Marketing / Communicatie medewerker

september 2nd, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Stage Marketing / Communicatie medewerker)

Stage Marketing / Communicatie medewerker
stichting OVAA en stichting BOOG

Functieomschrijving
Stichting OVAA en stichting BOOG zijn op zoek naar creatieve duizendpoten, stagiaires die samen met ons team een nieuw diversiteitconcept willen gaan bouwen.Tot jouw takenpakket behoort onder andere:
Het promoten van het nieuwe concept
Het verzorgen van de social media en websites
Het ontwerpen van de communicatiemiddelen
Het bedenken van evenementen en acties

Er is voldoende ruimte voor eigen initiatieven en creativiteit. Jij zult een grote rol spelen in het bedenken en ontwerpen van het nieuwe concept.

Functie-eisen
Wat verwachten we van jou:
Je bent gedreven, enthousiast en gemotiveerd om zelfstandig te werken;
Je hebt een proactieve grondhouding, je bent creatief en denkt out of the box;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels;
Je bent een student marketing/communicatie/advertising/grafisch of je volgt een commerciële studie;
Je hebt ervaring met grafische programma’s (photoshop, illustrator);
Je hebt ervaring met social media;
Je hebt feeling met het organiseren van evenementen.

Wij bieden
Een uitdagende stage met veel vrijheid. Je werkt van maandag t/m vrijdag.
Een passende stagevergoeding is bespreekbaar.

Interesse?

Stuur dan een brief met CV naar het mailadres: tanja.vermaas@ovaa-eindhoven.nl

 

Expertmeeting Taalnota gemeente Eindhoven 18 september 2013

augustus 29th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Expertmeeting Taalnota gemeente Eindhoven 18 september 2013)

Bent u betrokken bij het taalonderwijs in Eindhoven?

Dan is de onderstaande bijeenkomst voor u van belang!

Eindhoven, 27 augustus 2013

Geachte mevrouw, meneer,

Eind juni van dit jaar is de Raadsinformatie brief over het taalaanbod in Eindhoven verschenen.

In deze informatiebrief kunt u lezen wat de plannen zijn van de gemeente Eindhoven ten aanzien van het taalonderwijs – dit zowel voor autochtonen als allochtonen. Het College van B & W heeft ingestemd met deze plannen.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de beschrijving van de uitvoeringsplannen ten aanzien van de 3 actiepunten zoals genoemd in deze Taalnota. Eind september moeten deze uitvoeringsplannen gereed zijn.

Het OVAA (stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven) en het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven staan in principe sympathiek ten opzichte van deze Taalnota, maar vinden dat het wel noodzakelijk is dat in een breder verband over de in’s en out’s van deze nota gesproken wordt. Dit omdat gebleken is dat nog slechts weinigen de inhoud van deze nota kennen.

Op woensdagmiddag 18 september a.s. van 16.00 tot 17.30 uur organiseren wij een bijeenkomst rondom deze Taalnota. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Wijkcentrum de Dommel, gelegen aan de Bennekelstraat 131 te Eindhoven.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor al diegenen die beroepshalve of als vrijwilliger betrokken zijn bij het taalonderwijs in Eindhoven. De opzet van deze middag is dat er een open gesprek plaatsvindt aan de hand van deze nota over het taalonderwijs in Eindhoven. Wellicht heeft u ideeën, suggesties over dit onderwerp of heeft u ergens een positieve ervaring mee die u met anderen  wilt delen.

Wilt u meedoen? Dat kan.  U stuurt een e-mail naar tanja.vermaas@ovaa-eindhoven.nl, met daarin uw naam, organisatie en uw functie. U ontvangt dan een korte samenvatting van de nota die als basis zal dienen voor het gesprek tijdens deze bijeenkomst.

Mohamed el Haddad, voorzitter van OVAA, zal deze bijeenkomst voorzitten.

Mevrouw S. Sibille van de gemeente Eindhoven is nauw betrokken bij de tot standkoming van deze nota en zij zal eveneens aanwezig zijn om zonodig nadere toelichting te geven.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Peter Ploeger, Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven, telefoon 040-2193446 of per email p.ploeger@welzijneindhoven.nl.

Geld voor project homoacceptatie allochtonen

augustus 3rd, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Geld voor project homoacceptatie allochtonen)

De vier grote steden in Nederland willen het onderwerp homoseksualiteit bij andere culturen en gemeenschappen meer bespreekbaar maken. Het ministerie van OCW maakt daarvoor 800.000 euro vrij. Dat zei minister Jet Bussemaker vrijdag in het radioprogramma ‘Met het Oog op Morgen’.

media_xl_1784556

anp.  De Turkse boot tijdens de botenparade van de Gay Pride 2012 in de binnenstad van Amsterdam

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag richten zich op de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen in hun steden. Op de jaarlijkse botenparade in Amsterdam wordt zaterdag een begin gemaakt met het project.

De kabinetsboot vaart mee met als thema ‘Whatever your roots: it’s your right to be gay!’. Naast wethouders uit de vier grote steden, nemen ook verschillende organisaties, voorvechters en vertegenwoordigers van steunpunten voor homoseksuele allochtone jongeren, plaats op de boot.

Eerder onderzoek wees uit dat minder dan een derde van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders het goed zou vinden dat homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen en dat driekwart het een probleem zou vinden als hun kind een partner van hetzelfde geslacht zou hebben.

wijksteunpunt Lakerlopen

juli 4th, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor wijksteunpunt Lakerlopen)

Op Zaterdag 6 juli opent wijksteunpunt Lakerlopen aan de Van Ostadestraat 2 van 11.00 tot 17.00 uur haar deuren. Tijdens deze open dag is er voor jong en oud van alles te doen. Met onder andere (live) muziek, een springkussen, en een hapje en drankje belooft het een spectaculaire dag te worden!
Iedereen is welkom!

BLOK-DAG Vreemdelingen Informatie Punt 23 september 2013

juli 1st, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor BLOK-DAG Vreemdelingen Informatie Punt 23 september 2013)

Het VREEMDELINGEN INFORMATIE PUNT EINDHOVEN  nodigt u van harte uit om mee te doen aan de BLOKKENDAG en wel op maandag 23 september 2013.

Dit ter gelegenheid van het 12 ½ jaar bestaan van het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven.  Geen hotte party, maar een blokken-dag. Een dag waarop naar hartenlust geblokt kan en moet worden.  Het gaat deze dag om de volgende drie BLOKKEN.

BLOK 1

Aanvang: 10.00 uur,
Einde      : 12.00 uur

Onderwerp: De Wet Momi ( Modern Migratie beleid) en de verblijfsvergunningen over  familie en gezinsleven( gezinshereniging en gezinsvorming .  Sinds deze wet op 1 juni jl. is ingegaan, moet elke vreemdeling  een referent hebben . Wie kan referent zijn en wat kan en moet een  referent doen?  Aan de orde komen ook zaken als de nieuwe toelatingsprocedure ( TEV) en de nieuwe vormen van controle op vreemdelingen en referenten en andere wijzigingen in wet- en regelgeving.

Inhoud van het blok:
Basis informatie over de wet Momi,
Actualiteiten
Bespreking van enkele cases.

 

BLOK 2

Aanvang: 12.30 uur
Einde      : 14.30 uur

Onderwerp: de toelating en verblijf van EU burgers .

Inhoud van dit blok:
Basis informatie over de EU regels,
Actualiteiten,
Bespreking van enkele cases.

 

BLOK 3

Aanvang: 15.00   uur,
Einde      : 17.00   uur.

Onderwerp:  INBURGERING en NATIONALITEIT

Inhoud van dit blok:
Basis informatie over de verplichte/ vrijwillige inburgering en naturalisatie,
Actualiteiten,
Bespreking van enkele cases.

Deelnemers krijgen bij elk blok een informatiemapje.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen werkzaam ( betaald of vrijwillig, stagiaires) in het maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang,  gemeenten,  raadsliedenwerk, schuldhulpverlening, thuiszorg enzovoort. Deelname is gratis. Er wordt gezorgd voor koffie en thee.

U kunt aan alle drie de blokken deelnemen , maar u mag ook kiezen wat u het beste uitkomt.

Opgave vooraf via de email is verplicht: email:  p.ploeger@welzijneindhoven.nl

Aan het eind van de dag kent u de basisregels en bent u op de hoogte van de actualiteit van het desbetreffende blok. Iets mooiers  bestaat niet.

Doet u mee? Geeft u dan snel op per email en geef aan aan welk blok u wilt deelnemen.

Vervolgens krijgt u eind augustus 2013 een bevestiging en het adres waar de blokdag zal plaatsvinden.

Met vriendelijke groet –Peter Ploeger.