De Kracht van Diversiteit
Header

Eindhoven nu offcieel Roze Stad in 2014

september 4th, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Eindhoven nu offcieel Roze Stad in 2014)

Eindhoven is  sinds dinsdagavond offcieel de stad die zich volgend jaar ‘Roze Stad van Nederland’ mag noemen. De voorzitter van de Eindhovense Roze Zaterdag stichting, GroenLinks-raadslid Tom van den Nieuwenhuijzen, gaf de oorkonde van de landelijke Roze Zaterdag-koepel door.

Reizende tentoonstelling Oranje Fonds Kroonappels

september 4th, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Reizende tentoonstelling Oranje Fonds Kroonappels)

Vanaf medio juni reist een tentoonstelling over de Oranje Fonds Kroonappels een jaar lang door het hele Koninkrijk. Met trots presenteren wij daar niet alleen de prachtige 3 winnaars, maar ook de 57 andere sterke finalisten, van Groningen tot Maastricht en van Zeeland tot Aruba.

Maak kennis met de organisaties en met de vrijwilligers die de initiatieven mogelijk maken. Bekijk hoe zij buurten en wijken leuker maken, jongeren ondersteunen en anderen de helpende hand reiken.

Ons Koninkrijk is mooier en socialer dankzij deze en vele duizenden andere sociale initiatieven. Met onze tentoonstelling wijzen we niet alleen het nieuwe Koningspaar de weg naar mooie maatschappelijke initiatieven, maar hopelijk ook u!

Den Bosch, Noord-Brabant, Provinciehuis

OF

Opening 4 september 2013

Stage Marketing / Communicatie medewerker

september 2nd, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Stage Marketing / Communicatie medewerker)

Stage Marketing / Communicatie medewerker
stichting OVAA en stichting BOOG

Functieomschrijving
Stichting OVAA en stichting BOOG zijn op zoek naar creatieve duizendpoten, stagiaires die samen met ons team een nieuw diversiteitconcept willen gaan bouwen.Tot jouw takenpakket behoort onder andere:
Het promoten van het nieuwe concept
Het verzorgen van de social media en websites
Het ontwerpen van de communicatiemiddelen
Het bedenken van evenementen en acties

Er is voldoende ruimte voor eigen initiatieven en creativiteit. Jij zult een grote rol spelen in het bedenken en ontwerpen van het nieuwe concept.

Functie-eisen
Wat verwachten we van jou:
Je bent gedreven, enthousiast en gemotiveerd om zelfstandig te werken;
Je hebt een proactieve grondhouding, je bent creatief en denkt out of the box;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels;
Je bent een student marketing/communicatie/advertising/grafisch of je volgt een commerciële studie;
Je hebt ervaring met grafische programma’s (photoshop, illustrator);
Je hebt ervaring met social media;
Je hebt feeling met het organiseren van evenementen.

Wij bieden
Een uitdagende stage met veel vrijheid. Je werkt van maandag t/m vrijdag.
Een passende stagevergoeding is bespreekbaar.

Interesse?

Stuur dan een brief met CV naar het mailadres: tanja.vermaas@ovaa-eindhoven.nl

 

Expertmeeting Taalnota gemeente Eindhoven 18 september 2013

augustus 29th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Expertmeeting Taalnota gemeente Eindhoven 18 september 2013)

Bent u betrokken bij het taalonderwijs in Eindhoven?

Dan is de onderstaande bijeenkomst voor u van belang!

Eindhoven, 27 augustus 2013

Geachte mevrouw, meneer,

Eind juni van dit jaar is de Raadsinformatie brief over het taalaanbod in Eindhoven verschenen.

In deze informatiebrief kunt u lezen wat de plannen zijn van de gemeente Eindhoven ten aanzien van het taalonderwijs – dit zowel voor autochtonen als allochtonen. Het College van B & W heeft ingestemd met deze plannen.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de beschrijving van de uitvoeringsplannen ten aanzien van de 3 actiepunten zoals genoemd in deze Taalnota. Eind september moeten deze uitvoeringsplannen gereed zijn.

Het OVAA (stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven) en het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven staan in principe sympathiek ten opzichte van deze Taalnota, maar vinden dat het wel noodzakelijk is dat in een breder verband over de in’s en out’s van deze nota gesproken wordt. Dit omdat gebleken is dat nog slechts weinigen de inhoud van deze nota kennen.

Op woensdagmiddag 18 september a.s. van 16.00 tot 17.30 uur organiseren wij een bijeenkomst rondom deze Taalnota. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Wijkcentrum de Dommel, gelegen aan de Bennekelstraat 131 te Eindhoven.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor al diegenen die beroepshalve of als vrijwilliger betrokken zijn bij het taalonderwijs in Eindhoven. De opzet van deze middag is dat er een open gesprek plaatsvindt aan de hand van deze nota over het taalonderwijs in Eindhoven. Wellicht heeft u ideeën, suggesties over dit onderwerp of heeft u ergens een positieve ervaring mee die u met anderen  wilt delen.

Wilt u meedoen? Dat kan.  U stuurt een e-mail naar tanja.vermaas@ovaa-eindhoven.nl, met daarin uw naam, organisatie en uw functie. U ontvangt dan een korte samenvatting van de nota die als basis zal dienen voor het gesprek tijdens deze bijeenkomst.

Mohamed el Haddad, voorzitter van OVAA, zal deze bijeenkomst voorzitten.

Mevrouw S. Sibille van de gemeente Eindhoven is nauw betrokken bij de tot standkoming van deze nota en zij zal eveneens aanwezig zijn om zonodig nadere toelichting te geven.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Peter Ploeger, Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven, telefoon 040-2193446 of per email p.ploeger@welzijneindhoven.nl.

Geld voor project homoacceptatie allochtonen

augustus 3rd, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor Geld voor project homoacceptatie allochtonen)

De vier grote steden in Nederland willen het onderwerp homoseksualiteit bij andere culturen en gemeenschappen meer bespreekbaar maken. Het ministerie van OCW maakt daarvoor 800.000 euro vrij. Dat zei minister Jet Bussemaker vrijdag in het radioprogramma ‘Met het Oog op Morgen’.

media_xl_1784556

anp.  De Turkse boot tijdens de botenparade van de Gay Pride 2012 in de binnenstad van Amsterdam

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag richten zich op de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen in hun steden. Op de jaarlijkse botenparade in Amsterdam wordt zaterdag een begin gemaakt met het project.

De kabinetsboot vaart mee met als thema ‘Whatever your roots: it’s your right to be gay!’. Naast wethouders uit de vier grote steden, nemen ook verschillende organisaties, voorvechters en vertegenwoordigers van steunpunten voor homoseksuele allochtone jongeren, plaats op de boot.

Eerder onderzoek wees uit dat minder dan een derde van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders het goed zou vinden dat homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen en dat driekwart het een probleem zou vinden als hun kind een partner van hetzelfde geslacht zou hebben.

wijksteunpunt Lakerlopen

juli 4th, 2013 | Posted by Thea in Geen categorie - (Reacties staat uit voor wijksteunpunt Lakerlopen)

Op Zaterdag 6 juli opent wijksteunpunt Lakerlopen aan de Van Ostadestraat 2 van 11.00 tot 17.00 uur haar deuren. Tijdens deze open dag is er voor jong en oud van alles te doen. Met onder andere (live) muziek, een springkussen, en een hapje en drankje belooft het een spectaculaire dag te worden!
Iedereen is welkom!

BLOK-DAG Vreemdelingen Informatie Punt 23 september 2013

juli 1st, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor BLOK-DAG Vreemdelingen Informatie Punt 23 september 2013)

Het VREEMDELINGEN INFORMATIE PUNT EINDHOVEN  nodigt u van harte uit om mee te doen aan de BLOKKENDAG en wel op maandag 23 september 2013.

Dit ter gelegenheid van het 12 ½ jaar bestaan van het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven.  Geen hotte party, maar een blokken-dag. Een dag waarop naar hartenlust geblokt kan en moet worden.  Het gaat deze dag om de volgende drie BLOKKEN.

BLOK 1

Aanvang: 10.00 uur,
Einde      : 12.00 uur

Onderwerp: De Wet Momi ( Modern Migratie beleid) en de verblijfsvergunningen over  familie en gezinsleven( gezinshereniging en gezinsvorming .  Sinds deze wet op 1 juni jl. is ingegaan, moet elke vreemdeling  een referent hebben . Wie kan referent zijn en wat kan en moet een  referent doen?  Aan de orde komen ook zaken als de nieuwe toelatingsprocedure ( TEV) en de nieuwe vormen van controle op vreemdelingen en referenten en andere wijzigingen in wet- en regelgeving.

Inhoud van het blok:
Basis informatie over de wet Momi,
Actualiteiten
Bespreking van enkele cases.

 

BLOK 2

Aanvang: 12.30 uur
Einde      : 14.30 uur

Onderwerp: de toelating en verblijf van EU burgers .

Inhoud van dit blok:
Basis informatie over de EU regels,
Actualiteiten,
Bespreking van enkele cases.

 

BLOK 3

Aanvang: 15.00   uur,
Einde      : 17.00   uur.

Onderwerp:  INBURGERING en NATIONALITEIT

Inhoud van dit blok:
Basis informatie over de verplichte/ vrijwillige inburgering en naturalisatie,
Actualiteiten,
Bespreking van enkele cases.

Deelnemers krijgen bij elk blok een informatiemapje.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen werkzaam ( betaald of vrijwillig, stagiaires) in het maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang,  gemeenten,  raadsliedenwerk, schuldhulpverlening, thuiszorg enzovoort. Deelname is gratis. Er wordt gezorgd voor koffie en thee.

U kunt aan alle drie de blokken deelnemen , maar u mag ook kiezen wat u het beste uitkomt.

Opgave vooraf via de email is verplicht: email:  p.ploeger@welzijneindhoven.nl

Aan het eind van de dag kent u de basisregels en bent u op de hoogte van de actualiteit van het desbetreffende blok. Iets mooiers  bestaat niet.

Doet u mee? Geeft u dan snel op per email en geef aan aan welk blok u wilt deelnemen.

Vervolgens krijgt u eind augustus 2013 een bevestiging en het adres waar de blokdag zal plaatsvinden.

Met vriendelijke groet –Peter Ploeger.

Verslag multiculti talkshow in Vitalis Berckelhof 10 juni 2013

juni 25th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Verslag multiculti talkshow in Vitalis Berckelhof 10 juni 2013)

Op 10 juni 2013 werden de wijkbewoners, die elkaar wekelijks ontmoeten in De Carrousel in Tongelre, uitgenodigd om deel te nemen aan een Talkshow bij Vitalis Berckelhof.

Het thema van deze Talkshow was “ Multi Culti”. Petra Speelman, de Geestelijk verzorger van Vitalis Berckelhof had het plan opgepakt om mensen met verschillende achtergronden, mensen uit verschillende culturen te laten vertellen over hun leven in Tongelre. Aan Anne Marie Jansen, op woensdagochtend werkzaam voor OVAA in de Carrousel in Tongelre, werd gevraagd te vertellen over haar werk.

Hoe was het bijvoorbeeld voor de 1e generatie Turken om hun eigen land te verlaten en hier te komen wonen? Hoe was het voor de Nederlanders om Turkse buren te krijgen? Waren er grote verschillen tussen deze culturen? Overeenkomsten? Wat kon je van elkaar leren?

Er werd een kort filmpje van OVAA getoond over de 1e generatie Turken in Nederland, die als gastarbeider kwamen werken. Je zag hoe zwaar die mensen het hadden. Vaak zaten vrouw en kinderen in Turkije en woonden veel mannen in een kleine woonruimte. Pas (veel) later kwamen de gezinnen over en konden ze een beetje ruimer wonen.

Eigenlijk was voor de vrouwen vooral de taal het moeilijkst. De mannen gingen werken en leerden daar Nederlands. De vrouwen zaten thuis en hadden het druk met hun gezin en huishouden. Moeilijk om dan tijd en aandacht te hebben voor de Nederlandse taal. Dit werd zowel door de Turkse dames als de Nederlandse dames bevestigd. Maar het is wel hard nodig, want als je niet kunt communiceren, dan is het erg moeilijk om met anderen contact te maken en kun je je heel eenzaam voelen. Ook nu zegt Anne Marie Jansen dat de taal belangrijk blijft om mee te kunnen doen in de wijk. Dat is ook de reden dat de Turkse wijkbewoners die elkaar wekelijks ontmoeten, graag hun Nederlandse taal willen blijven verbeteren. Elke woensdagochtend wordt hier spelenderwijs op in gespeeld. Hierbij gaat het voornamelijk om het praktisch Nederlands (de woorden die we dagelijks gebruiken leren en oefenen).

Ook werd er tijdens de Talkshow gepraat over hoe leuk het is om van elkaar te leren en te proeven bijvoorbeeld. In Vitalis Berckelhof hadden mensen wafels gebakken en de Turkse dames hadden Turkse hapjes meegenomen. Er kwamen leuke gesprekken op gang, die zeker een vervolg moeten krijgen.

Na de zomervakantie zal Anne Marie Jansen de bewoners van Vitalis Berckelhof uitnodigen om naar De Carrousel te komen.

Anne marie vitalis 2013

23 juni bijeenkomst voor vrouwen over gezondheid en voeding

juni 20th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor 23 juni bijeenkomst voor vrouwen over gezondheid en voeding)

Stichting El Islaah organiseert op 23 juni een bijeenkomst voor vrouwen over gezondheid en voeding in samenwerking met dietist Samira. Deze bijeenkomst duurt van 14.00 tot 17.00 uur en wordt gehouden bij stichting SWZ, Palladiostraat 27 te Eindhoven.

Zie de folder voor meer informatie: flyer El Islaah 23 juni

Secretariaat tijdens zomervakantie gesloten van 1 t/m 26 juli 2013

juni 17th, 2013 | Posted by Thea in Nieuws - (Reacties staat uit voor Secretariaat tijdens zomervakantie gesloten van 1 t/m 26 juli 2013)

Het secretariaat van OVAA is tijdens de zomervakantie gesloten van 1 t/m 26 juli 2013.